Skip to content

मामाच्या मुलासाठी बबली बनले.. क्रोस ड्रेसिंग

नमस्कार कसे आहात सगळे झवाझवी करताय ना करायलाच पाहिजे…..!!

माझ्या बबलू ते बबली बनण्याचा प्रवास या कथे ला चांगला प्रतिसाद दिल्याबद्दल धनयवाद. आज मी मामाच्या मुलासाठी बबली बनून केलेली गम्मत सांगणार आहे. मला मुलगी बनायला खूप आवडते मी नंतर खूपवेळा आईचे कपडे घातले सजली पण नंतर कधी सेक्स करायला चान्स मिळाला नाही.

त्यादिवशी आम्ही खूप मज्जा केली नंतर माझा मित्र त्याच्या घरी गेला. परत खूप दिवस आम्हाला एकांत मिळाला नाही आणि माझा मित्र नोकरी साठी म्हणून शहरात गेला. मी खूपच निराश झाले होते. एके दिवशी माझ्या मामाचा मुलगा आमच्या घरी आला. तो खूप दिसायला सुंदर, जवान आणि तब्बेत वाला होता. मी तो खूप दिवसांनी आल्या मूळे त्याला बोलतं बसले. त्याला आमचं गाव दाखवल. आम्ही हसत खूप मज्जा करत दिवस घालवला. रात्री जेवल्यानंतर तो माझ्या खोलीत झोपायला आला. मी आणि मामाचा मुलगा एकाच बेडवरती झोपलो. माझ्या शरीरातील मुलगी आता जागी झाली होती. मला स्वतवरती कंट्रोल होत नव्हता. तरीपण मी शांत पडून राहिले. मी झोपेत त्याच्या अंगावरती हात आणि पाय टाकला तर तो काही नाही बोलल नंतर त्याचा पँट वरती हात ठेवला तर त्याचा लंड खूपच कडक झाला होता मी हात तसाच ठेवून झोपी गेले. पहाटे उठून मी बघितले तर त्याचा लंड खूपच कडक दिसत होता. मला त्याकडे बघून खूप वेगळं फील होऊ लागलं. त्याचा लंड तोंडात घेऊन चोखू वाटत होता पण काही करू शकत नव्हते.

आज सगळे शेतात कामासाठी जाणार होते. पण मी आणि मामाचा मुलगा आम्ही घरीच थांबणार होतो. माझ्या मनात त्याला पटवायच कसे हेच चालू होतं. सगळे गेल्या नंतर आम्ही जेवण केले आणि टीव्ही बघत बसलो. नंतर मी त्याला विचारले काय म गर्ल फ्रेंड वगेरे आहे की नाही तर तो काहीच बोलला नाही. उलट मलाच विचारल तुला आहे का नाही? मी मनल मला मुली नाही आवडत. तर तो बोलला म काय आंटी पटवली की काय कुठे? मी बोललो नाही रे मला ते पण नाही आवडत. तर तो बोलला अचा ठीक आहे. म नंतर तो बोलला की मी सांगेल मला कोण कोण आवडत पण त्या बदल्यात मला काय भेटेल. मला पुढचा अंदाज आला होता म्हणून बोलले तुला जे हव ते माग मी देईल. नंतर तो म्हंटला अगोदर द्यावं लागेल. तर मी बोलले ठीक आहे बोल काय हव आहे? तर त्याने लगेच माझा हात घेतला आणि त्याच्या पँट वरती ठेवला. माझ्या शरीरात मला करंट जाणवला. मला आता काहीच सुचेना काय करावं मी बोलले इथ नको चल बेडरूम मधे आणि आम्ही बेडरूम मधे आलो. आता मी त्याला हग केलं आणि त्याला कुरवाळू लागले. नंतर बोलले थांब मी आलेच म्हणून मम्मीच्या खोलीत गेले. मम्मीची ब्रा पन्टी ब्लाउस साडी घातली. नंतर डूपलिकेट केस बसवले. कपाळावर छोटीसी टिकली लावली. ओठांवरती लिपस्टिक लावली. डोक्यावर पदर घेतला आणि बेडरुम मधे आले. तो मला मुलगी झालेला पाहून थक्क च राहिला. माझा चेहरा खूप मस्त झाला होता. आता तो माझ्या जवळ आला आणि मला त्याच्या मिठीत घेऊन हग केलं. आता तो माझी गांड दाबू लागला. मी त्याला लांब केलं आणि बोलले की आधी सांग तुला कोण आवडत तर बोलला की मला साडी घातलेली मुल आवडतात तुझ्या सारखी मला त्याच हे बोलण खूप आवडलं मी लगेच त्याच्या गालाला चावले.

त्यानंतर तो मला किस करू लागला मला पण खूप मज्जा येऊ लागली. मी पटकन त्याचा हात घेतला आणि माझ्या बुबस वरती ठेवला. उफ खूप मजा येत होती. तो मला किस करता करता माझे बुबस दाबू लागला. मी त्याच्या पँट च हुक उघडला आणि चड्डीत हात घालून त्याचा कडक लंड बाहेर काढला. उफ उम् आह इतका मोठा लंड माझ्या गांडीत जाणार म्हणून मी खुश होते मी पटकन त्याला उभा केले आणि मी गुडघ्यांवर बसून त्याचा लंड तोंडात घेतला. उफ आह अह आह मस्त वाटत होतं इतका मोठा लंड मी लोलीपोप सारखा चोकत होते.

‌आता त्याने मला झोपवले व ब्लाऊज काढून टाकला. माझा पदर बाजूला केला. ब्रा च्या वरून माझे बुबस दाबू लागला माझे बुबस मोठे झाले असल्यामुळे दोघांना पण खूप मस्त मजा येत होती. आता तो मला पोटाला किस करत होता व बुबस दाबत होता. मी एका हाताने त्याचा गरम लंड हलवत होते. थोडावेळ असेच चालू होते नंतर मी त्याला पूर्ण नग्न केले. आता त्याचा लंड तोंडात घेऊन चोखू लागली. त्याचा लंड तोंडात बसेना तरीपण तो माझे केस पकडून जोरात लंड तोंडात आत बाहेर करू लागला. खूप वेळ असे केल्यावर त्याचे विर्य निघाले त्याने ते तोंडातच सोडले. मी पटकन ते पिऊन टाकले. त्याचे वीर्य पिऊन मी खूप तृप्त झाले.

This content appeared first on new sex story .com

आता तो माझी साडी वर करून माझी गांड दाबू लागला. मला खूप मज्जा येत होती मी परत त्याचा लंड हातात घेतला आणि हलवू लागले. आता तो परत कडक झाला होता. त्याने माझी साडी काढून टाकली व त्याचा गरम झालेला लंड माझ्या गांडिवर फिरवू लागला. त्याने लगेच माझी चड्डी काढून टाकली व गांड चाटू लागला. त्याची गरम जीभ माझ्या गांडीच्या होलवर ठेवली आणि फिरवू लागला. मला आता कंट्रोल होत नव्हते. मी वाकले आणि त्याचा लंड घेऊन गांडिवर ठेवला तो हळू हळू झटके देऊ लागला. त्याचा लंड आत जात नव्हता मला पण दुखू लागले. मी त्याला खोलीतून तेल आणायला सांगितले. तर तो बोलला की खूपच अनुभव दिसतोय मी बोलले आन रे पागल..

तो तेल घेऊन आला आणि माझ्या गांडीला व त्याच्या लंडा ला लावले. आता मला परत वाकून दिला मी ओरडले नको सोड नको सोड मला प्लीज सोड मला तर तो बोलला आता तर सुरवात झालीय. मला खूप त्रास होऊ लागला तरीपण तो ऐकत नव्हता. हळू हळू परत त्रास कमी होऊ लागला. आता तो माझे बुबस दाबत माझी गांडमारू लागला. मला आता खूप मज्जा येऊ लागली होती. मी बोलले अजून जोरात कर त्याने मला उलटे करून झोपवले माझ्या पोटाखाली उशी ठेवली आणि त्याचा लंड पटकन गांडीत कोंबला. आता मी पण त्याला साथ देत होते. त्याचा लंड आतमध्ये खूप मस्ती करत होता. तो सांगू लागला की मी तुझ्या आईसोबत पण केले आहे. ती मला खूप आवडते. तर मला राग यायला हवा होता पण मला राग नाही आला. म नंतर मला तो खूप जोरात झवू लगला. झवताना माझ्या गांडीवर मारू लागला. मला खूप आवडत होते. आता त्याच वीर्य निघाले होते मी त्याला सांगितलं की आतमध्ये च सोड त्याने जोरात एक झटका दिला आणि त्याचे वीर्य सोडले. नंतर आम्ही थोड्यावेळ चिटकुन पडलो नंतर आम्ही उठलो मम्मी चे कपडे तिच्या खोलीत ठेवले आणि सोबत अंघोळ करायला गेलो. अंघोळ करताना पण मी त्याचा लंड तोंडात घेतला चोकता त्याने माझ्या तोंडावर लघवी केली. मला पहिल्यांदा खारट लागली त्याने लघवी तोंडावर टाकून माझा माऊथ वॉश केला. त्याच्या लघविने मला अंघोळ घातली. मला ते खूप आवडले. तो बोलला की माझ्या मम्मी ला पण असच भिजवायचा. नंतर आम्ही अंघोळ केली आणि पाहिल्यासारखं मुलगा बनून तयार झालो.

अश्या प्रकारे मी मुलगी बनून माझ्या गांडीला सुख घेतले आता मला रोज सेक्स करावासा वाटतो..

पुढच्या स्टोरी मधे मी तुम्हाला माझ्या मामाच्या मुलाने माझ्या समोर माझ्या मम्मी ला कसे ठोकले ते सांगेन..

तर माझी क्रोस ड्रेसिंग ची ही स्टोरी कशी वाटली नक्की कळवा [email protected] या ईमेल आयडी वर…

This story मामाच्या मुलासाठी बबली बनले.. क्रोस ड्रेसिंग appeared first on dirtysextales.com

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments