Skip to content

माझी इच्छा बायकोला मसाजची – Dirty Sex Tales

नमस्कार मित्रांनो, माझा पहिला अनुभव मी तुम्हाला आज सांगत आहे, कधी विचार केला नाही असा अनुभव आज सांगतोय मी.
माझे नाव राज आणि बायकोचे नाव नेहा आहे, आमचं लग्न होऊन 4 वर्षे झाली आहेत, दोघेही शिकलेले आहोत. नेहा बद्दल थोडं, ति पतिव्रता आहे खूप, तिची फिगर 36-34-36 आहे, कलर गोरा आहे न दिसायला छान आहे, बॉल मोट्टे आहेत खूप मज्जा येते दाबायला. तर मी अनुभव सांगायला सुरुवात करतो.

काही दिवसांपूर्वी आम्ही फिरायला दापोलीला गेलो होतो, दिवसभर प्रवास करून दमलो होतो, संध्याकाळी जेवण केले आणि थोडं बाहेर फिरून आलो आणि झोपलो, त्या रात्री माज्या डोक्यात कल्पना आली की आपण बाहेर आहे आता 4 दिवस काहीतरी वेगळं करूयात, मग मला मसाज बद्दल आठवलं, मग दुसऱ्या दिवशी आम्ही भरपूर फिरलो एन्जॉय केला दिवसभर, संध्याकाळी नॉनव्हेज चा प्लॅन केला आणि बरोबर वोडका चा प्लॅन झाला, रात्री हॉटेलवर वोडका घेऊन आलो मी आणि जेवण परसोल मागवून घेतलं, थोडावेळ गप्पा गोष्टी झाल्या नंतर ड्रिंकला सुरवात केली मी, न नेहा थोडी कंपनी दिली मला. रूम मध्ये नशेच्या माहोल तयार होत होता आणि सेक्सचा पण तयार होत होता, नेहा सेक्सी ड्रेस वर होती न मी शॉर्ट वर होतो, मग माज्या डोक्यात मसाज बद्दल आलं, मी वेळ न घालवता तिला सांगितलं आपण आता बाहेर आहे आणि आपल्याला इथे कोणी ओळखत नाही तर आपण थोडी वेगळी लाईफ एन्जॉय करूयात, तिने विचारलं काय करायचे आहे, मग मी तिला सांगितलं आपण मसाज घेऊयात, तर ती हे ऐकून शॉक झाली आणि रागावली, 2 मिनिटे शांतता झाली रूम मध्ये, मग मी तिला विश्वासात घेऊन कॉन्व्हेन्स करू लागलो, काही होणार नाही, आपल्याला कोणी ओळखत नाही आणि मी आहे बरोबर तुज्या इथं नको काळजी करू, पण ती काही केल्या तयार होईना, शेवटी मी ठरवलं की मी घेतो मसाज तू बघ फक्त, मग ती तयार झाली.
मी हॉटेल मध्ये कॉल करून मसाज सेंटर चे नंबर घेतले आणि कॉल केला, मेल टू मेल मसाज बॉय पाठवून द्या सांगितलं, 1 तासाने दरवाजा वाजला, दार ओपन केले तर एक 24 वर्षाचा तरुण मुलगा रंग गोरा असा समोर उभा होता, मला बोलला सर मी मसाज साठी आलोय, मी त्याला आत घेतले आणि दार बंद केले, लाईट सुरू होत्या न नेहा खुर्ची वर बसलेली एका बाजूला आणि मी बेड वर अंडरवेअर झोपलो, त्या मुलाने तेल काढले आणि मसाज ला सुरवात केली, पाठीला पायाला हाताला मसाज करत होता आणि नेहा हे सर्व बघत होती, आणि मला आता तिच्या नजरेत नशा दिसत होती व मसाज ची इच्छा, मी त्या मुलाची तारीफ करू लागलो खूप छान करतोयस मसाज आणि मला रिलॅक्स फील होतय खूप आणि माझं अंग दुखणे थांबवळस तू, हे ऐकून नेहा ला इच्छा झाली पण ती शांत बसली होती, माझा मसाज झाला आणि मी पैसे दिले त्या मुलाला आणि तो बाहेर गेला, मग मी नेहा ला सांगितले छान मसाज केला त्याने आणि मला खूप मज्जा आली. हे ऐकताच तिने मला सांगितले की मलापण मसाज करायचा आहे पण फक्त पाठीला आणि पायाला, मी लगेच त्या मुलाला कॉल केला आणि बोलावून घेतलं रूमवर.
तो आला आत मध्ये आणि मी नेहा ला सांगितलं, तू तूझा ड्रेस वर कर न झोप बेडवर, मग त्या मुलाने तेल घेतलं हातावर न नेहा ने ब्रा घातलेली होती रेड कलर ची आणि गोरी पाठ वर करून झोपली होती व मी बाजूला बसलो होतो, त्या मुलान सुरवात केली, प्रेमाने हाथ फिरवू लागला पाठीवर, हाथ फिरवत तो ब्रा च्याबाजूने मसाज करू लागला, हे बघत माझा लवडा ताट होऊ लागला होता की माज्या बायकोला बाहेरचा पुरुष हाथ लावतोय, तो मसाज हळुवार करत होता आणि नेहा चे डोळे बंद होते, त्याने थोडं धाडस केले आणि ब्राच्या पट्टी खाली बोट घालून फिरवू लागला, हे सगळं मी बघत होतो आणि नेहा शांत पडून होती, तिच्या संपूर्ण पाठीवर तेल पसरले होते आणि ब्रा ला तेल लागले होते, तो तिला बोलला मॅडम ब्रा चे हुक्क काढले तर मला नीट मसाज करता येईल, तर तिने माज्या कडे बघितले व मी तिला इशारा केला काढ, तर तिने आपल्या हाताने हुक्क काढले न झोपली, आता गोरीपान पाठ समोर होती त्या मुलाचे हाल बघून त्याचा पॅंटी मध्ये ताट झाला होता, त्याने पुन्हा सुरवात केली, पाठीवर हात फिरवत तिच्या बॉल ला टच होऊ लागले होते, आणि आता नेहा गरम होत होती, त्याने थोडं धाडस केले आणि तिच्या कमरेला तेल ओतून थोडं खाली गांडीच्या वरच्या बाजूला मसाज करू लागला, थोडावेळ गेला आणि मी बोललो की आता पायाला मसाज कर, नेहा ने खाली फुल्ल प्यांट घातली होती, मग मी तिला ती काढायला संगीतलपन तिने नकार दिला, मी तिच्या जवळ गेलो आणि समजावून सांगितले व लाईट बंद केली व बाजूला जाऊन बसलो, आता संपूर्ण अंधार होता, व नेहा प्यांट काढली, आता ती फक्त निकर वर संपूर्ण ओपन बेड वर पालथी झोपली होती, पुढे लगेच त्या मुलाने तिच्या पायावर तेल ओतून मसाज ला सुरवात केली, अंधार असल्या मुळे काही जास्त दिसत न्हवते आणि नेहा डोळे बंद करून शांत पडलेली, मी हळूच त्या मुलांच्या जवळ गेलो आणि कानात सांगितले की अशी संधी पुन्हा नाही आणि बाजूला जाऊन बसलो मी, हे ऐकताच त्याने त्याची जादू केली आणि मसाज करायला लागला, नेहा चे कर्वी लेग बघून त्याने जोश मध्ये येऊन मसाज करायला लागला, नेहाला आराम भेटत होता आणि सुखपन मिळत होते, त्याने हळू हळू पाया पासून मांडी पर्यंत आल्यावर नेहाने आपले पाय जवळ केले, त्याने मांडीला हाथ फिरवत फिरवत तिच्या पुचीला टच केला तर नेहा शांत होती हे बघून मी समजून गेलो की तिला आनंद भेटत आहे, त्या मुलाने मांडीला मसाज करत करत तिच्या पुचीच्या तोंडाला बोट लागेल असे करू लागला आणि हळू हळू तिच्या निकर मध्ये बोट जाऊ लागले, तेवढ्यात नेहाने उशिला जोरात दाबले, हे बघून माझं हाल खूप वाईट झाले होते, मग मी थोड धाडस केले आणि नेहाला बोललो की तुजी निकर काढ तेल लागत आहे सगळं, आणि लाईट पण बंद आहे, मग तिने आपली निकर काढली व बाजूला केली, आता नेहा संपूर्ण नागडी होती व तेवढ्यात मी बोललो की नेहा तुच्या पोटाला मसाज करुदेत त्याला त्यामुळे तुला अजून छान वाटेल, ती तयार झाली, त्या मुलाने ऑइल तिच्या पोटावर ओतले व बेंबीच्या बाजूला बोटाने मालिश करू लागला, आता नेहाचे हाल वाईट झालं होतं, त्या मुलाने पोटावर मालिश करून झाली आणि तेल तिच्या बॉल वर ओतले तस मी शॉक झालो मला वाटलं नेहा त्याला थांबेवल पण तसं काहीच झालं नाही, त्याने दोन्ही हाताने तिच्या बॉल वर मालिश करायला सुरुवात केली, निपलवर बोट फिरवू लागला आणि दोन्ही हाताने बॉल वर गोल गोल हाथ फिरवू लागला, नेहा आता गरम झाली होती, आणि मीपण, नेहा ने आपले पाय पायावर ठेवले होते आणि दोन्ही हात वर उशिला घट्ट पकडून ठेवले होते, आणि ओठ दाताने चावले होते, ती आता कंट्रोल च्या बाहेर गेली होती, मी त्या मुलाला थांबवले आणि सांगितलं नेहाच्या मांडीला मालिश कर, तर तो बाजूला झाला आणि पायाकडे जाऊन बसला, त्याने तेल तिच्या मांडीवर तेल ओतले आणि मालिश करू लागला, थोडं वर थोडं वर अस करत करत त्याने आपले बोटे तिच्या पुची वर टच करू लागला, आता त्याने तिच्या ओठी पोटावर तेल ओतले आणि हळुवार बोट फिरवू लागला, व हळूच त्याने आपले एक बोट तिच्या पुचीच्या टोकाला ठेवले, व फिरवू लागलो, नेहा त्याला काहीच बोलली नाही हे बघून मी समजून गेलो की तिला आनंद भेटत आहे ते, मग मी तिला बोललो की 2 मीनीट मी बाथरूम ला जाऊन येतो, आणि मी बाथरूम चा दरवाजा उघडला आणि आत गेलो पण दार पूर्ण बंद केले नाही थोडा उघडा दरवाजा ठेवला, मला बेड वरचे दिसत होते, त्या मुलाने आपली बोटे तिच्या पुचीच्या टोकावर ठेवली होती आणि हळुवार आत घालत होता आणि नेहा जोरात उशिला पकडले होते, त्याने आता बोट आत बाहेर करायला सुरुवात केली होती आणि नेहा गरम झाली होती, त्याने 2 बोट आत घातली होती हे सगळं मी बघत होतो, त्याने आपली बोट जोरात आता बहेर करायला सुरुवात केली आणि एक हात नेहाच्या बॉल वर ठेवला आणि दाबू लागला व पुचीला जोरात चोळू लागला, हे बघून माझा हात माज्या ताटलेल्या लवड्यावर कधी गेला मला समजलं नाही, नेहा आता चांगलीच गरम झाली होती, तिच्या तोंडातून आता मादक आवाज बाहेर येत होते, श्वास जोरत घेत होती, त्या मुलाने आपले स्पीड वाढवले व जोरात तिच्या पुचीच्या मध्ये बोट घालू लागला, न बॉल दाबू लागला, तेवढ्यात नेहाने त्याचा प्यांटवर हाथ ठेवला तस मी समजलो की नेहा ला सेक्स करायचा आहे, त्या मुलाने लगेच तिच्या बॉल वर तोंड ठेवल आणि निपल ला जोरात चोखु लागला, आणि नेहाने त्याच्या प्यांट मध्ये हाथ घातला आणि त्याच्या लवढ्याला जोरात दाबले आणि बाहेर काढले, व हळू हळू हलवू लागली, 5 मिनिटे असेच गेले, आणि आणि नेहाने त्याला आपल्या जवळ ओढले आणि त्याचा तोंडात तोंड घातले व जोरात किस करू लागली, त्यांच्या जिभेला नेहा किस करू लागली व ओठाने ओढू लागली जीभ त्याची, आता त्या मुलाने आपले दोन्ही हात नेहा च्या बॉल वर ठेवून जोराने दाबू लागला व वरती एक मेकांना जोरात किस करू लागले, हे बघून मी माझा लवडा कधी हलवत होते हे समजलेच नाही, बेड वर आता वातावरण गरम झालं होतं आणि नेहा ने त्याचा लवडा हातात धरला होता, व जोरात हलवत होती, व तिने त्याला थोडं खाली सरकवून बॉल वर डोकं ठेवले व त्याने तिच्या बॉल वर जीभ फिरवायला सुरवात केली, आता नेहा ने त्याच्या लवडा आपल्या पोटावर फिरवत फिरवत त्याला पुचीच्या टोकावर ठेवला आणि आपले हात बाजूला केले, त्या मुलाने लगेच लवडा तिच्या पुचीच्या आत घातला, आणि नेहा च्या तोंडून जोरात आहहहहहह असा आवाज आला, नेहाने जोरात उशिला पकडले होते, आणि तो मुलगा आपला लवडा आत बाहेर करू लागला हळू हळू, पन झालं असं की नेहा च्या मादक आवाज आणि शरीरामुळे त्या मुलाचा 1 मिनिट च्या आधीच रस बाहेर आला आणि तो तिच्या अंगावर पडला, नेहाला राग आला या गोष्टीचा आणि तिने त्याला पटकन बाजूला ढकलले, मीपण शांत उभा हितो बाथरूम च्या दरवाजा च्या इथे, मी पाण्याच्या आवाज केला तेवढ्यात त्याने प्यांट घातली, व इकडे दार उघडून बाहेर आलो, नेहा अंगावर पांघरूण घेऊन होती आणि तो मुलगा बाजूला उभा होता, मला काही माहीत नाही असं दाखवल आणि त्याला पैसे दिले व तो गेला, मी नेहा ला विचारले कस वाटतय तर ती एवढंच बोलली की केला छान मसाज पण एन्जॉय नाही झाला, मी समजून गेलो होतो की नेहाच्या मूड खराब झाला होता, मी गप्प बसलो, त्या नंतर आम्ही जेवण केलं आणि झोपलो.
पुढचे 2 दिवस बाकी होते आजून, मी ह्या विचारात की आता पुढे तिला उद्या अजून मसाज द्यायचा. मित्रांनो जर पुढे काय झाले हे ऐकायचे असेल तर पुढची कथा मी लवकर घेऊन येईल, जर कथा आवडली असेल तर नक्की मला मेल करा. [email protected] वर. ही कथा खरी आहे, त्यामुळे जे घडले आहे तेच सांगणार आहे मी.

This story माझी इच्छा बायकोला मसाजची appeared first on new sex story dot com

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments