Skip to content

ಕುಟುಂಬ ಸಾಮರಸ್ಯ | Kannada Sex Story

ಕುಟುಂಬ ಸಾಮರಸ್ಯ

 

ಕುಟುಂಬ ಸಾಮರಸ್ಯ

 

ಸೂಚನೆ:- ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪಾತ್ರಗಳು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಕೇವಲ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ನೈಜ ಜೀವನಕ್ಕೊ ಈ ಕಥೆಗೊ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿನ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧ ಗಳಿದ್ದರೊ ಆ ಸಂಬಂಧ ಗಳಿಗೆ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲಾ. ಇದು ಕಥೆಯ ರೋಚಕತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮತ್ತು ಕಾಲ್ಪನಾತೀತ ಯೋಚನೆಯ ಫಲವಾದ ಒಂದು ಕಥೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಸೆಕ್ಸ್ ಸ್ಟೋರಿ ಓದಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಿಳಿಸಿ. ಅದು ಹೊಗಳಿಕೆ /ತೆಗಳಿಕೆ ಆಗಿದ್ದರೊ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ನನ್ನಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಿಳಿಯಬೇಕು ಕಥೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದೆಯೊ ಇಲ್ಲವೊ ತಿಳಿಯಬೇಕು ದಯವಿಟ್ಟು ಓದಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಿಳಿಸಿ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಇಮೇಲ್ ಗೆ ಮೇಲ್ ಮಾಡಿ  ಈ ಮೇಲ್ ಐಡಿ:- nvinayak62@gmail.com

 

ನಮ್ಮದು ಒಂದು ಕೃಷಿಕ ಕುಟುಂಬ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ನಾನು, ನನ್ನ ಅಪ್ಪ, ನನ್ನ ಅಮ್ಮ ಮತ್ತು ತಂಗಿ ಇರುವ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕುಟುಂಬ. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇಬ್ಬರೂ ಸಹ ತಕ್ಕ ಮಟ್ಟಿಗೆ ವಿದ್ಯಾವಂತರೆ ಆದ್ದರೊ ಅವರಿಗೆ ಕೃಷಿಯ ಮೇಲೆ ಒಲವು ಆದ್ದರಿಂದ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗದೆ ನಮ್ಮದೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದೆವೆ. ನಮ್ಮ ಕೃಷಿಭೂಮಿ ಊರಿನಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊರಗೆ ಕಾಡಿನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿಯೆ ನಾವು ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ವಾಸವಿದ್ದೆವೆ. ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಮನೆ ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮಗೆ ತುಂಬಾ ಖಾಸಗೀತನ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಪರಸ್ಪರ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಬಹಳ ಸಾಮರಸ್ಯ ದಿಂದ ಜೀವಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಸಾಮರಸ್ಯ ದ ರಹಸ್ಯ ವೆಂದರೆ ಅದೇ ಕಾಮ. ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧ ಗಳು ಇವೆಯಾದರೊ ಸಂಬಂಧ ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಬೆಲೆ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊ ಕಾಮದ ವಿಷಯ ಬಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಕಾಮದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ನಾಚಿಕೆ ಯಾಗಲ್ಲಿ ಭಯವಾಗಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಾ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಮಕೇಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತೆವೆ. ಹೊರ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅದು ಘೋರ ಅಪರಾಧ ವಾಗಿರಬಹುದು ಆದರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಸಾಮರಸ್ಯ ದ ಸಂಕೇತ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ವಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ಪೀಠಿಕೆ ಸಾಕು ಕಥೆ ಅರ್ಥವಾಗಲು ಈಗ ನೇರ ಕಥೆಗೆ ಬರೋಣ.

ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ತಕ್ಕ ಮಟ್ಟಿಗೆ ವಿದ್ಯಾವಂತರಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಬ್ಬರೂ ನಾವು ಹದಿಹರೆಯಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಮೊದಲು ನಮ್ಮಗೆ ಲೈಂಗಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡತೊಡಗಿದ್ದರು. ಮತ್ತು ಮಾನವ ಶರೀರ ದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಮಾನವ ಶರೀರ ದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ತೊರಿಸುತ್ತಾ ಅಂದರೆ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸುತ್ತಾ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಮತ್ತೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಪಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲಾ ಎಂದು ಹೇಳಿ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರನ್ನು ಸದೃಡರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಾಮದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸುತ್ತಾ ಕಾಮ ಮಾನವ ಜೀವನದ ಅರಿಷಡ ವರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ( ಕಾಮ, ಕ್ರೋಧ, ಮುಂದೆ, ಮತ್ಸರ, ) ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ಕಾಮದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಿ ಸಂಭೋಗ ದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ವಾಗಿ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿ ನಮ್ಮಿಬರಿಂದಲ್ಲೊ ಮಾಡಿಸಿ ಈ ತರಹದ ಸಂಗತಿಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮನು ಅಣಿಗೊಳಿಸಿದ್ದರು.

ಮತ್ತು ನಮ್ಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು ನಮ್ಮದು ಕಾಮ ಕುಟುಂಬ ಈ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಾಮರಸ್ಯ ವಿರಬೇಕೆಂದರೆ ಅದು ಕಾಮದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ತಲೆ ತಲಾಂತರದಿಂದಲೂ ಕಾಮ ಕುಟುಂಬ ವೆ ಆದರೆ ಹೊರಗಿನ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಇದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಾ. ಹಾಗೆ ನೀವಿಬ್ಬರೂ ಕೊಡಾ ಆ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ನಮ್ಮ ನಂತರವೊ ಇದ್ದು ಹೊರಗಿನ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಇದು ತಿಳಿಯಬಾರದು. ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುವ ಹೊಸ ಸದಸ್ಯರು ಕೊಡಾ ಇದ್ದೆ ರೀತಿಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ವುಳ್ಳವರಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತಹವರನ್ನೆ ನಾವು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.

ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಮನರಂಜನೆ ಯ ಯಾವುದೇ ಸಾಧನಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ ಕಾಮ ವೆ ನಮ್ಮ ಮನರಂಜನೆ.

ಅವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗೆ ಕಾಮಕೇಳಿ ನಡೆಸಿ ನಿದ್ರೆ ಹೋದೆವು. ಬೆಳ್ಳಿಗೆ ಎದ್ದು ನಾನು ಬೆತ್ತಲೆಯಾಗಿ ಯೆ ಸಾನ್ನಕ್ಕೆ ಹೊರಡಲು ಸಿದ್ಧನಾದೆ ಅಮ್ಮ ಹೇಳಿದಳು ಲೋ ಬೆತ್ತಲೆಯಾಗಿ ಹೋಗಬೇಡ ಯಾರಾದರೂ ನೋಡಿದ್ದರೆ ಕಷ್ಟ ಆಮೇಲೆ ಆಟ್ಲಿಸ್ಟ ಈ ಟವೆಲ್ ಆದ್ದರೊ ತಗೊಂಡು ಹೋಗು ಅಂತಾ ಹೇಳಿ ಟವೆಲ್ ಕೊಟ್ಟಳು. ನನ್ನ ತಂಗಿ ನಾನು ಬರತ್ತಿನಿ ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿ ನನ್ನೊಡನೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಳು. ಇಬ್ಬರು ಹೊರಗಡೆ ಇರುವ ಬಾತ್ ರೋಮ್ ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಮಚೇಷ್ಟೆ ಮಾಡಿದೆ ಸಾನ್ನ ಮಾಡಿ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನಲು ಹಾಜಾರಾದ್ದೆವು. ಏಕೆಂದರೆ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕೆಲಸಗಳು ಇದ್ದವು. ಕೆಲಸದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕೆಲಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಆಗಬೇಕು ಅವರಿಗೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವ್ಯಾರೂ ಕಾಮಚೇಷ್ಟೆ ಮಾಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಮಾಡುವಂತಿರಲಿಲ್ಲಾ. ಬೆಳ್ಳಿಗೆ ಯಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ದ ವರೆಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಸೊರ್ಯ ನೆತ್ತಿ ಮೇಲೆ ಬಂದಾಗ ಮನೆ ಕಡೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಹಾದಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆವೆ. ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಕೈ ಕಾಲು ತೊಳೆದು ಊಟ ಮಾಡಿ ಊಟದ ನಂತರ ಮನೆಯ ಮುಖ್ಯ ಬಾಗಿಲಿನ ದ್ವಾರವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಬಂದು ಎಲ್ಲರೊ ಬೆತ್ತಲೆಯಾಗಿ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಮುದ್ದಿಸುತ್ತಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ರೆ ಹೋಗುತ್ತೆವೆ. ನಂತರ ಸಾಯಾಂಕಾಲ ಎದ್ದು ಬಟ್ಟೆ ತೊಟ್ಟು ಚಹಾ ಕುಡಿದು ಮತ್ತೆ ತೋಟ ಹೊಲದ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಿ ಪರೀಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ ಕತ್ತಲಾಗುವ ಮುನ್ನ ಮನೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆವೆ. ತಂಗಿ ಅಮ್ಮ ನಿಗೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ. ನಾನು ಮತ್ತು ಅಪ್ಪ ಸಹ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ನೆಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಸೇರಿ ಸಹಾಯದ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಚೇಷ್ಟೆ ಶುರು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆವೆ. ನಂತರ ಊಟ ಮಾಡಿ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಕಾಮ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುತ್ತೆವೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ನಿತ್ಯದ ಪರಿಪಾಠ ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ ಹೊಸದೆನಾದ್ದರೊ ಕೊತೊಹಲಕಾರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿ ಸಿದ್ದೆವು. ಆವಾಗ ನಮ್ಮಗೆ ಹೊಳೆದ್ದದೆ ಮನೆಯ ಹೊರಗೆ ಬಯಲಿನಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಸ್ ಮಾಡುವುದು. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ತೊಂದರೆಗಳಿದ್ದವು. ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ಮಾತು ಆದರೆ ರಾತ್ರಿ ಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆವು ಆದ್ದರೊ ಕೊಡಾ ಬೇಟೆಯಾಡಲು ಹೋಗುವವರು ಕಾಡಿನ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ತಿರುಗಾಡುತ್ತಾ ಇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ.

ಹೀಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ತಲೆಗೆ ಒಂದು ಉಪಾಯ ಹೊಳೆಯಿತು ಅಂದೆಂದರೆ ನಾವು ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ದಿನ ವನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಯಾರೊ ಸಹ ಓಡಾಡುವುದಿಲ್ಲ.

ಅಂದು ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಯು ದಿನ ರಾತ್ರಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕತ್ತಲಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೆ ಎಲ್ಲರೊ ನಗ್ನರಾದೆವು. ಮನೆ ಮುಂದಿನ ಬಯಲಿಗೆ ಬಂದು ಆಗಲೆ ತಂದಿಟ್ಟ ಕಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ ಇಟ್ಟೆವು ಮತ್ತು ಒಂದು ದೊಡ್ದ ಜಮಖಾನೆಯನ್ನು ಹಾಸಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಮನೆಯ ಒಳಗಿನಿಂದ ಬೆಡ್ ಗಳನ್ನು ತಂದು ಹಾಕಿದ್ದೆವು. ನಮ್ಮ ರಾತ್ರಿ ಯು ಊಟವನ್ನು ಸಹ ಬಯಲಿಗೆ ತಂದುಕೊಂಡು ಕ್ಯಾಂಪ್ ಫೈರ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿದೆವು. ನಂತರ ಊಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ನಂತರ ಎಲ್ಲರೂ ಬೆಡ್ ಪಕ್ಕ ಬಂದು ಕುಳಿತು ಕಾಮಕೇಳಿ ನಡೆಸಲು ಅನುವಾದೆವು. ನಾನು ಅಮ್ಮನ ಬಳಿ ಬಂದು ಅವಳ ತುಟ್ಟಿ ಗಳಿಗೆ ಮುತ್ತಿಕ್ಕಿತ್ತಾ ಅವಳ ಅಧರಾಮೃತ ವನ್ನು ಹೀರಿದೆ. ಅಪ್ಪ ಕೊಡಾ ತಂಗಿಯ ಜೊತೆ ಮುದ್ದಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದರು. ಅಮ್ಮ ನಿಗೆ ದಿರ್ಘವಾಗಿ ಚುಂಬಿಸಿ ಹಾಗೆ ಕೆಳಗೆ ಬಂದು ಅವಳ ಮೊಲೆಗಳ ಹತ್ತಿರ ಬಾಯಿ ತಂದು ಒಂದು ಮೊಲೆಯನ್ನು ಚೀಪತೊಡಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದನ್ನು ಅದುಮತೊಡಗಿದೆ. ಅಮ್ಮ ಈ ನನ್ನ ಚೀಪಾಟ ರಿಂದ ಸಣ್ಣಗೆ ಮುಲುಗತೊಡಗಿದಳು. ಆ ಕಡೆ ತಂಗಿ ಕೊಡಾ ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಲುಗುತ್ತಿದ್ದಳು. ಅಮ್ಮ ನ ಕಂದು ಬಣ್ಣದ ಏರಿಯೋಲಾ ಗಳ ಮೇಲೆ ಬೆರಳಾಡಿಸುತ್ತಾ ಮೊಲೆ ತೊಟ್ಟನ್ನು ಚೀಪತೊಡಗಿದೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಕೈ ಬೆರಳುಗಳಿಂದ ಅಮ್ಮ ನ ತುಲ್ಲನ್ನು ತೀಡತೊಡಗಿದೆ ಇದ್ದರಿಂದ ಅಮ್ಮ ತುಂಬಾ ಉನ್ಮಾದಗೊಂಡಳು. ಆಕಡೆಯೊ ಹಾಗೆ ಆಗಿರಬೇಕು ನನ್ನ ಗಮನ ಪೊರ್ತಿ ಅಮ್ಮ ನ ಮೊಲೆ, ತುಲ್ಲುಗಳ ಮೇಲೆಯೆ ಇತ್ತು. ಹೀಗೆ ಸುಮಾರು 10 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಚೀಪಿ ನಂತರ ನಾನು ಬೆಡ್ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದೆ ನನ್ನ ಕೆಳಗೆ ಬಂದ ಅಮ್ಮ ನನ್ನ ತುಣ್ಣೆಯನ್ನು ಚೀಪತೊಡಗಿದಳು. ನನ್ನ ಮೇಲೆ ತಂಗಿ ತನ್ನ ತುಲ್ಲನ್ನು ನನ್ನ ಬಾಯಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅಪ್ಪ ನ ತುಣ್ಣೆ ಊಣ್ಣತೊಡಗಿದ್ದಳು. ಅಪ್ಪ ತುಣ್ಣೆ ಊಣ್ಣಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಅಮ್ಮನ ತುಲ್ಲನ್ನು ನೆಕ್ಕತೊಡಗಿದ್ದರು. ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೊ ಸೇರಿ 69 ಭಂಗಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದೆವು ಅಲ್ಲಿ. ನಾನು ತಂಗಿಯ ಎಳೆ ತುಲ್ಲನು ಚೀಪುತ್ತಾ ಕೆಳಗೆ ಅಮ್ಮ ನಿಂದಾ ತುಣ್ಣೆ ಚೀಪಿಸಿಕೊಳುತ್ತಾ ಸುಖದ ಅಮಲ್ಲಿನಲಿ ತೇಲುತ್ತಿದೆ. ಅಮ್ಮ ನನ್ನ ತುಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸುಮಾರು ಹೊತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಚೀಪಿ ಕಬ್ಬಿಣದ ರಾಡ್ ನ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಳು. ನನ್ನಿಂದ ತಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಆಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಇತ್ತು ತಂಗಿಯ ತುಲ್ಲಿನಿಂದ ರಸಧಾರೆ ಜಿನುಗತೊಡಗಿತ್ತು ಅದೆಲವನ್ನೊ ನಾನು ಒಂದೊಂದು ಬಿಡದೆ ಕುಡಿದುಬಿಟ್ಟೆ. ಈಗ ಇದು ಕೇಯ್ದಾಟಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಸಮಯ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿ ನಾವಿಬ್ಬರೂ ಮೇಲೆದ್ದವು. ಅಮ್ಮ ನನ್ನು ಬೆಡ್ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿಸಿ ಮಿಷನರಿ ಭಂಗಿಗೆ ತಯಾರು ಮಾಡಿದೆ ಅತ್ತ ಅಪ್ಪ ತಂಗಿಯನ್ನು ಬೆಡ್ ಮೇಲೆ ನಾಯಿಯಂತೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಡೋಂಗಿ ಸ್ಟೈಲ್ ( ಶುನಕ ಭಂಗಿ ) ಯಲ್ಲಿ ತಯಾರು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ನಾನು ಕಾದು ಕಬ್ಬಿಣದಂತಾಗಿದ ನನ್ನ ಶಿಶ್ನವನ್ನು ಅಮ್ಮ ನ ತುಲ್ಲ್ ನ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ಒಂದೆರಡು ಬಾರಿ ಉಜ್ಜಿ ಅವಳ ಯೋನಿ ದ್ವಾರದ ಕಡೆ ನನ್ನ ಶಿಶ್ನವನ್ನು ಇಟ್ಟು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಒಳಗೆ ತೊರಿಸುತ್ತಾ ಸಾಗಿದೆ.

ಅಮ್ಮ ಸಣ್ಣಗೆ ಮುಲುಗತೊಡಗಿದ್ದಳು. ಹಾಗೆ ತೊರಿಸುತ್ತಾ ಪೊರ್ತೀ ಒಳಗೆ ಹೋದ ನಂತರ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಶಿಶ್ನವನ್ನು ಆಡಿಸುತ್ತಾ ಕ್ಯೇಯತೊಡಗಿದ್ದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಒಂದೆ ಬಾರಿ ಇಡೀ ಶಿಶ್ನವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಹೊಡೆಯತೊಡಗಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅಮ್ಮ ಜೋರಾಗಿ ಚೀರಿಕೊಂಡಳು. ಏನ್ನೊ ನೀನ್ನು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಮಾಡೋ ಮಗಾ ಅಂದು ಹೇಳಿದ್ದಳು. ಅತ್ತ ಅಪ್ಪ ಕೊಡಾ ತಂಗಿಯ ತುಲ್ಲ್ ಗೆ ತನ್ನ ಶಿಶ್ನವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಟು ಒಂದೆ ಸಲಕ್ಕೆ ಇಡೀ ಶಿಶ್ನವನ್ನು ಒಳಕ್ಕೆ ತೊರಿಬಿಟ್ಟರು ಆದ್ದರಿಂದ ತಂಗಿ ಜೋರಾಗಿ ಚೀರಿಕೊಂಡಳು. ಅಪ್ಪ ತಂಗಿ ಮ ಮೊಲೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಜೋರಾಗಿ ದೆಂಗತೊಡಗಿದ್ದರು. ನಾನು ಕೊಡಾ ಅಮ್ಮ ನನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರಾಗಿ ಕ್ಯೇಯುತ್ತಾ ಅಮ್ಮ ನ ಮೊಲೆ ಮರ್ದಿಸತೊಡಗಿದೆ. ಅಪ್ಪ ಒಂದೆ ಸಮನೆ ತಂಗಿ ತಿನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ಯೇಯ್ದು ಹೈರಾಣಾಗಿ ಸಿದ್ದರು. ಅವರು ಆವೇಶಭರಿತರಾಗಿ ಅವಳ ಕುಂಡೆಗಳಿಗೆ ಟಪ್ಪಾ ಟಪ್ಪ ಎಂದು ಬಡಿಯತೊಡಗಿದ್ದರು. ಒಮೊಮ್ಮೆ ಕೈಯಿಂದ ಅವಳ ಬೆನ್ನು ನಯವಾಗಿ ಸವರುತ್ತಾ ಇನ್ನೊ ಜೋರಾಗಿ ದೆಂಗುತ್ತಿದ್ದರು. ನನ್ನಗೊ ಆವೇಶ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಜೋರಾಗಿ ಕ್ಯೇಯತೊಡಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅಮ್ಮ ನ ಚಂದ್ರನಾಡಿಯನ್ನು ಮೀಟುತ್ತಾ ಅವಳ ಕಾಮಾವೇಶವನ್ನು ಹೆಚ್ಙಿಸಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ನಾನು ಕ್ಯೇಯುವ ಭಂಗಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದೆ. ಅಮ್ಮ ನನ್ನು ಈಗ ಡೊಗಿ ಸ್ಟೈಲ್ ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯೇಯತೊಡಗಿದೆ. ಅಪ್ಪ ಆ ಕಡೆ ಕೊಡಾ ಬೇರೆ ಭಂಗಿಯಲ್ಲಿ ತಂಗಿಯನ್ನು ಕ್ಯೇಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಹೀಗೆ ಸುಮಾರು ಹೊತ್ತು ಕ್ಯೇಯ್ದ ನಂತರ ನಾವಿಬ್ಬರೂ ನಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಗಳನ್ನು ಬದಲಿಸುವುದೆಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿ ತಂಗಿಯನ್ನು ನನ್ನ ಬೆಡ್ ಗೆ ತಗೊಂಡು ಅಮ್ಮ ನನ್ನು ಅಪ್ಪ ನಿಂಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದೆ. ನಂತರ ಇಬ್ಬರಿಗೊ ನಮ್ಮ ತುಣ್ಣೆಯನ್ನು ಚೀಪುವ ಕೆಲಸ ನೀಡಿದ್ದೆವು. ತಂಗಿ ನನ್ನ ತುಣ್ಣೆಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಚೀಪ ಹತ್ತಿದಳು. ನನ್ನಗೆ ಅಮ್ಮ ನ ತುಲ್ಲನ್ನು ನೆಕ್ಕು ಆಸೆಯಾಗಿ ಅವಳ ತುಲ್ಲ್ ಗೆ ಬಾಯಿ ಹಾಕಿ ಚೀಪಲು ಶುರುಮಾಡಿದೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಬೆರಳನ್ನು ಅಮ್ಮ ನ ತಿಕದ ತೊತಿನೊಳಗೆ ತೊರಿಸಿ ಅಲ್ಲಾಡಿಸತೊಡಗಿದ್ದೆ. ಮೂರು ರೀತಿಯ ಅನುಭವ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಅಮ್ಮ ಬೇಗನೆ ಉದ್ರಿಕ್ತ ಳಾದಳು. ಅಪ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತುಣ್ಣೆ ಚೀಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಸುಮಾರು ಹೊತ್ತು ಚೀಪಾಟ ದ ನಂತರ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಕ್ಯೇಯಲು ಸಿದ್ದರಾದೆವು.

ನಾನು ಬೆಡ್ ನಾ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿ ತಂಗಿ ಯನ್ನು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಅವಳ ಗುಲಾಬಿ ವರ್ಣದ ತುಲ್ಲಿಗೆ ನನ್ನ ಉದ್ರೇಕಿತ ಲಿಂಗವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಟ್ಟು ಕೌವ್ ಗರ್ಲ್ ಭಂಗಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯೇಯಲು ಸಿದ್ದರಾದೆವು. ಅತ್ತ ಅಪ್ಪ ಕೊಡಾ ಅದೇ ಭಂಗಿಯಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮನನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಕ್ಯೇಯಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದರು. ನನ್ನ ಶಿಶ್ನದ ಮೇಲೆ ತಂಗಿಯ ತುಲ್ಲನ್ನು ಇಟ್ಟು ಹಾಗೆ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ತುಲ್ಲ್ ನನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಜಾರಿಸಿದಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದೆ. ತಂಗಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದಳು. ಅತ್ತ ಕಡೆ ಅಪ್ಪ ಅದಾಗಲೆ ಅಮ್ಮ ನನ್ನು ದೆಂಗತೊಡಗಿದ್ದರು. ಪೊರ್ತಿ ಶಿಶ್ನ ಒಳಗೆ ಸೇರಿದ ಮೇಲೆ ತಂಗಿಯೆ ಆವೇಶಭರಿತಳಾಗಿ ಸೊಂಟವನ್ನು ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಆಡಿಸತೊಡಗಿದ್ದಳು.

ನಾನು ಕೊಡಾ ಉತ್ಸಾಹ ಭರಿತನಾಗಿ ತಂಗಿಯ ಮೊಲೆಗಳನ್ನು ಬಿಗಿದಪ್ಪಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಮರ್ದಿಸತೊಡಗಿದೆ. ಅತ್ತ ಕಡೆ ಅಪ್ಪ ಕೊಡಾ ಆವೇಶದಿಂದ ಕ್ಯೇಯುತ್ತಿದ್ದರು ಅಮ್ಮನ ಕುಂಡಿ ಗಳಿಗೆ ಬಡಿಯುತ್ತಾ ಅಮ್ಮ ಎಗರಿ ಎಗರಿ ಬೀಳುತ್ತಾ ಕ್ಯೇಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಳು. ನಾನು ನನ್ನ ಶಿಶ್ನವನ್ನು ಜೋರಾಗಿ ಒಂದೆ ಸಲಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಬಲವನ್ನು ಹಾಕಿ ತಂಗಿಯ ತುಲ್ಲೊಳಗೇ ಒಂದು ಏಟು ಕೊಟ್ಟೆ ಆ ಏಟ್ಟಿಗೆ ಅವಳು ಚೀರಿಕೊಂಡಳು. ಹಾಗೆ ಅವಳು ಕಾಮಾವೇಶವನ್ನು ತಡೆಯಲಾರದೆ ಸೊಂಟ ಆಡಿಸುತ್ತಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಗ್ಗಿ ನನ್ನ ತುಟಿಗಳಿಗೆ ದೀರ್ಘ ಚುಂಬನ ನೀಡಿದ್ದಳು. ಆ ಕಡೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಕೊಡಾ ಚುಂಬಿಸಿ ಮುತ್ತಿಕುತ್ತಾ ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲಿ ತೇಲುತ್ತಿದ್ದರು. ನಾನು ನನ್ನ ಎಡಗೈ ಅನ್ನು ಅಮ್ಮ ನ ಮೊಲೆ ಗಳು ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ ಅದುಮಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಅಮ್ಮ ಮುಗುಳ್ನಕ್ಕು ಏನ್ನೊ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಬೇಕಾ ನಿಂಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಆಶೆ ನಾ ನಿನಗೆ ಅಂದಳು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ತಂಗಿ ಲೋ ಅಣ್ಣಾ ನಿನ್ನ ನನ್ನ ಕ್ಯೇಯತ್ತಾ ಇದ್ದಿಯಾ ಅಮ್ಮ ನಾ ಅಲ್ಲಾ ಸುಮ್ಮನೆ ನನ್ನ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡು ಅಂದಳು. ನಾನು ಹಾ ಮುದ್ದು ತಂಗಿ ಬೇಜಾರು ಮಾಡೋಕೊಬೇಡ ನನ್ನಗೆ ಇಬ್ಬರು ಒಂದೆ ಸಮಾನ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ಇನ್ನೊ ಜೋರಾಗಿ ಕ್ಯೇಯುತ್ತಾ ಒಂದು ಬಲವಾದ ಏಟು ಕೊಟ್ಟೆ ಆ ಏಟ್ಟಿಗೆ ಅವಳು ಮುಲುಗುತೊಡಗಿದ್ದಳು. ಅತ್ತ ಕಡೆ ಅಮ್ಮ ನಿಂದು ಅದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಯಾಗಿತ್ತು. ಸುಮಾರು ಹೊತ್ತು ಇದೆ ಭಂಗಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದುದರಿಂದ ಈ ಭಂಗಿಯನ್ನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಈಗ ತಂಗಿಯ ಮುಖ ನನ್ನ ಎದುರಿಗಿದ್ದು ಹಿಂದೆ ಅವಳ ಕುಂಡೆ ಬೆನ್ನು ನನ್ನ ಕಡೆ ಇದ್ದವು. ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಅದೇ ಭಂಗಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು. ತಂಗಿಯ ಕುಂಡೆಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ದೆಂಗತೊಡಗಿದೆ. ಅವಳ ಕಂಕುಳಿನಿಂದ ನನ್ನ ಕೈ ಹಾಕಿ ಅವಳ ಮೊಲೆಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಹಿಸುಕತೊಡಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ಸುಮಾರು ಹೊತ್ತು ಕೇಯ್ದು ನಂತರ ಬೇರೆ ಭಂಗಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯೇಯಲು ಅಣಿಯಾದೆವು. ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಕೊಡಾ ಬೇರೆ ಭಂಗಿಗೆ ತಯಾರಾದ್ದರು.

ನಾನು ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಒಂದು ಮುತ್ತು ಕೊಟ್ಟು ತಂಗಿ ಬಳಿ ಬಂದು ತಂಗಿಯನ್ನು ಬೆಡ್ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿಸಿ ನಾನು ಎದ್ದು ನಿಂತುಕೊಂಡು ಅವಳ ಮಧ್ಯೆ ಬಂದು ಅವಳ ಎರಡು ಕಾಲುಗಳನ್ನು ನನ್ನ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಅವಳ ಯೋನಿ ಗೆ ನನ್ನ ಶಿಶ್ನವನ್ನು ಇರಿಸಿ ಕಾಮದಾಟಕ್ಕೆ ತಯಾರಾದೆ. ಅತ್ತ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ನನ್ನು ಮಿಷನರಿ ಭಂಗಿಯಲ್ಲಿ ತಂದು ಕ್ಯೇಯಲು ಸಿದ್ದರಾದ್ದರು. ನನ್ನ ಶಿಶ್ನವನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ತಂಗಿ ತುಲ್ಲೊಳಗೇ ಸೇರಿಸುತ್ತಾ ಅರ್ಧ ಒಳಗೆ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಒಂದೆ ಸಲ ವೇಗದಿಂದ ಶಿಶ್ನವನ್ನು ನೊಕ್ಕಿಬಿಟ್ಟೆ ಆದ್ದರಿಂದ ತಂಗಿ ಕೊಗ್ಗಿಕೊಳ್ಳತೊಡಗಿದ್ದಳು. ಅವಳ ಕೊಗ್ಗಾಟವನ್ನು ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಕ್ಯೇಯಲು ಶುರುಮಾಡಿದೆ. ಅತ್ತ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ನನ್ನು ಜೋರಾಗಿ ಕ್ಯೇಯುತಿದ್ದರು. ಅವಳ ತುಲ್ಲಿನಿಂದ ರಸ ಒಸರುತ್ತಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಕುಡಿಯುವ ಮನಸಾದರೊ ತಂಗಿಯನ್ನು ಕ್ಯೇಯುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಬಲವಾದ ಏಟ್ಟಿನಿಂದ ತಂಗಿಯ ಮೊಲೆಗಳು ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಎಗರಿ ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದವು. ಅತ್ತ ಅಮ್ಮ ನ ಮೊಲೆ ಗಳನ್ನು ಸಹ ಅಪ್ಪ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದು ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ದೆಂಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಹೀಗೆ ಅದೇ ಭಂಗಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಹೊತ್ತು ಕ್ಯೇಯ್ದ ನಂತರ ನನ್ನ ಸ್ಕಲ್ನನದ ಸಮಯ ಹತ್ತಿರವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಶಿಶ್ನವನ್ನು ತುಲ್ಲಿನಿಂದ ತೆಗೆದು ನನ್ನ ವಿರ್ಯವನ್ನು ತಂಗಿ ಬಾಯಿಗೆ ಹಿಡಿದೆ ಅವಳ ಮುಖದ ತುಂಬೆಲ್ಲಾ ವಿರ್ಯಮಯವಾಯಿತ್ತು ಇನ್ನುಳಿದ ವಿರ್ಯ ನನ್ನು ಸ್ವಚ್ಚಗೊಳಿಸಲು ಶಿಶ್ನವನ್ನು ಅಮ್ಮನ ಬಾಯೊಳಗೆ ಇಟ್ಟೆ ಅಮ್ಮ ನನ್ನ ತುಣ್ಣೆಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಚೀಪಿ ಒಂದು ತೊಟ್ಟು ವೀರ್ಯ ನನ್ನು ಬಿಡದೆ ಕುಡಿದುಬಿಟ್ಟಳು. ಅದೇ ರೀತಿ ಅಪ್ಪನ ವಿರ್ಯವನ್ನು ತಂಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಚೀಪಿ ಕುಡಿದ್ದಳು. ತುಂಬಾ ಹೊತ್ತಿನ ವರೆಗೆ ಕ್ಯೇಯ್ದಾಡಿದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಡ್ ಮೇಲೆ ಒರಗಿದ್ದೆವು.

ನಾನು ಅಮ್ಮನ ಪಕ್ಕ ಒರಗಿಕೊಂಡು ಅಮ್ಮ ನ ಇಡೀ ದೇಹವನ್ನು ನಯವಾಗಿ ಸವರುತ್ತ ಇದ್ದೆ ಹಾಗೆ ಸವರುತ್ತ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ನನ್ನ ಕೈ ಅಮ್ಮನ ತಿಕಕ್ಕೆ ತಾಗಿತ್ತು. ಅಮ್ಮನ ತಿಕ್ಕ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ನನ್ನ ತುಣ್ಣೆ ಎದ್ದು ನಿಂತಿತು. ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಅಮ್ಮ ನಗಲಾರಂಭಿಸಿದ್ದಳು. ಏನೋ ತಿಕ್ಕ ಬೇಡ ಕಣೋ ತುಂಬಾ ನೋವಾಗುತ್ತೆ ಅಂದಳು. ಇಲ್ಲಾ ನಾನು ನೋವಾಗದೆ ಇರೋ ತರಾ ನೋಡಕೊಳತ್ತಿನಿ ಅಮ್ಮ ಮೊದಲು ಬೆರಳು ಹಾಕಿ ಆಡಿಸತ್ತಿನಿ ನಿನ್ನಗೆ ಹಿತವಾಗಿ ಇದ್ದೆ ಅನಿಸಿದ್ದರೆ ತುಣ್ಣೆ ಹಾಕತಿನಿ ಅಂದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಳು. ಆ ಕಡೆ ಅಪ್ಪ ಕೊಡಾ ತಂಗಿಯ ತಿಕ್ಕ ಸವರುತ್ತ ಇದ್ದರು ಬೆರಳು ಹಾಕಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೆ ಅವರನ್ನು ತಡೆದು ತುಂಬಾ ನೋವಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಬೇಡ ಎಂದು ತಡೆದು ಬೇಕಾದರೆ ತಿಕ್ಕಾ ನೆಕ್ಕಿ ಎಂದಳು. ತಂಗಿ ತಿಕ್ಕಾ ಕ್ಯೇಯ್ದಾಟಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಇಲ್ಲದನ್ನು ಕೊಂಡು ಅವಳ ಒತ್ತಾಯ ಪೊರ್ವಕವಾಗಿ ಕ್ಯೇಯುವುದು ಸರಿ ಅಲ್ಲವೆಂದು ಅವಳ ತಿಕ್ಕಾ ನೆಕ್ಕಲು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರು. ನಾನು ಅಮ್ಮ ನ ತಿಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬೆರಳು ಹಾಕಿ ಉಜ್ಜತೊಡಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅವಳನ್ನು ಚುಂಬಿಸತೊಡಗಿದೆ. ಅತ್ತ ಅಪ್ಪ ತಿಕ್ಕಾ ನೆಕ್ಕುತ್ತಾ ತಂಗಿಯ ತುಲ್ಲನ್ನ ಚಂದ್ರನಾಡಿಯನ್ನು ಉಜ್ಜುತ್ತಾ ತಂಗಿಗೆ ಉದ್ರೇಕಗೊಳಿಸತೊಡಗಿದ್ದರು. ಅಮ್ಮ ಹಾ ಹೋಮ್ ಅಂತಾ ಮುಲುಗುತ್ತಿದ್ದಳು ನಾನು ಬೆರಳನ್ನು ಇನ್ನೊ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಕ್ಕ ದೊಳಗೆ ಆಡಿಸಿ ಅವಳ ಮೊಲೆಯೊಂದನ್ನು ಬಾಯಿಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಚೀಪತೊಡಗಿದೆ. ಇತ್ತ ತಂಗಿ ಆಹ್ ಆಹ್ ಹಮ್ ಹ್ ಹ್ ಓಹ್ ಹ್ ಎಂದು ಅರಚೀಕೊಳುತ್ತಾ ಅಪ್ಪ ನ ಚೀಪಾಟ ಉಜ್ಜುವಿಕೆಯನ್ನು ಆನಂದಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು. ನಾನು ಅಮ್ಮನ ನಾ ತಿಕ್ಕ ವನ್ನು ಸುಮಾರು ಹೊತ್ತಿನಿಂದ ಉಜ್ಜುತ್ತಾ ಮತ್ತೆ ಅನೇಕ ಚೇಷ್ಟೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಆದ್ದರಿಂದ ಅಮ್ಮ ಈಗ ಕ್ಯೇಯಲು ಸಿದ್ದಳಾದಳು. ನಾನು ಅಮ್ಮನನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೆ ಅಮ್ಮ ಈಗ ತಿಕ್ಕಾ ಕ್ಯೇಯಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ಅದಕ್ಕೆ ಅಮ್ಮ ಹಾ ಮಗಾ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋವಂತ್ತು ಆಗುತ್ತೆ ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಈ ಅಮ್ಮ ಅಷ್ಟು ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಹೇಗೆ ಹೇಳು ಹಾ ಕ್ಯೇಯಿ ತಿಕ್ಕಾ ನಾ ಕ್ಯೇಯಿ ಬಾ ಎಂದು ಸಿದ್ದಳಾದ್ದಳು. ಅತ್ತ ತಂಗಿ ಕೊಡಾ ಕ್ಯೇಯ್ದಾಟಕ್ಕೆ ಸಿದ್ದಳಾಗಿದ್ದಳು. ನಾನು ಬೆಡ್ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದೆ ಅಮ್ಮ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಬಂದು ತನ್ನ ತಿಕ್ಕದ ತೊತನ್ನು ನನ್ನ ಶಿಶ್ನದ ಮೇಲಿರಿಸಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಜಾರಿಸತೊಡಗಿದ್ದಳು. ಅವಳ ತಿಕ್ಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಗುವಾಗಿದರಿಂದ ಅಮ್ಮ ನಿಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋವಾಗುತಿತ್ತು. ಅತ್ತ ಅಪ್ಪ ತಂಗಿಯನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಕ್ಯೇಯತೊಡಗಿದ್ದರು. ತಂಗಿ ಅಪ್ಪ ನ ಸೊಂಟ ಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಕಾಲನ್ನು ಸುತ್ತಿಕೊಂಡು ಅಪ್ಪ ನ ಹೆಗಲಿಗೆ ತನ್ನ ಕೈಗಳಿಂದ ಬಿಗಿದುಕೊಂಡಳು. ಅಪ್ಪ ಆವೇಶಭರಿತರಾಗಿ ಅವಳ ತುಲ್ಲ್ ಅನ್ನು ಕ್ಯೇಯತೊಡಗಿದ್ದರು. ಅಮ್ಮ ನೋವಿನಿಂದ ಅರಚುತ್ತಿದ್ದಳು ಇದನ್ನರಿತ ನಾನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕ್ಯೇಯತೊಡಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಅಮ್ಮ ನನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಗ್ಗಿಸಿ ಅವಳ ತುಟಿಗೆ ದೀರ್ಘ ಚುಂಬನ ನೀಡುತ್ತಾ ನಿಧಾನವಾಗಿ ತಿಕ್ಕವನ್ನ ಕ್ಯೇಯುತ್ತಾ ನೋವು ಮರೆಸಲು ತುಟ್ಟಿ ಗೆ ಚುಂಬಿಸುತ್ತಾ ತಿಕ್ಕದೊಳಗೆ ತುಣ್ಣೆ ಆಡಿಸುತ್ತಾ ತಿಕ್ಕದ ಆಳವನ್ನು ತಲುಪಿ ಪೊರ್ತಿ ಶಿಶ್ನವನ್ನು ಒಳಗೆ ಹಾಕಿ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಕ್ಯೇಯುತ್ತಾ ಸಾಗಿದೆ. ಇತ್ತ ಅಪ್ಪ ಮಗಳ ದೆಂಗಾಟ ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಈಗ ಅಮ್ಮ ನಿಂಗೆ ನೋವು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿ ಕ್ಯೇಯ್ದಾಟವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು. ಇದ್ದರಿಂದ ಉತ್ತೇಜನ ಗೊಂಡ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಯೇಯತೊಡಗಿದೆ. ಅತ್ತ ಅಪ್ಪ ಮಗಳ ಕ್ಯೇಯ್ದಾಟ ಮುಗಿದಿದ್ದರಿಂದ ಇಬ್ಬರು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ನಾನು ಅಮ್ಮ ನನ್ನು ಈಗ ಜೋರಾಗಿ ಕ್ಯೇಯಲು ಆರಂಭಿಸಿದೆ ಹೀಗೆ ಸುಮಾರು ಹೊತ್ತು ಕೇಯ್ದ ನಂತರ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ ಅಪ್ಪ ನ ತುಣ್ಣೆ ಮತ್ತೆ ನಿಗುರತೊಡಗಿದ್ದರಿಂದ ಅಪ್ಪ ತಡ ಮಾಡಿದೆ ನನ್ನ ಅಮ್ಮ ನಾ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಅಮ್ಮನ ತುಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಶಿಶ್ನವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಕ್ಯೇಯತೊಡಗಿದ್ದ. ಆದ್ದರಿಂದ ಚಿಂತಾಕ್ರಾಂತಳಾದ ಅಮ್ಮ ಜೋರಾಗಿ ಅರಚ್ಚಿಕೊಳತೊಡಗಿದ್ದಳು. ತಂಗಿ ತನ್ನ ತುಲ್ಲನ್ನು ನನ್ನ ಬಾಯಿಗಿಟ್ಟು ಚೀಪಿಸಿಕೊಳ್ಳ ತೊಡಗಿದ್ದಳು. ಕೆಳಗೆ ನನ್ನ ತುಣ್ಣೇ ತಿಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ತುಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ನ ತುಣ್ಣೆ ಈ ಡಬ್ಬಲ್ ಪನೇಟರೇಷನ್ ನಿಂದ ಅಮ್ಮ ಹೈರಾಣಾಗಿ ಹೋದ್ದಳು ಅಪ್ಪ ಅವಳು ಕೊಗ್ಗಿಕೊಳ್ಳದ್ದಂತೆ ಅಮ್ಮ ನಿಗೆ ಚುಂಬಿಸುತ್ತಾ ಕ್ಯೇಯುತ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಇತ್ತು ತಂಗಿಯ ತುಲ್ಲರಸ ಹರಿಯತೊಡಗಿತ್ತು ಆ ರಸವನ್ನು ಕುಡಿಯುತ್ತಾ ಒಂದು ಕಡೆ ತಿಕ್ಕಾ ನನ್ನು ಕ್ಯೇಯುತ್ತಾ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲಾಡಿದ್ದೆ. ಹೀಗೆ ಸುಮಾರು ಹೊತ್ತು ಇಬ್ಬರು ಅಮ್ಮನ ತಿಕ್ಕ ತುಲ್ಲ್ ಅನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಮನಸಾರೆ ಕೆಯ್ದು ಕೊನೆಗೆ ನಾನು ಅಮ್ಮನ ತಿಕ್ಕದಲ್ಲಿ ವಿರ್ಯ ಬಿಟ್ಟೆ ಅಪ್ಪ ತುಣ್ಣೆ ಹೊರ ತೆಗೆದು ಅಮ್ಮ ಮಗಳಿಬ್ಬರಿಗೋ ತನ್ನ ವಿರ್ಯ ನನ್ನು ಹಂಚಿದ್ದರು ನಂತರ ಇಬ್ಬರು ನನ್ನ ತುಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸಹ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಚಗೊಳಿಸಿದ್ದರು. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಮುತ್ತಿಕ್ಕಿ ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಮುದ್ದಿಸುತ್ತಾ ಅಲ್ಲಿಯೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ನಿದ್ರೆ ಗೆ ಜಾರಿದ್ದೆವು ಎನ್ನೊ ಕಚ್ಚಿದಂತಾಗಿ ಎಚ್ಚರವಾಯಿತು. ನೋಡಿದ್ದರೆ ಬೆಳಕು ಹರಿಯುವ ಸಮಯವಾಗಿತ್ತು. ಬೇಗ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಎಬ್ಬಿಸಿದೆ ಎಲ್ಲರೊ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡೆವು. ನಂತರ ಎಲ್ಲರೊ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಾನ್ನ ಮಾಡಲು ಹೋಗಿ ಒಬ್ಬರು ಮೈ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಉಜ್ಜಿಕೊಳುತ್ತಾ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಸಾನ್ನ ಮುಗಿಸಿ ಬಂದು ಬಟ್ಟೆ ತೊಟ್ಟುಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಬೇಗ ಬೇಗ ತಿಂಡಿ ಚಹಾ ತಯಾರಿಸಿ ಚಹಾ, ತಿಂಡಿ ಸೇವಿಸಿ ನಮ್ಮ ನಿತ್ಯದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋದೆವು.

ಈ ಕಥೆ ಇಷ್ಟವಾದಲ್ಲಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಇಮೇಲ್ ಗೆ ಕೊಡಾ ಮೇಲ್ ಮಾಡಬಹುದು ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ಮುಂದುರಿಸಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ವನ್ನು ಯಾವ ಯಾವ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅಮ್ಮ ನನ್ನು ಯಾವ ಯಾವ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ರತಿಕ್ರೀಡೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಿರಿ ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಈ ಕಥೆಯ ಮುಂದುವರಿಕೆ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಲಹೆ ಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅನಿಸಿಕೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಲಹೆ ಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ.

 

ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ:- nvinayak62@gmail.com

nvinayak34
Jan. 31, 2023
48785 views

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments