Skip to content

माझी मम्मी ची बाथरूम चुदाई

हॅलो मित्रांनो आज मी राज शेअर करत आहे माझी आई आणि माझी चुदाई कशी झाली.
एक दिवस माझे वडील आणि बहीण दोघे सकाळी लवकर आपल्या काम साठी दिवसभर साठी बाहेर पडले तर आता मात्र घरी फक्त मी आणि माझी आई सविता जी एक्दम सेक्सी माल आहे, तिची छाती 34 मोठी गोलाकार 40 ची भरलेली गांड, आणि दुधासारखे पांढरे शरीर असून तिची मादक शरीर सगळ्या लोकांना बघायला भाग पाडते.
सविता आणि मी फक्त दोघेच दिवसभर घरी होतो आता आणि मी नास्ता करत बसलो होतो आणि ती मस्त साडी नेसून अंघोळी साठी ती साडी काढत होती ती माझ्या पासून दूर होती पण मला एका बाजूने सर्व काही दिसत होते मी ते दृशय बघून वेडा झालो. ती तिची काली कलरची ब्लॉउस काढत होती आणि फक्त परकर होता तिने जसा ब्लॉउस काढला तिचे ते मोठे बुब्स गोरे मला दिसले. तिने ब्लॉउस खाली उतरला ते बघून माझा लंड मोठा झाला. मग तिने परकर काढला तिची 40 ची मोठी भरगच्च गांड दिसली मी इकडे ते बघून मूठ मारायला सुरुवात केली, ति माझ्या कडे पाठ करून होती ति खाली वाकली आणि तिची पॅंटी काढली तशी मला तीची गुलाबी पुच्ची दिसली खूप सेक्सी आणि फुगीर होती ते बघून मला तिला मागून जाऊन लंड तिच्या पुच्चीत घालू वाटले, मग पॅंटी बाजूला ठेवून ती आता पूर्ण नग्न होती ती फिरली आणि आरशात स्वतःला बघत होती आणि मग बाथरूम मदे गेली तसा मी लगेच मागे जाऊन तिचा ब्लॉउस उचला आणि त्याचा वास घेऊ लागलो खूप मादक वास येत होता मग मी तीची पॅंटी घेतली आणि वास घेऊन चाटली खूप सेक्सी फीलिंग होती मग ती पॅंटी लंड ला पुच्चीच्या जागी भाग थोडा ओला होता तिथे लावून धरली आणि मूठ मारत होतो तर जोरात बाथरूम मधून पडल्याचे आवाज आला आणि आई ओरडली आईगग___कंबर मोडली, मी घाबरून पॅंटी फेकली आणि बाथरूम जवळ गेलो आणि आई ला आवाज दिला. आई बोली अरे मी जोरात कंबरेवर पडलीय आणि खाली पडलीय जोरात कम्बर आणि पायाला लागलंय.
लगेच मला विचार आला आई तर आता पूर्ण नागडी आत गेली होती आणि पडलीय म्हणजे आत गेल्यावर ती पूर्ण नागडी बघायला मिळणार आहे हे विचारे माझा लंड कडक झाला आणि तिला झवण्याची इच्छा झाली, मग मी माझा लंड पँट मदे टाईट केला ती ओरडत होती अरे दार उघडून आत ये लवकर मला उचल. तिनी आतून कडी खोली मग मी आत दार उघडले तर ती नागडी खाली पडली होती आणि तिची पुच्ची समोर होती खूप मादक दिसत होती ते सर्व बघून माझा लंड उड्या मारत होता, ती बोली बघतो काय मला उचल इथून, मी पुढे जाऊन तिच्या अंगावर हाथ ठेवला आणि दुसरा हात तिच्या कंबरेवर टाकला होता, ते सर्व गोष्टी मुले लंड पॅन्ट मदे कडक झाला होता आणि पहिल्यादा तिचे नागडे मादक शरीर जवळून बघुउन तर तिला झवून काढू वाटले.
तिला खूप जोरात लागले होते तिला हलता येत नव्हते आणि उठता पण नव्हतं येत मग मी कंबरेवर हाथ थोडा वर करून तो तिच्या बुब्स जवळ लावला तिथे खूप मुलायम बूब लागत होता तिने माझ्या कडे लक्ष दिले नाही आणि बोली जरा जास्त जोर लाव मागून उचल मला, मग मी तिला तिच्या दोन्ही बाजूंनी तिचे हात पुढे सरकत बूब जवळ धरून तिला मागून उठवू लागलो तशी तिची गोरी सेक्सी पाठ बघून आणि मोटी गांड पाहून मी वेडा झालो. मी मुद्धाम थोडा झोर लावत होतो थोडं उचलून परत सोडत होतो, मी ठरवले की आज आई ला झवून टाकयचं आता परत हा चान्स मिळणार नाही, लगेच टाईट लंड तिच्या पाठीवर लावला आणि हलू हळू घासत होतो आणि उचलायचा प्रयत्न करत होतो, मी माझा लंड तिच्या अंगावर घासत होतो, तिने मला बोली नाही फक्त उठव मला लाव जोर बोलत होती, मी माझा लंड तिच्या अंगावर घासत होतो आणि तिच्या दोन्ही बगल मदे हाथ घालत उठवत होतो. थोडा हाथ तिच्या बुब्स ला लावत होतो ती कण्हत होती खूप दुखतंय कंबर, पाय, हलता येत नाहीये.
मग मी माझा कडक लंड तिच्या तोंडाजवळ उभा केला आणि पुढून तिला मिठी मारली तेव्हा माझा लंड तिच्या तोंडावर लागला मी जोरात मिठी मारली आणि तिच्या कंबरेत एक हात घालून दुसरा हात बगलेत तिच्या मोठया स्तनावर दाबला आणि तिला थोडी वर उचलून धरली आणि परत एकदा खाली सोडली असं वाटावं माझा तोल गेला आहे ती खाली झोपली आणि वरून तिच्या अंगावर पडलो. आह्ह काय मजा येत होती तिच्या नागड्या अंगावर पडून मोठे स्तन वर माझं तोंड पडलं होतं आणि हाथ तिच्या मुलायम मादक पुच्ची जवळ जांघेत हाथ घुसला. माझं तोंड निप्पल जवळ होत, माझा लंड तिच्या बरोबर पुच्चीवर घुसत होता काय सेक्सी फीलिंग येत होती एवढी सेक्सी फिगर च्या आई वर असा पोसीशन मदे बघून माझा कंट्रोल सुटला. ती पडल्यावर अजून ओर्ल्डली आता तर मला हलता येत नाही आहे बोली, बाथरूम च्या पाण्याने ती मी पूर्ण भिजलो होतो तिचे निप्पल टाईट झाले होते. आणि माझा शर्ट व शॉर्ट भिजून बॉडी ला चिकटली होती, भिजल्यामुळे तिचे शरीर अजूनच सेक्सी दिसत होते, माझा लंड हि चांगलाच भिजून बाहेर दिसत होता. आता मात्र मी ठरवले आज आपण काही करून आई ला झवून काढणार. मी मुद्दाम टाईट लंड तिच्या पुच्चीच्या भेगेत घुसवू लागलो, तशी ती थरथरली आणि हळू लागली, मी अजून जोर जोरात चालू केली घुसवणे. आणि दुसरा हात गांडीवर ठेवून त्यावर फिरवू लागलो आणि तोंड बूब ला घासू लागलो. मला वाटलं की ही मला काही बोलत का नाही हे ती फक्त उठण्याचा प्रयत्न करत होती, माझी नजर चुकवत कळवळत होती. मी ठरवल होत आज आई ला झवून आपली रंडी बनवून टाकणार. ती बोली माझ्या वरून उठ आता मी बोलो मला उठता येत नाही ये मला पण जोरात लागल हलता येत नाही आणि माझं ते लंड घुसवणे अजून जोर जोरात चालू केलं. आता माझा कंट्रोल सुटत होता तिचे इतके सुंदर नागडे शरीरावर मी पडलोय आणि तिला अशी थोफी जाऊ देणार आहे. मी लंड च्या घासण्याने माझी बॉडी खूप तापली तिच्या शरीराने मी वेडा झालो आणि माझा तोंडाला लागलेला तिचा मोठा स्तन दाबत तोंडात घेऊन चोखु लागलो. ती कळवली आणि थरथर कापत बोलि हे काय करतोय उठ सोड मला अह्ह्ह ईईग. मी काही ऐकल ंनाही
जोरात मोठे बॉल चोळुन चोकत होतो अन खाली गांड दाबत लंड पुच्चीत घासत होतो. मग निप्पल तोंडात घेऊन तो चोळून चाटत चावू लागलो, खूप खूप कण्हत ओरडत होती सोड मला आईई ग उऊउ काय करतोस रे सोड मी आता चागले बॉल चॉकल्यावर तिचे लीप किससिंग चालू केली ती तोंड फिरत होती मी तोंड दाबून लीप मदे जीभ टाकून चोखुन लीप किस केली, आणि माणेमदे कान मागे किस करत तिचे केस मोकळे करत पकडले आणि मान वर बॉल चाटला, तिचा आवाजने माझा अजून मूड वाढत होता पूर्ण तिला चाटत कंबरेवर जीभ चाटत जोरात गांड दाबून बॉल चोळून कढत होतो. आता पुच्चीत एक बोट घातलं तशी ती जोरात हलायला लागली मी अजून जोरात बोटे घेतली मग पुच्चीवर तोंड करून पुच्ची चा दाना चोळला पहिल्यांदा इतक्या जवळून मी आईची पुच्ची बघत होतो जे मी स्वप्न साकार होत होत. मग मी जोरजोरात जॉब पुच्चीत घातले पूर्ण पुच्ची चाटून काढली ती खूप मादक आवाज काढत होती उफाफफ आईई उंमम सोड रे आह्ह.
तिची पुच्ची पाणी सोडत होती ते मी चाटून काढली आता तिला हालण्याचा वेग कमी झाला आणि ती साथ देत मागे पुढे होऊ लागली हे पाहून मी वेडा झालो कि आई आता माझया कडून झवून घेणार मर्जीने आपल्या. 15 मिनटं चाटून मी माझा लंड बाहेर काढून ओली झाली पुच्चीवर चोळत होतो तिचा हात धरून मी माझ्या लंड हातात दिला आणि मागे पुढे करू लागलो मग ती पण आता माझी मूठ मारू लागली माझा लंड मोटा असल्याने ती पण खूप तापली होती. ती फक्त उफाफफ उंम्म्म ओरडत होती, मी लंड ला थुक लावली आणि जोरात लंड तिच्या पुच्चीत घातला ती जोरात ओरडली आईई ग मेले हंह्ह्ह मी आत बाहेर करत हळू हळू जोर धरला आणि एका हातात बॉल धरून आणि दुसरा हात तिच्या गांडीला दाबला आणि जोरात पुच्चीत शॉट देऊ लागलो ती सेक्सी आवाजात जोर जोरात ओरडू लागली उंम्म्म हंह्ह्ह. मी पण माझं आई ला झव्य्च स्वप्न साकार करण्यासाठी जोर धरत होतो 15 मिनिट जोरदार झवून मी पाणी निगणार लगेच लंड बाहेर काढून तिच्या तोंडावर गाळला. ती पण ताडफटत होती खूप मी पाणी पाणी गाळून तिच्या अंगावर पडलो ती व शांत झाली होती, सगळी वीर्याची धार तिच्या ओठावर, बुब्सवर पडली होती मी तिला बोलो आता जे झालं ते आपल्या दोघास माहित आहे विसरून जा. मला खूप प्रेम होतं म्हणून मीही सर्व प्रकार घडला. आणि ती चा राग शांत झाला दिसत होते ती म्हणाली की हे लक्षात ठेव परत काधी असं केल तर मी बाबांना सांगेन. मला माहित होत माझी सविता आई झवून घेतल्यावर आता माझी रंडी झ्हालीय मी तिला आता थोडी सोडणार होतो आता तिची पुच्ची रोजच झवणार होतो मगतीचे बॉल तोंडात घेऊन थोडे चोखुन मी बोलो आई मला काही लागलं नाही मी मुद्दाम पडलो होतो अंगावर तुझ्या झवण्याची आनि तुला पण नाही उठवलं. आई ने माझा लंड तिच्या हातात जोरात धरून दाबला आणि बोली मला वाटलं होतं कि तू काहीतरी गडबड करणार मादरचोद आहेस तू कुत्रा मेला. मी हसलो आणि माझा लंड कडून तिला पूर्ण मिठीत घेतले समोरून तिचे स्तन माझ्या छातीवर दाबत होते उभा राहत मी तिला जोरात मिठी मारली आणि गांड दाबत कानामागे किस केली जोरात आणि बोलो करणार का एक राऊंड अजून सविता राणी. ती बोली सोड मेल्या आता काय माझी फाडून टाकतो का जाऊदे बाहेर काम आहेत आनि मला सारून बाहेर गेली तोंडावरच अंगावर पडलेलं वीर्य पुसलं आणि पॅंटी घेतली ती माझ्या वीर्य पडलेलं ती बोली मादरचोद हे पण केलं का तू आतां आणि ती पॅंटी तशीच घातली आणि ब्लॉउस साडी नेसून बोली मी पार्लर ला जातीय. मी बोललो का तुझी जवानी बाहेर आलीय काय कोणासाठी नाटतेय आता ती बोली भाड्या अशी राहते म्हणून तर मेल्या माझ्यावर चडलास आता आणि बाहेर निघाली. मग मी तसाच बाहेर नागडा येऊन तिची वाट पाहत बसलो होतो

This story माझी मम्मी ची बाथरूम चुदाई appeared first on new sex story dot com

3.2 6 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments