Skip to content

ಅಕ್ಕ ತಮ್ಮ ಮತ್ತು ಗೆಳೆಯ ಬಾಗ ೩ | Kannada Sex Story

ಅಕ್ಕ ತಮ್ಮ ಮತ್ತು ಗೆಳೆಯ ಬಾಗ ೩

ಅಕ್ಕ ಬಾವ ಮತ್ತು ಅವರ ಗೆಳೆಯ ಜೈ ಈ ಮೂವರ ಕಾಮದಾಟವನ್ನು ಬೆಳಗಿನವರೆಗೆ ನೋಡಿ ನಾನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಐದು ಗಂಟೆಗೆ ಮಲಗಿದೆ.
ನಾನು ಎಳುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ 10:00 ಆಗಿತ್ತು. ಆಗ ಅಕ್ಕ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಳು ಬಾವ ಮತ್ತು ಜೈ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದರು.
ನಾನು ಎದ್ದು ಬಂದು ಅಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕ ನನ್ನ ನೋಡಿ ಅಕ್ಕ ಕಾಫಿ ಕೊಡು ಎಂದು ಕೇಳಿದೆ. ಅಕ್ಕ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದಳು. ನಾನು ರಾತ್ರಿ ನಡೆದ ವಿಷಯ ಅಕ್ಕನನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು ಎಂದುಕೊಂಡೆ.
ಅಕ್ಕ ಕಾಫಿ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಳು ನಾನು ಅವಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತ ನಿಂತೆ ಕೇಳಬೇಕು ಎಂದು ಮನಸ್ಸಿದ್ದರು ಕೇಳಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವಳು ನೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಮ ದೇವತೆಯಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದಳು. ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕಾಮದ ಆಸೆ ಹುಟ್ಟಿತು ಏನು ಹೇಳಲು ಮಾತುಗಳು ಬರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಕಾಫಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವಳನ್ನೇ ನೋಡುತ್ತಾ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಆಗ ಅವಳು ಏನು ಹಾಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ ಎಂದಳು. ನಾನು ಏನು ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದೀಯ ಏನು ವಿಷಯ ಎಂದು ಕೇಳಿದೆ ಆಗ ಅಕ್ಕ ಏನು ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಭಾವ ಮತ್ತು ನಾನು ಊರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೆವೆ. ಸಾಯಂಕಾಲ 6:00 ಗಂಟೆಗೆ ಭಾವ ಮನೆಗೆ ಬಂದರು ಅಕ್ಕ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಲು ಎಲ್ಲಾ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದರು. ಬಾವ ಬಂದಕೂಡಲೇ ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಊರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಕಂಪನಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇದೆ ನನ್ನ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡು ಎಂದನು. ಅಕ್ಕ ಬೇಸರದಿಂದ ತನ್ನ ಬೆಡ್ರೂಮಿಗೆ ಹೋದಳು ಆಗ ಭಾವ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ವಾರ ನಾವು ಇಬ್ಬರು ಹೋಗುವ ಎಂದರು. ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ನಿನ್ನ ತಮ್ಮ ಮತ್ತು ಜೈ ಇರುತ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಹೆದರುತ್ತಿಯ ಎಂದರು. ಅಕ್ಕ ನನಗೆ ಯಾವ ಹೆದರಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ನೀವು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ನಾನು ಒಬ್ಬಳೇ ಹೇಗೆ ಮಲಗುವುದು ಎಂದಳು. ಆಗ ಭಾವ ನೀನು ಒಬ್ಬಳೇ ಯಾಕೆ ಮಲಗುತ್ತೀಯ ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಜೈ ಮಲಗುತ್ತಾನೆ ನಿನಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಕಾಮಸುಖಗಳನ್ನು ಅವನು ನಿನಗೆ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ ಎಂದರು. ಆಗ ಅಕ್ಕ ನನಗೆ ಜೈ ಒಬ್ಬನೇ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ ನೀವು ಸಹ ನನಗೆ ಬೇಕು ಎಂದಳು. ಆಗ ಬಾವ ನಾನು ಊರಿಗೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಹೋಗಬೇಕು ನಿನಗೆ ಎರಡು ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಜೈ ಗೆ ಕೊಡು ಅವನು ಬೆಳಗ್ಗಿನವರೆಗೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅಕ್ಕ ಯಾವ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಎಂದು ಕೇಳಿದಳು ಆಗ ಬಾವ ವಯಾಗ್ರ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಎರಡು ವಯಾಗ್ರ ಮಾತ್ರೆಗಳು.
ಅಕ್ಕನ ಕೈಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಇವುಗಳನ್ನು ಜೈ ಮಾತ್ರ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೇಳು ನೀನು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬೇಡ ನಿನಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕಾಮದ ಹಸಿವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಟ್ಟನು.
ನಾನು ಹೋಗಿ ಬಾವನನ್ನು ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಮನೆಗೆ ಬಂದೆ ಆಗಲೇ ಸಮಯ 8:00 ಗಂಟೆ ಆಗಿತ್ತು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟು ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ಒಬ್ಬಳೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಬೆಡ್ ರೂಮಿನಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದಳು ಅವಳು ಜೈ ಬೇಗ ಬಾ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀಯಾ ಎಂದು ಕನವರಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು.
ಅವಳು ಆಗಲೇ ಒಂದು ವಯಾಗ್ರವನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಳು ಅಕ್ಕನಿಗೆ ಕಾಮದ ಹಸಿವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು.

ನಾನು ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಕೂಡಲೇ ಜೈ ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅವರು ನಾನು ಈ ರಾತ್ರಿ ಬರಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬರುತ್ತೇನೆ ಎಂದರು. ಆಗ ನಾನು ಈ ರಾತ್ರಿ ನಾನೇ ಜೈ ಅಗಿ ಅಕ್ಕಗೆ ಸ್ವರ್ಗ ತೋರಿಸುತ್ತೇನೆ ನನಗೆ ಇದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅವಕಾಶ ಎಂದು ಕೊಂಡೆ.
ಅಕ್ಕನ ಬೆಡ್ರೂಮಿಗೆ ಹೋಗಿದೆ ಅಕ್ಕ ತೆಳುವಾದ ಉದ್ದನೆಯ ನೈಟ್ ಗೌನ್ ಧರಿಸಿ ತೀರಾ ಸಣ್ಣದೆನ್ನುವಷ್ಟು ಪಟ್ಟಿಯುಳ್ಳ ಬ್ರಾ ಧರಿಸಿ ಕೂದಲು ಕಟ್ಟದೆ ಮಂಚದ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದ್ದಳು.
ಅಕ್ಕ ಅಬ್ಬಾ ಕಾಮಲೋಕದ ದೇವತೆಯಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದಳು. ಪೌರುಷವಿರುವ ಯಾವ ಗಂಡೇ ಆದರೂ ಒಂದೇ ಏಟಿಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಅವಳನ್ನು ನೀರಾಗಿಸಿ ದೆಂಗಿಬಿಡುತ್ತಿದ್ದ.
ಅರೆಬೆತ್ತಲೆಯಾಗಿ ಮಲಗಿದ್ದ ಅಕ್ಕನ ತುಲ್ಲು ಒದ್ದೆಯಾಗಿತ್ತು. ಅರೆಬೆತ್ತಲೆಯಾಗಿದ್ದ ಕಾರಣ ಅವಳ ಕಾಚ ಹೊರಗೆ ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು. ಅದು ನೆನೆದು ತೇವವಾಗಿದ್ದದ್ದು ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು. ಅಕ್ಕನ ಸೊಂಟಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದ ಗೌನ್ ಅನು ಸಡಿಲಗೊಳಿಸಿ ಕಾಚವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಸಿ ಬ್ರಾನಿಂದ ಒಂದು ಮೊಲೆಯನ್ನು ತೊಟ್ಟು ಕಾಣುವ ಹಾಗೆ ಹೊರಗೆಳೆದು ಮಲಗಿದ್ದಳು.
ಅಕ್ಕ ಅಪ್ಸರೆಯಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ತುಂಬಿದ ಯೌವನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಇರಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಉಬ್ಬುತಗ್ಗುಗಳು. ಹಾಲ್ಬಣ್ಣದ ಮೈ ಸುಂದರ ತುಟಿಗಳು. ಅಕ್ಕನ ತೊಟ್ಟಿದ್ದ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಸಿಯಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಹೀರೋಯಿನ್ ತರಹ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ನಾನು ಇನ್ನೂ ಹತ್ತಿರಬಂದು ಅಕ್ಕನ ತುಲ್ಲಿನ ಬಳಿ ನೋಡಿದೆ ಒದ್ದೆಯಾಗಿ ನೆನೆದು ಸುಂದರವಾಗಿ ತುಲ್ಲಿನ ಮಧ್ಯದ ಸೀಳು ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಅದರ ಕೆಳಗೆ ಹರಿದಿದ್ದ ರಸದ ಕಮಟುವಾಸನೆ ಮೂಗಿಗೆ ಬಡಿಯುತ್ತಿದೆ. ನೋಡು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ನನ್ನ
ತುಣ್ಣೀಯ ಸೈನ್ಸ್ 6ರಿಂದ 10ಕ್ಕೆ
ನಿಗುರಿ ನಿಂತುಕೊಂಡಿತು.
ಅಕ್ಕನನ್ನು ಮುಟ್ಟುವುದೊ ಬೇಡವೋ ಎನ್ನುತ್ತಲೇ ಸುಮ್ಮನೆ ಅವಳ ಆಳವಾದ ಹೊಕ್ಕುಳನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ನನ್ನ ಬೆರಳಿನಿಂದ ಸವರಿದ. ಮ್ಮ್ಮ್ಮ್ಮ್ಮ್್ಮ್ಮ್ನ್ಮ್ಮ್ಮ ಎಂದು ಮುಲುಗಿದಳು ಅಕ್ಕ. ಅವಳ ಮುಲುಗಾಟ ಕೇಳಿ ನನ್ನ ಕಾಮದ ಕಟ್ಟೆಗಳು ಒಡೆದು ಹೋದವು.
ಮಂಚದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕನ ಒಂದೆರಡು ಕಾಚಗಳು ಕಂಡವು ಅವು ಬಿಳಿ ಬಿಳಿ ಕಲೆಯಾಗಿ ಮುಟ್ಟಿದರೆ ಪೌಡರ್ ರೀತಿ ಉದುರುತ್ತಿತ್ತು. ಮೂಗಿಗೆ ಹಿಡಿದು ನೋಡಿದೆ ಅದೇ ಕಮಟುವಾಸನೆ ಅಬ್ಬಾ ಮತ್ತೇರಿಸುವಂತಿತ್ತು.
ಇದೇ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ ಎಂದು ನಾನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅಕ್ಕನ ಒಂದೊಂದೇ ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಕಳಚುತ್ತಾ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆತ್ತಲೆ ಗೊಳಿಸಿದೆ ಹಾಲ್ಬಣ್ಣದ ಮೈಯ ಸುಂದರ ಚೆಲುವೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಹೊಂದುವಂತಹ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಉಬ್ಬು ತಗ್ಗುಗಳು ಅಕ್ಕನದು. ಮೇಣದಬತ್ತಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಅಕ್ಕನ ಮೈ ಫಳಪಳನೆ ಹೊಳೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ರಂಭೆ ಊರ್ವಶಿ ಮೇನಕೆಯರನ್ನೇ ಮೀರಿಸುವಂತಹ ಅದ್ಬುತ ಚೆಲುವೆ ನನ್ನ ಅಕ್ಕ. ಬಾವ ಮತ್ತು ಜೈ ಇಬ್ಬರೂ ಅವಳನ್ನು ದಿನಾ ರಾತ್ರಿ ಹಡುತ್ತಿದ್ದರೂ ಒಂದಿಷ್ಟೂ ಇಳೆಬೀಳದ ಅವಳ ಎದೆಗಂಟಿದ ಮೊಲೆಗಳು. ಬೆಳ್ಳನೆಯ ಕುಚಗಳಮೇಲೆ ಅಂಟಿಸಿದಂತೆ ಕಾಣುವ ಮಧ್ಯಮ ಸೈಜಿನ ತೊಟ್ಟುಗಳು. ಸಪಾಟಾದ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಭಾಗ, ಅದರ ಮಧ್ಯೆ ಆಳವಾದ ಸುರುಳಿ ಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಹೊಕ್ಕುಳು. ಒಂದಿಂಚೂ ಕೂಡ ಮಡಿಕೆ ಬೀಳದ ಸುಂದರ ಸೊಂಟಗಳು, ನೀಳವಾದ ಕಾಲುಗಳು, ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪವೆನಿಸಿದರೂ ತಬ್ಬಿಕೊಂಡರೆ ಕೈ ತುಂಬುವಂತಹ ತೊಡೆಗಳು, ಅದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀಟಾಗಿ ಶೇವ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಉಬ್ಬಿದ ಕಂದುಬಣ್ಣದ ತ್ರಿಕೋನ, ಆಕಾರದ ಅಕ್ಕನ ತುಲ್ಲು.
ದಪ್ಪವಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಒಂದು ಫುಟ್ಬಾಲ್‌ನ ಅಳತೆಯಷ್ಟರ ಕುಂಡೆಗಳು. ಬೆಳ್ಳನೆ ಹೊಳೆವ ಬೆನ್ನಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೊಂದು ಕುಂಡೆಗಳ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲ್ಬಾಗಕ್ಕೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಟ್ಟಂತೆ ಒಂದು ಮಚ್ಚೆ. ಅಬ್ಬಾ ಅತ್ಯದ್ಭುತ ಸುಂದರಿಯ ಅಂದವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದ ನನಗೆ ಸಂಯಮದ ಕಟ್ಟೆ ಮೀರಿತ್ತು. ನನ್ನ ಸಹನೆಯ ಕಟ್ಟೆ ಒಡೆದು ನನ್ನ ತುಣ್ಣೆ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಕಿತ್ತು ಬರುವಂತೆ ನಿಗುರಿ ಕುದುರೆಯಂತೆ ಎಗರುತ್ತಿತ್ತು. ನನಗೆ ತಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಸೀದಾ ಎದ್ದು ನನ್ನ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನೆಲ್ಲಾ ಕಳಚಿ
ಅಕ್ಕನ ಸೊಂಟವನ್ನು ಬಳಸಿ ಹೊಕ್ಕುಳ ಮೇಲೆ ಕೈ ಬರುವಂತೆ ಅವಳನ್ನು ಗಕ್ಕನೆ ನನ್ನೆಡೆಗೆ ಎಳೆದು ಸೆಳೆದುಕೊಂಡುಬಿಟ್ಟೆ ಅಕ್ಕನನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಎದೆಗೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳವಂತೆ ತಬ್ಬಿಕೊಂಡೆ.
ಅಕ್ಕನ ಮನದಲ್ಲೇ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತಾ ಮುಂದೆ ನಡೆಯಲಿರುವ ಈ ಕಾಮದಾಟಕೇ ತಯಾರಾದಳು. ಅಕ್ಕನನ್ನು ತಬ್ಬಿಕೊಂಡು ಅವಳ ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಭಾಗಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮುತ್ತಿಡುತ್ತಾ ಏದುಸಿರು ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ನನ್ನ ಮೈ ಬಿಸಿಗೆ ಅಕ್ಕನ ಮೈ ಬಿಸಿ ಸುರಿದು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಿಸಿಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು‌.
ಬಹಳ ದಿನಗಳ ನಂತರ ಅಕ್ಕನ ನಗ್ನ ದೇಹ ಸ್ಪರ್ಷ ಬಹಳ ಹಿತವೆನಿಸುತ್ತಿತ್ತು ನನಗೆ.
ಅಕ್ಕನ ಎರಡೂ ಮೊಲೆಗಳನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ಹಿಸುಕುತ್ತಿದ್ದೆ. ಆಗಾಗ ಅವಳ ಮೊಲೆತೊಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಎಳೆದು ಮೊಲೆ ಹಿಸುಕುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅವಳಿಗೂ ರೋಮಾಂಚನವಾಗಿತು.
ಇಬ್ಬರೂ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆತ್ತಲೆಯಾಗಿದ್ದೆವೂ. ಅಕ್ಕನ ಎರಡೂ ಮೊಲೆಗಳನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ಹಿಡಿದು ಎಳೆಯುತ್ತಾ ನನ್ನ ಬೆತ್ತಲೆ ಎದೆಗೆ ಅಕ್ಕನ ಎದೆ ಅಪ್ಪಚ್ಚಿಯಾಗುವಂತೆ ಒತ್ತಿಕೊಂಡು ಅಕ್ಕನ ಕೋಮಲ ತುಟಿಗಳನ್ನು ಬಾಯಿಗೆ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಚೀಪುತ್ತಿದ್ದೆ.
ಅಕ್ಕನನ ತುಟಿಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ತುಟಿ ಸೇರಿಸಿ ಫ್ರೆಂಚ್ ಕಿಸ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವಳ ತುಟಿ ಮತ್ತು ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ಕಚ್ಚುತ್ತಾ ಅವಳ ತುಟ್ಟಿಗಳ ಮಧುರ ಜೇನನ್ನು ಹೀರುತ್ತಿದ್ದೆ. ಅಕ್ಕನಿಗೂ ಅದು ಹಿತವೆನಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಅವಳೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಸಹಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು.
ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಬಾಯಿಯ ನಡುವೆ ಜಲಪಾತ ಸೃಷ್ಠಿಸಿತ್ತು. ನಾವಿಬ್ಬರೂ ತುಟಿಗಳ ಜೊತೆ ಆಡುತ್ತಾ ನಾಲಿಗೆಗೆ ನಾಲಿಗೆ ತಳುಕು ಹಾಕುತ್ತಾ ಕಾಮದಾಟದ ಮೊದಲ ಮೆಟ್ಟಿಲು ಹತ್ತಿದ್ದೆವೂ. ಅಕ್ಕನ ಬೆತ್ತಲೆ ಕುಂಡಿಗಳನ್ನು ಒತ್ತುತ್ತಾ ಆಗಾಗ ಅವಳ ತುಲ್ಲನ್ನು ಸವರುತ್ತಾ ಅವಳ ತುಲ್ಲಿಗೆ ಬೆರಳು ಹಾಕಿ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿದ್ದೆ. ಸುಮಾರು ಅರ್ಧಗಂಟೆ ಹೀಗೇ ಸಾಗಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಆಟ.
ಅಕ್ಕ ವಯಾಗ್ರ ಗುಳಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಕಾಮದ ಹಸಿವಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಎನ್ನುವ ಪರಿವೆಯೇ ಇಲ್ಲದೆ ತುಂಬಾ ಆವೇಶದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಳು.
ನನ್ನ ತುಣ್ಣೀ ನಿಗುರಿ ನಿಂತು ಬುಸುಗುಡುತ್ತಿತು. ನನ್ನ ತುಣ್ಣೀಯನು ನೋಡಿ ಅಕ್ಕ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಹೌಹಾರಿದಳು.
ಅಕ್ಕ ನನ್ನ ಮಂಚದ ಮೇಲೆ ಆಘಾತವಾಗಿ ಮಲಗಿಸಿ ಕೆಳಗೆ ಸರಿದು ನನ್ನ ತುಣ್ಣೆಯನ್ನು ಕೈನಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಬಲವಾಗಿ ಹಿಸುಕಿದಳು. ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಅಗಲವಾಗಿ ಬಾಯಿ ತೆರೆದು ನನ್ನ ತುಣ್ಣೆಯನ್ನು ಅವಳ ಬಾಯಿಯ ಒಳಗೆ ನೂಕಿಕೊಂಡಳು. ನನ್ನ ತುಣ್ಣೆಯನ್ನು ಚೀಪಲು ಶುರುಮಾಡಿದಳು.
ಅಕ್ಕನ ಬಾಯೊಳಗೆ ನಲುಗಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿತ್ತು ನನ್ನ ತುಣ್ಣೆ. ನನ್ನ ತುಣ್ಣೆಯ ಮುಂದೊಗಲನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಸರಿಸಿ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಬುಡ್ಡೆಗೆ ಬಾಯಿ ಹಾಕಿ ತುಟಿಗಳಿಂದ ಕಚ್ಚಿ ಹಿಡಿದು ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನ ರಸ ಹೀರುವಂತೆ ರಸ ಹೀರತೊಡಗಿದಳು.
ನನಗೆ ಹೊಸ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ತೇಲುತ್ತಿರುವಂತಹ ಅನುಭವವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ತುಂಬಿದ ಯೌವ್ವನದ ಚೆಲುವೆ ಅಕ್ಕ ನನ್ನ ತುಣ್ಣೆಯನ್ನು ಗಂಟಲಿನವರೆಗೆ ನುಗ್ಗಿಸಿಕೊಂಡು ಹಾ ಹಾಹಹಹಹಹಹಹ ಹೂಹೂಊಊಊ ಎನ್ನುತ್ತಾ ಶಬ್ದ ಮಾಡುತ್ತಾ ನೀಲಿ ತಾರೆಯರು ತುಣ್ಣೆ ಚೀಪುವಂತೆ ಚೀಪುತ್ತಿದ್ದಳು. ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತು ನಿಮಿಷ ನನ್ನ ತುಣ್ಣೆಯನ್ನು ಚೀಪುತ್ತಾ ಚೀಪುತ್ತಾ ನನಗೆ ಹೊಸ ಲೋಕ ತೋರಿಸಿಬಿಟ್ಟಳು. ನನ್ನ ಇಡೀ ದೇಹದ ರಕ್ತ ತುಣ್ಣೆಯ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಂತೆ ಅನಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಇನ್ನು ನನ್ನಿಂದ ತಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.. ಅಕ್ಕನ ತಲೆಯನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದು ಅವಳ ಬಾಯೊಳಗೆ ನನ್ನ 10 ಇಂಚಿನ ಪೂರ್ತಿ ತುಣ್ಣೆ ಗಂಟಲಿನವರೆಗೆ ತುರಿಕೆ ಒಂದೇ ಸಲ ಚಿರ್ರ್ ಚಿರ್ ಚಿರ್ರ್ ಎನ್ನುತ್ತಾ ರಸ ಹಾರಿಸಿಯೇಬಿಟ್ಟ.. ಅಕ್ಕನಿಗೆ ಉಸಿರು ಕಟ್ಟಿದಂತೆ ಆಗಿತ್ತು ನನ್ನ ರಸ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಅವಳ ಗಂಟಲಿನಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಸೇರಿದ್ದು ಅವಳ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ನೀರು ಬರುತ್ತಿದ್ದವು. ಹಾಗೆ ಅವಳ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಐದು ನಿಮಿಷ ದವರೆಗೆ ನನ್ನ ತುಣ್ಣೆ ಇರಿಸಿದೆ ನಂತರ ಮೆಲ್ಲಗೆ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದೆ ಈಗ ಅವಳು ಉಸಿರು ಎಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ನಾನು ಒಂದು ಹನಿಯೂ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆಯಲಾರದೆ ಅಷ್ಟೂ ರಸವನ್ನು ಅಕ್ಕನಿಗೆ ಕುಡಿಸಿ ಬಿಟ್ಟೆ. ನನಗೆ ತುಂಬಾ ತೃಪ್ತಿಯಾಯಿತು. ಆದರೆ ಅಕ್ಕನಿಗೆ ನನಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ತೃಪ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಆದರೆ ಅಕ್ಕನ ತುಲ್ಲೂ ಸಹ ರಸ ಕಾರಿಕೊಂಡು ಒದ್ದೆಯಾಗಿತ್ತು.
ಈಗ ನಾನು ಅಕ್ಕನ ಇಡೀ ನಗ್ನ ದೇಹವನ್ನು ನೆಕ್ಕಲು ಶುರುಮಾಡಿದೆ.

ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಮೇಲ್ ಮಾಡಿ.
ಅತಿ ಬೇಗ ಬರ್ತೀನಿ

ಆಯ್ ಫ್ರಂಡ್ ಇದು ಒಂದ್ ಜಸ್ಟ್ ಕಲ್ಪನೆ. ಅಷ್ಟೇ. ಇಷ್ಟಾ ಆದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು [email protected] g ಮೇಲ್ ಮಾಡಿ.

admin
Jan. 31, 2023
25831 views

5 1 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments