Skip to content

ಅಳಿಯನಿಗೆ ಸೆಕ್ಸ್ ಕಳಿಸಿದ ಅತ್ತೆ | Kannada Sex Story

ಅಳಿಯನಿಗೆ ಸೆಕ್ಸ್ ಕಳಿಸಿದ ಅತ್ತೆ

ಮಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಅತ್ತೆಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ತನ್ನ ಅಳಿಯನ ಜೊತೆ ಏನೋ ಒ೦ದು ಮುಜುಗರ, ನಾಚಿಕೆ. ತಾನು ಹೆತ್ತ ಮಗಳ ತುಲ್ಲಿಗೆ ಗೂಟ ಹಾಕಿ ಜಡಿಯುವ ಅಳಿಯ ಇವನು ಎ೦ದು ಒಳಗಿನ ಕಾಮ. ಮಧ್ಯ ವಯಸ್ಕ ಹೆಣ್ಣಾದ ಅತ್ತೆಗೆ ಮಗಳಿಗೆ ತರುಣ ತುಣ್ಣೆ ಎನ್ನುವ ಒ೦ದು ಮಾತ್ಸರ್ಯ. ಅವನು ಬಿರುಸಾದ ಗೂಟದಿ೦ದ ತನ್ನ ಎಳೆ ದೇಹದ ಮಗಳನ್ನು ಒರಟಾಗಿ ಕುಟ್ಟುತ್ತಾನೋ ಎ೦ಬ ಆತ೦ಕ. ಆ ಏಟಿನಿ೦ದ ತನ್ನ ಮಗಳ ನವಿರಾದ ತೂತಿಗೆ ಏನೂ ಆಗಬಾರದೆ೦ಬ ಕಾಳಜಿ. ಅಳಿಯನ ಗೂಟ ಹೇಗಿರಬಹುದು ಎ೦ದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಕುತೂಹಲ. ಮೊದಲ ರಾತ್ರಿಯ ನ೦ತರ ಮಗಳು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಹೇಳುತ್ತಾಳೊ ಎ೦ಬ ಆಸಕ್ತಿ. ಮಗಳ ಮದುವೆ ಮಾಡಿದ ನ೦ತರ ತನ್ನ ಪತಿ ಜಡಿಯುವಾಗ ಒ೦ದು ಬಾರಿಯಾದರೂ ಅದು ತನ್ನ ಅಳಿಯ ಜಡಿದ೦ತೆ ಕನಸು ಕಾಣದೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಹೆಣ್ಣಾದರೂ…!

ಜಯಶ್ರೀ ಅ೦ತಹ ಒ೦ದು ಅತ್ತೆ. ತನ್ನ ಮಗಳು ಅಖಿಲಾ ಎಳತ್ತು ಗು೦ಡು ಗು೦ಡಗೆ ಇರುವ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ಅವಳ೦ತೆ ಗು೦ಡಾಗಿರುವ ವಿವೇಕನಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಳು. ವಿವೇಕ ಸ್ಫುರದ್ರೂಪಿ ಸಜ್ಜನ ಹುಡುಗ. ಗೂಟ ಸರಿ ನಿಲ್ಲದೇ ಇರುವ ತನ್ನ ಪತಿ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿದಾಗ ಅಳಿಯನನ್ನು ಯೋಚಿಸಿ ಎಷ್ಟೋ ಬಾರಿ ರಸ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ ಜಯಶ್ರೀ. ಬೆ೦ಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ಅಳಿಯ ಮಗಳು ಹಳ್ಳಿಯ ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬ೦ದಾಗ ಹಬ್ಬದಷ್ಟು ಕುಶಿ ಪಟ್ಟುಕೊ೦ಡು ಅಳಿಯನನ್ನು ಓರೆಗಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಿಕೊ೦ಡು ಸುಖಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು. ವಿವೇಕನಿಗೆ ಅತ್ತೆಯ ತಪಲೆ ತಿಕ, ಬೊಜ್ಜು ಮೊಲೆಗಳು ಅವರ ದೇಹದಿ೦ದ ಹೊರ ಇಣುಕಿದಾಗ ಹೆ೦ಡತಿಯ ದೇಹ ಸೌ೦ದರ್ಯಕ್ಕಿ೦ತ ಇದುವೇ ಹೆಚ್ಚು ಸೆಕ್ಸೀಯಾಗಿ ಕ೦ಡು ತುಣ್ಣೆ ನಿಮಿರುತಿತ್ತು. ಅತ್ತೆ ಎರಡು ಮೊಲೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಸೆರಗು ಇಟ್ಟು ತನ್ನ ಮೊಲೆಗಳನ್ನು ವಾಹನದ ಹೆಡ್ ಲೈಟಿನ೦ತೆ ತೋರಿಸುವಾಗ ಅಳಿಯನಿಗೆ ತಡೆಯುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಪತ್ನಿಯ ಜೊತೆ ಅತ್ತೆಯಲ್ಲಿಗೆ ಬ೦ದಾಗ ಬ೦ದಾಗ ಅತ್ತೆ ತನ್ನನ್ನು ಮ೦ಚಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೊ ಎನ್ನುವ ಭಾವನೆ. ರವಿಕೆಯ ಮು೦ಭಾಗದಿ೦ದ ಮೊಲೆಗಳು ದುಮ್ಮಿಕ್ಕುವ೦ತೆ ಅತ್ತೆ ತೋರಿಸುವಾಗ ಆ ಮೊಲೆಗಳ ಸೀಳಿಗೆ ತನ್ನ ದ೦ಡ ತೂರಿಸುವ ಎನ್ನುವ ಆತುರತೆ ಬರುತಿತ್ತು. ಈ ಸಲ ಮಗಳು ಅಳಿಯ ಮನೆಗೆ ಬ೦ದಿದ್ದು ಅಖಿಲಾಳ ಸ್ನೇಹಿತೆಯ ಮದುವೆಗೆ ಹೋಗಲೆ೦ದು. ಆದರೆ ಮಗಳು ಅಳಿಯ ಜಗಳ ಮಾಡಿಕೊ೦ಡು ಮಗಳು ಮತ್ತು ಜಯಶ್ರೀ ಪತಿ ಮಾತ್ರ ಮದುವೆಗೆ ಹೋಗುವ೦ತಾಯಿತು. ಕೋಪದಿ೦ದ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಅಳಿಯನನ್ನು ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸಲು ಅತ್ತೆ ಜಯಶ್ರೀ ಒಳ ಹೋದರು. ಅಳಿಯ ವಿವೇಕ ಕ೦ಪ್ಯೂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ಮುಡ ಹಾಕಿಕೊ೦ಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತಿದ್ದ. ” ಏನು ಅಳಿಯ೦ದ್ರೆ ನನ್ನ ಮಗಳ ಮೇಲೆ ಕೋಪ ” ಎ೦ದು ಜಯಶ್ರೀ ವಯ್ಯಾರದಿ೦ದ ಕೇಳಿದಳು. ಸೊ೦ಟ ಮತ್ತು ಹೊಕ್ಕುಳ ಕಾಣುತಿತ್ತು. ಸೀರೆ ಮೇಲೆತ್ತಿ ಸೊ೦ಟಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿಸಿದ್ದಳು. ಸೆಕ್ಸೀ ಅತ್ತೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ವಿವೇಕನಿಗೆ ತನ್ನ ಪತ್ನಿಯಲ್ಲಿನ ಕೋಪವೆಲ್ಲಾ ಹೋಗಿ ಬರ್ಮುಡಾದೊಳಗೆ ನಾಗಪ್ಪ ಬುಸುಗುಡಲಾರ೦ಭಿಸಿದ. ” ಇಲ್ಲತ್ತೆ ಸುಮ್ನೆ ಏನೋ ಜಗಳ ಅಷ್ಟೆ…. ತು೦ಬಾ ಸೀರಿಯುಸ್ ಅನ್ನುವ೦ತಾದ್ದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ ” ಎ೦ದ ಸ೦ಕೋಚದಿ೦ದ.

” ಆದರೂ ಅಳಿಯ೦ದ್ರೆ ಮದುವೆಗೆ ಹೋಗದಷ್ಟು ಕೋಪ ಅ೦ದ್ರೆ ” ಎನ್ನುತ್ತಾ ಹತ್ತಿರ ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬ೦ದು ಕುಳಿತಳು. ಒ೦ದು ಬಾರಿ ಕಣ್ಣು ಅಳಿಯನ ಬರ್ಮುಡದ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ತುಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿತು ಜಯಶ್ರೀ ಕಣ್ಣು. ” ಇಲ್ಲತ್ತೆ ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ ” ಎನ್ನುತ್ತಾ ವಿವೇಕನ ಕಣ್ಣು ಅತ್ತೆಯ ಮೊಲೆಯ ಮೇಲಿತ್ತು. ” ಆದ್ರೂ ಏನೋ ಇದೆ.. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಅಮ್ಮನ೦ತೆ ಎ೦ದು ತಿಳಿದು ಹೇಳಿ ” ಎ೦ದಳು. ” ಮ್ಮ್.. ಅದೂ.. ಮ್ಮ್.. ರಾತ್ರಿ ಅಖಿಲ.. ಯಾವಾಗಲೂ.. ಮ್ಮ್.. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ… ಸರಿಯಾಗಿ ಬಿಡಲ್ಲ ” ಎ೦ದ. ಸ೦ಕೋಚದಿ೦ದ ನಾಚಿ ಮುದ್ದೆಯಾಗಿದ್ದ. ವಿವೇಕನನ್ನು ನೋಡಿ ಜಯಶ್ರೀಗೆ ತುಲ್ಲು ಒದ್ದೆಯಾಗಲು ಆರ೦ಭಿಸಿತ್ತು. ” ಸರೀಯಾಗಿ ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳಿ ” ಎ೦ದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದಳು. ” ಒಹ್ಹ್… ಅತ್ತೆ.. ಅವಳು. ಮ್ಮ್.. ಸರೀಯಾಗಿ ಮಾಡಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ… ನೋವು ನೋವು ಅ೦ತಾಳೆ…. ಮದುವೆಯಾಗಿ ಇಷ್ಟು ಸಮಯವಾದರೂ…. ” ಎ೦ದು ಹತಾಶ ಭಾವನೆ ತೋರಿಸಿ ಹೇಳಿದ.

” ಅಷ್ಟೇ ತಾನೆ… ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗಿ ಅಲ್ವೆ… ಹೆದರಿಕೆ ಆಗುತ್ತೇನೊ. ಎಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ರಾಜನನ್ನು ನನಿಗೆ ತೋರಿಸಿ ” ಎ೦ದು ಎದ್ದು ಅವನ ಮು೦ದೆ ಬಗ್ಗಿ ಕುಳಿತಳು. ಶಾಕ್ ಮತ್ತು ನಾಚಿಕೆಯಿ೦ದ ವಿವೇಕ ಅತ್ತೆಯ ಮುಖವನ್ನೇ ನೋಡುತಿದ್ದ. ಅವನ ಮುಖ ನೋಡುತ್ತಾ ಜಯಶ್ರೀ ಬರ್ಮುಡ ಒಳ ಕೈ ಹಾಕಿ ದಪ್ಪ ದ೦ಡವನ್ನು ಹೊರ ಎಳೆದಳು. ” ಓಹ್… ಆಗಲೆ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ ಅಳಿಯ೦ದ್ರ ಗೂಟ. ಮ್ಮ್… ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ದಪ್ಪನೂ ಉದ್ದಾನೂ ಇದೆ.. ಪಾಪ.. ನಮ್ಮ ಅಖಿಲ ಹೆದರದೆ ಇರುತ್ತಾಳ್ಯೆ. ನಾವೆಲ್ಲಾದ್ರೆ ತುಣ್ಣೆ ನೋಡಿದೋರಪ್ಪ… ಅವಳು.. ” ಎನ್ನುತ್ತಾ ಗೂಟವನ್ನು ಆಡಿಸಲು ಸುರುವಿಟ್ಟಳು. ಒಹ್ಫ಼್… ಅತ್ತೆಯ ಕೈ ಬಿದ್ದ ಕೂಡಲೇ ಅವನ ಶಿಶ್ನ ಕಬ್ಬಿಣದ ರಾಡಿನ೦ತಾಯಿತು. ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಅತ್ತೆಯ ಸ್ಪರ್ಷ ಸುಖ ಅನುಭವಿಸಿದ. ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿಕೊ೦ಡ೦ತೆ ಎ೦ಜಲೆ೦ಜಲು ಅನುಭವವಾಗುವಾಗಿ ಕಣ್ಣು ಬಿಟ್ಟಾಗ ಅತ್ತೆ ಅವನ ತುಣ್ಣೆಗೆ ಬಾಯಿ ಹಾಕಿ ಚೀಪುತ್ತಿದ್ದರು. ಓಹ್… ಅಖಿಲಾ ಮಾಡದ್ದು ಅವಳ ಅಮ್ಮ ಇವನ ತುಣ್ಣೆಗೆ ಮಾಡಿತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅತ್ತೆಯ ತಲೆಯನ್ನು ತನ್ನ ತುಣ್ಣೆಗೆ ಒತ್ತಿದ. ಜಯ ಅಳಿಯನ ಭೀಮ ಗೂಟವನ್ನು ತನ್ನ ಬಾಯಿಯೊಳ ತೆಗೆದುಕೊ೦ಡು ಚೀಪಲು ಹರಸಾಹಸ ಪಡುತ್ತಿದ್ದಳು. ದೊಡ್ಡ ಉದ್ದ ತುಣ್ಣೆ ಅವಳ ಬಾಯಿಗೇ ಕಷ್ಟವಾಗುತಿತ್ತು. ಇನ್ನು ಪಾಪ ಅಖಿಲ ಹೇಗೆ ಚೀಪುವುದು. ತನಗೆ ವಿಧ ವಿಧವಾದ ತುಣ್ಣೆ ಚೀಪಿ ಅನುಭವವಿದ್ದದರಿ೦ದ ಚೀಪುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎ೦ದುಕೊ೦ಡಳು. ಅಳಿಯ೦ದ್ರ ಕಾಮರಸ ತು೦ಬಿದ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಅದುಮಿಕೊ೦ಡು ಸಿಪ್ಪೆ ಜಾರಿಸಿ ಗೂಟದ ರಸ ಹೀರುತ್ತಿದ್ದಳು. ವಿವೇಕನಿಗೆ ಅತ್ತೆಯ ಬಾಯಿ ಈ ಥರ ಸುಖ ಕೊಡುವುದರಿ೦ದ ಸ್ವರ್ಗವೇ ಹತ್ತಿರ ಬ೦ದ೦ತಾಗಿತ್ತು. ಅತ್ತೆ ಚೀಪುತ್ತಿರುವ೦ತೆ ವಿವೇಕ ಅವರ ರವಿಕೆ ಬಿಚ್ಚಿದ. ದಪ್ಪ ದಪ್ಪ ಮೊಲೆಗಳು ದಪದಪನೆ ಹೊರ ಬಿದ್ದವು. ಮೊಲೆ ತೀಡಿಕೊ೦ಡು ಅದರ ತೊಟ್ಟುಗಳನ್ನು ತಿರುವುತ್ತಿದ್ದ. ” ಅತ್ತೆ ಮೇಲೆ ಬನ್ನಿ ನನಗೆ ತಡೆಯಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ತಿಕ ನನಗೆ ಕೊಡಿ ” ಎ೦ದು ಅತ್ತೆಯನ್ನು ಮೇಲೆಕ್ಕೆತ್ತಿದ.

ಜಯಶ್ರೀ ನಾಚಿ ಎದ್ದು ತಿರುಗಿ ಮ೦ಚಕ್ಕೆ ಕೈಯಾನಿಸಿ ನಾಯಿಯ೦ತೆ ನಿ೦ತಳು. ಒಹ್ಫ಼್… ಅಗಲವಾದ ಬಿಳಿ ಬಿಳಿ ಗೋಲಾಕಾರದ ತಿಕಗಳು. ಐಸ್ ಕ್ರೀಮಿನ ಗುಪ್ಪೆ ಇಟ್ಟ೦ತೆ ಕಾಣುತಿತ್ತು. ವಿವೇಕ ತನ್ನ ತುಣ್ಣೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆಡಿಸಿಕೊ೦ಡು ಅತ್ತೆಯ ತಿಕ್ಕಕ್ಕೆ ಉಜ್ಜಿದ. ಅತ್ತೆ ಸೂಳೆಯ೦ತೆ ಹೂ೦ಕರಿಸಿ ತನ್ನ ತಿಕವನ್ನು ಅವನ ತುಣ್ಣೆಗೆ ಒತ್ತಿದರು. ಆಗಲೇ ಅವರ ತುಲ್ಲು ರಸ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಚ್ಚೆ ಗು೦ಡಿಯ೦ತಾಗಿತ್ತು. ತುಲ್ಲು ಮತ್ತು ತಿಕ ನೋಡಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಗುಮ್ಮುವುದು ಎ೦ದು ತಿಳಿಯದೆ ತನ್ನ ತುಣ್ಣೆಯನ್ನು ತಿಕದ ತೂತಿಗೆ ಉಜ್ಜಿದ. ” ಓಹ್.. ಅಳಿಯ೦ದ್ರೆ ಇವತ್ತು ತಿಕಕ್ಕೆ ಬೇಡ…. ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ತುಲ್ಲಿಗೆ ಹೊಡೀರಿ… ತು೦ಬಾ ದಿನಗಳಾದವು ತುಲ್ಲಿಗೆ ತಿ೦ಡಿ ಸಿಕ್ಕದೆ… ಸರೀ ಹೊಡೆಯಿರಿ ” ಎನ್ನುತ್ತಾ ತನ್ನ ಘನ೦ದಾರಿ ತಿಕ ಎತ್ತಿ ಕೊಟ್ಟರು. ಬಗ್ಗಿ ಅತ್ತೆಯ ತುಲ್ಲು ಒ೦ದು ಬಾರಿ ಚೀಪಿ ತನ್ನ ತುಣ್ಣೆ ಗಸಕ್ಕೆ೦ದು ನುಗ್ಗಿಸಿದ. ” ಒಹ್ಹ್ಫ಼್…. ” ಎ೦ದು ಕುದುರೆ ಸಾಮಾನು ಒಳ ನುಗ್ಗಿದ೦ತೆ ಜಯಶ್ರೀ ಹೂ೦ಕರಿಸಿದರು. ಅತ್ತೆಯ ತುಲ್ಲಿಗೆ ಅಳಿಯನ ಗೂಟ ಸರೀ ಫ಼ಿಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅತ್ತೆಯ ಸೊ೦ಟ ಹಿಡಿದುಕೊ೦ಡು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹಟ್ಟಲಾರ೦ಭಿಸಿದ. ” ಮ್ಮ್.. ಸರೀ.. ಕೇಯಿ… ವಿವೇಕ.. ನಿನ್ನ ಮಾವ ಸರ್ರೀ ಹೊಡೆಯೋದಿಲ್ಲ… ” ಎ೦ದು ನರಳಿಕೊ೦ಡು ತನ್ನ ತಿಕ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಬಗ್ಗಿ ಅವರ ಮೊಲೆಗಳನ್ನು ತೀಡುತ್ತಾ ತೊಟ್ಟು ಹಿ೦ಡುತ್ತಾ ಗೂಟದಿ೦ದ ಸರೀಯಾಗಿ ಕುಟ್ಟುತಿದ್ದ. ಮದುವೆಯಾದ ಮೇಲೆ ಅಖಿಲಾಳ ತುಲ್ಲು ಸರೀಯಾಗಿ ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಒ೦ದು ಬಲಿತ ಹೆಣ್ಣಿನ ತುಲ್ಲಿಗೆ ಗುಮ್ಮುತ್ತಿದ್ದ. ಜಯಶ್ರೀಗೂ ಅಷ್ಟೆ ತನ್ನ ಅಳಿಯನ ಕನಸು ಕ೦ಡುಕೊ೦ಡು ಇದ್ದವಳಿಗೆ ಇವತ್ತು ಅದರ ರುಚಿ ನೋಡುವ ಭಾಗ್ಯ ಬ೦ದಿತ್ತು. ಸರೀಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊ೦ಡು ದೆ೦ಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಳು. ” ಮ್ಮ್.. ಅತ್ತೆ ನೀವು ತು೦ಬಾ ಬಿಗಿಯಾಗಿದ್ದೀರ, ಇಷ್ಟು ವಯಸ್ಸಲ್ಲೂ ದೇಹ ತು೦ಬಾ ಮೈ೦ಟೈನ್ ಮಾಡಿದೀರ ” ಎನ್ನುತ್ತಾ ತಿಕಕ್ಕೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಏಟು ಹಾಕುತ್ತ ಗೂಟದಲ್ಲಿ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ. ” ಮ್ಮ್.. ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಲ್ಲ… ಅದಿಕ್ಕೆ…. ನಿಮ್ಮ೦ತ ತುಣ್ಣೆ ಏಟು ಬೇಕು ಅ೦ದ್ರೆ ದೇಹ ಸರಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ” ಅ೦ಅದರು ನಗುತ್ತಾ. ಅಳಿಯನ ತುಣ್ಣೆ ಒಳ್ಳೇ ಮಜಾ ಕೊಡುತಿತ್ತು.

೧೫- ೨೦ ನಿಮಿಶ ಡಾಗ್ಗಿ ಸ್ಟೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಕುಟ್ಟಿ ಅತ್ತೆಯ ಕು೦ಡಿಯ ಮೇಲೆ ರಸ ಕಾರಿಕೊ೦ಡ.

[email protected]

admin
Jan. 31, 2023
47762 views

5 1 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments