Skip to content

नवरात्र दिवस 2 – Dirty Sex Tales

रात्री उशिरापर्यंत मावशी आणि आजोबांची प्रणय क्रीडा पाहिल्यामुळे मला सकाळी उठायला उशीर झाला.आई उठवायला आली. साधारणपणे घडाळ्यात 10 वाजले होते.तिने पिवळ्या रंगाची साडी नेसली होती. साडी बेंबीच्या 2-3 इंच खाली नेसली होती. तेवढ्यात मावशी जांभई देत माझ्या रूम मध्ये आली. मावशी नुकतीच उठली होती, मोकळे केसांचा अंबाडा बांधताना तिचे स्लीवलेस ब्लॉऊस मध्ये बगल मादक वाटत होते. साडी जेमतेम कंबरेवर नेसली होती. तिच्या खोल बेंबीच्या दर्शनाने माझा सोटा चड्डी चा तंबू करत होता. रात्रभर आजोबांनी केलेल्या कामक्रीडाने मावशी च्या चेहऱ्यावर वेगळीच खुशी जाणवत होती.मी फ्रेश होण्यासाठी बाथरूम मध्ये गेलो आणि दोघींचे बोलणे ऐकू लागलो. “ताई , इतका उशीर केलास उठायला” आईने विचारलं. ” अग सीमा, रात्रभर तुझ्या सासऱ्याने नांगर चालवला माझ्या जमिनीवर”मावशी बोलली. “हो ताई, ते कळतेच आहे तुझ्या चालण्यावरून”आई बोलली. “सीमे तुझी मज्जा आहे बाई, असला कडक आणि लांब सोटा मी कधीच अनुभवला नव्हता,तुझी भारी सोय आहे घरातच”मावशी हसून बोलली. “ताई , अग कसली काय मज्जा, आजकाळ राजच्या कॉलेज ला सुट्टी आहे त्यामुळे आम्हाला दुपारून मनसोक्त चोदता येत नाही आणि संध्याकाळ पासून तुझे मेव्हणे घरी असतात” आई बोलली. “बघू, आज हे बाहेरगावी जायचं बोलत होते, जर गेले तर मी ही तुमच्या मध्ये सहभागी होते आज” आई बोलली. “वाह,कित्ती मज्जा येईल सीमे, देवकरो तुझा नवरा काही दिवस बाहेर जावो” मावशी बोलली. मी दोघींचे बोलणे ऐकून थबकलोच. आज जर बाबा बाहेर गेले तर मावशी आणि आई आणि आजोबा मिळून एकमेकांना चोदणार यात शंका नव्हती. मी फ्रेश होऊन आलो. ” ताई तू फ्रेश हो मी नाष्टा आणते”आई बोलली. माझे गालगुछे घेऊन मावशी फ्रेश होण्या साठी गेली आणि आई किचन मध्ये गेली. आजोबा हॉल मध्ये होते. आई काय बनवतेस हे विचारताना मी आई ला माघून मिठीत घेतले आणि तिच्या बेंबीत बोट घातले. काय बनवू माझ्या बाळाला आई न विचारले. मी बोललो मला ब्रेड सँडविच बनव. आई ने ब्रेड कापले आणि त्यावर बटर लावू लागली. मी आई भोवतालचा विळखा तसाच ठेवत अलगद बटर नाईफ पकडला आणि बटर लावता लावता नाईफ च एक गोलाकार टोक आईच्या बेंबीत खुपसला. “अहहहह” आई विहाळली आणि बेंबीतून नाईफ काढू लागली. मी लागलीच नाईफ फिरवली आणि टोकदार भागावर बटर लागलेले होत ते टोक आईच्या बेंबीत खुपसला. आईची बेंबी ‘टी’ आकाराची उभट असल्यामुळे चाकूच टोक आईच्या बेंबीत योग्यपणे रुतला आणि बटर मुळे चाकू बेंबीत सहजपणे शिरला. मी जेमतेम अर्ध्या मिनिटात 3 वेळा आईच्या बेंबीत चाकू आत बाहेर केला. “अहहहहहहहहहहहह,राज ओऊहहहह माझी बेंबी , प्लिज चाकू सोबत मस्ती नको बेटा” बोलत आईने माझ्या हातून चाकू काढून घेतला. मी बेडरूम मध्ये गेलो तर मावशी तयारी करत होती. तिने सुद्धा पिवळ्या रंगाची लोवेस्ट साडी आणि स्लीवलेस ब्लॉऊस घातला होता. मावशी केस करत होती, मी तिला मागून जाऊन घट्ट मिठीत दाबलं. तिच्या खांद्यावर पप्पी घेत तिला बोललो” मावशी तू खूप सुंदर दिसतेस ग” . ” हो का , माझ्या राज बेटा ला काय बरं आवडत माझ्यात” मावशीने विचारलं. “तू लोवेस्ट साडी खूप छान नेसते , तुझी बेंबी आणि पोट खूप मस्त दिसते साडीत” मी बोलतना मावशीच्या पोटावरुन हाथ फिरवत बेंबीत बोट घातले. “आई पण नेसते ना बेंबी खाली साडी,ते नाही का आवडत तुला” मावशी ने विचारले. “तुझ्या सारखी 7 ते 8 इंच बेंबी खाली , इतक्या लो नाही नेसत ती” मी मावशीची बेंबी खोदत बोललो. ‘तुला कसं माहीत मी 7-8 इंच बेंबीच्या खाली नेसते’ मावशीनं विचारले. “अग त्या दुकानदाराने मोजलं होतं ना ग मावशी” मी बोललो. “अरे हो, मी विसरलेच, तुम्ही सर्व पुरुष मंडळी सारखीच, बायकांच्या बेंब्या दिसल्या की झाले सुरू”मावशी बोलली. “हम्म, बेंबी मुळेच तर स्त्रियांनच सौंदर्य खुलून येत साडीत” मी बोललो. मावशीचे केस करून झाले ती मॅचिंग बांगड्या , कानातले घालू लागले. मी मनसोक्त मावशीला मिठीत घेऊन बेंबीत बोट आत बाहेर करत होतो. मावशी सुद्धा सहकार्य देत होती. ‘अग मावशी बॉडी परफ्युम लावण’ मी बोललो. ‘दे ना’ मावशी बोलली. ” मी लावणार तुला” मी बोललो. “बरं “मावशी बोलली. मी मावशी ला दोन्ही हात वर करायला लावले , परफ्युम घेतला आणि तिच्या बगलात स्प्रे केला हलका मानेवर,पाठीवर, स्तनांवर, बेंबीत पण स्प्रे केला. वाह काय मस्त सुवास आहे मावशी बोलली. हम्म माझी सुंदर मावशी बोलून मी तिला मिठीत घेतले. “चला आता मी आई ला मदत करते तू आणि आजोबा नाष्टा करायला बस” मावशी बोलली . थोड्याच वेळात आई आणि मावशी नाश्ता घेऊन आल्या, दोघीनीही पदर खोचले होते, त्यामुळे बेंब्या उघड्या होत्या.आईची बेंबी बटर मुळे थोडी तेलकट वाटत होती. मावशी आजोबांजवळ खेटून उभी होती. “वाह थोरल्या सुनबाई, कस्तुरी मूर्ग प्रमाणे तुमच्या बेंबीतुन सुगंध दरवळतोय” आजोबा नाकाचे टोक मावशीच्या बेंबी जवळ नेत बोलले. “आजोबा ,हा आघाव राज ह्यानेच माझ्या बेंबीत स्प्रे मारला” मावशी बोलली. छान राज आजोबांनी मला शाबासकी दिली. मग आम्ही सर्वांनी नास्ता केला. आई – मावशी दुपारचं जेवण बनवणार तितक्यात बाबांचा फोन आला की काही काम निमित्ताने बाहेर जातोय काही दिवसांनी घरी येईल असा. आजोबा तडक उठले,आई आणि मावशी दोघींना चोदायची खुशी त्यांना झाली होती. आई आणि मावशी सुद्धा खुश झाल्या. खुशीत आजोबा बोलले की सुनबाई तयारी करा आपण बाहेर जेऊ , धाकल्या सुनबाई साठी लेहेंगा खरेदी करू, गरबा खेळू आता फक्त मज्जा करायची शरद नाही आहे तोपर्यंत. आई आणि मावशी काही वेळातच तयार होऊन आल्या. ह्यावेळेस आई ने सुद्धा साडी लोवेस्ट पद्धतीने नेसली होती म्हणजे 7-8 इंच बेंबीखाली. “काय छोट्या सुनबाई, लोवेस्ट साडी” आजोबा बोलले. “इश्श आजोबा, हे नाही आहेत ना ,जा बुआ असा काय करता” आई लाजून बोलली. मावशीतर नेहमी प्रमाणे लोवेस्ट साडीतच होती. आजोबांनी फोन करून ड्रायव्हर ला बोलावले आणि ब्रेझ्झा काढायला लावली. शंकर ब्रेझ्झा घेऊन आला. आई व मावशीने डोक्यावरून पदर घेतल्यामुळे त्यांच्या खोल बेंब्या उघडपणे दिसत होत्या. आईची बेंबी शंकर साठी नवीन नव्हती पण मावशीची बेंबी शंकर सातत्याने पाहत होता. आजोबा शंकर शेजारी बसले. मी माझ्या शेजारी मावशी आणि एका कडेला आई असे आम्ही तिघे बसलो. शंकर ने मधला आरसा असा सेट केला की त्यात मावशीची व आईची दोघींची बेंबी दिसेल.मावशी मध्ये असल्याने तिची बेंबी स्पष्ट दिसत होती ,आई कॉर्नरला असल्याने तिची बेंबी स्पष्ट नाही पण अंधुक दिसत होती.रोड वर मुदाम खड्यात गाडी घालून शंकर मावशी व आईचे हलणारे स्तन आणि पोटावरील खोलगट बेंब्या टापत होता. जवळपास तासभर प्रवासा नंतर आम्ही एका हॉटेल जवळ थांबलो. आम्हाला वेलकम करून सर्व्ह करण्यासाठी मॅनेजर आणि स्टाफ ची चढाओढ लागली. राहूल नावच एक मॅनेजर आमच्या जवळ आला. त्याने आम्हाला मेनू कार्ड दिले.काही वेळात आम्ही ऑर्डर दिली. हॉटेल मध्ये वेटर जेवण सर्व्ह करताना आई आणि मावशीच्या बेंब्या पाहत होते. भरपूर जेवणा नंतर मला थोडा आराम करू वाटत होता. आजोबा सुद्धा आराम करू पाहत होते.” इथे शेजारीच आम्ही खूप छान गार्डन तयार केले आहे अनेक प्रकारची गुलाब आहेत, मॅडम तुम्ही नक्कीच जेवणानंतर फेरफटका मारावा असा मला वाटत”राहुल बोलला. “राज चल रे सोबत” आई बोलली. ” आई मला आराम करायचं आहे गं” मी बोललो. “तुमची परवानगी असेल तर, मी सोबत येऊ का” राहुल ने विचारलं. “हो चालेल” आई बोलली. अर्ध्या तासाने आई व मावशी आल्या. त्या दोघीं कडे पाहून मला आणि आजोबांना हसू आवरेना. त्या दोघी एकमेकां कडे पाहून विचारात पडल्या. “सीमे, अग आपण रोजचं लोवेस्ट साडी नसतो, मग आज हे दोघं असा का हसत आहेत, पदर वैगरे पण डोक्यावर घेतलेत आपण “मावशी बोलली. ” ताई, आपण खूप मुर्खपणा केला” आई खाली स्वतःकडे पाहून पदराने बेंबी कव्हर करू लागली. ” काय झाल” मावशी ने विचारलं. “अग, खाली बघ स्वतःकडे”आई मावशीच्या कानात बोलली. मावशीने नजर खाली टाकताच, पटकन पदराने बेंबी कव्हर करू लागली. दोघी हसू लागल्या. आजोबा बोलले”सुनबाई, राहु द्या आता , आम्ही तुमच्या डेकोरेटिव्ह बेंब्या पहिल्या, पण नक्की काय घडलं, हे चाफे तुमच्या बेंबीत आणि गुलाब लोवेस्ट साडीत आले कसे, कसं घडलं हे सर्व”. “आजोबा, ते काय झालं आम्ही गुलाबाच्या झाडाजवळ फोटो घेत होतो. राहुल आला आणि म्हणाला काकी तुमच्या लोवेस्ट साडीत हे गुलाब खोचा आणि बेंबीत हे चाफे ठेवा छान सुगंध येईल, म्हणून आजोबा आम्ही असं केलं, जा बुआ तुम्ही आमच्यावर हसले, आम्ही काढतो बेंबीतून फुलं” मावशी बोलली. “अहो सूनबाई, नका काढू छान दिसतायेत, मला सवय नाही ना बेंबीत असं काही पाहण्याची म्हणून हसू आले, पडतील ते फुलं आपोआपच असू द्यात”आजोबा बोलले. “बरं आजोबा” बोलत मावशीने पदर ठीक केला आणि पुन्हा मावशीची बेंबी उघडी झाली. पिवळ्या साडीत सफेद चाफा मावशीच्या बेंबीत आणि बेंबी खाली लाल गुलाब सुरेख दिसत होता. आईच्या बेंबीत लाल चाफा आणि बेंबी खाली सफेद गुलाब छान वाटत होता. आम्ही गाडी जवळ गेलो. शंकर मावशी आणि आईची बेंबी पाहू लागला. शंकरला राहवलं नाही त्याने आई ला विचारले, मॅडम बेम्बटात ही फुलं कुठून बा आलीत. मावशीला खूप हसू आलं. सीमे बेम्बटात फुलं. शंकर गावा कडचा असल्यामुळे त्याचे उचार गावंढळ होते. “अरे ह्या हॉटेलात स्वागत करतेवेळी आम्हाला ही फुले आमच्या बेंबीत खोचून दिली”आई शंकरला बोलली. ” लय झाक दिसतंय तुमचं बेम्बाट मालकीण बाई”शंकर बोलला. “आणि माझी बेंबी कशी दिसतेय रे शंकर”मावशीने विचारलं. ” तुमचं बेंबाट भी लय झाक आहे मॅडम” शंकर बोलला. “बेंबी बोलतत् बेंबाट नाही” मावशी बोलली. व्हय व्हय तेच तेच बेंबाट शंकर बोलला. मावशीला पुन्हा हसू आवरेना झालं. चला आता बोलत मावशीने शंकर ला गाडी सुरू करायला सांगितले. गाडी सुरू झाली आजोबा घोरू लागले आणि मी डोळे लावले. मावशी आणि आई ची बडबड चालू होती त्यांना वाटले मी झोपी गेलो. पण मी डोळे लावून त्यांचे बोलणं ऐकत होतो. ” सीमे, अग त्या राहुल ने माझ्या साडीत गुलाब खोचताना , गुलाबाचा देठ माझ्या योनीवर चोळला गं, माझ्या तर अंगावर शहारे च आले”मावशी बोलली. ” अग हो ना ताई, आणि आपल्या साड्या सुद्धा लोवेस्ट होत्या, गुलाबाचे देठ लागलीच योनीमार्गात पोहचले.”आई बोलली. “आणि सीमे , चाफा बेंबीत घालताना त्याने अगोदर आपली बेंबी कसी गुलाबपाणी लावून साफ केली.”हम्म, ताई पण माझी बेंबी 2-3 मिनिट आणि तुझ्या बेंबीला 5-7 मिनिट एवढा वेळ का लागला ग” आई ने विचारलं. शंकर मधेच बोलला” मोठ्या मालकीण बाईचं बेंबाट कित्ती मोठलं अन खड्डागत आहे , वेळ लागलच की” . “आघाव कुठचा शंकर” मावशी बोलली आणि दोघी हसू लागल्या. “आणि सीमे, चाफा बेंबीत घालताना त्याने 2 -3 वेळा तरी माझी बेंबी बोटाने खोदली ग , असं अनोळखी पुरुष कधीही बेंबीत बोट घालतील ह्याचा नेम नसतो बघ, आणि मग बेंबीत बोट घातलं की काय करावं तेच सुचत नाही बघ.” मावशी बोलली. “पुरुषांची जात मेली अशीच, बाईची बेंबी दिसली की लगट करायला मोकळे.” आई हसून बोलली. “हम्म सेल्फी घेतांना माझ्या बेंबीत बोट बघ कसं आलाय त्याच “मावशी फोन मधला फोटो आईला दाखवत बोलली.ताई अग डिलिट कर जीजू पाहतील हं आई बोलली. मी हाइड करेल मुंबईत जाण्या आधी मावशी बोलली. काही वेळातच आम्ही एका शॉपिंग सेन्ट्रल मॉल ला पोहचलो. शंकर ने आजोबांना उठवले. आम्ही आत गेलो तिथे लेहेंगा साठी विशेष सेकशन होते. तिथे सेल्समन आम्हाला माहिती देत होता. त्याने काही छान पिसेस ट्रायलं साठी आई ला दिले. आई पहिला लेहेंगा चोळी घालून आली. लेहेंगा लोवेस्ट होता. आईचं संपूर्ण पोट आणि खोल बेंबी दिसत होती. चोळी थोडी टाइट होती. हलकी क्लीवेज दिसत होती पण उरोज पूर्णपणे कव्हर होत होते. पाठमोरी आई अर्धनग्न होती. चोळी बेकलेस होती आणि लेहेंगा कंबरेवर खूप खाली होती. मॉल मध्ये सर्व आई ला पाहत होते. जणुकाही फॅशन शो ची मॉडेलच मॉल मध्ये आली. आई ने मावशीला सुद्धा खरेदी करायला सांगितले. मग त्याने मावशी साठी काही लेहेंगा चोळी दाखवले. मावशी आई पेक्षा थोडी जाड असल्याने तिला लेहेंगा आणि चोळी टाईट झाले. तिचे उरोज चोळी बाहेर डोकवत होते. पोट जरा दाबल्या जाऊन बेंबीचा आकार बदलला होता. मावशी खूप हॉट दिसत होती. पण कम्फर्टेबल वाटत नव्हती. सेल्समन ने तिला एक प्लससाईज दिली. त्यात मावशीचे उरोज आणि पोट आणि बेंबी अगदी योग्य फीट झाले.मी मावशीचे आणि आईचे लेहेंगा चोळी मध्ये फोटो घेतले. दोघींच्या बेंब्या लोवेस्ट लेहेंगा मध्ये मादक वाटत होत्या. लेहेंगा ट्रायलं करवते वेळी सेल्समन दोघींची बेंबी बोटाने खोदत होता. त्याने मावशी आणि आई ला बेंबी साठी दागिने घेण्यासाठी व बेंबीवर टॅटू काढायला विनंती केली. दोघी बोलल्या नंतर बघू. खरेदी करून आम्ही गरबा खेळून घरी परतलो. मी खूप झोप आलीय असा नाटक करून माझ्या खोलीत गेलो. काही वेळाने बाहेरचे दिवे बंद होताच मी आजोबांच्या बेडरूम मध्ये डोकावू लागलो. आई ,मावशी आणि आजोबा इंग्रजी फ़िल्म पाहत होते. त्यात दोन बायका एकाच पुरुषा बरोबर संभोग करत होत्या. इकडे आजोबांनी सुद्धा त्या फिल्मची कॉपी सुरू केली होती. आजोबांनी दोघींच्याही चोळीच्या आणि लेहेंगा च्या दोऱ्या आणि नाड्या सोडून दोघींनाही नग्न केलं. तिघेही एकत्र येऊन चुंबन घेऊ लागले. आजोबा कधी आईचे ओठ तर कधी मावशीचे ओठ चोखत होते. नंतर आजोबा बेड वर झोपले. मावशी आणि आई त्यांचा सोटा आळीपाळीने चोखू लागल्या. थोड्या वेळात आई आजोबा वर बसून तिची योनी त्यांच्या तोंडावर घासू लागली. आजोबा जिभेने आईचे चोदन करत होते. खाली मावशी आजोबांचं सोटा हलवून तोंडात घेऊन ओला करत होती. आई पुन्हा खाली सरकली आणि आजोबांचं सोटा मावशीने आईच्या योनीमार्गात ठेवला. आजोबांनी दणादण दणके द्याला सुरू केले. दणक्यांनी आईचे उरोज वर खाली होत होते. वर मावशी आजोबांच्या तोंडावर बसून योनी चाटून घेत होती. आई आणि मावशी अधून मधून एकमेकींच्या चुंबन घेत होत्या. मग दोघींना डॉगी पोस मध्ये बसून आजोबा कधी सोटा आईच्या तर कधी मावशीच्या योनीत घुसवत होते. दोघी अहहहहहतूहहहह उहहहहह असे ओरडत होत्या. मिशनरी पोस मध्ये सुद्धा आजोबांनी मावशीला व आईला चोदुन काढले. आजोबांनी गरम विर्याचा फवारा दोघींच्या तोंडात सोडला. आई आणि मावशीने चुंबन घेत आजोबांचं वीर्य तोंडातल्या तोंडात पियून टाकले. त्या रात्री तिघांचा प्रणय क्रीडा खूप रंगली. पहाटे दोघी नागड्या आजोबांच्या छाती वर डोकं टेकवून त्यांचा सोटा हाताळत होत्या. एव्हाना इंग्रजी फिल्म मध्ये नवीन शॉट सुरू झाला होता, दोन पुरुष दोन स्त्रियांना एकत्रित पणे चोदत होते, एक बाई दोन पुरुषांच्या सोटे घेत होती एक योनीत एक गांडीत. मावशी बोलली”वाह कित्ती मज्जा येत असेल ना, दोन सोटे एकत्र घेण्यात”. आजोबांनी विचारलं”सुनबाई, तुम्हाला चोदायची इच्छा आहे का अशी”. मावशी लाजली आणि हो बोलली. आई ने पण लाजत होकार दिला.आजोबा बोलले माझा मित्र आहे राम त्याच्या सुनेला आम्ही दोघांनी एकत्र चोदल होता. तो पण माझ्या सुनेला चोदायच बोलत होता, मी फोन करून त्याला तातडीने बोलावून घेतो. आता तिघेही पुन्हा चोदू लागले. दुसरा दिवस समाप्त.

This story नवरात्र दिवस 2 appeared first on new sex story dot com

5 1 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments