ಕಾಮುಕತೆ – ಬಾಗ 9 | Kannada Sex Story

Posted on

ಕಾಮುಕತೆ – ಬಾಗ 9

ಹಾಯ್ ಗೆಳೆಯರೆ ನಮಸ್ಕಾರ…. ಕತೆ ಮುಂದುವರಿಯುವುದು…. ಹೀಗೆ ತಂಗಿಯ ಕತೆ ಕೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ತುಣ್ಣೆ ಎದ್ದೇಳಲು ಸುರುವಾಯಿತು ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಅಜ್ಜಿ ತನ್ನ ತುಲ್ಲನ್ನು ಕೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಏನೇ ನೋಡು ಮತ್ತೆ ನಿನ್ನಣ್ಣನ ಕತ್ತೆತುಣ್ಣೆ ಮತ್ತೆ ಎದ್ದೇಳುತ್ತಾ ಇದೆ ನಿನ್ನ ತುಲ್ಲಿಗೆ ಬೇಕಾ ಅಥವಾ ನನ್ನ ತುಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲಾ ಎಂದು ಕೇಳಿದಳು ಆಗ ತಂಗಿಯು ಅಜ್ಜಿ ನಿನ್ನ ತುಲ್ಲೊಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಹೋಗಿ ಬಂದಿದೆಯೇನೋ ನನ್ನ ತುಲ್ಲಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಸಲ ಹೋಗಲಿ ಬಿಡಿ ಅಜ್ಜಿ ತುಲ್ಲು ತುಂಬಾ ಕೆರೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದಳು ಆಗ ಅಜ್ಜಿ ಆಯ್ತು ನಿನ್ನ ತುಲ್ಲಿಗೇ ಮೊದಲು ಹೋಗಲಿ ನನ್ನ ತುಲ್ಲಿಗೆ ಹೇಗೂ ಅವನ ಬಾಯಿ ಇದೆಯಲ್ವಾ ಅಲ್ಲಿಗೇ ತುಲ್ಲು ಇದ್ತೇನೆ ಸುರುವಾಗಲಿ ತುಲ್ಸೇವೆ ಎಂದಳು ಇಷ್ಟೂ ಹೊತ್ತು ನಾನು ಒಂದು ಕೈಯಿಂದ ತಂಗಿಯ ತುಲ್ಲು ಸವರುತ್ತಲೇ ಇದ್ದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೈಯಿಂದ ಅಜ್ಜಿಯ ತುಲ್ಲು ಕೆರೆಯುತ್ತಿದ್ದೆ ಅಜ್ಜಿ ನನ್ನನ್ನು ಅಲ್ಲಿಗೇ ಮಲಗಿಸಿ ನನ್ನ ತುಣ್ಣೆಗೆ ಬಾಯಿ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಎಬ್ಬಿಸಿದಳು ಬೇಗ ಏಲದಿದ್ದಾಗ ಬೀಜವನ್ನು ಒತ್ತುತ್ತಾ ಏ ಹಲ್ಕಟ್ ಬೋಳಿಮಗನೆ ಸೂಳೆಮಗನೇ ಬೇಗ ಏಳೋ ಎಂದು ತುಣ್ಣೆಗೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತಾ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಚೀಪುತ್ತಿದ್ದಳು ತಂಗಿಯು ಅವಳ ತುಲ್ಲನ್ನು ಅಗಲಿಸಿ ನನ್ನ ಮುಕದ ಹತ್ತಿರ ತಂದು ತುಲ್ಲನ್ನು ಬಾಯಿಯ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಳು ನಾನು ನಾಲಗೆ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿ ತುಲ್ಲನ್ನ ನೆಕ್ಕಲು ಶುರುಮಾಡಿದೆ ಕೈಯಿಂದ ಅವಳ ಎರಡೂಮೊಲೆಗಳನ್ನು ಮರ್ದಿಸತೊಡಗಿದೆ ಅಜ್ಜಿಯ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಮೊಲೆಗಳು ನನ್ನ ಕಾಲಿಗೆ ಬಡಿಯುತ್ತಿದ್ದವು ಕಾಲ ಬೆರಳನ್ನು ಅಜ್ಜಿಯ ಕುಂಡೆಗೆ ಹಾಕಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತುಣ್ಣೆ ಎದ್ದು ಯುದ್ದಕ್ಕೆ ತಯಾರಾದ ಸೈನಿಕನಂತೆ ನೇರ ನಿಂತಿತ್ತು ಈಚೆಯಿಂದ ತಂಗಿಯ ತುಲ್ಲಿಂದಲೂ ರಸ ಹರಿದು ಕೈಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ತುಲ್ಲು ತಯಾರಾಯಿತು ಆಗ ತಂಗಿಗೆ ತುಲ್ಲನ್ನು ತುಣ್ಣೆಯ ಮೆಲೆ ಇಟ್ಟು ಜಾರಿಸಲು ಹೇಳಿದೆ ಆಯಿತೆಂದವಳು ನನ್ನ ಮುಕದ ಮೇಲಿಂದ ತುಲ್ಲು ತೆಗೆದು ನನ್ನ ತುಣ್ಣೆಯ ಮೇಲೆ ತುಣ್ಣೆಯನ್ನಿಟ್ಟು ಮೆಲ್ಲ ಜಾರಿಸಿದಳು ತುಲ್ಲು ಸರೀ ನೀರು ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಚ್ಚೆಯೂ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ತುಣ್ಣೆ ಸರಾಗವಾಗಿ ತುಲ್ಲಿನೊಳಗೆ ಹೊಯಿತು ನಾನು ಮೆಲ್ಲ ಕುಂಡೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಎತ್ತಿ ತುಲ್ಲಿಗೆ ಹಡಲು ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ಟೈಟಾದ ತಂಗಿಯ ತುಲ್ಲು ಬಹಳ ಕುಶಿ ಕೊಡುತ್ತಿತ್ತಿ ಆಗ ತುಲ್ಲು ಹಡುವಾಗ ಇದು ಗೊತ್ತಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ತುಲ್ಲು ಹಡುವ ಆನಂದವನ್ನು ಅನುಬವಿಸುವದು ನೋಡಿ ಅಜ್ಜಿಗೆ ತಡೆಯಲಾಗಲಿಲ್ಲ ಏ ಮಾದರ್ಚೋದ್ ಬಡ್ಡಿಮಗನೆ ಸೂಳೆಮಗನೆ ಹೊಸ ಎಳೆಯ ತುಲ್ಲು ಸಿಕ್ಕಿತೆಂದು ನನ್ನ ತುಲ್ಲು ಮರ್ತೇ ಬಿಟ್ಟಿಯ ಬೋಳೀಮಗನೆ ಈ ಹೊಸ ತುಲ್ಲಿನ ಅಮ್ಮನು ನನ್ನ ತುಲ್ಲಿಂದಲೇ ಬಂದದ್ದು ಆಯ್ತಾ ಎಂದಳು ಅಜ್ಜಿ ನಿನ್ನ ತುಲ್ಲು ಬಿಡಲಿಕ್ಕುಂಟಾ ನನ್ನ ಜೀವನದ ಪ್ರಥಮ ತುಲ್ಲು ನಿಂದು ನನಗೆ ತುಲ್ಲಿನಸುಕ ತೋರಿಸಿದ್ದೇ ನಿನ್ನ ತುಲ್ಲು ಮತ್ತು ಆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ನಿನ್ನ ಮೊಲೆಗಳು ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಗಾತ್ರದ ನಿನ್ನ ಕುಂಡೆಗಳು ಎಲ್ಲಿ ತಾ ನಿನ್ನ ಶಾಟ ಬೋಳಿಸಿದ ಆ ನಿನ್ನ ಪರೋಟತುಲ್ಲು ಬರಲಿ ಕಚಿಕಚ್ಚಿ ತಿಂದು ಬಿಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದೆ ಅಜ್ಜಿಯು ಮುಂದೆ ಬಂದು ಕುಂಡೆಗಳನ್ನೆತ್ತಿ ತುಲ್ಲನ್ನು ನನ್ನ ಮುಕದ ಮೇಲಿಟ್ಟು ಸಂಡಾಸಿಗೆ ಕೂರುವ ಹಾಗೆ ಕೂತಳು ನಾನು ಬಾಯಿ ಆ ಮಾಡಿ ಅವಳ ತುಲ್ಲನ್ನು ತಿನ್ನತೊಡಗಿದೆ ಆಚೆಯಿಂದ ತಂಗಿಯು ತುಲ್ಲನ್ನು ನನ್ನ ತುಣ್ಣೆಯ ಮೇಲೆ ಹಾರಿಸುತ್ತಾ ಕೈ ಎದುರು ತಂದು ಅಜ್ಜಿಯ ದೊಡ್ಡ ಮೊಲೆಗಳನ್ನು ಹಿಚುಕಲು ಶುರುಮಾಡಿದಳು ನಾನು ಒಂದು ಕೈಯನ್ನು ತಂಗಿಯ ಕುಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ಸವರುತ್ತಾ ಕುಂಡೆಯ ತೂತಿನೊಳಗೆ ಒಂದು ಬೆರಳು ಹಾಕಿದೆ ಆ ಎಂದಳು ಕೂಡಲೆ ಕೈ ತೆಗೆದು ಅಜ್ಜಿಯ ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕಿ ಬೆರಳು ಒದ್ದೆ ಮಾಡಿ ಪುನಹ ತಂಗಿಯ ಕುಂಡೆಯೊಳಗೆ ಹಾಕಿದೆ ಈಗ ಮೆಲ್ಲ ಕುಂಡೆಯ ತೂತಿನೊಳಗೆ ಬೆರಳು ಹೋಯಿತು ಅಲ್ಲಿಗೇ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಮಾಡತೊಡಗಿದೆ.

ಅವಳು ತುಲ್ಲನ್ನು ಮೇಲೆಕೆಳಗೆ ಮಾಡುವುದು ನನಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಯಿತು ಇನ್ನೊಂದು ಕೈಯಿಂದ ಅಜ್ಜಿಯ ಕುಂಡೆ ಸವರಲು ಶುರುಮಾಡಿದೆ ಆಗ ಅಜ್ಜಿ ಮೆಲ್ಲ ಕುಂಡೆ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿದಳು ಮೆಲ್ಲ ಬೆರಳನ್ನು ಕುಂಡೆಯ ತೂತಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತ್ರವೆ ಹೋಯಿತು ಬೆರಳು ತೆಗೆದು ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕಿಚೀಪಿ ಒದ್ದೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆ ಬಂದರೂ ಒಂತರಾ ಮತ್ತೇರಿಸಿತು, ಸ್ವಲ್ಪ ಅಜ್ಜಿಯ ತುಲ್ರಸವನ್ನೂ ಬೆರಳಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಅಜ್ಜಿಯ ಕುಂಡೆಯ ತೂತಿನೊಳಗೆ ಹಾಕಿದೆ ಸರಾಗ ಹೋಯಿತು ಎರಡು ಬೆರಳು ಹಾಕಿ ಹಿಂದೆಮುಂದೆ ಮಾಡತೊಡಗಿದೆ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಅತೀವ ಸಂತೋಶವಾಗಿ ತಿರುಗಿ ತುಲ್ಲನ್ನು ತೆಗೆದು ಬಾಯಿಗೆ ಕುಂಡೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟಳು ನಾನು ಕುಂಡೆ ನೆಕ್ಕಲು ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ಅಜ್ಜಿ ಆಗ ತಂಗಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಇಬ್ಬರು ತುಟಿಗೆ ತುಟಿ ಸೇರಿಸಿ ಮುದ್ದಿಸತೊಡಗಿದರು ತಂಗಿಯ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮೊಲೆಯನ್ನು ಅಜ್ಜಿ ಸರೀ ಬಜ್ಜಿಮಾಡತೊಡಗಿದಳು ಆಗ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅಜ್ಜಿ ನಂಗೆ ಈಗ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಅಜ್ಜಿ ಕೂಡಲೆ ತಂಗಿಯ ತುಲ್ಲನ್ನು ನನ್ನ ತುಣ್ನೆಯಿಂದ ತೆಗೆದು ತುಲ್ಲಿಗೆ ಅವಳ ಎರಡು ಬೆರಳು ಹಾಕಿ ಆಡಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ತುಣ್ಣೆಯನ್ನು ಬಾಯಿಯೊಳಗೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡಳು. ನಾನು ಜೋರಾಗಿ ತುಣ್ಣೆ ಆಡಿಸಿ ಅಜ್ಜಿಯ ಬಾಯಿಯೊಳಗೆ ರಸವನ್ನು ಬಿಟ್ತೆ ತಂಗಿಯ ತುಲ್ಲಿಂದಲೂ ರಸ ಬಂದು ನನ್ನ ಕಾಲಮೇಲೆಲ್ಲಾ ಬಿತ್ತು ಅಜ್ಜಿಯ ತುಲ್ಲಿಂದ ಮಾತ್ರ ಬರಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅಜ್ಜಿಯ ತುಲ್ಲು ರಸ ಬಿಡಬೇಕಾದರೆ ನನ್ನ ಬಾಯಿಯೇ ಆಗಬೇಕೆಂದು. ಅಜ್ಜಿ ನನ್ನ ರಸವನ್ನೆಲ್ಲಾ ಕುಡಿದು ಹಾಗೆ ತಂಗಿಯ ತುಲ್ಲಿಂದ ನನ್ನ ಕಾಲಮೇಲೆ ಹರಿದ ರಸವನ್ನೂ ಕುಡಿದು ತನ್ನ ತುಲ್ಲನ್ನು ನನ್ನ ಮುಕಕ್ಕೆ ಒತ್ತತೊಡಗಿದಳು ನನಗೆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಸಿಕ್ಕಿತು ನಾನು ಬಾಯಿ ತೆಗೆದು ಅಜ್ಜಿಯ ತುಲ್ಲಲ್ಲಿ ಜೋರಾಗಿ ಆಅಡಿಸುತ್ತಾ ಎರಡು ಬೆರಳನ್ನು ಅಜ್ಜಿಯ ಕುಂಡೆಯೊಳಗೆ ಹಾಕಿ ಒಂದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಅಜ್ಜಿಯ ಎರಡೂ ತೂತುಗಳನ್ನು ಹಡತೊಡಗಿದೆ. ಅಜ್ಜಿಯು ತುಲ್ಲನ್ನು ಮೂರು ಸಲ ಜೋರಾಗಿ ನನ್ನ ಮುಕಕ್ಕೆ ಬಡಿದು ರಸ ಸುರಿಸಲು ಶುರುಮಾಡಿದಳು ತುಲ್ಲಿಂದ. ಹಾಗೆ ತುಲ್ಲಿಂದ ಬಂದ ರಸವನ್ನೆಲ್ಲಾ ಬಿಡದಂತೆ ಕುಡಿದು ನಡುನಡುವೆ ಕುಂಡೆಯಿಂದ ತೆಗೆದ ಬೆರಳನ್ನೂ ಚೀಪುತ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅಜ್ಜಿಯ ತುಲ್ಲಿಂದ ಬರುವ ರಸದಾರೆ ನಿಲ್ಲುವ ಲಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲ ಆಗ ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡಿದರೆ ತುಲ್ರಸದೊಂದಿಗೆ ಉಚ್ಚೆಯೂ ಬರಲು ಶುರುವಾಗಿತ್ತು. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿನ ಬಳಿಕ ಅಜ್ಜಿಯ ತುಲ್ಲಿಂದ ಬರುವ ರಸಗಳೆಲ್ಲವೂ ನಿಂತ ಮೇಲೆ ತುಲ್ಲನ್ನು ಮತ್ತು ಕುಂಡೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಾಯಿಯಿಂದಲೆ ಒರೆಸಿದೆ ಆಗ ಅಜ್ಜಿ ಎದ್ದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದುಕೊಂಡಳು. ಆಗ ತಂಗಿಯು ನನ್ನ ಕಡೆ ನೋಡಿ ಅಣ್ನ ನನ್ನ ತುಲ್ಲಿಂದಲೂ ಉಚ್ಚೆ ಬರಲು ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದಳು ಹೌದಾ ಬಾ ಹಾಗಾದರೆ ಎಂದೆ ಅವಳು ತುಲ್ಲನ್ನು ನನ್ನ ಮುಕದ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿದಳು ಉಚ್ಚೆ ಹೊಯ್ಯಿ ಎಂದೆ ಆದರೆ ತುಲ್ಲಿಂದ ಉಚ್ಚೆ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ ಆಗ ನಾನು ತುಲ್ಲನ್ನು ಮುಕದ ಹತ್ತಿರ ತರಲು ಹೇಳಿದೆ ತುಲ್ಲನ್ನು ಕೆಳಗಿನಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ತಿಕ್ಕಲು ಶುರುಮಾಡಿದೆ ನಾಲಿಗೆಯಿಂದ ಮದ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೆರಳನ್ನು ಕುಂಡೆಯ ತೂತಿನಲ್ಲು ಹಾಕಿದೆ ಒಮ್ಮೆ ತಂಗಿ ಮೈ ಕೊಡವಿದಳು ಆಗ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ತುಲ್ಲಿಂದ ಈಗ ಜಲದಾರೆ ಬರುತ್ತದೆಂದು ಅದಕ್ಕೆ ತುಲ್ಲಿನ ಉಚ್ಚೆಯ ತೂತನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಾಯಿಗೆ ಹಿಡಿದೆ ಸರ್ರನೇ ಇಳಿಯಲು ಸುರುವಾಯಿತು ಬಿಸಿಬಿಸಿ ಅಮೃತದಾರೆಯಂತ ಉಚ್ಚೆಯದಾರೆ ಪೂರ ಕಾಲಿಯಾಗುವವರೆಗೆ ತುಲ್ಲನ್ನು ಬಿಡಲೆ ಇಲ್ಲ ಕುಂಡೆಯ ತೂತಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಬೆರಳನ್ನೂ ತೆಗೆಯಲಿಲ್ಲ ಕಡೆಗೊಮ್ಮೆ ರಸದಾರೆ ನಿಂತಿತು. ನಂತರ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ತುಲ್ಲು ಮತ್ತು ಕುಂಡೆಯನ್ನು ಬಾಯಿಯಿಂದ ಒರೆಸಿ ನನ್ನ ಈಚೆಬದಿಯಲ್ಲಿ ಅವಳನ್ನು ಮಲಗಿಸಿದೆ ಆಚೆಬದಿಯಲ್ಲಿ ಅಜ್ಜಿ ಅಂಗಾತ ಯುಲ್ಲನ್ನು ಅಗಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಿದ್ದಿದ್ದಳು ಈಚೆಬದಿಯಲ್ಲಿ ತಂಗಿಯೂ ಹಾಗೆಯೇ ಬಿದ್ದುಕೊಂಡಳು ಇಬ್ಬರ ತುಲ್ಲಲ್ಲೂ ಕೈ ಮತ್ತು ಬೆರಳನ್ನು ಹಾಕಿ ನಾನು ಕೂಡ ನಿದ್ದೆಗೆ ಜಾರಿದೆ……. ಇನ್ನೂಇದೆ add comment at- [email protected]

admin
Jan. 31, 2023
13765 views

0 0 votes
Article Rating
Gravatar Image
Athena is a passionate writer who loves to explore the world of erotic storytelling. Since 2017, he has been collecting stories from around the internet and publishing them in one place for everyone to enjoy.
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments