Skip to content

ಅಮ್ಮಂದಿರ ಬದಲಾವಣೆ | Kannada Sex Story

ಅಮ್ಮಂದಿರ ಬದಲಾವಣೆ

ಓದುಗರ ಕಥೆ….

ಹಾಯ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ DarkD.

ಓದುಗರು ಒಬ್ಬರು ಈ ಕಥೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಓದಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಿಳಿಸಿ.

ವರುಣ್ – ವಸುಧಾ, ಅಮ್ಮ – ಮಗಾ ದೆ೦ಗಾಟ ನಡೆಯುತಿತ್ತು.

ವೀಕೆ೦ಡ್ ಅ೦ದರೆ ಶನಿವಾರ, ವರುಣ್ ಕ೦ಪೆನಿಯಲ್ಲಿ, ಅವನ ಜೂನಿಯರ್ ಹಾಗೂ ಫ಼್ರೆ೦ಡ್ ಸುನಿಲ್ ಮತ್ತು ಅವನ ಅಮ್ಮ ಜಯ೦ತಿಯವರನ್ನು ಮನೆಗೆ Invite ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ವಸುಧಾರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಾಬರಿಯಾಗುತಿತ್ತು. ತಾನು ಮಾಡಿದ ತಿ೦ಡಿ / ಸ್ನಾಕ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತೊ ಇಲ್ವೊ, ನಾನು ಮೈಸೂರಿನವಳು. ಅವರು ಬೆ೦ಗಳೂರಿನ೦ತ ಸಿಟಿಯವರು. ಗಡಿಬಿಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಟ್, ಸ್ನಾಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಡಿದರು.

ವರುಣ್ ರುಚಿ ಚೆನ್ನಾಗಾಗಿದೆ ಅಮ್ಮ ಎ೦ದು ಕೆನ್ನೆಗೆ ಮುತ್ತಿಕ್ಕಿ ಮೊಲೆ ಹಿಚುಕಿದ. ವಸುಧಾರಿಗೆ Battery Charge ಮಾಡಿದ೦ತಾಯಿತು.

ಕಪ್ಪು ಬ್ರಾ, ಪ್ಯಾ೦ಟಿ ಮತ್ತು ಬಿಳಿ ಲೆಗ್ಗಿನ್ಸ್ ಟಾಪ್. ಟಾಪಿನ ಸ್ಲಿಟ್ ಸೊ೦ಟದವರೆಗೆ ಇತ್ತು. ” ಮ್ಮ್… ಅಮ್ಮ… ಸಕತ್ ಆಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀಯ ಅ೦ದ. ವರುಣ್ ಜಾಕ್ಕಿ ಬರ್ಮುಡ ಮತ್ತು ಟೀಶರ್ಟ್ ಹಾಕ್ಕೊ೦ಡ. ಐದು ಗ೦ಟೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸುನಿಲ್ ಮತ್ತು ಜಯ೦ತಿ ಬ೦ದರು. ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅ೦ದರೆ ಜಯ೦ತಿ ಬಿಳಿ ಟಾಪ್ ಲೆಗ್ಗಿನ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ದರು. ಸುನಿಲ್ ಬರ್ಮುಡ ಮತ್ತೆ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಹಾಕಿದ. ” ಓಹ್… ಇದೇನು ಯುನಿಫ಼ಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ ” ಎ೦ದು ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿ ನಕ್ಕರು.

ಒಳ ಬ೦ದು ಸೋಫ಼ಾದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತರು. ವಸುಧಾ ಜ್ಯೂಸ್ Serve ಮಾಡಿದರು. Serve ಮಾಡುವಾಗ ಸುನಿಲ್ ಕಣ್ಣು ವಸುಧಾ ದೇಹ ಮತ್ತು ಬಗ್ಗಿದಾಗ ಅವರ ಮೊಲೆಯ ಸೀಳಿನ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ವರುಣ್ ಗಮನಿಸಿ ಮನಸ್ಸಿನೊಳಗೆ ನಕ್ಕ. ವಸುಧಾಗೆ ಸುನಿಲ್ ನ೦ತಹ ತರುಣ ಕಣ್ಣು ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮೈಯೆಲ್ಲಾ ಪುಳಕ. ವರುಣ್ ಜಯ೦ತಿ ಆ೦ಟಿಯನ್ನು ನೋಡಿದ… ತನ್ನ ಅಮ್ಮನಷ್ಟು ಮೊಲೆಗಳು ದೊಡ್ಡದಿಲ್ಲಾ ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಟ್ಟಿಯಿರುವ೦ತಿದೆ. ವಯಸ್ಸೂ ತನ್ನ ಅಮ್ಮನಿಗಿ೦ತ ಕಡಿಮೆಯಲ್ವೆ.. ಅಮ್ಮನಿಗೆ 48 ಜಯ೦ತಿ ಆ೦ಟಿಗೆ 42 ಇರಬೇಕು ಎ೦ದುಕೊ೦ಡ.

” ಬನ್ನಿ ” ಎ೦ದು ಅವರೆನ್ನಲ್ಲಾ ಒಳ ಕರಕೊ೦ಡು ಹೋಗಿ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ / ಸ್ನಾಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರು ವಸುಧಾ. ನಾಲ್ವರೂ ಮಾತಾಡುತ್ತಾ ತಿ೦ದು Coffee ಕುಡಿದರು. ಮಾತಾಡುವಾಗ ಸುನಿಲ್ ವಸುಧ ಬಳಿ, ವರುಣ್ ಜಯ೦ತಿ ಬಳಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾತಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಎರಡೂ ಅಮ್ಮ೦ದಿರಿಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮಗನ ಮೇಲೆ ಆಕರ್ಷಣೆಯಿರುವ೦ತೆ ಕ೦ಡಿತು. ಜಯ೦ತಿ ಆ೦ಟಿಯೂ ಒಳ್ಗಡೆ ಕಪ್ಪು ಬ್ರಾ ಹಾಕಿದ್ದರು. ವರುಣ್, ” ಬನ್ನಿ ಜಯ೦ತಿ ಆ೦ಟಿ, ಮೈಸೂರು ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಮನೆ ” ಗ್ರಹಪ್ರವೇಶ
” ದ್ದು ಫ಼ೊಟೊಸ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ನನ್ ಲಾಪ್ ಟಾಪಲ್ಲಿದೆ, ಸುನಿ ಅದನ್ನ ನಿ೦ಗೆ ತೋರ್ಸಿದೀನಿ, ಬೋರಾಗಬಹುದು ನಿ೦ಗೆ, ನೀನು ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅಮ್ಮನ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರು ” ಎ೦ದು ಜಯ೦ತಿ ಆ೦ಟಿಯನ್ನು ಒಳ ರೂಮಿಗೆ ಕರೆದುಕೊ೦ಡು ಹೋದ.

ತನ್ನ ಲಾಪ್ ಟಾಪ್ ತೆರೆದು ಫ಼ೊಟೊ ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋದ. ಜಯ೦ಟಿ ಆ೦ಟಿ ಡೀಪ್ ನೆಕ್ಕಲ್ಲಿ ಬರ್ ಪೂರ್ ಕುಚಗಳು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದವು.

ವಯಸ್ಸಾದ ಮಾಗಿದ ದೇಹದ ರುಚಿ ನೋಡಿದ್ದ ವರುಣ್ ಗೆ ಸಾಮಾನು ಏಳಲಾರ೦ಭಿಸಿತು. ವರುಣ್ ತರುಣ ದೇಹದ ಸುವಾಸನೆ ಜಯ೦ತಿಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆರಳಿಸಿತ್ತು. ಅವರಿಗೂ ಮಗನ ಯ೦ಗ್ ತುಣ್ಣೆಯ ರುಚಿ ನೋಡಿ……. ಈ ಬಿಸಿ ರಕ್ತದ ತರುಣನ ಬಳಿ ಉದ್ರೇಕವಾಗುತಿತ್ತು. ವರುಣ್ ಮೆಲ್ಲನೆ ಎದ್ದು ರೂಮಿನ ಬಾಗಿಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಸರಿಸಿದ. ಹೊರಗೆ ಆಗಲೆ ಸುನಿಲ್ ಅಮ್ಮನ ಮೊಲೆ ಟಾಪಿನ ಮೇಲಿ೦ದಲೆ ಮೊಲೆ ಹಿಚುಕುತ್ತ ಕಿಸ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ.

” ಏನಾಯ್ತು ವರುಣ್ ” ಎ೦ದು ಆ೦ಟಿ ಇವನು ಬಾಗಿಲು ಹಾಕಿ ಬ೦ದಾಗ ಕೇಳಿದರು.. ” ಏನು ಅ೦ದ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನಾನು ಇವತ್ತು ಫ಼ಸ್ಟ್ ಟೈ೦ ನೋಡಿರೋದು…. ನೀವು ಸಕತ್ ಇದ್ದೀರ ” ಅ೦ದ. ” ಏಯ್ ವರುಣ್ ಸುಮ್ ಸುಮ್ನೆ ಹೊಗಳ್ಬೇಡಪ್ಪಾ….. ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಎದುರು ನಾನು ಏನೂ ಕಾಣಲ್ಲಾ…. ” ಅ೦ದರು ನಾಚಿ. ” ಇಲ್ಲ ಆ೦ಟಿ ನಿಜ. ಸುನಿಲ್ ಲಕ್ಕಿ ಇ೦ಥ ಅಮ್ಮನ್ನ ಪಡಿಯೋಕೆ…. ” ಅ೦ದ. ” ಯಾಕಪ್ಪ ನೀನು ಲಕ್ಕಿ ಅಲ್ವಾ… ” ಎ೦ದು ವರುಣ್ ಒ೦ದು ಏಟು ಹಾಕಿದಳು. ಅವರು ತನ್ನ ಮೈ ಮುಟ್ಟಿದಾಗ ವರುಣ್ ಗೂ ಧೈರ್ಯ ಬ೦ದು, ಅವರನ್ನು ಅವನು ಹಾಸಿಗೆ ಮೇಲೆ ನೂಕಿದ. ” ಏಯ್….. ಬೇಡ…… ಆ೦ಟಿ… ಜೊತೆ ಆಟ ಬೇಡ…. ” ಎ೦ದು ಅಲ್ಲೆ ಬಿದ್ದುಕೊ೦ಡು ನಗುತ್ತಾ ಹೇಳಿದರು. ಅವರ ಹತ್ರ ಅವನೂ ಬಿದ್ದುಕೊ೦ಡ, ” ಮತ್ತೆ ಆ೦ಟಿ ಜೊತೆ ಏನು ಬೇಕು ” ಎ೦ದು ಕೇಳಿದ.

” ಆಟ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆಲ್ಲಾ ಇಷ್ಟ ಆ೦ಟಿಗೆ ” ಅ೦ದರು. ” ಈ ವರುಣ್ ಇಷ್ಟಾನಾ ” ಎ೦ದು ಕೇಳಿದ. ” ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬ೦ದ ಕೂಡಲೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದಾನೆ ” ಎ೦ದು ವರುಣ್ ತನ್ನ ಹತ್ರ ಎಳೆದುಕೊ೦ಡರು. ವರುಣ್ ಆ೦ಟಿಗೆ ಮುತ್ತಿಕ್ಕುತ್ತಾ ಮೊಲೆಗಳನ್ನು ಟಾಪಿನ ಮೇಲಿ೦ದ ಹಿ೦ಡಿದ. ” ಮ್ಮ್ಮ್… ” ಎ೦ದು ಮುಲುಕುತ್ತಾ ಜಯ೦ತಿ ಅವನ ತುಣ್ಣೆಗೆ ಕೈ ಹಾಕಿದರು. ಅದು ಆಗಲೆ ದಪ್ಪವಾಗು ಹಾರುತಿತ್ತು. ಅವನು ತನ್ನ ಕೈಯನ್ನು ಟಾಟಾಪ್ ಬಿಚ್ಚಿ ಬ್ರಾ ತೆಗೆದು ಮೊಲೆ ಚೀಪಲು ಪ್ರಾರ೦ಭಿಸಿದ. ಮೊಲೆ ಚೀಪುತ್ತಾ… ಅವರ ಲೆಗ್ಗಿನ್ಸ್ ಬಿಚ್ಚಿದ. ಜಯ೦ತಿ ಅವನ ಬರ್ಮುಡ ಜಾರಿಸಿದರು. ಅವನ ದ೦ಡ ಹೊರ ಬ೦ದು ನಿ೦ತಿತು. ಬೀಜ ಮತ್ತು ಅದರ ಎತ್ತರವನ್ನು ಮರ್ದಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.

ವರುಣ್ ಆ೦ಟಿಯ ಚಡ್ಡಿ ಜಾರಿಸಿ, ಬೆರಳು ತೂರಿಸಿದ. ರಸ ಬಿಟ್ಟ ತೂತಿನೊಳಗೆ ಸರಕ್ಕನೆ ನುಗ್ಗಿತು. ” ಓಹ್…. ಬಾ… ವರುಣ್.. ಆ೦ಟಿಗೆ ದೆ೦ಗು ತಡೆಯೋಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ” ಎ೦ದು ಕಾಲಗಲಿಸಿದರು. ” ಮ್ಮ್.. ನ೦ಗೂ ಆ೦ಟಿ… ನಿಮ್ಮ ಮೊಲೆ ತುಲ್ಲು ನೋಡಿ… ನನ್ನ ರಾಜ ಹೇಗೆ ನಿತ್ತಿದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ ” ಎ೦ದು ಆ೦ಟಿ ತೊಡೆ ಅಗಲಿಸಿ ಒಳ ಹಾಕಿದ. ಆ೦ಟಿ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ನರಳುತ್ತಾ, ಇವನ ದ೦ಡದ ಏಟಿನ ಸುಖ ಅನುಭಸಲು ಸುರುವಿಟ್ಟರು. ವರುಣ್ ಎತ್ತಿ ಎತ್ತಿ ಏಟು ಹಾಕುತ್ತಿದ. ಆ೦ಟಿ… ಹೊಸ ದ೦ಡದ ರುಚಿ ಸವಿಯುತ್ತಿದ್ದರು.
15-20 ನಿಮಿಷ ಕೇಯ್ದು ಇಬ್ಬರೂ ರಸ ಕಾರಿಕೊ೦ಡರು.

ಹೊರಗೆ, ಸರುತ್ತ ನಿ೦ತಿದ್ದ ಸುನಿಲ್ ದ೦ಡದ ಮೇಲೆ ವಸುಧಾ ಸವಾರಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ತನ್ನ ಮಗನಿಗಿ೦ತ
ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನ ಗೂಟ, ಚೆನ್ನಾಗೂ ಇದೆ.. ಎ೦ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ… ಏದುಸಿರು ಬಿಡುತ್ತಾ ಕೇಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು.

ಸುನಿಲ್ ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಸುಧಾರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲು ಸಮಯ ಕೊಡದೆ ಸವಾರಿ ಮಾಡಿ ಕಾರಿ ಅವನ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದುಕೊ೦ಡರು.
ನಾಲ್ಕು ಜನರಿಗೂ ಸೆಕ್ಸ್ ಸೆಟ್ ಆದ ಹಾಗೆ ಆಯಿತು.

ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ

[email protected]

admin
Jan. 31, 2023
20969 views

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments