Skip to content

माझे ट्रान्स कुटुंब – २

नमस्कार मंडळी! जर आपण मागील भाग वाचला नसेल तर तो आधी वाचून या म्हणजे इथे काय होतंय ते समजेल.

आम्ही दोघेही अंघोळ करून स्वयंपाकघरात आलो. ती सर्व काम करत होती आणि मी फक्त टेबलवर बसून तिची figure बघत होतो. ती इकडून तिकडे गांड हलवत स्वयंपाक करत होती. दोन मोठे कुल्ले खालीवर होत होते. असे वाटत होते की जाऊन कचाकचा झवावे. पण तिने मात्र पुढच्या रविवारी गांडीत घालून घेणार असे म्हटलेले.

“मम्मी का गं माझ्यावर असा अन्याय करतेस? तुझ्या गांडीकडे बघून माझा जीव कासावीस होतो आहे. झवुदे ना एकदा, प्लीज मम्मे एकदा गांडीत घालतो ना तुझ्या…” मी म्हणालो.

“हे बघ माझ्या राजा, गांड मारणे एवढे सोपे नसते. तुला त्यात नाही दुखणार पण माझ्या गांडीतून रक्त येईल ना सोन्या… थोड्या दिवसांनी तूच उद्घाटन करायचे आहे की.” मला मम्मीला दुखवायचे नव्हते म्हणून मी काही केले नाही. सगळं तिच्या सोयीने होऊ दिले.

“मम्मी तू एवढी सुंदर का दिसते? तू चेहऱ्यावर operation केलं आहेस काय?”

“नाही बेटा, काहीजणी असतातच नैसर्गिकरीत्या चांगल्या दिसायला. तस तू माझा मुलगा असलास तरी एका राजकुमार सारखा दिसतो. कुणाला वाटेल का की तू एका छक्कीचा मुलगा आहेस?”

“मम्मे उगाच फुगवू नको मला. कुणाला असे तरी वाटेल का की तू तृतीयपथीं आहेस?” मी म्हणालो.

“Thank you बेटा, खरोखर आवडते वाटतं मी तुला. बरं आणखी काही बोलायचे आहे? नाहीतर जा आणि टीव्ही सुरू कर जा. आपण आज पिक्चर बघत जेवू.”

“मग काय झवाझवी चे व्हिडिओ बघायचे? कुठला बघायचा straight or transporn?”

“नालायक कुठला तरी चांगला पिक्चर लाव जा. जेवताना कधी चुदाईचे व्हिडिओ नाही पहायचे.” तिने लटक्या रागात म्हटले.

मग आम्ही पिक्चर बघत जेवलो. जेवून झाल्यावर सोफ्यावर बसन्या ऐवजी आम्ही माझ्या बेडरूममध्ये पिक्चर बघायला लागलो. ती थोडी रोमँटिक मूडमध्ये आली होती. पहिल्यांदा माझ्या खांद्यावर डोकं ठेवले. थोड्या वेळाने मी माझा हात तिच्या खांद्यावरती टाकला. मग तीनेपण तिचे डोके माझ्या छातीवर ठेवले. माझ्या हृदयातील आणि लवड्यातील धकधक वाढत होती. तिने एक पाय माझ्या पायांवर टाकला आणि पूर्णपणे माझ्या बाजूला कलली.

“तुझे हृदय का धडधडतय एवढे? कुणाची आठवण येते का?” तिने माझ्याकडे बघत विचारले.

“तुला माहितेय कोणाची येते ते! तुझ्याशिवाय कोण आहे आता.. तुझी गांड मारली की मी धन्य झालो बघ.”

“हम्म… खरंतर मला पण तुझा लवडा खूप आवडला, माझ्यामते तो कोणालाही तृप्त करू शकेल. तुला कोण गर्लफ्रेंड कशी नाही? अगोदर खाज कशी भागवायचास?” मम्मी म्हणाली.

“तुझ्याकडे बघून. तुझे ढुंगण चालताना कसे हलते माहितेय का? खालीवर खालीवर… धाप.. धाप.. धाप.. ह्रुदयात असे वाटते की कोण ढोल वाजवतय..”

“किती रे हलकट आहेस तू, मम्मीकडे असल्या नजरेने पाहतोस?..”

“जन्मच गांड फाडून झालाय मग बगितले तर काय होतय.. तशीपण तू खूप खाजडी आहेस. तुलपण मी आवडतो हे कबूल कर की.”

“हो रे. कधी कधी वाटत तुझ्या कुशीत शिरावे आणि तू माझ्या गांडीवरून हात फिरवावा आणि त्यानंतर गांडीत बोटे घालावीस हळूच. मलापण तुझ्याकडून प्रेम पाहिजे, देशील ना रे ते?”

“पण मम्मी तु माझी बायको नाही बनू शकत, तुला हे सगळं कसं मिळणार?” मी विचारले.

“होय पण लग्न होईपर्यंत तरी प्रेम कर, वाटल्यास मला तुझी रांड समज पण भरपूर प्रेम कर माझ्यावर आणि माझ्या गांडीवर.. हां पण नुन्नी ला विसरू नको. तीपण तेवढीच महत्त्वाची आहे. I love you!” मम्मीचे असे बोलणे ऐकून मला आश्चर्य वाटले.

“तुला खरंच माझी छिनाल व्हायला आवडेल? पण मी काही पैसे नाही देणार, पक्त लंड मिळेल.” मी म्हणालो.

ती माझ्याकडे पाहत हसली. हळूच तिने तिचा हात माझ्या चड्डित घातला आणि तिचा ओठ माझ्या ओठाला भिडला. माझ्या लंडाला 4G चे नेटवर्क मिळाले. टूनकन उभा राहिला. ती त्याला कुरवाळू लागली. मग मीपण तिच्या चड्डीत हात घालून तिची नुन्नी चोळायला लागलो. ती सुद्धा वळवळू लागली. तिची नुन्नी लगेच ताठायला लागली. मी लगेच पिक्चर बंद केला.

“मम्मी एवढ्यात कशी ताठलीस गं? तुझा तो एवढासा पोपट लगेच उड्या मारायला लागला की गं?”

“अरे तुझ्याकडे आकर्षित आहे ना मी, आणि कितीतरी वर्षांनी त्याला दुसऱ्या कोणाचा तरी हात लागतोय.”

ती आता माझ्या मांडीवर येऊन बसली. तिची पाठ माझ्या छातीला घासत होती आणि माझा लंड तिच्या पाठीला चीटकत होता.

“बर्म्युडा काढ ना बेटा माझ्या अंगाला तुझ्या फणफणत्या लंडाचा स्पर्श तरी होऊ दे.”

“होय गं माझी रण्डी मम्मी, तू तुझी चड्डी तर काढ आधी. तुझ्यासारख्या रांडेला झवलेच पाहिजे कचा कचा.”

तिने तिची निकर काढली आणि माझी बरमुडासुद्धा. तिची ती दोन इंचाची नुन्नी ताठलेली होती. तिची स्तनाग्रे चिमटीत पकडून मी त्यांना खेचू लागलो. ती परत मघाचच्या position मध्ये आली. माझ्या लंडावर पाठ घासू लागली.

“बेटा मला जवळ ओढून घे की अजुन” ती कामवासनेने भडकली होती. मी तिला जवळ ओढले. मी तिचे कान चावट होतो.

“मम्मी आता काय करायचेय?” मी उतावळा होऊन विचारले. मला माहित होते की आज काही ती मला तिच्या गांडीत घालू देणार नव्हती.

“बेटा माझ्या गांडीच्या फटीवर फिरव ना तुझा कोंबडा. माझ्या गांडीची भेग झव माझ्या राजा.” ती तिथून उठली. माझा लंडावर थुंकून त्याला lubrication दिले. आणि परत मघासारखीच बसली. तिने तिचे ढुंगण फाकवले आणि त्या दोन कुल्ल्यांच्या मध्ये माझा लंड बरोबर जाऊन बसला. तिच्या लाळेमुळे लंड सहज वरखाली होत होता. काय स्वर्गसुख होते ते.

“बेट्या, तुझी व्यवस्था झाली पण माझेपण बघ की.” मला समजले तिला काय पाहिजे होते. तिला मी जोरात जवळ ओढले आणि तिच्या दोन्ही स्तनांवर हात फिरवू लागलो. ती तिची नुन्नी हलवू लागली.

“मम्मी तू खरोखरच रण्डी आहेस गं, तुला हजार लवडे सुद्धा कमी पडतील.” मम्मी अजुनच विव्हळू लागली.

“मारतोस काय एवढ्या लंडांनी… ऐक ना.. माझी नून्नी हलव, please.” मग मी पण तिला हातावर थुंकायला सांगितले आणि तिची नुन्नी चोळायला लागलो. ती तर सरळ हातात सुद्धा येत नव्हती. माझ्या लंडावर ती जोरजोरात तिची गांडीची फट घुसळत होती. तिच्या नुन्नी ला मी आता खूप वेगाने हलवू लागलो. ती माझ्या मुठीवर थुंकत होती आणि तिच्या नुन्नी जवळचा सगळा भाग ओला होत होता. तिथून पच… पच… पच… पच असा मादक आवाज येत होता. माझा लंड अता खूप तेजीत आला होता. आम्ही दोघेही खूप कामोत्तेजित झालो होतो.

“मम्मी आपण 69 position try करूयात का? मला तुझ्या तोंडात गळायचे आहे.” मग ती पण लगेच उठली आणि आम्ही 69 position मध्ये आलो.

“सोन्या, माझी नुन्नी चोखणार तू?” ती माझी मम्मी असली तरी माझे काही मन तयार होत नव्हते तिची नुन्नी तोंडात घ्यायला. मला असे वाटायचे की मी तसे केले तर मी छक्का होईन. मी तिला नाही म्हणालो. तिला कदाचित माझी मनस्थिती समजली असावी म्हणून ती म्हणाली,

“असू दे पहिल्यांदा तसेच वाटते. पण तुझ्या रंडीची नुन्नी ला हलव राजा.”

मी मग जोरात तिची नुन्नी हलवू लागलो. ती माझा लंड तिच्या तोंडात घेत होती. मी पण मग कमरेला झटके देऊ लागलो. हळू हळू माझा लवडा तिच्या घशात जाऊ लागला. तिच्या तोंडातून लाळ गळायला लागली. माझी सगळी मांडी ओली झाली. ती माझ्या लंडाला अजुनच आत घेण्याचा प्रयत्न करत होती. तो तिच्या घशात गेला आणि मला फारच चांगले वाटले. एक प्रकारे ती deepthroat करत होती. मी काही आता जास्त टिकणार नव्हतो. शेवटी मी माझे दोन्ही हातांनी तिचे डोके दाबून धरले. माझा संपूर्ण लंड तिच्या गळ्यात घुसला. तिच्या मऊ तोंडात माझा कडक लंड घुसला होता. तिने माझ्या गांडीवर हात ठेवला आणि माझा लवडा अजून घशात घेण्याचा प्रयत्न केला.

“मम्मी गं… आह.. काय खाजाडी आहेस गं तू मम्मी! हळू की.. आह आह… फोदरीचे आज तुझ्या घशाच उद्घाटन करतो थांब…”

तिला काही बोलता येत नव्हते. तिच्या गळ्यातून फक्त ‘म्म म्म’ असे आवाज येत होते. मला खूपच आनंद मिळत होता. तिच्या तोंडात माझा लवडा अजूनच वेगाने मागे पुढे होऊ लागला. तिच्या तोंडातल्या थुंकिमुळे लंडाला अजुनच मजा येत होती. तिचे तोंड खूप निसरडे झाले आणि माझा लंड तिच्या घशात आतापर्यंत जाऊ लागला. तिचा श्वास गुदमरत होता आणि ती माझ्या मांडीवर चापट्या मारू लागली. मी माझा लंड आता पूर्ण आतापर्यंत घातला.

“मम्मी मी तुझ्या तोंडात गळणार आहे.” शक्य तितका लंड आत गेल्याने तिचा चेहरा लालबुंद झाला. ती श्वास घ्यायला तडपडू लागली. आणि माझा शेवट झाला.

“मम्मी… तू… आह… खूपच.. अच्छी… आह… छिनाल आहेस…. आई गं… आह…” मी कमरेला एक दोन झटके मारून शांत पडलो. तिकडे तिच्या घशात सगळा विर्याचा लोंढा आला होता. तिने तो गप्पपणे गिळला. राहिलेला तिच्या तोंडावरून आणि गालावरून खाली ओघळत होता. तिच्या डोळ्यातून पाणी येत होत. सगळे बेडशीट तिच्या थुंकिमुळे आणि विर्यामुळे ओले झाले. आम्ही दोघेही खूपच शांत झालो होतो. तिच्या डोळ्यातले पाणी बघून मला वाईट वाटले. मी तिला शांतपणे जवळ घेतले. तीपण माझ्या मांडीवर बसली आणि छातीवर डोके टेकवले.

“सॉरी मम्मी, मला तुला दुखवायचे नव्हते. चुकून झाले तसे. मी परत तसे काही करणार नाही. प्लीज रागावू नकोस माझ्यावर.”

“बेटा सॉरी का म्हणतोस? मला पण ते आवडते. फक्त खूप दिवस कुणी असा नाही रे केला. त्यामुळे जरा पाणी आल डोळ्यात. पण तुझा रस खूपच चांगल्या चवीचा होता. कुणालाही सहज आवडेल तो. पण इथून पुढे माझ्या तोंडात गाळत जा म्हणजे मला मनभरून चाखता येईल त्याची चव.” ती लाजून बोलली.

“पण मम्मी दुखले तर नाही ना?”

“नाही बेटा. सवय झाली की सगळं व्यवस्थित होते. बरं, माझ्या नुन्नी चे काय करायचं? लगेच विसरलास होय? असा कधी होऊ नको.” तिने तिचे ओठ माझ्या गालावर टेकवले. मी तिचा लंड हलवायला सुरुवात केली. आधी मुठीने हलवत होतो पण नंतर दोन बोटांनी हलवू लागलो. ती माझ्या मानेवर चुंबनांचा वर्षाव करत होती. तिची नुन्नी ताठू लागली.

“मम्मी कसं वाटतंय गं?”

“हलव राजा.. आह… अजून हलवत रहा.. आई गं… आह… आह.. आज तुझी रंडी मम्मी तुझ्या कुशीत झडणार आहे… आं.. हम्म..” तिचा शेवट जवळ येत असल्याची जाणिव मला झाली.

“बेटा आह.. हा…” एवढे म्हणत तिने तिचा सारा चिक तिच्या पोटावर आणि माझ्या छातीवर गाळला. तीसुद्धा तृप्त झाली होती. दोघेही तसेच पडलो होतो कितीतरी वेळ. थोड्या वेळाने तिने दोघांचे पण अंग पुसले. रात्री झोपयला वेळ झाला असता म्हणून अंघोळ करावी वाटली नाही. तिने मला कपाळावर एक चुंबन दिले आणि माझ्या कुशीत पहुडली. थोड्याच वेळात आम्हाला झोप लागली.

सकाळी उठून मला ऑफिसला जायचे होते.

क्रमशः

जर आवडली तर धन्यवाद!! थोडा जास्तच detail मध्ये लिहितो पण त्यामुळे imagination करायला सोपे जाते. जर काही चुकत असेल तर समजून घ्या, तुमचाच माणूस हाय!!!

This story माझे ट्रान्स कुटुंब – २ appeared first on new sex story dot com

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments