Skip to content

मामी का आचल ( शेवट भाग 3 )

आता आमच्या प्रणयाला सुरुवात होणार होती ( आता पुढे )

मामी आता माझ्याकडे तोंड करून झोपली होती. मी हळूच तिच्या कमरेत हात घालून तिला माझ्याकडे ओढून घेतलं आणि डायरेक्ट तिच्या होठांनवर तुटून पडलो, तिचे होठ मी चावत होतो, चाटत होतो, चोकत होतो. मामी पण मला खूप चांगली साथ देत होती. ती हि माझ्या अंगावरून हात फिरवत होती, कधी पाठीवर तर कधी कंबरेत हात घालून मला स्वतः कडे ओढत होती. अचानक तिचा हात माझ्या लिंगा वर गेला मग् हळू हळू ती त्याला हळवू लागली. लिंगाचि चमडि मागे पुढे करत होती, तिच्या हाताच्या स्पर्शाने माझं लिंग खूप ताटलं होतं. हळू हळू मी मामीच्या होठांनवरून खाली खाली चाललो होतो, गळ्यावर जीभेचा स्पर्श करत करत खाली छातीवर जाऊन बॅालचे निप्पलस चोकायला सुरवात केली, मामीचे बॅाल तर माझ्या तोंडात मावत नव्हते इतके मोठे होते. तसाच खाली जाऊन तिच्या पोटावर आणि बेमबि शेजारी जीभ फिरवायला लागलो. मी हे सगळं पहिल्यांदाच अनुभव घेत होतो, आम्हाला बघणारं पण कोण नव्हतं कारण रात्रीचे दोन वाजले होते आणि घरात खूप अंधार पण होता आणि आम्ही दोघं खूप शांत राहून हळू हळू सगळं करत होतो.

आता तर मी एवढा खाली सरखलो होतो की मला माझ्या तोंडा जवळ केसं जाणवत होती. थोडा घाण वास पण येत होता, कारण आता मी मामीच्या दोन पायाच्या मधे आलो होतो, अगदी योनी माझ्या तोंडा समोर होती. हळूच जीभ बाहेर काढून मी योनी चाटायला सुरुवात केली. मामीच्या योनीवर भरपूर केसं होती सगळी माझ्या तोंडात गेली होती, पण मला ती चव चाकायची होती.

मी आता जोर जोरात योनी चाटु लागलो. तशी मामी हळू हळू तोंडातुन आवाज काडू लागली. माझं तोंड ति योनी वर दाबून धरत होती, माझी जीभ तर आता योनीत आत बाहेर होत होती मामीचे हात पाय कापू लागले आणि तिने माझं तोंड योनी वर दाबून धरून योनीतुन पाणी सोडलं काय चव होती त्या पान्याची मस्तच..

मी माझं टि शर्ट काडून माझे ओले होठ पुसले आणि परत माझ्या जागेवर येऊन झोपलो. मामी माझ्याकडे आता पाठ करून झोपली होती मी आता पूर्ण नागडा होऊन मामीच्या शेजारी अंगावर चादर घेऊन झोपलो. आम्ही दोघं एकाच चादरी मधे आलो आणि मी आता मामीचा एक पाय हलकासा वरती केला आणि लिंग योनीच्या होलावर लावून हळू हळू मागे पुढे करू लागलो, थोड्या वेळाने जोरात ताकतिने एक दणका दिला पाचचचचचचचचचचच असा आवाज करत एका दणक्यात पूर्ण लिंग आत गेलं आणि तेवढ्याच जोराने मामी पण ओरडली आईईईईईईईईईईईईईई गगगगगगगगगगगगगग.

मी लगेच माझ्या हाताने तीचं तोंड दाबून धरलं आणि जोर जोरात दणके देऊ लागलो. माझं लिंग योनीत पूर्ण आतपर्यंत जात होतं माझ्या प्रत्येक दणक्या नंतर मामी तडफडत होती, तेवढ्यात मामीने माझा हात तोंडावरून काडला आणि माझ्या काना जवळ येऊन बोलली हळू करणा खूप दुखतंय.. मग् मी उत्तर दिलं मामी माझ्याकडे तेवढा वेळ नाही कोण उठलतर मधेच सगळं थांबेल, अरे ऐकना प्लीझ खूप दुखतंय किती जोरात करतोयस तू, आणि माझी योनी दोन वेळा ओली झाली तुझ्यामुळे आणि पाच पाच आवाज येतोय कोणतरी उठेल.

This content appeared first on new sex story .com

मग् मी मामीला म्हटलं चल आपण बाहेर जाऊ बाथरुम मधे तर ति नको बोलली हिकडेच कर. आता मी माझं लिंग बाहेर काढलं हळूच एक बोट गांडीत घातलं तसचं मामी ने ‌माझा हात मागे जटकला मी लगेच एका हाताने तिचे दोनी हात आवळले आणि एका हाताने तीचं तोंड पण बंद केलं. पण त्याच्या अगोदर मी माझ्या लिंगावर खूप सारी थूकी लावली आणि तिच्या गांडीच्या भाेकावर सुद्धा आणि लगेचच एक जबरदस्त दणका दिला त्या दणक्याने माझा अर्ध लिंग आत गेलं होतं, मामी थरथर कापत होती मी जो तोंडाला हात लावला होता तो हात ति मी सोडावं म्हणून चावत होती. पण मी थोडी तिला ऐकणार होतो मी अजून एक जोरात दणका दिला मामी आता कनु लागली होती हमममममममममममममम अहहहहहहहहहहहहहह ऊऊऊऊऊऊऊऊऊऊऊऊऊऊ.

मी आता मामीला कचा कच जऊ लागलो होतो. विरोध करणारी मामी आता गांड हालवून साथ देत होती. तिच्या डोळ्यातून पाणी येऊ लागलं होतं, मी आता शेवटच्या शनावर आलो होतो मी ‌माझा वेग वाढवला. आता तर ‌माझं लिंग गांडीत पूर्ण आत पर्यंत जात होतं पाच मिनिट एक सारखं वेगाने जवल्यावर मी माझं सगळं पाणी तिच्या गांडीत सोडून दिलं आणि तसाच थोडा वेळ पडून राहिलो. गांडीतुन लिंग बाहेर काढल्यावर मी कपडे घातले आणि लगविसाठी बाहेर आलो लगवीसाठी लिंग बाहेर काढताच मी पहिल तर लिंगावर रक्त लागलं होतं आत येऊन बघतो तर मामीच्या गांडीतून रक्त येत होतं मामी ने गाऊन ने रक्त पुसून काढलं, गाऊन नीट केला आणि झोपी गेली मग मी पण झोपून गेलो पण आमची आठवण मात्र त्या आहत्रुनात राहिली होती तें रक्ताचे डाग.

सकाळी उठल्यावर मामीला साधं चालता येत नव्हतं कंबर दुखत होती. मामा ने विचारलं काय झालं ग हेमा अशी का चालते. मामी ने माझ्याकडून बगुन हसुन उत्तर दिलं काय नाय वो रात्री जरा जागरण झालं आणि आम्ही एकमेकांनकडे बगुन हसू लागलो. माझी आता घरी जायची वेळ झाली होती. पण मामीला आता माझी सवय झाली होती मला सोडायला तयारच नव्हती शेवटी मला जावं लागलं. पण आमचं आता भेटणं नेहमीं होऊ लागलं होतं आणि आम्ही खूप खुश पण होतो आमचं हे नातं चुकीचं होतं पण आम्हाला त्याची गरज होती………

This story मामी का आचल ( शेवट भाग 3 ) appeared first on dirtysextales.com

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments