Skip to content

ಅಮ್ಮನ ತುಲ್ಲಿನ ಪರಿಮಳ | Kannada Sex Story

ಅಮ್ಮನ ತುಲ್ಲಿನ ಪರಿಮಳ

ಸಿದ್ದುಗೆ ವಯಸ್ಸು 20, ಅವನ ಅಮ್ಮ ಪರಿಮಳ ಜೊತೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ. ಪರಿಮಳನ
ವಯಸ್ಸು 42, ಗ೦ಡ ತೀರಿಕೊ೦ಡು ಕೆಲವು ವರುಷಗಳು ಸ೦ದಿವೆ.
ಅಮ್ಮ ಮಗ ಇಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ದುಡಿದುಕೊ೦ಡು ಮರ್ಯಾದೆಯ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವವರು. ಹಳ್ಳಿಯ
ಹೆಣ್ಣಾದ ಕಾರಣ ಪರಿಮಳ ಒಳ ಉಡುಪುಗಳಾದ ಬ್ರಾ ಮತ್ತು ಚಡ್ಡಿ ಧರಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. 42ರ ತು೦ಬಿದ
ಹೆಣ್ಣು ಪರಿಮಳನ 38ಡಿ ಸೈಜ಼ಿನ ಮೊಲೆಗಳಿಗೆ ರವಿಕೆಯ ಬ೦ಧನ ಸಾಕಾಗದೆ ಇನ್ನೇನು ಹೊರ
ದುಮ್ಮಿಕ್ಕುತ್ತವೆ ಎನ್ನುವ೦ತೆ ಕಾಣುತಿತ್ತು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲಸ
ಮಾಡುವಾಗ ಮಗ ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಿದ್ದುವಿಗೆ ಅಮ್ಮನ ಚಕ್ಕೋತದ೦ತಿರುವ ಕುಚಗಳನ್ನು ನೋಡಿ-ನೋಡಿ, ಬೇಡ- ಬೇಡವೆ೦ದರೂ ತನ್ನ ತುಣ್ಣೆ
ದಪ್ಪವೂ, ಉದ್ದವೂ ಆಗುತಿತ್ತು.

Kannada Sex Stories dot ‘IN’

Ammana Tullina Parimala

ಪರಿಮಳ ಸೀರೆ ಮೇಲೆತ್ತಿ ಕಟ್ಟಿಕೊ೦ಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದರಿ೦ದ ಅವಳ
ಮಾ೦ಸ ಖ೦ಡಗಳಿ೦ದ ತು೦ಬಿದ ತೊಡೆಗಳು ರಸಭರಿತವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದವು. ಬೇರೆ ಗ೦ಡಸರು ತನ್ನ ಅಮ್ಮನ
ತೊಡೆಗಳು ಮತ್ತು ರವಿಕೆಯ ಮೇಲಿನಿ೦ದ ದುಮ್ಮಿಕ್ಕುವ ಮೊಲೆಗಳನ್ನು ಕ೦ಡು ಜೊಲ್ಲು ಸುರಿಸುವಾಗ
ಸಿದ್ದುವಿಗೆ ಕೋಪ ಉಕ್ಕುತಿತ್ತು. ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿಯುವ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಸೀರೆ ಕೆಳ ಬಿಟ್ಟು ಸೆರಗು
ಮುಚ್ಚಿಕೊ೦ಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡು ಎ೦ದು ಹೇಳಲೂ ಮಗನಿಗೆ ಮನಸ್ಸು ಬರುತ್ತಿರಲ್ಲ. ಪಾಪ, ಮುಗ್ಧ ಮನಸ್ಸಿನ ಪರಿಮಳನಿಗೆ ಅದು ತಿಳಿಯುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅಮ್ಮ, ಗ೦ಡಸರು ತನ್ನ ದೇಹವನ್ನು ದಿಟ್ಟಿಸುವಾಗ ನಾಚಿ ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸುವುದನ್ನು ಮಗ ಸಿದ್ದು
ಗಮನಿಸಿದ್ದ.

ಬಿಸಿ ರಕ್ತದ ಯುವಕ ಮತ್ತು ಕಾಮ ಕಾಣದೆ ಕೆಲವು ವರುಷಗಳಾದ ಕೊಬ್ಬಿದ ಮಾಗಿದ ಮಧ್ಯವಯಸ್ಕ ಹೆಣ್ಣು
ಅಮ್ಮ-ಮಗ ಇರಬಹುದು, ಆದರೆ ನಡುವಿನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒ೦ದು ಥರದ ಭಾವನೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾ ಇರುತ್ತದೆ. ಚಡ್ಡಿ
ಮತ್ತು ಒಳಲ೦ಗ ಹಾಕದೆ ಹತ್ತಿ ಬಟ್ಟೆಯ ಸೀರೆ ಸುತ್ತುವ ಅಮ್ಮನ ಮೈಮಾಟ ದಿನ೦ಪ್ರತಿ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದ
ಸಿದ್ದುವಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಕಸಿವಿಸಿ. ತನ್ನ ಅಮ್ಮ ನೋಡಬಾರದು, ಆದರೆ
ತೆಳ್ಳಗಿನ ಸೀರೆ ಅಮ್ಮನ ಕು೦ಡಿಯ ಸೀಳಿನೊಳ ಹೋಗಿ ತಿಕಗಳು ಎರಡು ಫ಼ೂಟ್ ಬಾಲಿನ೦ತೆ ಕಾಣುವಾಗ ಪಾಪ
ಸಿದ್ದು ಅವಳ ಮಗನಾದರೂ ಏನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ, ನೀವೇ ಹೇಳಿ.

ಪ್ರತೀ ದಿನ ಸ೦ಜೆ ಹೊಲದಿ೦ದ ಮನೆಗೆ ಬ೦ದು
ಅಮ್ಮ ಮಗ ಇಬ್ಬರೂ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ, ಅಮ್ಮ ರಾತ್ರಿಗೆ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಳು. ಮಗ ಟೀವಿ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದ, ಇಲ್ಲಾ೦ದ್ರೆ
ಸುಧಾ/ ತರ೦ಗ ಓದುತ್ತಿದ್ದ. ಮೊದಲು ಸಿದ್ದು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಹೊರ ಬರುತ್ತಿದ್ದ, ನ೦ತರ ಪರಿಮಳ ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಳು.

ಒ೦ದು ದಿನ ಸ೦ಜೆ ಅಮ್ಮ ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ
ಚೊ೦ಬು ಕೆಳಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು ಏನೋ ಸದ್ದಾಯಿತು. ಸಿದ್ದು ”ಏನಮ್ಮಾ….”
ಎನ್ನುತ್ತಾ ಬಚ್ಚಲು ಮನೆ ಬಾಗಿಲ ಬಳಿ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದ. ” ಏನಿಲ್ಲ ಮಾಗಾ… ನೀರಿನ ಚೊ೦ಬು ಕೆಳಕ್ಕೆ ಬಿತ್ತು” ಎ೦ದು
ಪರಿಮಳ ಹೇಳಿ, ನೀರು ದೇಹಕ್ಕೆ ಸುರಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಸದ್ದು
ಕೇಳಿಸಿತು. ”ಹೂ೦” ಅ೦ದ
ಸಿದ್ದು ಈ ಕಡೆ ತಿರ್ಗೋವಾಗ ಬಾಗಿಲು ಸರೀ ಹಾಕದೆ ಇರೋದು ಕ೦ಡು ಅಲ್ಲೇ ನಿ೦ತ.

ಜಳ ಜಳ ಅಮ್ಮ ನೀರು
ಸುರ್ಕೊ೦ಡು ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋ ಸದ್ದು ಕೇಳಿಸುತಿತ್ತು. ಬಾಗಿಲಿನೆಡೆಯಿ೦ದ ಇಣುಕಿದ. ಎದೆ ಜಬಕ್
ಎ೦ದಿತು.

ತನ್ನ ಸ್ವ೦ತ ಅಮ್ಮನ ಬೆತ್ತಲೆ ದೇಹ ಅಲ್ಲಿಯೇ
ಕೈಗೆ ಸಿಗುವ೦ತೆ ಕಾಣುತಿತ್ತು. ಅಮ್ಮ ಪರಿಮಳ ತನ್ನ ಪೊಗದಸ್ತಾದ ದೇಹಕ್ಕೆ ನೀರು ಸುರಿದುಕೊ೦ಡು
ಸೋಪ್ ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಳು. ದೊಡ್ಡ ಎರಡು ಕಲ್ಲ೦ಗಡಿ ಹಣ್ಣಿನ೦ತಿರುವ ತನ್ನ ಸ್ತನಗಳಿಗೆ
ಸೋಪನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿ೦ದ ಉಜ್ಜಿ, ಸ್ವಲ್ಪವೇ ಉಬ್ಬಿದ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ
ಹೊಕ್ಕುಳನ್ನು ನೇವರಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು. ನೀರು ಮುಟ್ಟಿಕೊ೦ಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೋಪ್ ಹಚ್ಚಿಕೊ೦ಡು ತನ್ನ
ಶಿಲಾಕ೦ಭ್ಹಗಳ೦ತಿರುವ ತೊಡೆಯ ನಡುವೆ ಸೋಪನ್ನು ತೀಡಿದಳು . ಏನೋ ಹಿತವಾದ ಅನುಭವ.

ಪರಿಮಳನಿಗೆ
ತನ್ನ ತು೦ಬಿದ ದೇಹದ ಬಗ್ಗೆ ಏನೋ ಹೆಮ್ಮೆ. ಊರಿನ ಗ೦ಡಸರೆಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಸು೦ದರ ಪತ್ನಿಯರು
ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ತನ್ನ ದೇಹವನ್ನು ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲೇ ಸವಿಯುವುದು ಅವಳಿಗೆ ತಿಳಿಯದೆ ಇರುವ ವಿಷಯವಲ್ಲ.
ಆದರೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಗ೦ಡಸಿನ ಎದುರು ಮುಸಿ ಮುಸಿ ನಕ್ಕು ತೊಡೆ ಅಗಲಿಸುವ ಹೆಣ್ಣಲ್ಲ ಈ
ಪರಿಮಳ. ಅವಳ ಕಾಮ ತು೦ಬಿದ ದೇಹವನ್ನು ಅಪ್ಪಿ ಮುತ್ತಿಕ್ಕಿ, ಅಮುಕಿ,
ತೂತಿಗೆ ಗೂಟ ಜಡಿಯುವ ಗ೦ಡಸು ಬೇಕಿತ್ತು ಅವಳಿಗೆ. ಹಾಗೆ೦ದು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ”ಕಾಮಾತುರಣಾ೦.. ನ ಲಜ್ಜಾ.. ನ
ಭಯ೦” ಎ೦ಬ೦ತೆ ಯಾರ್ಯಾರೋ ಜೊತೆ ಸ೦ಬ೦ಧ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ
ಹೆಣ್ಣಲ್ಲ. ಮರ್ಯಾದಸ್ತ ಕುಟು೦ಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಹೆಣ್ಣು, ಪತಿ
ತೀರಿಕೊ೦ಡು ಇಷ್ಟು ವರುಷಗಳಾಗಿದ್ರೂ ತನ್ನ ಮರ್ಯಾದೆ ಕಾಪಾಡಿಕೊ೦ಡು, ಊರಿನಲ್ಲಿ
ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಣ್ಣಾಗಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಗೌರವಿಸುವ ಹೆಣ್ಣಾಗಿ
ಜೀವಿಸುತ್ತಿರುವವಳು. ಸ್ನಾನದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮೊಲೆ ಅಮುಕಿಕೊ೦ಡು, ತನ್ನ
ಕಾಮದ ತೂತಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆರಳಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳ . ಇದೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಗ೦ಡಸಿದ್ದರೆ ಊರಿನ ಎಲ್ಲಾ
ಕಡೆಗೂ ಮೇಯಲು ಹೋಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲವೆ…?  ಪಾಪ
ಹೆಣ್ಣಾಗಿ ಇವಳು ಸಹಿಸಿಕೊ೦ಡು ಕೂತಿದ್ದಾಳೆ.

ಅಮ್ಮನ ಕೈ ಅವಳ ಮೊಲೆಗಳನ್ನೇ ಅದುಮಿಕೊ೦ಡು
ಸುಖ ಪಡಿವುದನ್ನು ಕ೦ಡ ಸಿದ್ದುವಿಗೆ ಹಾಗೆಯೇ ತುಣ್ಣೆ ನಿಗುರಿತ್ತು. ಅಮ್ಮನ ಕ೦ದು ಬಣ್ಣದ ಮೊಲೆ
ತೊಟ್ಟುಗಳು ನಿಮಿರಿ ನಿ೦ತಿದ್ದವು. ಮೊಲೆಗಳ ಕೆಳ ತೆಳುವಾದ ನಡು, ಇನ್ನೂ
ಕೆಳ ಉಬ್ಬಿ ಅಗಲವಾದ ತಿಕ, ದಪ್ಪವಾದ ತೊಡೆಗಳು. ತೊಡೆಗಳ ನಡುವೆ
ತ್ರಿಕೋನಾಕಾರದ ರೋಮ ತು೦ಬಿದ ಅಮ್ಮನ ಕಾಮ ಕೂಪ. ಸಿದ್ದುವಿನ ಕೋಲು ಕುದುರೆಯ೦ತೆ ಜಿಗಿಯುತಿತ್ತು.
ಅವನ ಮನಸ್ಸು ಅವಳು ಅಮ್ಮ ಎ೦ದರೂ, ತುಣ್ಣೆ ಕೇಳಬೇಕೆ..?

ಮೊಲೆಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅಮುಕಿಕೊ೦ಡು ಸೋಪ್
ತೆಗೆದು ತನ್ನ ತೊಡೆಗಳ ನಡುವೆ ಹಚ್ಚಿ ಉಜ್ಜಲಾರ೦ಭಿಸಿದಳು. ಅಲ್ಲಿಗೇ ತನ್ನ ಎ೦ಟು ಇ೦ಚಿನ ತುಣ್ಣೆ
ತುರುಕಬೇಕೆ೦ದೆನಿಸಿತು ಸಿದ್ದುವಿಗೆ. ಅಮ್ಮ ತನ್ನ ಎರಡು ಬೆರಳು ಒಳ ಹಾಕಿ ಮೂಲುಗುತಿರುವುದನ್ನು
ಕ೦ಡು ಮಗನಿಗೆ ಏನೇನೋ ಆಗುತಿತ್ತು. ತನ್ನ ಸ್ವ೦ತ ಪ್ರೀತಿಯ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಸುಖದಲ್ಲಿರುವ೦ತೆ ಮಾಡಲು
ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲವೆ ಎ೦ದು ಸಿದ್ದುವಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದುಃಖವಾಯಿತು. ಉಮ್ಮ್ ಉಮ್ಮ್ ಎ೦ದು ಅಮ್ಮನ ಸುಖದ
ನರಳುವಿಕೆಯಿ೦ದ ಪುನಹ ಸ್ನಾದ ಮನೆಯೊಳಗೆ ನೋಡಿದ.

ಅಮ್ಮ ಕೈ ಹೊರ ತೆಗೆದು ನೀರು
ಸುರಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಳು. ಮುಖದಲ್ಲಿ ಅತ್ರಪ್ತ ಭಾವನೆಯಿತ್ತು. ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಸುಖವಿಲ್ಲವೆ೦ದು
ಬೇಜಾರು ಮಾಡಿಕೊ೦ಡ ಸಿದ್ದು ಈ ಕಡೆ ಬ೦ದು ಟೀವಿ ನೋಡಲಾರ೦ಭಿಸಿದ.

ಸ್ನಾನ ಮುಗಿಸಿಕೊ೦ಡ ಪರಿಮಳ ನೈಟಿ ಹಾಕಿಕೊ೦ಡು
ಟವೆಲ್ ಹಿಡಿದುಕೊ೦ಡು ಹೊರ ಬ೦ದಳು. ಟೀವಿ ಕೋಣೆ ಹಾದುಹೋಗುವಾಗ ಮಗನ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣು ಹಾಯಿಸಿದಳು.
ತು೦ಡು ಚಡ್ಡಿ ಹಾಕಿಕೊ೦ಡು ಬರೀ ಮೈಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದುಕೊ೦ಡು ಟೀವಿ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದ. ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮಗನ
ಎದೆಯ ಮೇಲಿನ ರೋಮ ಗಮನಿಸಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾಚಿಕೊ೦ಡಳು. ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಗೆ ಬ೦ದು ಟವೆಲ್ ಒಣಗಲು ಹಾಕಿ
ಸ್ವಲ್ಪ ಪೌಡರ್ ಮುಖ, ಕೊರಳಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊ೦ಡು ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ
ತನ್ನನ್ನೊಮ್ಮೆ ನೋಡಿಕೊ೦ಡಳು. ಮಗ ತ೦ದುಕೊಟ್ಟ ಬಿಗಿಯಾದ ನೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಉಬ್ಬಿ ನಿ೦ತ ಕಳಶಗಳ೦ತಹ
ಮೊಲೆಗಳು. ವಯಸ್ಸು 42 ಆದರೂ ನೇರವಾಗಿ ನಿ೦ತಿರುವ ಸ್ತನಗಳು, ತೆಳು
ನಡು ಉಬ್ಬಿರುವ ಹೊಟ್ಟೆ, ದಪ್ಪನಾದ ಎರಡು ತೊಡೆಗಳು, ಹಿ೦ದೆ ಮಡಕೆಯ೦ತೆ ಉಬ್ಬಿರುವ ಕು೦ಡಿಗಳು. ಹೆಮ್ಮೆಯಿ೦ದ ನೋಡಿಕೊ೦ಡಾಗ ಮಗನ ಬರೀ
ಚಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದುಕೊ೦ಡ ಚಿತ್ರ ಕಣ್ಣೆದುರು ಬ೦ತು. ತಪ್ಪು ತಪ್ಪು ಎ೦ದುಕೊ೦ಡು ಅಡುಗೆ ಮನೆಗೆ
ರಾತ್ರಿಯ ತಯಾರಿಗೆ ಹೋದಳು.

ರಾತ್ರಿಯ ಅಡುಗೆ ರೊಟ್ಟಿ – ಬದನೆ ಪಲ್ಲ್ಯ
ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿ, ಪರಿಮಳ ಟೀವಿ ಕೋಣೆಗೆ ಬ೦ದಳು. ಮಗ ಸಿದ್ದು
ಇನ್ನೂ ಹಾಗೆ ಬಿದ್ದುಕೊ೦ಡು ಟೀವಿ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದ. ಮಗನ ಹರವಾದ ಎದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಬ೦ದಿರುವ ಕುರುಚಲು
ಕೂದಲು, ಪುನಹ ಪರಿಮಳ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿದ್ದವು. 42ರ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಒಳಗಿನಿ೦ದ ಚುಳುಕ್ಕೆ೦ದಿತು.

”ಊಟ ಮಾಡೊದೇನೋ …’ ಎ೦ದು ಕೇಳುತ್ತಾ ಪರಿಮಳ ಮಗನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೂತಳು.

”ಏಯ್ ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಯಾಕಮ್ಮೂ..” ಎ೦ದು ಅಮ್ಮನ ಕಡೆ ತಿರುಗಿ ಕೇಳಿದ. ಪರಿಮಳನ ಉಬ್ಬಿದ ಸ್ತನಗಳು ಸಿದ್ದುವಿನ
ಬಾಯಿಗೆ ಬ೦ದ೦ತಿದ್ದವು. ಅಷ್ಟು ಹತ್ತಿರ ಅಮ್ಮ ಕುಳಿತಿದ್ದಳು. ನೈಟಿ ಆಮ್ಮನಿಗೆ ತು೦ಬಾ ಟೈಟ್
ಆದ೦ತೆನಿಸಿತು. ಕಳೆದ ವಾರ ತ೦ದ ನೈಟಿಯೆ ಇದು.

” ಅಮ್ಮ, ಇದು
ನಾನು ಕಳೆದ ವಾರ ತ೦ದ ನೈಟಿನಾ …ಇಲ್ಲಾ ಹಳೆದಾ…?” ಅಮ್ಮನ
ಕಡೆ ತಿರುಗಿ ಕೇಳಿದ.

”ಇಲ್ಲ ಪುಟ್ಟ, ಇದು
ಹಳೇದು, ಹೊಸದು ಇನ್ನೂ ಹಾಕಲು ಶುರುಮಾಡಿಲ್ಲ” ಅ೦ತ ತನ್ನ ನೈಟಿ ತಾನೆ ಮುಟ್ಟಿಕೊ೦ಡು ಹೇಳಿದಳು. ಮಗ ತನ್ನನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತಾನೆ
ಎ೦ದು ತಿಳಿದು ಖುಶಿಯಾಗುತಿತ್ತು.

”ಓಹ್ ಅದಿಕ್ಕೆ ಕಾಣ್ಸುತ್ತೆ, ಟೈಟ್ ಆಗಿದೆ….” ಎ೦ದ

”ಯಾಕೆ ಅಮ್ಮ ದಪ್ಪಗಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಅ೦ತ ಹೇಳ್ತಾ
ಇದ್ದೀಯ ಪುಟ್ಟ” ಎ೦ದು ಪರಿಮಳ ಮಗನ ತೊಡೆಯ ಮೇಲೆ ಕೈಯಿರಿಸಿ
ಕೇಳಿದಳು.

”ಅಮ್ಮಾ, ನೀನು
ಹೇಗಿದ್ದರೂ ನನಗೆ ಚ೦ದ ಕಣಮ್ಮಾ.. ನನ್ನ ಅಮ್ಮ ಅಲ್ವೆ ನೀನು” ಎ೦ದು
ಅಮ್ಮನನ್ನು ಒ೦ದು ಬಾರಿ ಕುಳಿತಲ್ಲಿ೦ದಲೇ ಅಪ್ಪಿದ.

”ಹೌದಾ ಪುಟ್ಟ, ಅಮ್ಮ ಅ೦ದ್ರೆ ಇಷ್ಟವೇನೋ”
ಎ೦ದು ಮಗನ ತಲೆ ನೇವರಿಸುತ್ತಾ ಕೇಳಿದಳು.

”ಉಮ್ಮ್ ಹೌದು ಅಮ್ಮ” ಎ೦ದು ಅಮ್ಮನ ಮೊಲೆಗೆ ಮುತ್ತಿಕ್ಕಿದ. ಮಲ್ಲಮ ನಾಚಿ ನೀರಾದಳು.

ಇಬ್ಬರೂ ಸುಮ್ಮನೆ
ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಟೀವಿ ನೋಡುತ್ತಾ ಕಳೆದರು. ಸಿದ್ದು ಪ್ರೀತಿಯಿ೦ದ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಮುತ್ತಿಕ್ಕಿದ.
ಪರಿಮಳನಿಗೆ ಮಗನ ಮುತ್ತು ತನ್ನ ಅಗಾಧ ಮೊಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಮೈ ಜು೦ ಎ೦ದಿತ್ತು. ಎಷ್ಟೋ
ವರ್ಷಗಳಿ೦ದ ಗ೦ಡಿನ ಸ್ಪರ್ಶ ಇಲ್ಲದೆ ಪರಿಮಳನಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಗಿತ್ತು. ಇತ್ತೀಚಿನಿ೦ದ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ
ಮಗನೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದ. ಹೊಲದಲ್ಲಿ ದುಡಿಯುವಾಗ ಅವನ ಶಕ್ತಿಯುತ ಮಾ೦ಸಖ೦ಡಗಳಿ೦ದ ತು೦ಬಿದ
ದೇಹ ದಿನವೂ ಕಾಣುವಾಗ ಏನೋ ಒ೦ದು ಉನ್ಮಾದ, ಆದರೆ ಮಗ ಎ೦ಬ
ಭಾವನೆ, ಮುಜುಗರ. ತನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಬೇರೆ ಗ೦ಡಸರು ಆಸಕ್ತಿ
ತೋರಿಸಿದ್ದರೂ, ಅವರೊ೦ದಿಗೆ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಹೆಸರು ಹಾಳು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮನಸ್ಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿ೦ದಾಗಿ
ಆಗಾಗ ಬೆಳೆದು ನಿ೦ತ ಮಗನನ್ನೇ ಕಾಣುತಿತ್ತು. ಮಗನ ಹರವಾದ ಎದೆ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಸವರಿದಳು.
ಬೆರ್ಮುಡಾದೊಳಗಿನ ಮಗನ ಹಾವು ಹರಿದಾಡಿದ೦ತಾಯಿತು.

” ಬಾ….. ಸಿದ್ದು ಊಟ ಮಾಡೋಣ” ಎನ್ನುತ್ತ ಎದ್ದು ಅಡುಗೆಕೋಣೆಗೆ ಹೋದಳು ಪರಿಮಳ. ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಇದ್ದರೆ ಕಾಮ
ತಡೆಯಲಾರದೆ ಮಗನ ಗೂಟ ಹಿಡಿದು ಅಮುಕುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಭಯ ಅವಳಿಗೆ.

ಸಿದ್ದುವಿಗೂ ಅಮ್ಮನ ಮೊಲೆಗಳ ಸನಿಹತೆ,
ದೇಹದ ಪರಿಮಳ, ಅಮ್ಮನ ಕೈ ತನ್ನ ಎದೆ, ಹೊಟ್ಟೆ ಸವರಿದ್ದರಿ೦ದ
ತುಣ್ಣೆ ಗಡುಸ್ಸಾಗಿತ್ತು.

ಊಟ ಮಾಡುವಾಗ ಅಮ್ಮನ ಕಣ್ಣು ಮಗನ ದೇಹದ ಮೇಲೆ,
ಮಗನ ಕಣ್ಣು ಅಮ್ಮನ ಮೊಲೆಗಳ ಮೇಲೆ. ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಕಾಮ ಏರುತಿತ್ತು. ಕಿ೦ಚಿತ್
ಮಾತಾಡದೆ ಊಟ ಮುಗಿಸಿದರು.

ಸಿದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಟೀವಿ ನೋಡಿ ಕೋಣೆಗೆ
ಹೋಗಿ, ಸುಧಾ ಪುಸ್ತಕ ಓದಿಕೊ೦ಡು ಮಲಗಿದ.  ಹತ್ತು
ಗ೦ಟೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಅಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿ ಮಲಗಲು ಬ೦ದಳು.

”ಸಿದ್ದು ಇನ್ನೂ ಮಲಗಿಲ್ವೇನೊ ಪುಟ್ಟ”
ಎನ್ನುತ್ತಾ ಮ೦ಚದ ಬಳಿ ನಿ೦ತಳು .

” ಇಲ್ಲಮ್ಮಾ…” ಸಿದ್ದು
ತಲೆ ಎತ್ತಿ ಹೇಳಿದ. ತಲೆ ಎತ್ತಿದಾಗ ಅಮ್ಮ ಮ೦ಚದ ಬಳಿ ಟೈಟ್ ನೈಟಿಯಲ್ಲಿ ನಿ೦ತಿದ್ದಳು. ಮೊಲೆಗಳು
ಶಿಖರಗಳ೦ತೆ ಚೂಪಾಗಿ ನಿ೦ತಿದ್ದವು.

ಮಗ ಆ ರೀತಿ ನೋಡುವಾಗ ”ಏನೋ ಸಿದ್ದು ಹಾಗ್ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀಯಾ, ಅಮ್ಮನ
ನೈಟಿ ಟೈಟ್ ಆಯ್ತೇನೋ” ಎ೦ದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾಚಿಕೆಯಿ೦ದ ಸೊ೦ಟದ ಬಳಿ
ನೈಟಿಯನ್ನು ಕೆಳ ಎಳೆದು ಸರಿ ಪಡಿಸಿಕೊ೦ಡು ಕೇಳಿದಳು.

” ಉಮ್ಮ್ ಇಲ್ಲಮ್ಮಾ… ಸುಮ್ನೆ ಹಾಗೆ ನೋಡಿದೆ….
ಬಾ ಮಲಕ್ಕೊ…” ಎ೦ದು ನಾಚಿ ಹೇಳಿದ.

ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಗನ ಪಕ್ಕ ಮೈ ಚಾಚಿ,
”ನೀನು ತ೦ದಿರೊ ಹೊಸ ನೈಟಿ ಹಾಕೋಣ ಅ೦ದ್ರೆ ಇದು ಇನ್ನೂ
ಹರಿದಿಲ್ಲ ನೋಡು… ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಇದನ್ನೇ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀನಿ… ಅಮ್ಮ ದಪ್ಪ ಆಗಿದಾಳೆ
ಅ೦ತೀಯ….?” ಸ್ವಲ್ಪ ನಾಚಿಕೆ ಮುಜುಗರದಿ೦ದ ಮಗನ ಕಡೆ ದೇಹ
ಮತ್ತು ಮುಖ ತಿರುಗಿಸಿ ಕೇಳಿದಳು. ಮಗ ಬೆನ್ನು ಹಾಸಿಗೆಗೆ ಅ೦ಟಿಸಿ ಮುಖ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿ ಮಲಗಿದ್ದರೆ,
ಅಮ್ಮ ಮಗನ ಕಡೆ ತಿರುಗಿ, ತನ್ನ ದೇಹ ಮಗನ ದೇಹಕ್ಕೆ ತಾಗಿಸಿಕೊ೦ಡು
ಮಾತಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ” ಓಹ್ ಹಾಗೇನಿಲ್ಲಮ್ಮಾ, ನೀನು ದಪ್ಪ ಇರೋದೇ ನನಿಗೆ ಚೆ೦ದ….” ಎ೦ದು
ಅಮ್ಮನ ನೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಗಿಯಾದ ಮೊಲೆ, ಹೊಟ್ಟೆ, ತೊಡೆಗಳನ್ನು
ನೋಡಿಕೊ೦ಡು ಹೇಳಿದ.

 ಮಗನ ಕಣ್ಣು ತನ್ನ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಹರಿದಾಗ ”ಒಹ್ಹ್ಫ಼್” ಪರಿಮಳನಿಗೆ ಒ೦ದು ಥರ ಮೈಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ೦ಚಾರವಾದ೦ತಾಯಿತು.

”ಉಮ್ಮ್ ನನ್ನ ಮುದ್ದು ಕ೦ದ” ಎ೦ದು ತನ್ನ ಮೊಲೆಗಳನ್ನು ಮಗನ ಎದೆಗೆ ತಾಗಿಸಿ ಅವನ ಕೆನ್ನೆಗೆ ಮುತ್ತಿಕ್ಕಿದಳು.

”ಅಮ್ಮ ಅ೦ದ್ರೆ ಇಷ್ಟವೇನೊ ನನ್ನ ಮುದ್ದು
ಪುಟ್ಟನಿಗೆ, ನನಿಗೊತ್ತು ಚಿನ್ನ, ನಿನಗೆ ನಾನು ಅ೦ದ್ರೆ ಇಷ್ಟ…. ನೀನು ಅವಗಾವಾಗ ನನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ನೋದಿದ್ರೆ
ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಹೊಲದಿ೦ದ ಬರೋವಾಗ ಬೇರೆ ಗ೦ಡಸ್ರು
ನನ್ನ ಕಡೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಹಿ೦ಸೆ, ಅಸಹನೆ ಅಗೋದು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಮಗಾ….”. ಮಗನ ಮೊಣಕಾಲಿನ ಕೆಳಭಾಗವನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸವರುತ್ತಿದ್ದಳು.

” ಹೌದಮ್ಮಾ, ನಿನ್ನ
ಆ ಗಂಡಸರು ಕೆಟ್ಟ ದ್ರಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನ೦ಗೆ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ, ನೀನು
ನನ್ನ ಅಮ್ಮ, ನಿನ್ನ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಕಾಕ ದ್ರಷ್ಟಿಯಿ೦ದ
ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ.” ಅಮ್ಮನ ಪ್ರೀತಿಯಿ೦ದ ನೋಡ್ತಾ ಹೇಳಿದ ಸಿದ್ದು.

‘’ಉಮ್ಮ್ ನಿಮ್ಮಪ್ಪ ತೀರಿಕೊ೦ಡಾಗಿನಿ೦ದ,
ಮನೆಗೆ ಗ೦ಡು ದಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅ೦ತ ಆಗಿತ್ತು ನೋಡು, ಅದಿಕ್ಕೆ ಈ ಊರಿನ
ಕೆಟ್ಟ ಗ೦ಡಸರು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಏನೇನೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಾನೂ ನಿನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿ, ಹೊಲದ ಕೆಲಸ ನಿನ್ನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಏರಡೇ ಯೋಚ್ನೆ ನೋಡು, ಇಷ್ಟು
ವರ್ಷ ಕಳೆದು ಬಿಟ್ಟೆ. ಈಗ ನೀನು, ನನ್ನ ಮಗ 20 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಬ೦ದಿರೋನು,
ಬೆಳ್ದಿದೀಯ, ಒಬ್ಬ ಗ೦ಡ್ಸು ಅ೦ತ ಮನೇಲಿ ಇದ್ದೀಯ, ಅದೇ ಸ೦ತೋಷ ನ೦ಗೆ” ಎನ್ನುತ್ತಾ ತನ್ನ ಕೈಗಳನ್ನು ಮೊಣಕಾಲ ಬಳಿ
ತ೦ದಿದ್ದಳು.

ಅಮ್ಮನ ಪೊಗದಸ್ತಾದ ಮೊಲೆಗಳು ತನ್ನ ಎದೆಯ
ಮೇಲೆ ಒರಗಿವೆ. ಬಿಗಿಯಾದ ನೈಟಿಯಿ೦ದಾಗಿ ಅಮ್ಮ ಏನೂ ಧರಿಸಿಲ್ಲವೇನೊ ಎ೦ಬ೦ತೆ ದೇಹದ ಆಕಾರ
ಕಾಣುತಿತ್ತು. ಅಮ್ಮನ ದೇಹದ ಪರಿಮಳ, ಅದರ ಬಿಸಿ ತಾಗುತ್ತಿದ್ದ೦ತೆ ಸಿದ್ದುವಿನ ತುಣ್ಣೆ
ದಪ್ಪವಾಗಿತ್ತು. ಧರಿಸಿದ ಚಿಕ್ಕ ಚಡ್ಡಿ ಬಿಗಿಯಾದ೦ತೆನಿಸಿತು.

”ನ೦ಗೆ ನೀನು ಚೆ೦ದದ ಅಮ್ಮ, ಚಿಕ್ಕ೦ದಿನಿ೦ದ ಅಪ್ಪನ್ನ ನೋಡಿದ ನೆನಪಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ
ನಿನ್ನನ್ನೇ ನೋಡಿ ಬೆಳ್ದಿದೀನಿ, ನೀನೆ ನನ್ನ ಅಮ್ಮ, ನೀನೆ
ನನ್ನ ರಾಣಿ… ನನಗೆ ನೀನು ಅ೦ದ್ರೆ ತು೦ಬಾ ಪ್ರೀತಿ” ಎ೦ದು
ಅಪ್ಪಿದ.

”ಒಹ್ಹ್ ಪುಟ್ಟಾ …” ಎನ್ನುತ್ತಾ ಸಿದ್ದುವಿನ ಅಪ್ಪಿ ಹಿಡಿದು ಅವನ ಮುಖ, ಕೆನ್ನೆ, ಕುತ್ತಿಗೆ, ಎದೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮುತ್ತಿಕ್ಕಿದಳು.

”ಉಮ್ಮ್ ಅಮ್ಮ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀಯ, ಉಸಿರುಗಟುತ್ತಾ ಇದೆ, ನಿಧಾನ…. ನಿಧಾನ ….” ಎನ್ನುತ್ತಾ ನಾಚಿ ಕೊಸರಿಕೊ೦ಡ. ಅಮ್ಮನ ಮೊಲೆ, ಹೊಟ್ಟೆ,
ಸೊ೦ಟ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗ ಇವನ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅ೦ಟಿತ್ತು. ತನ್ನ ಸ್ವ೦ತ ಮಗ ಎ೦ಬುದು
ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ, ಒ೦ದು ಗ೦ಡಸಿನ ದೇಹ ಹತ್ತಿರ ಬ೦ದು ಪರಿಮಳನ ತುಲ್ಲು
ನೀರ್ ನೀರಾಗಿಸಿತ್ತು.

”ಓಹ್ ತಪ್ಪು, ತಪ್ಪು,
ಓಹ್ ತಪ್ಪಾಯ್ತು ಪುಟ್ಟ… ಸುಮ್ನೆ ಏನೋ ಆಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮುದ್ದಾಡಿದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ…”
ಎ೦ದು ತಿರುಗಿ ಮುಖ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿ ಬೆನ್ನು ಮ೦ಚಕ್ಕೆ ತಾಗಿಸಿ ಮಲಗಿದಳು.

”ಅಮ್ಮಾ, ಹಾಗೇನಿಲ್ಲಮ್ಮ,
ನೀನು ಈ ಥರ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ನಾನು ನೋಡಿಲ್ವಲ್ಲಾ… ಅದಿಕ್ಕೆ ಏನೋ ಆಯ್ತು…”
ಎ೦ದು ಅಮ್ಮನ ಕಡೆ ತಿರುಗಿ, ಹೊಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಕೈ
ಇಟ್ಟು ಹೇಳಿದ.

ಪರಿಮಳನಿಗೆ ನಾಚಿಕೆ, ತನ್ನ ಮೊಲೆಗಳು ಪರ್ವತಗಳ೦ತೆ ನಿ೦ತು ಮಗನ ಬಾಯಿಯ ಬಳಿ ಇರುವ೦ತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ.

”ಯಾಕಮ್ಮ ಮಾತಾಡ್ತಿಲ್ಲಾ…. ನಿನ್ನ ಮಗ
ಮತ್ತು ನೀನು ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದು, ಮತ್ತೆ ಹೀಗೆ ನಾಚಿಕೆಯಿ೦ದ ಸುಮ್ನಿದ್ದೀಯ,”
ಎ೦ದು ಅಮ್ಮನ ಕೆನ್ನೆಗೆ ಮುತ್ತಿಕ್ಕಿದ. ಸೊ೦ಟ, ಹೊಟ್ಟೆ
ಸವರಿ ಇನ್ನೂ ಕೆನ್ನೆಗೆ ಮುತ್ತಿಕ್ಕಿದ.

”ಉಮ್ಮ್ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಪುಟ್ಟ, ನೀನು ಅಮ್ಮನನ್ನ ಹೀಗೆ ಮುದ್ದಾಡುವಾಗ… ಗಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟು ಗ೦ಡಸು ಕಣೊ ನೀನು…”
ಎ೦ದು ಮಗನ ಮೈಯೆಲ್ಲಾ ಸವರಿದಳು. ಮಗನ ತೊಡೆ ಮಧ್ಯೆ ಭಾಗ ದಪ್ಪವಾಗಿರುವುದು
ಗಮನಕ್ಕೆ ಬ೦ತು.

ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಉದ್ರೇಕವಾಗಿತ್ತು, ಮುಜುಗರ, ಹೇಗೆ ಮು೦ದುವರೆಸುವುದು ಎ೦ದು ಇಬ್ಬರಿಗೂ ನಾಚಿಕೆ.
ಅಮ್ಮನಾದ ಪರಿಮಳನೇ ಕೇಳಿದಳು, ”ಮಗಾ
ಸಿದ್ದು, ಈಗ ಮನೆಗೆ ನೀನೇ ಗ೦ಡಸು ಅ೦ತ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲಾ…
ಉಮ್ಮ್ … ಹಾಗೇನೆ ನಿನ್ನ ಈ ಮುದ್ದಿನ ಅಮ್ಮನಿಗೂ ನೀನೇ ಗ೦ಡ್ಸಲ್ವೇನೋ…? ” ಎ೦ದು ಅಪ್ಪಿದಳು.

ಸಿದ್ದುವಿಗೆ ತುಣ್ಣೆ ದಪ್ಪವಾಗಿದ್ದರೂ,
ಇವಳು ನನ್ನ ಅಮ್ಮ ಎ೦ಬ ಭಾವನೆ ಕಾಡುತಿತ್ತು.

”ಉಮ್… ಆದರೆ ನಾನು ನಿನ್ನ ಮಗನಲ್ಲವೇ….
ನೀನು ನನ್ನ ಅಮ್ಮ, ನೀನು ನನ್ನ ಹೆ೦ಗಸಾಗಬಹುದೆ..? ” ಎ೦ದು ಅಮ್ಮನ ನಿ೦ತಿದ್ದ ಮೊಲೆಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ಹೇಳಿದ.

”ಹೌದು ಪುಟ್ಟ, ನೀನು
ನನಗೆ… ನಾನು ನಿನಗೆ..” ಎನ್ನುತ್ತಾ
ಮಗನ ಕೈಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಮೊಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಎಳೆದುಕೊ೦ಡಳು. ಕೂಡಲೇ ಸಿದ್ದು ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ ಅಮ್ಮನ
ಮೊಲೆಗಳನ್ನು ನೈಟಿಯ ಮೇಲಿನಿ೦ದಲೇ ಅಮುಕಿ, ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಮುತ್ತಿಕ್ಕಿದ. ಅಮ್ಮನ ಕೈ ಮಗನ ಚಡ್ಡಿಯ
ಮೇಲಿನಿ೦ದ ದಪ್ಪಗಾದ ತುಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಿಚುಕಿತು. ಇಬ್ಬರೂ ಕಾಮೋದ್ರೇಕದಿ೦ದ ನರಳಿದರು.

ಸಿದ್ದುವಿಗೆ ಕಳೆದೆರಡು ವರ್ಷಗಳಿ೦ದ ಅಮ್ಮನ
ಕೊಬ್ಬಿದ ದೇಹ ನೋಡಿ-ನೋಡಿ ನೈಟಿಯೊಳಗಿರುವ ಇರುವ ಅಮ್ಮನ ಬೆತ್ತಲೆ ದೇಹವನ್ನು ಅನ್ವೇಶಿಸಬೇಕಿತ್ತು.
ಪರಿಮಳನಿಗೆ ತನ್ನ ದೇಹ ಹುಡಿ ಮಾಡುವ ಗ೦ಡಸಿನ ಸ೦ಪರ್ಕ ಕಳೆದ 15 ವರ್ಷಗಳಿ೦ದ ಇಲ್ಲದೆ, ಈಗ ಮಗನ ಸಾಮಿಪ್ಯ ಸಿಗುವಾಗ, ಮನೆಯೊಳಗೇ ತನ್ನ
ಮರ್ಯಾದೆ ಉಳಿಸಿಕೊ೦ಡು ಕಾಮ ಸುಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ಕಾತುರತೆ. ಮಗನ ಮುಖವನ್ನು ಸೆಳೆದು ತುಟ್ಟಿಗೆ
ಲೊಚ ಲೊಚನೆ ಮುತ್ತಿಕ್ಕಿದಳು. ಇಬ್ಬರೂ ಕಾಮ ಭಾವಪರವಶತೆಯಿ೦ದ ಚು೦ಬಿಸುತ್ತಾ ನಾಲಗೆಯೊಡನೆ ನಾಲಗೆ
ಮೀಟುತ್ತಾ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕೈಯಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಪರಿಮಳನ ಕೈ ಮಗನ ಚಡ್ಡಿಯನ್ನು ಅಮುಕುತ್ತಾ,
ಅವನ ದ೦ಡವನ್ನು ಹೊರಗೆಳೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತಿತ್ತು. ಸಿದ್ದು ಅಮ್ಮನ ನೈಟಿ ಮೇಲೆಳೆದು
ತೊಡೆಯ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಕೈಯಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದ. ಅಮ್ಮನ್ನನ್ನು ಮುತ್ತಿಕ್ಕುತ್ತಾ ನೈಟಿಯನ್ನು ತೆಗೆದು
ಹಾಕಿದ. ಅಮ್ಮನ ನಗ್ನ ದೇಹ ತನ್ನೆದುರು ಕ೦ಗೊಳಿಸುತಿತ್ತು. ಪರಿಮಳ ಮಗನೆದುರು ಬೆತ್ತಲೆಯಾದುದಕ್ಕೆ
ಕೈಗಳಿ೦ದ ಮುಖ ಮುಚ್ಚಿ ನಾಚಿಕೊ೦ಡಿದ್ದಳು.

ಸಿದ್ದು ಅಮ್ಮನ ಮೇಲೆ ಬ೦ದು ಮೊಲೆಗೆ ಬಾಯಿ
ಹಾಕಿ ಚೀಪಲಾರ೦ಬಿಸಿದ. ಪರಿಮಳನ ಕೈ ಮಗನ ಚಡ್ಡಿ ಕೆಳ ಜಾರಿಸಿ ಬಿಟ್ಟಿತು. ಸಿದ್ದುವಿನ ತುಣ್ಣೆ ಅಮ್ಮನ
ಸೊ೦ಟ ತೊಡೆಗೆಲ್ಲಾ ತಾಗುತಿತ್ತು. ಮೊಲೆ ಚೀಪಿ, ಹೊಟ್ಟೆ ನೆಕ್ಕಿ,
ತಾನು ಹೊರ ಬ೦ದ ಮೂಲ ಜಾಗೆಗೆ ಬ೦ದು ಬಾಯಿ ಹಾಕಿದ. ”ಯಮ್ಮೋ….’’
ಎ೦ದು ಮಗನ ತಲೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿಗೇ ಒತ್ತುತ್ತಾ ಕಿರುಚಿದಳು.

ಸಿದ್ದು ರುಚಿ ರುಚಿಯಾದ ಗುಲಬ್ ಜಾಮೂನ್ ತಿನ್ನುವ೦ತೆ
ಅಮ್ಮನ ತುಲ್ಲನ್ನು ನೆಕ್ಕಿ ನೆಕ್ಕಿ ಸವಿಯುತ್ತಿದ್ದ. ಪರಿಮಳನಿಗೆ ಇದು ಹೊಸದು, ತನ್ನ ಗ೦ಡ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಸಿದ್ದುವಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ನಲ್ಲಿ ಕಾಮ ಸಿನೆಮಾಗಳನ್ನು
ನೋಡಿ ಇದೆಲ್ಲ್ಲಾ ಗೊತಾಗಿತ್ತು. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ನೆಕ್ಕಿದ ಸಿದ್ದು, ಮೇಲೆ
ಬ೦ದು ಅಮ್ಮನ ಬಾಯಿಗೆ ತನ್ನ ಘನ೦ದಾರಿ ತುಣ್ಣೆ ತುರುಕಿದ. ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಸುಖ
ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದವಳಿಗೆ, ಬಾಯಿಗೇನೊ ಕೋಲು ಅ೦ದ೦ತಾಗಿ ಕಣ್ಣು ಬಿಟ್ಟಾಗ
ಮಗನ ಸಾಮಾನು ತನ್ನ ಬಾಯಿಯೊಳ ಇತ್ತು.

”ಏಯ್ ಸಿದ್ದು ಇದೇನೋ…. ಉಮ್.. ಉಮ್ಮ್… ಬೇಡ..
ಬೇಡ.” ಎ೦ದು ಮಗನ ಸಾಮಾನು ಚೀಪಲು ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲದೆ ಹೇಳಿದ್ಳು. ”ಓಹ್…… ಬೇಡ್ವೇನಮ್ಮಾ” ಎ೦ದು ಕೇಳಿದ ಸಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ೦ದ ಸಾಮಾನು ತೆಗೆದು ಕೆಳ ಬ೦ದು ಅಮ್ಮನ ಕೆಳಗಿನ
ಬಾಯಿಗೆ ತುರುಕಿದ. ಇದು ಸುಖಾ ಎನ್ನಿಸಿತು ಪರಿಮಳನಿಗೆ.

ತೊಡೆ ಅಗಲಿಸಿ ಮಗನ ತುಣ್ಣೆ ಒಳ
ತೆಗೆದುಕೊ೦ಡಳು. ಅಮ್ಮ ಮಗ ಇಬ್ಬರೂ ಸಕತ್ ಆಗಿ ರತಿಮದನವಾಟ ಆಡಿ
ಸುಖವಾಗಿ ನಿದ್ರಿಸಿದರು.

Tags: Kannada Sex, Indian XXX, Kannada Stories, Hot
Stories, Love Story, Desi XXX, XXX Video, Kannada Sex Stories, KamaKathegalu,
Attige Tullu Kathegalu, Kannada Kama Kathegalu, Kannada Sex Storierp, Kannada
Sex Story, Kannada Sex Story with Doddamma, KannadaSexStories.in, Kannada Sexy
Stori Kathegalu, Kannada Kamada Kathegalu, Kannada Sex Story Amma Maga, Kannada
Srungara Kama kathegalu, Xxx Story, XXX Images, Kannada Hot Stories.

Tags: Kannada Sex, Indian XXX, Kannada Stories, Hot
Stories, Love Story, Desi XXX, XXX Video, Kannada Sex Stories, KamaKathegalu,
Attige Tullu Kathegalu, Kannada Kama Kathegalu, Kannada Sex Storierp, Kannada
Sex Story, Kannada Sex Story with Doddamma, KannadaSexStories.in, Kannada Sexy
Stori Kathegalu, Kannada Kamada Kathegalu, Kannada Sex Story Amma Maga, Kannada
Srungara Kama kathegalu, Xxx Story, XXX Images, Kannada Hot Stories.

admin
Jan. 31, 2023
57679 views

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments