Skip to content

अब्दुल चाचांनी माझ्या आईला झवून त्यांची रांड बनविले

सातारा एम.आय.डी.सी च्या बाजुला असलेल्या चाळीमध्ये राहणारे आमचे कुटुंब परिस्थितीने गरीब होते. घरी मी, आई आणि बाबा असे तिघेच होतो. आम्ही मुळचे रत्नागिरीचे पण माझ्या बाबांची तिथली नोकरी सुटली आणि एका नातेवाईकाने त्यांना इथे एका कंपनीमध्ये चौकीदाराची नोकरी लावून दिली. पण थोड्याच दिवसात दारूच्या व्यसनामुळे बाबांची ती पण नोकरी सुटली आणि आम्ही कंपनीच्या क्वार्टर मधून शेवटी इथे सातारच्या चाळीत राहायला आलो.

आई लोकांच्या घरामध्ये धुणी भांडी करायची तसेच आमच्या चाळी शेजारील मेस मध्ये चपात्या करायला जायची. मी पण तिला मदत करते म्हणाले पण आईने तिच्या सोबत मला कधीही कामाला नेले नाही कारण वयात येणाऱ्या मुलीवर लोकांची वाईट नजर असते म्हणून. माझे नाव सुषमा. जेव्हा आम्ही रत्नागिरीला राहायला होतो तेव्हा मी नववी पर्यत शिकले होते. त्यामुळेच माझी भाषा इथल्या मुलींपेक्षा वेगळी होती. आम्ही सातारला आल्यावर मला शाळेत घालायच्या आधीच बाबांची नोकरी सुटली त्यामुळे माझा पुढील शिक्षणाचा मार्ग बंद झाला. आई बाहेरची कामे करायची अन मी घर सांभाळायचे. बाबा काहीच काम करीत नव्हते उलट आईलाच पैसे मागून दारू पित होते. बाबा कधी तरी एखादे काम करायचे तेव्हा त्यांनी आणलेल्या कमाईतून आई काही पैसे बाजुला काढून ठेवायची. माझ्या लग्नासाठी म्हणून. पण तेव्हा माझ्या लग्नाचे वय झाले नव्हते.

सातारा मध्ये मला करमायचे नाही त्यामुळे मी मामाकडे रत्नागिरीला जाऊन राहते असे आईला मी म्हणायचे तर आई त्याला तयार व्हायची नाही. जर मी मामाकडे गेले तर तिथल्या लोकांची वाईट नजर माझ्यावर जाण्याची तिला भिती वाटायची. या चाळीमध्ये सुद्धा टपोरी पोर आणि खुळसट म्हातारे माझ्या अंगाशी छेडछाड करायला टपलेलेच असायचे. मी जिन्यातून वर येताना मुलांचे टोळके उभेच असायचे माझ्या अंगाशी खेळायला आणि माझी स्तन दाबायला. मी पाणी भरायला सार्वजनिक नळावर गेले की, तो काळू दादा मला म्हणायचा “सुषमा माझ्या नळाचे पानी भर की तू, जास्तच घट्ट आहे माझ्या नळाचे पानी.” असे वात्रट बोलून तो फिदीफिदी हसायचा. काळू दादाच्या बोलण्याचा अर्थ मला कळायचा पण मी शांतपणे आपले काम करायचे.

त्या चाळीतल्या एकाच खोलीत पडद्याचा आडोसा करून आई बाबा एकत्र झोपायचे. मी पडद्याच्या अलीकडे झोपायचे. रात्री 12 नंतर मी झोपले आहे असे त्यांना वाटायचे आणि मग बाबा आईवर चढायचे. तिची साडी वर करून बाबा आईच्या चड्डीत हात घालायचे. आई नको नको म्हणायची पण बाबा दारू पिल्यानंतर, त्यांना आईला झवायला खूप आवडायचे. मी पडद्याच्या भोकातून त्यांचा खेळ रोज बघायचे. बाबा त्यांचा लवडा हातात धरून आईच्या पुच्चीमध्ये घालायचे आणि धक्के मारायचे. आधी नको नको म्हणाली तरी आई पण खालून तिची गांड हलवायची आणि तोंडातून अस्फुट आवाज काढत बाबांकडून झवून घ्यायची. कधी कधी बाबा त्यांचा लवडा आईच्या तोंडात कोंबायचे अन तिच्या तोंडामध्येच धक्के मारायचे शेवटी त्यांच्या लवड्यातून घट्ट पांढरे पानी बाहेर पडायचे तेव्हाच बाबा शांत होऊन झोपायचे. काळू दादा याच घट्ट पाण्याबद्दल मला नेहमी म्हणायचा हे मला माहिती होते. आई बाबांची झवाझवी बघून माझ्या पुच्चीमध्ये कसेतरीच व्हायचे मग मी माझ्या चड्डीत हात घालून माझी पुच्ची चोळायचे तेव्हा कुठे मला बरे वाटायचे.

एके दिवशी माझे बाबा अब्दुल चाचांना घरी घेऊन आले. रात्रीचे 9 वाजले होते. अब्दुल चाचा आमच्या खोलीपासून चार खोल्या सोडून पुढच्या खोलीत राहत होते. अब्दुल चाचांचे आमच्या चाळीला लागूनच टेलरिंगचे दुकान होते. त्यांची बायको मेल्यानंतर ते एकटेच त्यांच्या खोलीत राहत होते. अब्दुल चाचा अंगाने धिप्पाड आणि दिसायला काळे राकट होते. ते दोघे घरी आले तेव्हा आई मला जेवायला वाढत होती. घरात येताच बाबा आईला म्हणाले, “सुषमाला लवकर झोपू दे जेवून. आज अब्दुल चाचा आपल्या खोलीमध्येच जेवणार आहेत.” त्यांनी येताना त्यांच्या सोबत कोंबडी आणि दारू आणली होती. मी जेवले आणि पडद्याआड जाऊन माझ्या अंथरुणावर पडले पण मला झोप येत नव्हती. पलिकडे माझे बाबा अब्दुल चाचांशी बोलत बसले होते. अब्दुल चाचा कधी मराठीत तर कधी हिंदीमध्ये बोलत होते. माझे बाबा अब्दुल चाचांना त्यांच्या नावाने हाक मारीत होते कारण ते दोघेही जवळपास एकाचे वयाचे होते. माझे बाबा एकटेच दारू पीत होते कारण अब्दुल चाचा कधीच दारू पीत नव्हते. त्यांना कसलेच व्यसन नव्हते. त्या दोघांच्या गप्पा सुरु असताना मला कळाले की, अब्दुल चाचा त्यांच्या ओळखीने माझ्या बाबांना एका मोठ्या कंपनीमध्ये मोठ्या पगाराची नोकरी मिळवून देणार होते. रात्री 12 वाजता त्या दोघांचे जेवून झाले त्यानंतर अब्दुल चाचा त्यांच्या घरी कधी जातील? या गोष्टीची आई वाट बघत होती कारण तिला झोपायचे होते. शेवटी कधीतरी माझा डोळा लागला आणि मी झोपी गेले.

रात्री केव्हातरी मला आवाजाने जाग आली. मला वाटले की, बाबा आईला झवायला तिच्यावर चढले असतील. मी पडद्याच्या भोकाला डोळा लावला अन बघू लागले. आमच्या खोलीतील लाईट बंद होती पण रात्री पलीकडच्या खिडकीतून रस्त्यावरच्या डांबावरील बल्बचा भरपूर प्रकाश आमच्या खोलीत यायचा. मी समोरचे दृश्य बघून हादरलेच. आई खाली गादीवर झोपली होती पण तिचे तोंड एका कापडाने बांधलेले होते. स्टीलच्या कपाटाला अब्दुल चाचा तिचे हात बांधत होते. आई सुटण्यासाठी धडपडत होती पण अब्दुल चाचा तिच्या पोटावर बसले होते. अचानक पणे माझे लक्ष माझ्या बाबांवर गेले. माझ्या आईच्या शेजारीच झोपलेले माझे बाबा दारूच्या नशेत गाढ झोपी गेले होते.

माझ्या आईचे हात बांधून झाल्यावर, अब्दुल चाचा हळू आवाजात आईशी बोलत होते. मी कान टवकारून ऐकू लागले. अब्दुल चाचा आईला म्हणाले, “स्साली नखरे कशाला दाखवते? एकवेळ झवली मी तुला तर काय तुझी पुच्ची फाटून जाईल का? तुझ्या नवऱ्याला मोठ्या कंपनीत कामाला लावणार आहे मी. प्रत्येक महिन्याला 22 हजार पगार मिळेल. ते पैसे तुझ्याच कामी येतील. तुला कुठेही काम करावे लागणार नाही जर का तुझ्या नवऱ्याला 22 हजार पगार मिळाला तर. चुप बस साली. आवाज नको करू. तुझी पोरगी जागी होईल. जर का तुझी पोरगी जागी झाली आणि तिने आपल्याला बघितले तर तुला सोडून तुझ्या पोरी वरच चढेन आणि तिलाच झवेन मग तु काय करशील?” हे ऐकून आता आई शांत पडून राहिली.

आई एकदम शांत होताच, अब्दुल चाचांनी तिचे बांधलेले हात सोडले आणि ते आईला म्हणाले, “अब कुछ नही करेगी ना साली. मैने तुझे अच्छेसे समजा दिया है. अब मै उपर आ रहा हु तेरे.” एवढे बोलून अब्दुल चाचा उठून उभे राहिले आणि आईला म्हणाले, “ऐसे ही लेटी रह. नही तो साली फिर नखरे दिखायेगी और अपने मुह पर ओ कपडा रहने दो नही तो तुम चील्लाओगी.” असे म्हणत त्यांनी त्यांची पँट काढली. अब्दुल चाचांनी त्यांची पँट काढून खुंटीवर टांगली आणि ते येऊन आई जवळ बसले. ते त्यांच्या अंगातून शर्ट आणि बनियान काढत असताना आईला म्हणाले, “तुझी साडी वर घे. मला पण बघू दे तुझी पुच्ची.”

मला वाटले आई अब्दुल चाचांचे ऐकणार नाही पण तिने तिची साडी वर घ्यायला सुरुवात केली. तिच्या कंबरे पर्यत साडी येताच ते आईला म्हणाले, “अग तुझी कंबर उचल वर. म्हणजे साडी नीट कंबरेच्या वर घेता येईल.” त्यांच्या या बोलण्यावर आईने काहीच प्रतिसाद दिला नाही तेव्हा त्यांनी स्वतःच तिच्या कंबरे खाली हात नेऊन तिची साडी तिच्या कंबरेच्या वर केली. “चड्डी उतार तेरी.” अब्दुल चाचांनी आईला सांगितले पण त्यांच्या बोलण्याला ही आईने काहीच प्रतिसाद दिला नाही त्यामुळे अब्दुल चाचांनी आईची चड्डी खाली खेचली. आईकडून कसलीही मदत होत नव्हती तरी खेचाखेची करून अब्दुल चाचांनी आईची चड्डी तिच्या पायातून काढली.

आईच्या पुच्चीवरील झाटयांनी भरलेल्या केसात हात फिरवत अब्दुल चाचा म्हणाले, “अरे वा… क्या माल है. जैसे मैने सोचा था, आज तक तेरे पती के सिवा किसीने टच नही किया. जब से तुझे देखा है तबसे मै तुझ पर अपनी नजरे गढाये बैठा हु. तुझे पाने के लिये तेरे पती को शराब के नशे मे डूबो दिया ताकी मै तेरी जवानी का नशा पी सकू.” असे म्हणून दात विचकत अब्दुल चाचा हसले आणि ते त्यांची अंडरविअर काढत म्हणाले, “मुझे तुम पसंद हो. म्हणून तर तुझ्या नवऱ्याला कामाला लावणार आहे मी. समज गई?” त्यांनी त्यांची चड्डी काढताच अब्दुल चाचा पूर्णपणे नागडे झाले. त्यांचा लवडा मुसळा सारखा लांब आणि रॉड सारखा जाड होता. माझ्या बाबांचा लवडा त्यांच्या लवड्या पढे काहीच नव्हता. ते त्यांच्या लवड्याला हातात धरून हलवत हलवत आईच्या जवळ आले आणि खाली बसून ते आईच्या मांड्यांवरुन हात फिरवायला लागले. तिच्या मांड्यांमध्ये त्यांचा हात जाताच आई अंग चोरू लागली तेव्हा अब्दुल चाचांनी तिला हिंदीमध्येच शिव्या दिल्या तेव्हा आईने तिच्या मांड्या विलग केल्या.

अब्दुल चाचा थोडा वेळ आईची पुच्ची हातांनी चोळत बसले अन मग उठून तिच्या मांड्यांमध्ये आले आणि आईला म्हणाले, “पाय फाकव तुझे. मेरा लवडा देख कैसा बढीया तन गया है. इतना बडा लवडा देखा था तुने कभी?” त्यांच्या या बोलण्यावर आई काय बोलणार? तिचे तोंड कापडाने बांधलेले होते. अब्दुल चाचा म्हणाले, “हे बघ, किती मोठा लवडा आहे. आतापर्यंत या चाळीतल्या सगळ्या बायकांच्या पुच्चीला या लवड्याने त्याच पानी पाजलंय. किती तरी जनी हा लवडा घ्यायला तरसतात. आता बघ कसा झवतो मी तुला.” असे म्हणत अब्दुल चाचांनी त्यांच्या हाताने आईचे पाय फाकवले.

अब्दुल चाचा आईच्या मांड्यांमध्ये येऊन बसले आणि त्यांनी तिच्या पुच्चीत एक बोट घालून गोल फिरवले मग अब्दुल चाचांनी त्यांचा मोठा कडक लवडा हातात पकडला आणि ते त्यांचा लवडा आईच्या पुच्चीवर घासू लागले. हातात धरलेल्या त्या मोठ्या लवड्याला त्यांनी आईच्या भोकात घालण्याचा प्रयत्न केला पण आईने तिच्या पुच्चीचे तोंड आवळून त्यांना विरोध केला. तरीपण अब्दुल चाचांनी आईच्या मांड्या जबरदस्तीने फाकवून धरल्या आणि ते त्यांचा लवडा तिच्या पुच्चीमध्ये घालू लागले पण त्यांचा तो भला मोठा जाड लवडा आत काही जाईना तेव्हा अब्दुल चाचा स्वतःच्या लवड्यावर थुंकले आणि ती थुंकी त्यांनी त्यांच्या हाताच्या बोटांनी स्वतःच्या लवड्यावर मळली नंतर अब्दुल चाचांनी पुन्हा आईच्या पुच्चीच्या पाकळ्या ताणून धरल्या आणि ते त्यांचा लवडा तिच्या पुच्चीमध्ये घुसवू लागले.

अब्दुल चाचांनी धक्का मारताच त्यांचा थोडासा लवडा माझ्या आईच्या पुच्चीत गेला. आई तिची कंबर हलवून त्यांना विरोध करीत होती पण त्यांनी तिला न जुमानता त्यांचा संपूर्ण लवडा हळू हळू तिच्या पुच्चीमध्ये घातला. त्यांचा लवडा पूर्ण आत गेल्यावर अब्दुल चाचा माझ्या आईच्या अंगावर पडले आणि ते तिचे स्तन ब्लाऊजच्या वरून दाबू लागले. तिचे स्तन दाबत असतानाच, अब्दुल चाचांनी आईच्या ब्लाऊजचे हुक काढले आणि तिची स्तन ब्लाऊज मधून मोकळी केली. एका स्तनाचे बोंड तोंडात घेऊन, ते दुसरे स्तन दाबू लागले. मधूनच ते आईच्या स्तनाच्या बोंडाला चावत होते तेव्हा आई कळवळून तिचे अंग हलवायची पण त्यांच्या वजनाखाली ती दबली होती त्यामुळे तिचा काही उपाय चालत नव्हता. मग ते आईच्या अंगावरून उठून तिच्या पुच्चीला त्यांच्या लवड्याने धक्के मारत आईला झवू लागले.

मला अब्दुल चाचांचा खूप राग आला पण मी काय करू शकणार होते? त्यामुळे मी निमूटपणे बघत राहिले. अब्दुल चाचा आईला जोरजोरात धक्के मारत झवू लागले. तिचे तोंड कपड्याने बांधलेले होते म्हणून नाहीतर ती जोरजोरात ओरडली असती. मला वाटले की, आपण असेच बाहेर जाऊन शेजाऱ्यांना गोळा करावे. पण काय उपयोग? ह्या चाळीतल्या प्रत्येक घरातील बाईला अब्दुल चाचा झवतो त्यामुळे कुणीही आमच्या मदतीला येण्याची शक्यता कमीच होती आणि जरी आमच्या मदतीला कुणी आले तरी आईची लुटलेली इज्जत त्या माणसांनी परत आणून दिली नसती शिवाय सगळीकडे बोभाटा होऊन आईच्या इज्जतीचा तमाशा झाला असता. महत्वाचे म्हणजे बाबांनी दारू काही सोडली नसती पण मला आणि आईला मात्र त्यांनी सोडून दिली असती मग मी आणि आई कोठे जाणार? कोठे राहणार? मग आई आणि मी रांड बनून लोकांकडून झवून घेऊन पैसे कमवावे लागणार. असा सर्व विचार करून मी शांत राहिले.

अब्दुल चाचा माझ्या आईला बाजारातील रांड समजून वाटेल तसे झवत होते. चप… चप….. असा आवाज करीत त्यांचे काळे मोठाले आंड आईच्या गांडीवर आपटत होते. माझे बाबा दारूच्या नशेत डाराडूर झोपले होते. माझ्या बाबांना एवढी सुद्धा सुध नव्हती की, त्यांच्या शेजारीच त्यांच्या बायकोला दुसरा माणूस झवत होता. अचानक पणे आईच्या मांड्या थरथरू लागल्याच्या मला स्पष्ट दिसत होते. शेवटी अब्दुल चाचा धापा टाकत त्यांचा झवण्याचा वेग आणखीच वाढवू लागले त्यावरून मी ओळखले की, ते आता गळणार आहेत. अब्दुल चाचा अगदी तावात आले होते तेव्हाच आईने तिची गांड आणि कंबर जोर जोरात हादरवली आणि आई फळाफळा झडू लागली त्याचक्षणी अब्दुल चाचांनी त्यांच्या लवड्यातून चिकाच्या पिचकाऱ्या आईच्या पुच्चीमधेच सोडल्या आणि ते ही आईच्या पुच्चीमधेच गळाले. काही वेळातच दोघे ही झडून शांत झाले होते. अब्दुल चाचा आईच्या अंगावरती झोपले आणि तसेच जवळपास 5 मिनिट तिच्या अंगावरती झोपून होते मग ते उठून तिच्या पायामध्येच बसले तेव्हाही त्यांच्या लवड्यातून चिकाचा एक एक थेंब गळत होता. अब्दुल चाचा आईला म्हणाले, “व्वा, मजा आ गया. तुझ्या पुच्चीतील कामरसाने भिजलेल्या या लवड्याला फक्त एकवेळ तु तुझ्या तोंडात घेऊन चोखलस तर मजा और बढ जायेगा.” एवढे बोलून ते आईच्या कामरसाने भिजलेल्या लवड्याला हातात धरून उठले आणि त्यांनी आईच्या तोंडाला बांधलेले कापड सोडले. मला वाटले की, आईच्या तोंडावरील कापड निघताच, आई ओरडणार पण तिने चक्क तिचे तोंड उघडले आणि आ वासून त्या अब्दुल चाचांच्या लवड्याची वाट बघू लागली.

अब्दुल चाचा आता आईच्या डोक्याजवळ येऊन बसले आणि त्यांनी त्यांचा अजून ही उभा असलेला लवडा आईच्या तोंडाजवळ नेला. आईने तोंड वासून तो ओला लवडा गपकन गिळला. मी आश्चर्याने बघतच राहिले. आई खुपच आवडीने तो काळा जाड लवडा चोखायला लागली. थोडा वेळ तिने लवडा चोखताच अब्दुल चाचा उठले आणि आईला म्हणाले, “बघ, तु पण माझ्या लवड्याची दिवानी झालीस. क्यो भाभी, या लवड्याकडून झवून घेऊन मजा आली का?” आईने लाजून होकारार्थी मान डोलावली. आई उठून बसली आणि अब्दुल चाचांना म्हणाली, “तुम्ही मला जबरदस्तीने झवले पण आता मला तुमच्या या मोठ्या लवड्याची चटक लागलीय. माझ्या नवऱ्याच्या लहान लवड्याने झवून घेण्यात आता मला मजा वाटणार नाही. आता दररोज या माझ्या घरी.”

आईचे हे बोलणे ऐकून मी चकितच झाले. ती ओरडेल किंवा रडेल असे मला वाटले होते पण ती तर अब्दुल चाचांकडून पुन्हा झवून घ्यायची गोष्ट करीत होती. मोठ्या जाड लवड्यावर बायका इतक्या खुश होतात हे मला त्यावेळी माहिती नव्हते. मी तर त्यावेळी कोणाचा ही लवडा घेतला नव्हता कधी. फक्त माझ्या बाबांचा लवडा पाहिला होता मी. तोच मला मोठा वाटत होता. ही सगळी झवाझवी बघून माझी चड्डी ओली झाली होती. मी माझ्या चड्डीमध्ये हात घालून माझ्या पुच्चीला चोळायला लागले.

तिकडे आई अब्दुल चाचांना म्हणत होती, “काय दम आहे हो तुमच्या लवड्यामध्ये. कशी कुटून काढली माझी पुच्ची मस्त. व्वा मजा आली. बरे झाले तुम्ही मला जबरदस्तीने झवायला तयार केले ते. असे वाटतेय की पुन्हा एकदा तुमच्याकडून झवून घ्यावे.” आईच्या बोलण्यावर अब्दुल चाचा मोठ्याने हसले आणि म्हणाले, “का नाही भाभीजी? माझ्या लवड्याला चोखून त्याला उभे करा मग मी तुम्हाला अजून एकदा झवेन.” आई लगेचच म्हणाली, “इकडे या भावजी, तुमचा लवडा चोखून काढते मग थोड्या वेळानंतर मला पाठीमागून झवा.”

आईने त्यांचा लवडा पुन्हा तोंडात घेतला आणि ती तिचे डोके मागे पुढे हलवत त्या लवड्याला चोखू लागली. लवडा तोंडाच्या बाहेर काढून तिने त्यांचा लवडा आणि त्याच्या खाली लटकणाऱ्या मोठ्याल्या गोट्या सुद्धा चाटून दिल्या. पुन्हा लवडा तोंडात घेऊन चघळू लागली. आता त्याचा लवडा झोपलेला होता म्हणूनच तो लवडा आईच्या तोंडात पूर्ण जाऊ शकत होता पण हळू हळू त्यांचा लवडा पुन्हा कडक व्हायला लागला तसतसा आईच्या तोंडात मावेनासा झाला. पाच मिनिटे चोखताच त्यांचा लवडा पुन्हा ताठ झाला तसा आईने त्यांच्या लवड्याला तिच्या तोंडातून बाहेर काढला आणि ती म्हणाली, “आता ताठलेला आहे भावजी तुमचा लवडा. या, मागून ठोका माझ्या पुच्चीला.” असे म्हणून ती डॉगी स्टाईलच्या पोजिशन मध्ये आली.

अब्दुल चाचा आईच्या मागे आले आणि त्यांनी हातात लवडा धरून आईच्या पुच्चीवर मागून फिट केला. मला वाटले की, ते आईच्या गांडीत घुसवणार की काय त्यांचा एवढा मोठा लवडा. पण आईने खालून तिचा हात लावून त्यांचा लवडा बरोबर तिच्या पुच्चीमध्ये घालून घेतला. त्यांच्या लवड्याचा सुपाडा तिच्या पुच्चीत गेल्यावर त्यांनी एकाच मोठ्या धक्क्यात त्यांचा सगळा लवडा पुच्चीमध्ये घातला. आई कण्हली पण मग तिने तिचा ओठ दातात दाबून धरला आणि ते तिला धक्के मारू लागले. ती त्यांचे धक्के सहन करू लागली.

काही वेळातच त्यांनी त्यांच्या धक्क्यांचा जोर वाढवला आणि अब्दुल चाचा माझ्या आईला जोरजोरात झवू लागले. मला आश्चर्य वाटत होते की, माझ्या बाबांना असली कसली झोप लागली आहे? या दोघांच्या घमासान झवाझवीतून होणाऱ्या आवाजाने ही माझे बाबा जागे होत नव्हते. त्या दोघांची जोरदार झवाझवी चालू असतानाच, अब्दुल चाचांनी माझ्या झोपलेल्या बाबांकडे पाहिले आणि ते आईला म्हणाले, “भाभी, तुमचा नवरा बघा कैसा गाढपणी झोपला आहे. मी तुमची ठुकाई करतोय, हे या बिचाऱ्याला माहितच नाही.” आई जोरात हसली आणि त्यांना म्हणाली, “भावजी, तुमचा लवड्याकडून झवून घेतल्यानंतर आता मला माझ्या नवऱ्यामध्ये रस राहिला नाही त्यामुळे आता त्याला कोण विचारतंय? तो बिचारा असू द्या नाहीतर त्याचा कचरा होऊ द्या. मला आता फक्त तुम्ही पाहिजे. बाकी कोणी नको.” बाबांकडे वळून बघत आई म्हणाली, “हा कसला आहे मर्द, हा तर माणूस होण्याच्या लायकीचा पण नाही. हा जर का खरा मर्द, माणूस असता तर पोरगा काढला असता याने माझ्याकडून. याने याच्या छोट्या नुन्नीने पोरगी दिलीय मला.”

आई असे म्हणताच, मला असा राग आला आईचा की तुम्ही विचारू नका. होते अब्दुल चाचा मर्द माणूस पण म्हणून काय तिने माझा असा अपमान करावा? पण मी बिचारी काहीच बोलू शकत नव्हते की, काहीच करू शकत नव्हते. माझ्या पुढे जे काही चाललंय ते बघण्याशिवाय आणि ऐकण्याशिवाय माझ्याकडे कोणताच पर्याय नव्हता. मागून बसणाऱ्या अब्दुल चाचांच्या धक्क्यामुळे आपोआपच आईचे अंग मागे पुढे होत होते.

अब्दुल चाचा माझ्या आईच्या गांडीवर चापट्या मारत तिला जोरजोराने झवत होते. आई पण तिची गांड त्यांच्या लवड्यावर उडवीत होती. आईचे हिंदकळणारे मोठाले स्तन लपालपा हलत होते. आईच्या पुच्चीतून रस बाहेर येऊन त्याचा वेगळाच वास खोलीमध्ये पसरला होता. आईने खालून त्यांचे आंड तिच्या हातात पकडले आणि चोळू लागली त्याचबरोबर अब्दुल चाचांनी त्यांची झवण्याची स्पीड वाढवली. अचानक पणे आईने तिची कंबर आणि गांड जोरात हादरवली आणि आई फळाफळा झडू लागली तेव्हाच अब्दुल चाचा पण आईच्या पुच्चीमध्येच गळाले. अब्दुल चाचांनी त्यांच्या चिकाच्या पिचकाऱ्यांनी आईची पुच्ची भरून टाकली. अब्दुल चाचा थोडा वेळ तसेच आईला मागून चिटकून होते. थोड्या वेळानंतर त्यांनी त्यांचा लवडा तिच्या पुच्चीमधून बाहेर काढला तेव्हा त्यांचा घट्ट चिक तिच्या पुच्चीमधून बाहेर येऊ लागला आणि तिच्या केसाळ पुच्चीवरून ओघळत ओघळत खाली गादीवर पडू लागला. अब्दुल चाचा एका बाजुला उभे राहिले होते. “द्या आणा इकडे तुमचा लवडा. चोखून चाटून स्वच्छ करून देते मी.” असे म्हणून आईने अब्दुल चाचांना तिच्या जवळ बोलवले. अब्दुल चाचा तिच्या जवळ जाताच तिने त्यांचा लवडा तोंडात घेतला आणि तिने अब्दुल चाचांचा लवडा चोखून, चाटून स्वच्छ केला. मग अब्दुल चाचा गादीवरच सरळ झोपले आणि आई त्यांना मिठीत घेऊन झोपली.

थोड्या वेळानंतर अब्दुल चाचा उठले आणि ते त्यांचे कपडे घालू लागले तेव्हा आई त्यांना म्हणाली, “भावजी, थांबा ना अजून थोडा वेळ, तुम्ही मला जबरदस्तीने तुमचा लवडा घ्यायला लावला पण आता मला तुमच्या लवड्या शिवाय करमणार नाही. माझ्या नवऱ्याच्या नुन्नीने माझे काही भागणार नाही.” अब्दुल चाचा म्हणाले, “साली रांड शोभतेस तु, दोन वेळा लवडा घेऊन पण तिसऱ्यांदा झवायला पाहिजे तुला. बाकीच्या बायका तर दोनदा माझा लवडा घेऊन दमून थकून जातात पण तू…” आई हसत त्यांना म्हणाली, “तुम्हीच केली मला रांड. मग मी काय करू?” एवढा मोठा लवडा पुच्चीत गेल्यावर कोणतीही बाई खुश नाही का होणार?” अब्दुल चाचा हसले आणि ते त्यांची कपडे घालून निघून गेले. आईने बाबांकडे बघितले आणि म्हणाली, “तुम्ही डोसत जा दारू आणि असेच झोपून जात जा म्हणजे मला भावजींच्या खाली झोपता येईल. आता मी तर दररोजच त्यांच्याकडून झवून घेत जाईन. आता भोगा आपल्या कर्माची फळे.” दारूच्या नशेत गाढ झोपलेल्या बाबांना असे म्हणून आई तशीच नागडी झोपली.

इकडे माझ्या पुच्चीमध्ये मात्र आग लागली होती. मी माझ्या हाताचे एक बोट माझ्या पुच्चीमध्ये घातले आणि पुच्चीला दाबू लागले, चोळू लागले पण मला चैनच पडेना. ह्यापूर्वी मी माझ्या आई बाबांची झवाझवी बघितली होती पण अशी जोरदार घमासान झवाझवी मी पहिल्यांदाच बघितली होती त्यामुळे माझी बुद्धी भ्रष्ट झाली होती. आईने तिच्या पुच्चीत घेतलेला अब्दुल चाचांचा लवडा मला आवडू लागला होता. मला मनापासून वाटत होते की, असेच उठून अब्दुल चाचांच्या खोलीत जावे अन त्यांना म्हणावे, “आईला जसे झवलात तसेच मला पण झवा. माझी पुच्ची सील पॅक आहे, माझ्या पुच्चीला अजून कोणीही झवलेले नाही त्यामुळे तुम्हाला माझ्या सील पॅक पुच्चीचे उद्घाटन करायला अजून जास्त मजा येईल.” हे सर्व मी माझ्या मनातच बोलले पण माझी अब्दुल चाचांच्या घरी जाण्याची हिम्मत झाली नाही. मी रात्रभर तळमळत राहिले.

दुसऱ्या दिवशी पहाटे उठून मी नळावर पाणी भरायला गेले. नंतर गर्दी व्हायची आणि पाणी मिळायचे नाही. काळू दादा शिवाय नळावर कुणीच नव्हते. तो दात घासत होता. मला त्याची फार भिती वाटली पण मी बादली नळाखाली लावली आणि बादली भरायची वाट बघू लागले. काळू दादाने दात घासले अन तो नळाजवळ आला. माझी बादली दूर करून त्याने त्याचे तोंड धुतले आणि तो मला म्हणाला, “आज इतक्या लवकर उठलीस तू सुषमा. झोप येत नाही का तुला? जवानी बहरू लागते तेव्हा झोप येत नाही. अस वाटतंय तुझी कबुतर उडण्यासाठी फडफडतायत.” असे म्हणून त्याने चक्क माझ्या छातीवर हात ठेवला अन कचकन माझी स्तन दाबली.

मी घाबरून मागे सरले. तो दात विचकत हसला अन मला म्हणाला, “मागे का सरकत आहेस? आज कोणीच नाही इथे, ये तुला जवानीची मजा देतो.” मी बादली तिथेच सोडली अन धूम पळत सुटले. धावतच दोन जिने चढून आमच्या खोलीत पोहचले अन धापा टाकत उभी राहिले. बाबा झोपले होते. आई चहा करीत होती मला बघून म्हणाली, “काय झाले ग, सुषमा? बादली कुठे आहे? पाणी आणायला गेली होतीस ना?” मी चाचरत, आईला सर्व काही सांगून टाकले. ती काळू दादाला शिव्या घालत म्हणाली, “मुडदा गेला मेल्याचा, माझ्या पोरीवर वाईट नजर ठेवतो. थांब तुझे बाबा उठले की, त्यांना सांगते.” पण मी तिला म्हणाले की, “बाबांना काही सांगू नकोस. नसते लफडे लागायचे मागे. तो काळू दादा काही बाबांना ऐकणार नाही.”

मी आईला बाबांना काही सांगू नकोस असे म्हणाले कारण, काल रात्री बाबांनी दारूसाठी अब्दुल चाचांना घरी आणले. बाबा तर दारू पिऊन झोपले पण अब्दुल चाचा आईवर झोपले आणि तिला झवून मोकळे झाले. तसेच जर या काळू दादाने माझ्या बाबांना दारूचे आमिष दाखविले तर मलाच त्याच्याकडून झवून घ्यायला लावतील. मी असा विचार करून आईला असे म्हणाले होते. आई समोर काल रात्रीचा प्रसंग मला माहित नाही असे भासवत मी घरातील कामाला लागले. आई गेली बादली आणायला. मी गॅलरीतून वाकून पाहिले की तो बदमाश माझ्या आईची स्तन तर दाबत नाही ना माझ्यासारखी. पण आता नळावर तीन चार बायका जमल्या होत्या. त्यांच्यासमोर तो असले धाडस करणार नाही असा विचार करून मी परत खोलीत गेले.

आई चहा पिऊन कामाला निघून गेली. आमच्या चाळी शेजारील मेस मध्ये चपात्या लाटायला जायची ती. त्यामुळे ती सकाळीच बाहेर पडायची आणि दुपारी 12 वाजता परत घरी यायची. जेवून परत दुपारी लोकांच्या घरामध्ये धुणी भांडी करायला जायची. मी घरातील सर्व कामे करायचे. बाबा अजून झोपलेलेच होते. मी घरातील कामे करीत असताना मला माझ्या डोळ्यासमोर अब्दुल चाचांचा लवडा दिसत होता त्यामुळे घरातील कामामध्ये माझे लक्षच लागत नव्हते म्हणून मी अब्दुल चाचांच्या खोलीत जाण्याचे ठरविले. मी आमच्या खोलीचा दरवाजा फक्त ओढून घेतला आणि मी अब्दुल चाचांच्या खोलीकडे निघाले. अब्दुल चाचांच्या खोलीजवळ मी पोहचणारच होते तोच अब्दुल चाचांच्या दाराची कडी वाजल्याचा आवाज मला आला. बघते तर, आमच्या चाळीतील शांता काकू दार उघडून लगबगीने बाहेर आल्या. त्यांचे केस सगळे विस्कटलेले होते, कपाळावरच कुंकू फिस्कटून त्याचे ओघळ नाकावर आले होते. अंगावर त्यांनी बिना-ब्लाऊजची फक्त साडी गुंडाळली होती. साडीचा पदर घट्ट धरून शांता काकू त्यांच्या खोलीकडे पळतच सुटल्या आणि माझ्याकडे न बघताच सरळ त्या त्यांच्या खोलीत घुसल्या. शांता काकूंची ही अवस्था बघून माझ्या पोटात ढवळल. अब्दुल चाचांच्या खोलीचा दरवाजा उघडाच होता. मी तशीच उभी राहून इकडे तिकडे कोणी नाही ना बघत होते. जेव्हा मला अंदाज आला की, मला कोणी बघत नाहीये, मी पटकन अब्दुल चाचांच्या खोलीत शिरले. अब्दुल चाचा झोपलेले होते. त्यांची लुंगी एका बाजूने उघडी पडली होती त्यामुळे त्यांचे आंड अन लवडा स्पष्टपणे दिसत होता. काल रात्री आईने हाच लवडा चोखून चाटून, हाच भला मोठा लवडा तिच्या पुच्चीत घालून घेतला होता. मी त्या लवड्याला एकटक बघत उभी राहिले. त्या लवड्याला बघून माझ्या पुच्चीतून आणि सगळ्या अंगातून झिणझिण्या येऊ लागल्या. मला असे वाटू लागले की, अब्दुल चाचांचा हा लवडा मीच घालून घ्यावा, माझ्या पुच्चीत. बाहेरील नळावर बायकांच्या कालव्याने मी भानावर आले आणि मी कसेबसे स्वताला कंट्रोल केले आणि मी माझ्या खोलीकडे धावतच सुटले.

आमच्या खोलीत येताच, मी सरळ बाथरूम मध्ये गेले. बाथरूम मध्ये जाऊन, मी माझ्या चड्डीत हात घालून माझी पुच्ची चोळायला लागले. काल रात्री आई आणि अब्दुल चाचांची भन्नाट झवाझवी बघून मी आधीच तापले होते. पुच्ची हाताने चोळून माझे समाधान झाले नव्हते. त्यातल्या त्यात आई ही अब्दुल चाचांच्या मोठ्या लवड्याबद्दल कौतुकाने बोलत होती जेव्हा ती पहाटे एकटीच बाथरूम मध्ये अंघोळ करीत होती. आईच्या तोंडून अब्दुल चाचांच्या लवड्याचे कौतुक ऐकून, तेव्हा तर मला खरोखरच त्यांचा लवडा माझ्या पुच्चीमध्ये घालून घेण्याची तीव्र इच्छा झाली होती. काळू दादा तर तयारच होता मला झवायला पण मला त्याची फार भिती वाटायची आणि त्यातच काळू दादा दिसायला काळा एखाद्या राक्षसा सारखा होता. तो अंगाने आडदांड अन मोठ्या मिशा होत्या त्याच्या. नेहमी त्याचे डोळे लाल असायचे दारू प्यायल्यासारखे. शिवाय वास असा घाण यायचा त्याच्या अंगाचा तो जवळून गेला की, नाक बंद करावेसे वाटायचे त्यामुळे असे वाटायचे की, हा अंघोळ करतो की नाही.

मी क्षणभर माझे डोळे मिटून काल रात्रीची आई आणि अब्दुल चाचांची झवाझवी आठवत स्वताची पुच्ची खाजवत उभी राहिले होते. अचानक पणे मला काहीतरी जाणवले म्हणून मी डोळे उघडून पाहिले तर माझ्या समोर अब्दुल चाचा उभे होते. त्यांना माझ्या समोर पाहून, पहिले तर मी दचकले मग नंतर अगदी लाजेने लाल झाले. पटकन चड्डीतून हात काढून मी स्कर्ट खाली केला अन बाथरूमच्या दरवाजा जवळून बाहेर जाऊ लागले पण अब्दुल चाचांनी माझा हात पकडला अन मला थांबवले. माझ्या जवळ येऊन ते मला म्हणाले, “सुषमा तू काय करत होतीस आता? आई कुठे आहे तुझी?” मी त्यांना सांगितले की, “आई कामाला गेली आहे.” मी एवढे बोलून माझा हात त्यांच्या हातातून सोडवला आणि मी किचनमध्ये गेले.

आता बाबा उठले होते. बाबा उठून बाथरूम मध्ये जाऊन त्यांचे तोंड धुऊन बाहेर आले तेव्हा मी माझ्या बाबांना आणि अब्दुल चाचांना चहा आणून दिला तेव्हा बाबा मला म्हणाले की, “आज अब्दुल आपल्या बाथरूम मध्ये अंघोळ करेल. त्याच्या बाथरूम मध्ये काहीतरी काम चालू आहे.” मी काहीच न बोलता त्या दोघांना चहा देऊन पुन्हा किचनमध्ये गेले. ते दोघे ही चहा पिऊन उठले. बाबा काहीतरी कामानिमित्त बाहेर गेले आणि अब्दुल चाचा आमच्या बाथरूम मध्ये गेले. मी हळूच बाथरूम मध्ये डोकावून पाहू लागले. बाथरूम मध्ये बसून त्यांनी दात घासले. दात घासून झाल्यावर अब्दुल चाचांनी बसल्या जागीच त्यांची चड्डी एका बाजुला केली अन ते मुतायला लागले. याआधी मी कोणत्याही माणसाला मुतताना पाहिले नव्हते त्यामुळे आज अब्दुल चाचांना असे मुतताना बघून माझ्या मनात कालवाकालव व्हायला लागली. मला अब्दुल चाचांचा लवडा दिसत होता. त्यांच्या लवड्यातून चर.. चर.. आवाज करीत निघणारी फेसाळ मुताची धार फरशीवर पडत होती. मुतताना अचानक पणे अब्दुल चाचांनी माझ्याकडे पाहिले अन ते म्हणाले, “काय बघत आहेस सुषमा? माणसांना मुतताना कधी बघितले नाही काय तू?” मी झटकन तिथून बाजुला झाले आणि किचनमध्ये गेले.

मी किचनमध्ये गेले आणि गॅसजवळ बसून स्वयपाकाची तयारी करू लागले. मी गप्प बसून स्वयपाक करू लागले. मी माझ्या मनात त्यांचा लवडा आठवत काम करू लागले. ते बाथरूम मधून बाहेर आले अन बादली घेऊन पाणी आणले त्यांनी नळावरून. अब्दुल चाचा बाथरूम मध्ये अंघोळीला बसले. मी पटकन पुन्हा बाथरूम जवळ आले आणि त्यांना मी म्हणाले, “चाचा तुमच्या बाथरूम मध्ये काही काम चालू आहे का?” अब्दुल चाचांनी माझ्याकडे बघितले आणि मला म्हणाले, “माझ्या बाथरूम मधील पाईप चॉक झाला आहे, मी आज ठीक करून घेईन.” असे म्हणून त्यांनी त्यांची बनियान आणि लुंगी काढली.

ते फक्त त्यांचा अंडरविअर घालून अंघोळीला बसले होते. त्यांची अंडरविअर पाण्याने ओली होताच त्यातून त्यांचा लवडा स्पष्ट दिसू लागला. त्यांची काळी झांटे पण दिसत होती. अंगाला साबण लावताना त्यांनी त्यांचे डोळे मिटले अन अंडरविअर मध्ये हात घालून लवड्याला साबण लावू लागले. मी एकटक लावून त्यांनी त्यांच्या हातात धरलेल्या लवड्याला बघू लागले. त्यांनी त्यांच्या लवड्याला अंडरविअर मधून बाहेर काढले नाही पण अंडरविअर मधेच चांगला चोळला साबण त्यांनी त्यांच्या लवड्याला आणि आंडाला. त्यांनी त्यांचे डोळे उघडले अन माझ्याकडे पाहिले व मला हसत म्हणाले, “आज क्या बात है? आज तू खूपच लक्ष देऊन बघत आहेस माझ्याकडे. क्या हो गया है तुझे?” मी काही नाही म्हणून माझी मान खाली घातली अन किचनमध्ये स्वयपाक करण्यासाठी निघून गेले.

अब्दुल चाचा टॉवेल गुंडाळून त्यांची ओली अंडरविअर हातात घेऊन बाहेर आले अन ते त्यांची कपडे घालू लागले तेव्हा बाबा पण खोलीमध्ये आले. माझा स्वयपाक तयार झालेला होता. मी त्या दोघांना जेवायला वाढले, ते दोघे जेवून बाहेर गेले. मी पण माझी कामे आटोपून जेवून घेतले अन पुस्तक वाचत अंथरुणावर पडले. काल रात्री आई आणि अब्दुल चाचांची झवाझवी बघताना माझी झोप झालीच नव्हती. लवकरच माझा डोळा लागला अन मी गाढ झोपी गेले. मी झोपलेले असताना मला स्वप्न पडले की, काल रात्री आईच्या ऐवजी तिच्या जागी मीच आहे अन अब्दुल चाचा त्यांच्या लवड्याने मला झवत आहेत. मी आईकडे मला वाचवण्याची विनंती केली पण तिने उलट माझ्या तोंडावर कापड बांधले. असे काहीतरी स्वप्न मला पडले होते.

आईच्या आवाजाने मला जाग आली. ती परत आली होती. दार उघडून मी तिला आत घेतले. दुपारी जेवायला बसण्यापुर्वी अंघोळ करायची ती रोज. ती अंघोळ करताना मी आज आईकडे एका वेगळ्याच नजरेने बघत होते. तिने तिची साडी सोडली. ब्लाऊज आणि परकर काढून ती बाथरूम मध्ये अंघोळीला बसली. तिची मोठाली स्तन ती रोजच माझ्यासमोर उघडी करून अंघोळ करायची तेव्हा मला त्याचे काहीच वाटत नव्हते पण काल रात्री अब्दुल चाचांनी तिची स्तन दाबली, चोखली हे आठवून मी तिच्या स्तनांकडे नीट पाहिले. ओरखडे उमटले होते तिच्या दोन्ही स्तनांवर. तिच्या डाव्या स्तनावर तर दात उमटले होते चक्क. तिच्या पाठीवर पण हाताची बोटे उमटली होती.

मी तिच्याकडे निरखून बघत आहे हे तिच्या लक्षात आले. ती मला म्हणाले, “एवढे काय बघतेस तू सुषमा माझ्याकडे. माझे नागडे अंग तू पाहिले नाही का कधी?” मी लाजून म्हणाले, “तस नाही ग आई, तुझ्या स्तनांवर हे ओरखडे दिसले ना म्हणून पाहिले. काय झाले तुला तिथे?” मी सगळे माहित असूनही मुद्दाम विचारले. आता लाजण्याची पाळी आईची होती. “काय विचारते मुली? स्त्रीच्या जातीला अश्या ओरखड्यांची सवय करावीच लागते. जाऊ दे. माझी साडी दे कोरडी.” असे म्हणत ती उठून उभी राहिली.

मी तिला साडी देताना तिच्या झाटयांनी भरलेल्या केसाळ पुच्चीकडे पाहिले. मी तिला म्हणाले, “किती केस आहेत ग आई तुला इथे? कापत का नाहीस?” ती मला म्हणाली, “अग सुषमा, श्रीमंताच्या बायका करतात आपले केस चकचकाचक कसलेसे क्रीम लाऊन. आपल्याला कुठे जमणार ते? आणि तुला नाही आले का अजून केस तिथे?” मी म्हणाले, “हो, आलेत ना थोडे थोडे. पण मला नाही आवडत बाई केस. खाजवते सारखे तिथे माझ्या. कुणासमोर ही खाजवायची लाज वाटते मला. काल जिन्यातून वर येताना खाज सुटली तर आसपास कुणी नाही असे बघून मी थांबले अन खाजवले तिथे. पण तेव्हढ्यात चाळीतले कामत काका उतरले जिन्यातून अन मला बघून म्हणतात कसे ‘खाज सुटलीय का पोरी तुला? कुणी नसेल तर मी आहे ना खाजवून द्यायला.’ अशी लाजून पळत आले घरी मी.

आई हसली अन मला म्हणाली, “जाऊ दे ग सुषमा. तो कामत म्हातारा आहेच चावट. केस पांढरे झाल्यात मेल्याचे पण अजूनही बायकांकडे बघून त्याच्या तोंडाला पाणी सुटत. कित्येकदा त्याने मलाच धरायचा प्रयत्न केला जिन्यातून वर येताना. आपल्या चाळीचा जिना असा बारीक आहे की, आपण वर येताना कुणी उतरत असले की अंगाला अंग लागतच. तोल गेल्याचा बहाणा करतो म्हातारा अन सरळ माझ्या छातीवर हात ठेवतो.” मी आईला म्हणाले, “त्याला एकदा ‘काय हे काका? असे शोभते का तुम्हाला ह्या वयात?’ तर म्हणतो कसा साळसूदपणे ‘तू माझ्या मुलीची वयाची आहेस. तोल गेला माझा अन आधारासाठी तुझ्या अंगाला हात लावला तर एवढे काय वाईट वाटून घेतेस?” आई मला म्हणाली, “चावट आहे तो मेला. तु सांभाळून राहत जा त्याच्यापासून.”

“पण मी काय करू ग आई? माझ्या ह्या इथल्या केसांमुळे अशी खाज सुटते की, मला राहवत नाही. ह्या सातारा मध्ये घाम पण किती येतो सारखा. आपल्या रत्नागिरी मध्ये नव्हता येत इतका घाम. त्यामुळे जास्तच त्रास होतो मला ह्या केसांचा. मी रत्नागिरीला मामाकडे जाऊन राहते ना आई, नाहीतर आपण सगळेच परत जाऊ रत्नागिरीला. मला शाळेत जायचे आहे पुन्हा.” मी आईला म्हणाले.

“अग सुषमा, ह्यांची नोकरी सुटली रत्नागिरी मधली. आता ह्या दिवसांमध्ये नोकरी कुठे मिळते सहज? आता तर यांना नोकरी मिळणार आहे. काल रात्री अब्दुल भावजी आले होते ना, ते ह्यांना कंपनीमध्ये कामाला लावणार आहेत. पैसा मिळेल म्हणाले छानपैकी. तुझ्या लग्नासाठी पैसा नको? मला मेस मध्ये काम करायला, लोकांच्या घरी धुणी भांडी करायला कुठे आवडत. पण इथे साताऱ्यातील मेस मध्ये चपात्या लाटायला जितके पैसे मिळतात तेवढे रत्नागिरी मध्ये दहा घरची कामे केली तरी मिळणार नाहीत.” आई बोलली.

मी माझ्या मनात म्हणाले, “हो, अन तुला अब्दुल चाचांचा भला मोठा लवडा पण मिळणार आहे आता दररोज.” मी आईला म्हणाले, “मग तु आणि बाबा रहा इथे साताऱ्यात. मी तरी जाते रत्नागिरीला मामाकडे. माझे शिक्षण तरी होईल सुरु.” पण आई मला म्हणाली, “नाही ग सुषमा. तुला एकटीला रत्नागिरी मध्ये ठेवण्याचा जीव होत नाही आमचा. तु एकुलती एक मुलगी आम्हाला. काळजी वाटते बेटा तुझी?”

मी म्हणाले, “मामा आहे ना माझी काळजी घ्यायला.” आई मला म्हणाली, “अग तुझे मामा मामी दोघेही नोकरी करतात. त्यामुळे त्यांना त्यांच्याच मुलांकडे लक्ष द्यायला वेळ नसतो, ते तुझ्यावर काय लक्ष ठेवतील? ते दोघे कामात आणि तु एकटी घरात. जर याचाच फायदा उचलून कुणीतरी तुझ्या सोबत काही केले तर? नाही नाही ते काही नाही, तु इथेच साताऱ्यात रहा.” असे म्हणून आई साडी नेसू लागली.

मला मामाकडे रत्नागिरीला जायचे आहे असे मी आईला म्हणाले कारण, मला अब्दुल चाचा आवडले होते म्हणून सकाळी मी त्यांना कितीतरी हिंट्स, इशारे देत होते पण त्यांनी माझ्याकडे दुर्लक्ष केले. ते माझ्याकडे दुर्लक्ष्य करतीलच कारण आमच्या चाळीतल्या एक से बढकर एक गोऱ्यापान बायका त्यांना झवायला मिळत होत्या आणि त्यातच काल रात्रीच अब्दुल चाचांनी माझ्या आईला झवली होती मग ते माझ्याकडे कशाला बघतील. यासाठीच जर का मी माझ्या मामाकडे रत्नागिरीला गेले तर, मी कोणाबरोबर ही माझे सुत जुळवू शकेन, मी कोणाकडून ही झवून घेऊ शकेन कारण मामा मामी दिवसभर नोकरीला बाहेर आणि मी घरात एकटीच मग काय? पाहिजे तेवढा कोणाचा ही लवडा माझ्या पुच्चीत घालून माझ्या पुच्चीला शांत करू शकेन पण आई मला रत्नागिरीला जाऊ देत नव्हती त्यामुळे मी माझ्या मनाशी ठामपणे ठरविलेच काही झाले तरी अब्दुल चाचांना पटवायचेच मग भलेही कितीही वेळ लागू दे. एकदा तरी अब्दुल चाचांकडून झवून घ्यायचेच, एकदा तरी अब्दुल चाचांचा लवडा माझ्या पुच्चीत घ्यायचाच. हा सर्व विचार मी माझ्या मनामध्ये करीत उभी राहिले होते.

आईची साडी नेसून झाल्यावर, ती मला म्हणाली, “एवढा कसला विचार करतेस ग सुषमा? वेडबीड तर नाही लागले तुला? चल मला जेवायला वाढ.” मी आईला जेवणाचे ताट वाढून दिले. ती जेवत असताना, मी माझ्या खालच्या केसांमुळे सतत होणाऱ्या खाजेबद्द्ल तिला विचारले, “आई तुझ्या तिथे खाली तर इतके केस आहेत. मग तुला नाही सुटत का ग खाज?” आई हसून म्हणाली, “सुटायची पूर्वी मी तुझ्या वयाची होते तेव्हा. आता सवय झालीय मला. पण खरेच आहे, तुला ह्या सातारच्या हवेची सवय नाही. सारखा घाम येतो इथे. त्यामुळे खाज सुटणे साहजिक आहे.” “मग मला ती क्रीम आणून दे ना आई, तु मघाशी म्हणालीस ती. केस चकचकाचक करण्याची.” मी आईला हट्टाने म्हणाले.

आई मला म्हणाली, “सुषमा बेटी, आपण गरीब आहोत. ती क्रीम असेल चांगली शंभर रुपयाच्या वर. आणि एकदा लावून नाही होत. मी ऐकले आहे की, दर आठवड्याला लावावी लागते ती क्रीम. आपल्याला कुठे परवडणार तसले चोचले.” आईच्या अश्या बोलण्याने मी शांत बसले कारण आमच्या घरात माझी आई एकटीच कमवती होती. तिच्यावरच आमचे घर चालत होते हाच विचार माझ्या मनात आला म्हणून मी शांत बसले. आईचे जेवून झाल्यावर, मी तिचे ताट धुतले तेव्हा आई मला म्हणाली, “झोपते मी थोडी. अगदी थकून गेलीय ग आज मी. त्यात काल रात्री तुझ्या बाबांच्या आणि अब्दुल भावजींच्या कालव्याने रात्रभर झोपच नाही मला.” मला तिच्या थकण्याचे आणि रात्रभर न झोपण्याचे खरे कारण माहित होते पण मी माझ्या चेहऱ्यावर काही दिसू दिले नाही. मी आईच्या शेजारीच झोपले.

आई दुपारी 2 च्या सुमारास धुणे भांड्यांच्या कामासाठी घराबाहेर पडली. मी झोपून राहिले आणि संध्याकाळी 4 वाजता मी उठले. संध्याकाळी 6 वाजता आई घरी आली तेव्हा मी आम्हा दोघींसाठी चहा ठेवला. शक्यतो बाबा संध्याकाळचे घरी यायचे नाहीत, ते एखाद्या दारूच्या दुकानात त्यांचा चहा ढोसत बसायचे. आम्ही दोघींनी चहा पिला तेव्हा आई मला म्हणाली, “सुषमा, तु रात्रीच्या जेवनाच बघ, मी जरा अब्दुल भावजींच्या टेलरिंगच्या दुकानात जाऊन येते. माझे जरा काम आहे.” मी काहीच बोलले नाही फक्त मी माझी मान होकारार्थी हलवली. मला चांगलेच माहिती होते, आई अब्दुल चाचांकडून झवून घेण्यासाठी गेली आहे त्यामुळे माझे घरात लक्षच लागत नव्हते, मला चैनच पडत नव्हते. अशीच जवळपास 15 मिनिटे होऊन गेली असतील तेव्हा मी माझ्या मनाशी ठरवले की, काहीही करून आई आणि अब्दुल चाचांची झवाझवी बघायचीच. असे माझ्या मनाशी ठरवून, मी आमच्या खोलीच्या दरवाजाला बाहेरून कुलूप लावले आणि मी अब्दुल चाचांच्या टेलरिंगच्या दुकानाजवळ गेले.

मी त्यांच्या दुकानाजवळ पोहताच मी पाहिले की, अब्दुल चाचा घाईगडबडीत दुकान बंद करीत आहे म्हणून मी जरा वेळ एका आडोश्याला थांबले. ते त्यांचे दुकान बंद करून, ते दुकानाच्या मागील बाजुस गेले मग मी ही त्यांच्या पाठीमागे गेले तेव्हा ते दुकानाच्या मागील दरवाजाने दुकानात गेले आणि त्यांनी दुकानात जाऊन लगेचच दरवाजा धाड करून लावून पण घेतला. मी लगेचच त्यांच्या दुकानाच्या दरवाजाच्या जवळ आले आणि आतमध्ये बघण्यासाठी एखादे होल शोधू लागले तेव्हा मला खिडकीमध्ये एक फट दिसली. मी त्या फटीतून दुकानात बघू लागले. मी बघत होते की, दुकानात फक्त आईच बसली होती. तिच्या अंगावरती ब्लाऊज नव्हता. अब्दुल चाचा कुठे दिसत नव्हते. आईने फरशीवर पडलेली अब्दुल चाचांची अंडरविअर उचलली आणि त्या अंडरविअरचा वास घेऊ लागली. बहुतेक आईला त्या अंडरविअरचा वास खूप आवडत होता. खुश होत आई उडी मारून उठली आणि लागलीच ती तिची साडी सोडू लागली. हे बघून माझी ऊत्कंठा शिगेला पोहचली. आता पुढे काय होतंय हे मी बघणारच होते तेव्हढ्यात मला दुकानाच्या मागील बाजुला धप्प धप्प चालल्याचा आवाज आला. एक माणूस याच दिशेने येत होता. मी घाबरून पटकन मागे जात एका बॅरेलच्या मागे लपून बसले. तो माणूस नाल्यामध्ये मुतला आणि तो निघून गेला. जर का त्या माणसाने सहजरीत्या इकडे तिकडे बघितले असते तरी मी त्याला सहज दिसले असते. मी घाबरल्यामुळे माझ्या हृदयाचे ठोके वाढले होते. थोड्याच वेळात दुकानातून धसफसीचे दबके आवाज ऐकू येऊ लागले पण दुकानात बघण्याची माझी हिम्मत झाली नाही. जरा सगळीकडे शांत झाल्यावर दहा बारा मिनिटांनी हळू हळू चालत मी परत खिडकीजवळ गेले. मी हळूच खिडकीच्या फटीतून बघितले तर, आईचे स्तन वर खाली हालत होते. तिचे मोठाले स्तन “थप्प.. थप्प..” आवाज करत तिच्या पोटावर आपटत होते. ती बेडूक उड्या मारीत होती आणि अब्दुल चाचा तिच्या खाली झोपले होते.

अचानक पणे अब्दुल चाचांच्या तोंडातून आवाज निघाले, “या अल्लाह…….आह..ह..आह्ह्ह….भाभीजी…” आणि आईच्या उड्या थांबल्या. खिडकीच्या फटीतून मी आणखीन वाकून बघितले, आईने तिचे दोन्ही हात दोन बाजुला टेकवले होते. आईला दम लागला होता. ती तशीच अब्दुल चाचांच्या लवड्यावर बसून होती तेव्हा अब्दुल चाचांनी त्यांचे दोन्ही हात आईच्या स्तनांवरती ठेवले आणि ते तिचे स्तन कुस्करु लागले.

“आह…… तुमची शिलाई तर खूपच ऊह… घट्ट आहे हो भाभीजी… दुपारी मी तिघी जणींना झवलोय… त्या तिघींना झवून झवून त्यांच्या पुच्चीचा एकदम भोसडा झाला आहे…. पण तुमची पुच्ची खरच खूप घट्ट आहे…” अब्दुल चाचा उसासे टाकत तिचे स्तन दाबत म्हणाले.

“आणि तुम्ही…. हाss…….. तुम्ही पण खूप आह….. चांगल झवता भावजी…ह…” असे म्हणत असताना आईचा श्वास वाढू लागला. तिच्या स्तनांच्या बोंडांनभोवती घामाचे थेंब जमा होऊ लागले. हे मी बघतच होते तेव्हढ्यात मला पुन्हा कोणाच्या तरी चालण्याचा आवाज ऐकू लागले म्हणून मी बघितले तर, एक माणूस माझ्या दिशेने येत होता. मी खुपच घाबरले त्यामुळे मी तिथे न थांबता, मी लगेचच आमच्या खोलीकडे पळत सुटले. पळत पळतच मी आमच्या चाळीतला जिना चढले आणि आमच्या खोलीजवळच येऊन थांबले. मी दरवाजाचे कुलूप काढले आणि खोलीत गेले. मी खोलीत गेल्यावर मला जाणविले की, माझी पुच्ची पाझरून चिंब ओली झाली होती. माझ्या पुच्चीमध्ये आग लागली होती. माझे सगळे अंग तापले होते. मी माझी पुच्ची चोळण्यासाठी माझ्या चड्डीत हात घालणार इतक्यात बाबा दारू पिऊन खोलीमध्ये आले आणि खोलीमध्येच दारू पीत बसले. मी चरफडत किचनमध्ये निघून गेले. मी स्वयपाक करीत असताना मला अब्दुल चाचांचा लवडा डोळ्या समोर दिसत होता त्यामुळे माझी पुच्ची आणखीनच जास्त तापली होती यामुळे माझे स्वयपाक करताना लक्षच लागत नव्हते. मी स्वताला कसेबसे कंट्रोल करीत होते. जवळपास 1 तासानंतर आई घरी आली तेव्हा मी चपात्या लाटत होते. आई खोलीत येताच, मी तिच्याकडे बघितले. आईचे केस विस्कटलेले होते. तिचा चेहरा घामाने काळा पडला होता त्याचबरोबर तिचा ब्लाऊज ही घामाने भिजलेला होता. ती दमलेली आणि थकलेली दिसत होती. एकंदरीत तिची अवस्था बघता, ती काय करून आलीय? हे तिला बघितल्यावर कोणीही सांगितले असते.

आईने माझ्याकडे बघितले अन ती दम खात मला ओरडली, “सुषमे…. अजून जेवण झाल नाही तुझ….. मघाच पासून काय माश्या मारत बसली होतीस काय?” असे म्हणून तिने गादी अंथरली आणि ती त्या गादीवर झोपली आणि म्हणाली, “बाई…. बाई… आज खूपच दमले…., आज खुपच थकलीय बघ….. आज खुपच काम होते.” मी माझ्या मनात रागामध्ये म्हणाले, “तु कोणते काम करून दमलीयेस आणि थकलीयेस मला चांगलच माहितेय.” माझा स्वयपाक झाल्यावर, मी आईला झोपेतून उठविले, तिची गाढ झोप लागली होती. बाबांना जेवण्यासाठी बोलविले. बाबा दारूच्या नशेत डुलत डुलत जेवायला आले. आम्ही तिघे जेवलो. आई आणि बाबा जेवल्यावर लगेचच झोपले. जेवणाची खरकटी भांडी धुऊन झाल्यानंतर आणि बाकीची कामे केल्यानंतर, मी माझे अंथरून टाकले आणि त्यावर पडले पण मला झोपच येत नव्हती. जसा एखादा मासा पाण्यासाठी तडफडतो, तशी माझी पुच्ची अब्दुल चाचांच्या लवड्यासाठी तडफडत होती. रात्रीच्या वेळी मला आई बाबांच्या धुसफुसीचे आवाज ऐकू आले म्हणून मी नेहमीप्रमाणे बघू लागले, बाबा आईवर चढण्यासाठी धडपडत होते पण आई त्यांना अंगावरून बाजुला ढकलत होती पण बाबा काही ऐकत नव्हते म्हणून आईने बाबांना एक जोराची लाथ मारली आणि तिने त्यांना तिच्या अंगावरून बाजुला केले. बाबा कळवळत आईपासून दूर झाले आणि गुपचूप पणे स्वताच्या जागेवरती झोपले. मी रात्रभर तळमळत होते.

आता आई दररोज अब्दुल चाचांच्या टेलरिंगच्या दुकानावर किंवा त्यांच्या खोलीमध्ये जायची. मी परत कधीच आईच्या मागे मागे अब्दुल चाचांच्या टेलरिंगच्या दुकानावर किंवा त्यांच्या खोलीमध्ये गेले नाही कारण माझ्या मनात एक अनाहूत भिती बसली होती पण तरीही मला अब्दुल चाचांकडून झवून घेण्याची इच्छा होती. जेव्हा कधीतरी आई आणि अब्दुल चाचा आमच्या खोलीमध्ये झवाझवी करायचे तेव्हा मला त्या दोघांची झवाझवी बघायला मिळायची. अब्दुल चाचा जेव्हा आमच्या खोलीत आईला झवायला येणार असायचे तेव्हा अब्दुल चाचा माझ्या बाबांना दारू प्यायला भरपूर पैसे द्यायचे त्यामुळे माझे बाबा दारूच्या नशेत एकदम टुन्न होऊन गाढ झोपी जायचे. आता आई माझ्या बाबांना भितच नव्हती. आईला माझी आणि बाबांची काहीच पडली नव्हती. आई बिन्दास्तपणे अब्दुल चाचांकडून झवून घ्यायची. माझ्या आईच्या बिन्दास्त वागण्यामुळे मला पण थोडी हिम्मत आली होती त्यामुळे अब्दुल चाचांना पटवायला मी संधीच शोधत असायचे जसे की, जिथे कुठे मला अब्दुल चाचा दिसायचे, मी त्यांच्याकडे बघून हसायचे, त्यांच्याकडे बघून लाजायचे. मी त्यांच्या समोर माझ्या मांड्या खाजविण्याच्या बहाण्याने माझ्या पुच्चीला खाजवायचे. असे मी बरेच इशारे त्यांना देत होते. अब्दुल चाचांना माझा प्रत्येक इशारा कळत होता पण ते माझ्याकडे दुर्लक्ष्य करीत होते पण तरीही मी हार मानत नव्हते. अब्दुल चाचांना पटविण्यासाठी मी वारंवार प्रयत्न करीतच होते.

एके रात्री माझ्या आईच्या कहण्याचा आवाज मला ऐकू येऊ लागला. मी झोपेतून जागी झाले आणि नेहमीप्रमाणे बघितले तर, आईला अब्दुल चाचा झवत होते. आईने तिच्या दोन्ही पायांनी अब्दुल चाचांच्या कमरेभोवती विळखा घातला होता त्याचबरोबर तिने त्यांना घट्ट मिठी मारली होती आणि ती कण्हत होती. मला अचानक पणे प्रश्न पडला की, अब्दुल चाचा आमच्या घरी कधी आले? मग मी स्वताशीच पुटपुटले, “बहुतेक मी झोपल्यानंतर ते आमच्या घरी आले असतील…” मी त्या दोघांची झवाझवी बघून, मी आईवर जळत होते. मला असे वाटत होते की, तडक उठून मी तिथे जावे अन आईला बाजुला करून, अब्दुल चाचांकडून मी झवून घ्यावे. त्या रात्री आई आणि अब्दुल चाचांची झवाझवी बघून, माझ्या मनात अब्दुल चाचांकडून झवून घेण्याची इच्छा अजूनच वाढली. त्या रात्री मी माझी पुच्ची चोळत चोळत, अब्दुल चाचांच्या लवड्यासाठी तडफडत रात्रभर जागी राहिले.

आई आणि अब्दुल चाचांची झवाझवी सुरु होऊन 2 ते 3 महिने झाले होते. त्या दिवशी आईची तब्येत ठीक नसल्याने, ती सकाळीच दवाखान्यात गेली होती. आई दवाखान्यात गेल्यामुळे, तिने मला बाजारातून भाजी आणायला सांगितले होते. मी बाजारात भाजी आणायला गेले. मी बाजारातून परत येताना, आमच्या चाळीतल्या जिन्यामध्ये उभ्या असलेल्या टोळक्यातील काही मुलांनी माझ्या गांडीला चिमटे काढले तर काही मुलांनी माझी स्तन दाबलीत. मी पळतच जिना चढून वर आले. तर बघते काय, अब्दुल चाचा आमच्या खोलीच्या दाराबाहेर उभे होते. त्यांना बघून मी भलतीच खुश झाले. मला मनापासून इतका आनंद झाला की, मी पटकन त्यांच्याजवळ गेले आणि मी दार उघडून त्यांना आमच्या खोलीत घेतले. मला माहित होते की, अब्दुल चाचा हे आईसाठी आले होते पण मला ही संधी सोडायची नव्हती. मी दरवाजाला आतून कडी घातली आणि अब्दुल चाचांना बसायला मी गादी अंथरली. ते त्या गादीवर बसले. मी त्यांच्यासाठी चहा केला. ते चहा पिताना, आम्ही दोघे गप्पा मारू लागलो.

अब्दुल चाचा मला म्हणाले, “सुषमा…. इतक्या लहान वयात तु, मला इशारे आणि माझ्यासाठी चहा छान करतेस.” त्यांचे हे बोलणे ऐकून माझे डोळे चमकले. मी खुश होत, गालातल्या गालात हसत त्यांना म्हणाले, “तुम्हाला तर फक्त माझा चहाच छान वाटतो पण तुम्हाला माझे इशारे कुठे छान वाटतात? जर का तुम्हाला माझे इशारे छान वाटत असते तर तुम्ही मागेच मला झ…..” माझ्याकडे निरखून बघत अब्दुल चाचा म्हणाले, “बोलो ना…. रुक क्यू गई..?” मी लाजतच त्यांना म्हणाले, “तुम्हाला माहितेय, तरी तुम्ही मला विचारताय?” अब्दुल चाचा हसत मला म्हणाले, “अब क्यू शरमाती हो? त्यासाठीच मी आलो आहे. गेले दोन तीन महिने मी बघत होतो तुझ्याकडे. मला तुझ्या सर्व इशाऱ्यांची भाषा कळत होती पण..” “पण काय? तुम्हाला माझ्या आई पासून आणि चाळीतल्या बाकींच्या बायकांपासून वेळ मिळत नव्हता का?” मी त्यांना हळुवार आवाजात विचारले. ते मला प्रेमाने म्हणाले, “अग तुझ वय लहान असल्याने मला भिती वाटायची. तुझ्या इशाऱ्यांवरून मला मागेच कळले होते की, तुला मी किती पसंद आहे आणि तेव्हापासूनच मी पण तुला मनापासून पसंद करतो.” हे ऐकून तर मी हरखून गेले आणि खुश होत म्हणाले, “खरच….?” “होय खरच…. मी विसरून गेलो होतो की, तुझ वय जरी लहान असल तरी तु आता मोठी झाली आहेस. मला दाखव ना, तुझी स्तन किती मोठी झाली आहेत ती…” मी लाजून त्यांना म्हणाले, “चला.. चावट कुठले?” ते मला म्हणाले, “आता हे बघ आता आपल्या मिलनाची वेळ आली तर तु लाजतेस.” “मला लाज वाटतेय…. पण तुम्हाला तर लाज वाटत नाही ना? मग तुम्हाला इथे कोणी अडवलय? तुम्हाला जे करायचे आहे ते करा…” मी गालातल्या गालात हसत लाजून त्यांना म्हणाले.

मी अशी बोलताच अब्दुल चाचा झटकन उठून माझ्याजवळ आले आणि त्यांनी माझ्या खांद्यावर हात ठेवला व म्हणाले, “सुषमा, जगाला वाटायचं ते वाटू दे पण तु मला खरच आवडतेस. मी पण तुला आवडतो ना?” मी माझी मान हलवून “हो” म्हणाले. अब्दुल चाचा खाली वाकले आणि त्यांनी माझ्या कपाळाचे चुंबन घेतले अन म्हणाले, “आता तुला माझी होण्यापासून कोणीच रोखू शकत नाही, मी तुला माझी बनवणार आहे.” मी म्हणाले, “मला बनवा तुमची. मला फक्त तुम्ही पाहिजे. तुमचे प्रेम पाहिजे. मी तुमच्या प्रेमासाठी किती तडफडलेय तुम्हाला काय माहिती?”

अब्दुल चाचा खाली वाकले अन माझ्या गालाची पप्पी घेतली त्यांनी. मी लाजून माझे तोंड दुसरीकडे वळवले पण नेमके त्यांचे ओठ माझ्या ओठांना स्पर्श करून गेले. गेले 2 ते 3 महिन्यांपासून कितीतरी रात्री आमच्या घरात पाहत आलेली आईची आणि अब्दुल चाचांची झवाझवी बघून तेव्हापासूनच अब्दुल चाचांकडून झवून घेण्यासाठी मी आतुर झाले होते. त्यात अब्दुल चाचांच्या पुरुषी ओठांचा स्पर्श माझ्या ओठांना होताच माझ्या अंगातून वीज सळसळली.

अब्दुल चाचांनी मला गादीवर बसवले आणि ते माझ्या जवळच बसले. अचानक पणे त्यांनी मला उचलून त्यांच्या मांडीवर ठेवले. मी निवांतपणे त्यांच्या मांडीवर बसले होते. मला मांडीवर बसवून अब्दुल चाचा माझ्याशी बोलू लागले पण त्यांचा हात माझ्या पोटावरून सरकत माझ्या स्तनावर आला. मी म्हणाले, “मी केव्हापासून या क्षणाची वाट पाहत होते.” त्यांनी माझ्या कमीज वरूनच माझे स्तन पकडले अन म्हणाले, “मुझे मालूम है…. तु केव्हापासून माझ्या मागे लागल्यास… म्हणून तर मी हळू हळू करतोय, तुझी पहिलीच वेळ आहे….. पहली झवाझवी जिंदगीभर सुहाने पलो की तरह याद रहनी चाहिये.” अब्दुल चाचांच्या हातात कुस्करले जाणारे माझे स्तन दुखायला लागले होते पण सोबतच एक हुरहूर उठायला लागली. मी त्यांच्या अंगावर रेलून बसले.

अब्दुल चाचांनी मला त्यांच्या पोटाशी घट्ट धरले आणि म्हणाले, “तुझी आई कधी येणार कामावरून? आणि तुझा बाप कुठ आहे?” मी त्यांना सांगितले की, “आई सकाळीच दवाखान्यात गेलीय आणि बाबांच तर तुम्हाला माहितीच आहे, बसले असतील कुठेतरी दारू पीत.” मी असे त्यांना सांगताच अब्दुल चाचांच्या गालावर कळी खुलली. “म्हणजे अजून दोन तास तरी कुणी येणार नाही. आपण दोघेच आहोत घरी. है ना सुषमा?” ते माझे स्तन दाबत म्हणाले. मी फक्त “हो” म्हणाले. आता अब्दुल चाचांच्या पँटमध्ये त्यांचा लवडा कडक होऊन मला टोचायला लागला होता. मी हसत म्हणाले, “आता उतरते चाचा मी खाली. मला टोचतेय काहीतरी तुमच्या पँटमध्ये.”

“देखना है तुझे? तुला काय टोचतय?” अब्दुल चाचांनी हसून विचारले. अब्दुल चाचांनी मला त्यांच्या मांडीवरून उठवले. मी त्यांच्या मांडीवरून उठताच, अब्दुल चाचा पण उठले आणि त्यांनी माझ्या मागून मला मिठी मारली. मी पण आता गरम होऊ लागले होते. अब्दुल चाचांनी त्यांची मिठी आणखीच घट्ट केली आणि माझ्या गांडीवर ते त्यांचा लवडा पँटमधूनच घासू लागले. मी माझा हात मागे नेऊन त्यांच्या लवड्याला स्पर्श करण्याचा प्रयत्न करू लागले. त्या एवढ्या छान ताठलेल्या लवड्याला माझ्या हाताचा स्पर्श होताच मी तशीच थांबले.

अब्दुल चाचांनी त्यांच्या पँटमधून त्यांचा लवडा बाहेर काढला होता. आता माझ्या हातात त्यांनी त्यांचा लवडा दिला. मी वळले आणि अब्दुल चाचांच्या सुंदर लवड्याकडे बघू लागले. माझ्या पायातील बळ गेले त्यांचा लवडा बघून. मी मटकन खाली बसले माझ्या गुडघ्यांवर. अब्दुल चाचांचा लवडा माझ्या तोंडाजवळ आला होता. लवड्याचा वास माझ्या नाकात भिनू लागला. अब्दुल चाचांनी माझ्या डोक्यावर त्यांचा हात ठेवला आणि म्हणाले, “घे तुझ चॉकलेट, सुषमा तुझ्या तोंडात.” मी त्या लवड्याकडे एकटक बघत बसले होते तेव्हा अब्दुल चाचांनी त्यांचा लवडा त्यांच्या हातात पकडून माझ्या ओठांवर फिरवायला सुरुवात केली. त्यांच्या लवड्यामुळे मला गुदगुल्या होऊ लागल्या. तशी मी हसण्यासाठी माझे तोंड उघडले त्याचक्षणी अब्दुल चाचांनी माझ्या तोंडात त्यांच्या लवड्याचा सुपाडा घातला.

तो गरम झालेला लवडा मी माझ्या तोंडात घेतला. गेले दोन तीन महिने मी ज्या लवड्यासाठी तडफडत होते, आज तोच लवडा मी माझ्या तोंडात घेतला होता. मी त्या लवड्यावर हावऱ्यासारखी, एखाद्या अधाश्यासारखी तुटून पडले अब्दुल चाचांचा लवडा मी गिळायचा प्रयत्न करू लागले त्यामुळे त्यांचा अर्धा लवडा माझ्या तोंडात जाताच मला गुदमरल्यासारखे व्हायला लागले. मी त्यांच्या लवड्याला माझ्या तोंडातून बाहेर काढले आणि मी मोठा श्वास घेतला. अब्दुल चाचांना म्हणाले, “चाचा, माझ्याकडून नाही होत हो तुमचे चॉकलेट चोखणे. खूप मोठे आहे. माझा श्वास कोंडतो अगदी.” “अग तुला सवय नाही ना लवडा चोखायची. होईल हळूहळू. असे दे. एवढा लवडा चोखलास हेच खूप झाल.” असे म्हणून अब्दुल चाचा परत गादीवर बसले.

मला त्यांच्या अंगावर ओढून घेत ते गादीवर झोपले आणि माझ्या कमीजच्या आत हात घालून ते माझी स्तन कुस्करु लागले. माझ्या नागड्या स्तनांवर अब्दुल चाचांच्या हाताचा स्पर्श होताच मी पुरती पेटले आणि त्यांचा लवडा पकडून ओढू लागले. “अग अग थांब…. किती घाई करतेस, खूप घाई झालीय का आमच्या सुषमाला” असे म्हणत अब्दुल चाचांनी एक हात माझ्या सलवार मध्ये घातला. माझी पुच्ची पाझरून, माझ्या पुच्चीला पानी सुटले होते. माझ्या चड्डीच्या आत हात घालत त्यांनी त्यांचे एक बोट माझ्या पुच्चीमध्ये घातले तशी मी एकदम त्यांच्या अंगावर भार टाकून अब्दुल चाचांचे चुंबन घेतले. “रुक जरा..” असे म्हणून अब्दुल चाचा उठले. त्यांनी त्यांची पँट आणि शर्ट काढून ठेवली मग माझी सलवार त्यांनी काढली आणि माझी चड्डी ओढून माझ्या पायातून बाहेर काढली. माझ्या कमीजची बटने उघडून तो तसाच माझ्या अंगावर राहू दिला.

अब्दुल चाचांनी त्यांची अंडरविअर काढली आणि ते त्यांचा कडक लवडा माझ्या हातात देऊन खाली बसले. माझ्या झाटयांनी भरलेल्या केसाळ पुच्चीवर हात फिरवत ते म्हणाले, “अरे व्वा… अब तो बहुत ज्यादा मजा आनेवाला है. फळ एकदम पिकलेल दिसतय.” मी लाजले. अब्दुल चाचा म्हणाले, “सुषमा तु झोप गादीवर. मला तुझी पुच्ची चाटायची आहे.”

मी माझे पाय फाकवून झोपले आणि अब्दुल चाचांनी माझ्या मांड्यांमध्ये त्यांचे तोंड खुपसून माझ्या केसाळ पुच्चीचे चुंबन घेतले. माझे सगळे अंग शहारले. त्याची मस्त जीभ माझ्या पुच्चीवर ठेवत, अब्दुल चाचा माझी पुच्ची चाटू लागले. मला त्यांचा लवडा चोखावासा वाटत होता म्हणून मी अब्दुल चाचांना म्हणाले, “चाचा, तुम्ही तुमचे पाय इकडे करा ना, मला तुमचे चॉकलेट चोखायचे आहे.” अब्दुल चाचांकडून मी माझी पुच्ची चाटून घेताना देखील मला त्यांच्यासमोर लवडा हा शब्द उच्चारायची लाज वाटत होती. अब्दुल चाचांनी त्यांचे पाय माझ्या डोक्याकडे केले आणि वरून माझी पुच्ची चाटू लागले. मी त्यांचा लवडा चोखू लागले. मस्त लवडा चोखत अब्दुल चाचांकडून माझी पुच्ची चाटवून घेत मी पडले होते. अब्दुल चाचांच्या जिभेचा माझ्या पुच्चीवर आणि दाण्यावर होणारा लपलपाता स्पर्श आणि त्यांचा लवडा चोखण्याचा आनंद यामुळे मी लवकरच झडायला आले होते. अब्दुल चाचांच्या चेहऱ्यावर पुच्ची रगडत माझी पुच्ची पानी सोडू लागली, मी झडू लागले. इकडे अब्दुल चाचा पण माझ्या तोंडात लवड्याने झटके मारत झडले. त्यांनी त्यांच्या चिकाच्या पिचकाऱ्या माझ्या तोंडात सोडल्या.

माझ्या तोंडात पडलेल्या त्या पहिल्या चिकाचा स्वाद घेत बराच वेळ अब्दुल चाचांचे चिक मी माझ्या तोंडात घोळवले. शेवटी आवंढा गिळून मी ते घट्ट चिक पिऊन टाकले. अब्दुल चाचांचा लवडा झोपी जाईपर्यंत मी त्याला माझ्या तोंडातून बाहेर काढले नाही. झोपी जाऊन लवडा आपसूकच माझ्या तोंडातून गळून पडला तेव्हा मी अब्दुल चाचांना म्हणाले, “मला खूप आवडली चाचा, तुमच्या चिकाची चव.” अब्दुल चाचा माझ्या अंगावरून उठले आणि माझ्या चिकाने भरलेल्या ओठांचे त्यांनी चुंबन घेतले. थोडा वेळ आम्ही दोघे एकमेकांच्या मिठीत पडून राहिलो.

थोड्या वेळानंतर अब्दुल चाचा म्हणाले, “सुषमा, आता माझा लवडा पुन्हा उठत आहे. आता माझ्या लवड्याला तुझ्या पुच्चीची चव चाखायची आहे. तुला त्रास होऊ देणार नाही मी, अगदी हळू हळू झवेन. पाहिजे तर व्हॅसलीन लावून झवतो म्हणजे तुला बरे वाटेल.” असे म्हणून अब्दुल चाचा उठले आणि ते त्यांच्या पँटमधून व्हॅसलीनची डबी घेऊन आले. माझ्या पुच्चीच्या तोंडाला व्हॅसलीन लावून अब्दुल चाचांनी छान बुळबुळीत केली माझी पुच्ची. आधी मी झडले होते त्यामुळे माझा कामरस पुच्चीतच होता.

अब्दुल चाचा त्यांच्या बोटाने माझ्या पुच्चीवर व्हॅसलीन लावताना मला खूप मस्त वाटत होते. मी त्यांच्या बोटावरच माझी पुच्ची रगडू लागले तेव्हा मला थांबवीत म्हणाले, “अग सुषमा, नुसत्या बोटाने तुझ्या पुच्चीची खाज थोडीच मिटणार आहे? थांब मी माझ्या लवड्याने तुझी खाज मिटवतो पण मला आधी थोडा वेळ तुझी स्तन चोखू दे.” असे म्हणून अब्दुल चाचा खाली वाकले. त्यांनी माझ्या एका स्तनाचे बोंड ओठात धरून चोखायला सुरुवात केली. त्यांचे एक बोट माझ्या केसाळ पुच्चीवर खेळत होते आणि माझे स्तन अब्दुल चाचांच्या तोंडात होते. जवळपास 5 मिनिटे अब्दुल चाचांनी माझी स्तन चोखली आणि मग उठून ते माझ्या मांड्यांच्या मध्ये आले.

माझ्या पुच्चीवर त्यांचा लवडा लावून अब्दुल चाचा म्हणाले, “सुषमा घाबरू नकोस, सुरुवातीला आत जाताना थोडा त्रास होईल पण तु ओरडू नकोस नाहीतर चाळीतील लोक येतील धावून.” असे म्हणून अब्दुल चाचा माझ्या पुच्चीवर पहिला धक्का मारणार एवढ्यात कोणीतरी दरवाजा ठोठवू लागले. आम्ही दोघेही प्रचंड हादरलो. अब्दुल चाचांचा ताठलेला लवडा एका क्षणात नरम पडला. माझ्या अंगावरून उठत त्यांनी घाईघाईने त्यांचे कपडे घातले. मी पण माझी चड्डी न घालता नुसती सलवार घातली आणि कमीजचे बटन लावून दार उघडायला धावले.

आई बाहेर उभी होती. मी तिला घाबरत विचारले, “इतक्या लवकर कशी परत आलीस तू? दवाखान्यात गर्दी नव्हती का?” पण ती मला काहीच उत्तर न देता घरात आली आणि दार लावून तिने अब्दुल चाचांकडे पाहिले व मला म्हणाली, “तरीच मी म्हंटले दार उघडायला इतका उशीर का लागला तुला? दार बंद करून तु माझ्या यारा सोबत कोणता खेळ खेळत होतीस कुत्रे? माझ्या ठोक्याकडून झवून घेतलस रांडे.” आई मलाच शिव्या देऊ लागली. ती अब्दुल चाचांना काहीच बोलत नव्हती. मला शिव्या देत असताना तिचे लक्ष खाली गेले तेव्हा आईला माझी चड्डी खाली पडलेली दिसली.

ती चड्डी उचलून आईने तिचा वास घेतला आणि मला ओरडली, “आताच सोडलेली दिसते आहे ही चड्डी. चांडाळणीने, हलकट कुत्रे. मी घरात नाही हे बघून माझ्या ठोक्याकडून झवून घेतेस तू? काही लाज लज्जा नाही तुला सुषमे. अब्दुल भावजी हे फक्त माझे आहेत, फक्त माझे.” असे बरेच काही मला बोलून झाल्यावर, ती अब्दुल चाचांच्या जवळ गेली आणि त्यांना प्रेमळ म्हणाली, “अब्दुल भावजी, तुम्ही जा तुमच्या घरी.. मी येते संध्याकाळी तुमच्या खोलीत मग आपण सविस्तर बोलू पण आता या अवद्सेकडे बघते मी. गेले दोन तीन महिने बघतेय मी, तु यांच्यावर जाळे टाकण्याचा प्रयत्न करीत होतीस. यांना इशारे करीत होतीस पण हे तुझ्या जाळ्यात अडकत नाहीत म्हंटल्यावर आज मी नसताना यांना तुझ्या जाळ्यात ओढून त्यांच्याकडून झवून घेतलस होय की नाही? नीच मुली.” अब्दुल चाचा आमच्या खोलीतून निघून गेले. पुन्हा दार लावून आई माझ्याजवळ आली आणि तिने माझ्या कानाखाली एक जोरात चपराक मारली. माझ्या डोळ्यातून अश्रूंच्या धारा वाहू लागल्या. आईने मला विचारले, “बोल बेशरम, झवून घेतलस ना तु अब्दुल भावजींकडून?” मी एकदम सुन्न झाले होते. मी काहीच बोलत नाहीये हे बघून तिने मला खूप जोरात दुसरी कानाखाली मारली. मी खाली पडले आणि मोठ मोठ्याने रडू लागले. आई अब्दुल चाचांच्या खोलीकडे निघून गेली.

जवळपास दीड दोन तासानंतर मी माझे डोळे पुसत उठले आणि तोंड धुऊन, दुपारचा स्वयपाक बनवला. आई दुपारी घरी आलीच नाही म्हणून मी एकटीच जेवले आणि नंतर झोपले. संध्याकाळी पण आई घरी आले नाही. रात्री मी स्वयपाक करण्याच्या अगोदरच आई घरी आली. ती खुपच शांत शांत होती. माझ्याकडे रागाने बघत ती मला म्हणाली, “माझे जेवण करू नकोस, मी आम्हा दोघांचे जेवण तिकडे करून आलीय. आता मी त्यांच्याकडेच कायमस्वरूपी राहणार आहे. इथ मी तुला हे सांगण्यासाठी आले आहे की, उद्या मी रत्नागिरी हून मामा मामीला बोलवल आहे, तु तयार रहा.” असे म्हणून तिने तिच्या सर्व साड्या, ब्लाऊज, परकर एकंदरीत तिने तिचे सर्व साहित्य घेतले आणि ती माझ्या समोरच अब्दुल चाचांकडे राहायला निघून गेली. मी जेवण बनवून बाबांची वाट बघत बसले. बऱ्याच वेळानंतर नेहमीप्रमाणे बाबा दारू पिऊन घरी आले तेव्हा आम्ही दोघे जेवलो. बाबा दारूच्या नशेत असल्याने, त्यांनी मला एकदा ही विचारले नाही की, “तुझी आई कुठे गेलीय?” बाबा जेवल्यानंतर गाढ झोपी गेले. मी माझी सर्व कामे आवरून अंथरुणावर पडले तेव्हा माझ्या मनात हाच विचार येत होता की, “सकाळी एकदा जरी अब्दुल चाचांनी मला झवले असते आणि मग आई आली असती तरीपण मला काहीच वाटले नसते. काय त्या लवड्याची चव… असे वाटत होते, त्या लवड्याला चोखतच रहावे.” अब्दुल चाचांच्या लवड्याविषयी असे बरेच विचार माझ्या मनात येत होते त्यामुळे माझी पुच्ची चांगलीच गरम झाली होती. अब्दुल चाचांच्या लवड्याला आठवून मी माझी पुच्ची हाताने चोळू लागले आणि पुन्हा एकदा अब्दुल चाचांच्या लवड्यासाठी रात्रभर तळमळत राहिले.

रात्रभर न झोपल्याने, मी पहाटेच उठले आणि मी माझी सर्व कामे केली. सकाळचे 10 वाजायला आले होते. बाबा चहा पिऊन नुकतेच बाहेर गेले होते तेव्हा आई सोबत माझे मामा मामी घरी आले. मी सर्वांसाठी नाश्ता बनवला. आई मामा मामींशी बोलत बसली पण ती माझ्याकडे बघत ही नव्हती की माझ्याशी बोलत ही नव्हती. आम्ही सगळ्यांनी नाश्ता करून चहा पिल्यावर, आई मामा मामींना म्हणाली, “सुषमाला तुम्ही कायमस्वरूपी तुमच्याकडे घेऊन जा. तिचे लग्न वैगरे लावून द्या. आता माझा आणि तिचा काहीही संबंध नाही.” जेव्हा मामा मामीनी तिला विचारले की, ती अशी का बोलत आहे? तेव्हा आईने त्यांना सांगितले की, “आमच्या चाळीत राहणाऱ्या अब्दुल चाचांच आणि तीच एकमेकांवर प्रेम आहे. ती त्यांच्यापासून गरोदर राहिलेली आहे त्यामुळे आता तिने त्यांनाच तिचा नवरा मानलं आहे आणि आता ती आयुष्यभर त्यांच्यासोबतच राहणार आहे.” असे बरेच काही तिने त्या दोघांना सांगितले. आई त्या अब्दुल चाचांकडून गरोदर आहे हे ऐकून मी तर उडालेच आणि मामा मामींना तर धक्काच बसला. मामा आईवर खूप रागावले आणि मामा आईला रागातच म्हणाले, “तु त्याची बायको नाहीस….. तु त्याची रांड आहेस…… रांड. त्याची ठेवलेली रखेल… बाई. तु त्या माणसाची रांड होऊन, त्याची पोर काढणार….” आई पण रागातच म्हणाली, “हो.. हो…. आहे मी त्याची रांड…, आणि त्याची रांड बनूनच राहीन आयुष्यभर….. त्याची रांड बनून पोर काढीन त्याची….. तु मला शिकवू नकोस कुत्र्या… हरामी… मादरचोद…..” असाच त्या दोघांमध्ये शब्दाला शब्द वाढत गेला आणि आईमध्ये आणि मामा मध्ये खुपच मोठे भांडण झाले. सगळी चाळ त्या दोघांचे भांडण बघायला जमली होती. मामीने आणि चाळीतल्या काही माणसांनी त्या दोघांना कसेबसे शांत केले. मला मामा मामीने माझे कपडे भरायला सांगितले. मी माझे कपडे पिशवीमध्ये भरले आणि त्यांच्या सोबत निघाले. मी माझी मान खाली घालून मामा मामीच्या पाठोपाठ चालत होते. सगळी चाळ माझ्याकडे बघत होती. मी माझी मान खाली घालूनच गुपचूप पणे त्यांच्या स्विफ्ट कारमध्ये बसले आणि त्यांच्या सोबतच रत्नागिरीला आले. संपूर्ण प्रवासात कोणी कोणाशी बोलत नव्हते.

मला रत्नागिरीला येऊन जवळपास एक आठवडा झाला होता. माझे मामा मामी आणि त्यांची मुले माझ्याशी हसून खेळून बोलायचे, वागायचे पण मला दररोज क्षणोक्षणी अब्दुल चाचांच्या लवड्याची आठवण येत होती त्यामुळे आता मला रत्नागिरीमध्ये करमत नव्हते. रात्री तर मी अब्दुल चाचांचा लवडा आठवून पुच्ची चोळायचे. असेच एके रात्री मी माझी पुच्ची चोळत असताना, मला मामीने बघितले होते. मामीला कळून चुकले होते की, मी पक्की झवाडी आहे. त्यामुळे तिने तिची नोकरी माझ्यासाठी सोडून दिली आणि ती माझ्या सोबत घरामध्येच थांबू लागली आणि ती माझ्यावर नेहमी लक्ष ठेऊ लागली कारण माझ्या आईचे आणि अब्दुल चाचांचे एवढे मोठे प्रकरण झाले होते. आता तिला माझे कोणाबरोबर ही असे प्रकरण होऊ द्यायचे नव्हते. मामीच्या हाताखाली मी अगदी व्यवस्थित वागायचे पण माझ्या मनात अब्दुल चाचांच्या लवड्याची आस नेहमीच होती. दररोज अब्दुल चाचांच्या लवड्याची आठवण काढत काढत मी केव्हा 18 वर्षांची झाले मला कळलेच नाही. जेव्हा मी 18 वर्षाची झाले तेव्हा मामाने त्याच्या मित्राच्या भावाशी माझे लग्न लावून दिले. मामाचा मित्राचा भाऊ कागलमध्ये डॉक्टर होता. माझे त्याच्याशी लग्न झाल्यावर, मी कोल्हापूरच्या कागलमध्ये राहायला आले. आज ही मी कागलमध्ये राहते. माझा नवरा डॉक्टर आहे. मला एक मुलगा आणि दोन मुली आहेत. आज माझ्याकडे गाडी, बंगला असे सर्व काही आहे. माझ्याकडे सर्वकाही असूनही, आजही मला अब्दुल चाचांच्या लवड्याची नेहमीच आठवण येते त्यामुळे अब्दुल चाचांचा लवडा माझ्या पुच्चीत घेण्याची माझी इच्छा आजही माझ्या मनात अपूर्णच राहिलेली आहे. हा तोच अब्दुल चाचांचा लवडा आहे, जो आजही मला माझ्या पुच्चीत घेण्याची इच्छा आहे आणि ह्याच अब्दुल चाचांच्या लवड्याने माझ्या आईला झवून त्यांची रांड बनविले होते.

This story अब्दुल चाचांनी माझ्या आईला झवून त्यांची रांड बनविले appeared first on new sex story dot com

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments