Skip to content

ಗೆಳತಿಯೊಂದಿಗೆ ಕಾಮೊತ್ಸವ | Kannada Sex Story

ಗೆಳತಿಯೊಂದಿಗೆ ಕಾಮೊತ್ಸವ

ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದು ನನ್ನ ಮೊದಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಓದಿ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ತಿಳಸಿ ಹೇಗಿದೆ ಎಂದು….. ಇದು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ನಿಜವಾದ ಘಟನೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆನೆ

ನನ್ನ ಹೆಸರು ಆರ್ಯನ್ 25 ವರ್ಷ ಬಿ ಇ ಪಧವಿ ಮುಗಿಸಿದ್ದೆನೆ, ಹುಡುಗಿಯ ಹೆಸರು ಅಂಜಲಿ 20 ವರ್ಷ ೨೮-೨೬-೩೦ ಸೆಕ್ಸಿ ಫಿಗರ್…. ಈಗ ಕಥೆಗೆ ಬರೊಣ

ನಾನಗ ಪಧವಿ ಕೊನೆಯ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನಗೆ Facebook ಮೂಲಕ ಅಂಜಲಿಯ ಪರಿಚಯವಾಯಿತು ದಿನವು ಇಬ್ಬರು ಮೆಸೆಜ್ ಮಾಡುತ್ತ ಪರಿಚಯ‌ ಸ್ನೇಹ‌ವಾಗಿ ಬೆಳೆಯತು ಇಬ್ಬರು ತುಂಬಾ ಹತ್ತಿರವಾದೆವು ಎಷ್ಟೆಂದರೆ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಷ್ಟು ಅದಾದ ಸ್ವಲ್ಪ‌‌ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ‌‌ ರಜೆ ಶುರುವಾಯಿತು ಆಗ‌‌‌ ಇಬ್ಬರು ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಮಾತನಾಡಿಕೊಂಡು ಉಡುಪಿ ಯಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿ‌‌‌ ಉಡುಪಿಗೆ ಹೊಗಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿ‌ ಸುತ್ತಾಡಿ‌ ಮುಗಿಸುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ‌ ಸಂಜೆ‌ಯಾಯಿತು ಅಂದು ಅಲ್ಲಿಯೆ ಲಾಡ್ಜ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಉಳಿದು‌ಕೊಂಡೆವು ರಾತ್ರಿ ಊಟದ ನಂತರ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಕುಳಿತಿದ್ದೆವು ಅವಳು ಉಟ್ಟಿದ್ದ ಟೈಟ್ ಜಿನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸೆಕ್ಸಿಯಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದಳು ಅವಳನ್ನೆ ನೋಡುತ್ತ ಹಾಗೆ ಅವಳ ತುಟಿಗೆ ನನ್ನ ತುಟಿ ಸೇರಿಸಿ ಮತ್ತು ಕೊಟ್ಟೆ ಅದಕ್ಕವಳು ಮೊದಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು ನಂತರ ಅವಳು ಸಹಕರಿಸತೊಡಗಿದಳು ಚುಂಬನ ಹೆಚ್ಚಿದಂತೆ ಇಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿ ಕಾಮಕ್ರಿಡೆಗೆ ಸಿದ್ಧರಾದೆವು

ನಾನು ಮೆಲ್ಲ‌ ಅವಳ ಮುಖವೆಲ್ಲ ಮುತ್ತಿಡುತ್ತ ಅವಳ ಮೊಲೆ ಹಿಸುಕುತ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅವಳು ನನ್ನ ಪ್ಯಾಂಟಿನ‌ಮೆಲೆ ಕೈ ಹಾಕಿ ನನ್ನ ತುಣ್ಣೆ ಸವರುತ್ತಿದ್ದಳು ನಾನು ಅವಳು ಹಾಕಿದ್ದ ಟಿ ಶರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಬ್ರಾ ಕಿತ್ತೆಸೆದು ಅವಳ ಮೊಲಗಳನ್ನು ಒಂದರ ನಂತರ ಒಂದರಂತೆ ಬಾಯಿ ಹಾಕಿ ಚಿಪುತ್ತಾ ಕಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದೆ ಅವಳು ನನ್ನ ಶರ್ಟ್ ತೆಗೆದು ಅಪ್ಪಿ ಮುದ್ದಾಡುತ್ತಿದ್ದಳು ನಂತರ ಇಬ್ಬರು ೧೦ ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ತುಟಿಗೆ ತುಟಿ ಇಟ್ಟು ಮುದ್ದಾಡಿ ನಾನು ಅವಳ‌ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಹಾಗು ಕಾಚ ತೆಗೆದು ಬೆತ್ತಲೆ‌ ಮಾಡಿದೆ ಅವಳು ನನ್ನ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಹಾಗು ಅಂಡರ್ ವಿಯರ್ ತೆಗೆದು ಬೆತ್ತಲಾಗಿಸಿದಳು.

ನಾನು ಅವಳನ್ನು ಮಂಚದ ಮೆಲೆ‌ಮಲಗಿಸಿ ಪಾದದಿಂದ ಮುದ್ದಾಡುತ್ತ ತೊಡೆಯವರೆಗು ಬಂದೆ ನಂತರ ಅವಳ ತೊಡೆಯ ಮಧ್ಯ ಅದಾಗಲೆ ನೀರು ಸುರಸಿಕೊಂಡು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಅವಳ ತುಲ್ಲನ್ನೊಮ್ಮೆ ವಾಸನೆ ನೊಡಿ ಅದರ ವಾಸನೆಗೆ ಮತ್ತೆರಿ ಅವಳ ತುಲ್ಲಿಗೆ ಬಾಯಿ ಹಾಕಿ ಚೀಪತೊಡಗಿದೆ ಆಗ ಅವಳು ಕಾಮೊದ್ರೆಕಳಾಗಿ ನರಳುತ್ತದ್ದಳು ಅವಳ ನರಳಾಟ ಕೇಳಿ ನಾನಿನ್ನು ಚಿಪುವುದನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದೆ ಹೀಗೆ ಸುಮಾರು ೨೦ ನಿಮಿಷ ಚೀಪಿ ಅವಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಾಮಾಮ್ರುತವನ್ನು ಕುಡಿದು ಅವಳ ಮೆಲೆ ಬಂದೆ ಆಗ ಅವಳು ನನ್ನ‌ ತುಣ್ಣೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಮಾಡುತ್ತ ತನ್ನ ಬಾಯಿಯೊಳಗಡೆ ಹಾಕಿ ಚಿಪಲು ಶುರು ಮಾಡಿದಳು ನನ್ನ ತುಣ್ಣೆ ಅವಳ ಗಂಟಲವರೆಗು ಹೊಗಿ ಬರುತ್ತಿತ್ತು ಹೀಗೆ ಚೀಪಿ ಅವಳು‌ ನನ್ನ ರಸ‌‌ ಕುಡಿದು ಮಲಗಿದಳು.

ಮಲಗಿದ ಮೆಲೆ ನಾನು ಅವಳ‌ ಎರಡು ತೊಡಗಳನ್ನು ಅಗಲಿಸಿ ತುಣ್ಣೆಯನ್ನ ಅವಳ‌‌ ತುಲ್ಲಿನ ಮೇಲಿಟ್ಟು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಒಳತಳ್ಳಿದೆ ವರ್ಜಿನ್ ತುಲ್ಲು ಬಿಗಿಯಾಗಿತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಒಳಗೆ‌ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ನಂತರ ತುಣ್ಣೆ ಹೊರತಗೆದು ಒಂದೆ ಬಾರಿಗೆ ಜೋರಾಗಿ ಒಳತಳ್ಳಿದೆ ಆಗ ಅವಳ ಕನ್ಯಾ ಪೊರೆ ಹರಿದು ರಕ್ತ ಬರುತ್ತಿತ್ತು ಆಗ ಅವಳು ಅಳತೊಡಗಿದಳು ಅವಳಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ‌ ಸಮಯದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಅವಳ‌‌ ತುಲ್ಲಿಗೆ ತುಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಮಾಡತೊಡಗಿದೆ ಆಗ ಇಬ್ಬರು ಕಾಮಸುಖವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅನುಭವಿಸುತ್ತ ಅವಳ ತುಲ್ಲು ಆಗಲೆ ನೀರು ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಆಗ ನನ್ನ‌‌ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಏಟಿಗು ಪಚಕ್ ಪಚಕ್ ಎಂದು‌ಶಬ್ಧ ಬರುತ್ತಿತ್ತು ಹಾಗು ಅವಳ‌ ನರಳಾಟ ಅಮ್ಮಮ್ಮ್ಮ್ಮ. ಹಹಃಃಹಃಃಃಹಃಹಹ ಎಂಬ ಅವಳ‌ ಶಬ್ಧ ರೂಮಿನ ತುಂಬಾ ಇಬ್ಬರ ಬೆವರನ‌ವಾಸನೆ ಎಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಬರುವಂತೆ ಅಗಿತ್ತು ಹೀ‌ಗೆ ಸುಮಾರು ೩೦ ನಿಮಿಷ ಅವಳಿಗೆ ಕೆಯ್ದು‌ ನನಗೆ ರಸ ಬರುವಂತಾಯ್ತು ಅಷ್ಟರಲ್ಲಾಗಲೆ ಅವಳು ಎರಡು ಬಾರಿ‌ ರಸ ಸುರಿಸಿದ್ದಳು ನಾನು ತುಣ್ಣೆ ಹೊರತೆಗೆದು ನನ್ನ ರಸವನ್ನೆಲ್ಲಾ ಅವಳ ಬಾಯಿಗೆ ಬಿಟ್ಟೆ ಅವಳದನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಕುಡಿದು ತುಣ್ಣೆ ಚೀಪುತ್ತಿದ್ದಳು ನಂತರ ಇಬ್ಬರು ಮುದ್ದಾಡುತ್ತ ಮಂಚದ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದೆವು.

ಹೀಗೆ ಆ ರಾತ್ರಿ ಇಬ್ಬರು ೩ ರೌಂಡ್ ಕೆಯ್ದಾಡಿ ಮಲಗಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಇಬ್ಬರು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಊರುಗಳಿಗೆ ಬಂದೆವು ನಂತರ ಅವಳು‌ ನಾನು ೫-೬ ಬಾರಿ‌ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಕೆಯ್ದಾಡಿದ್ದೆವೆ….

ಇದು ನನ್ನ‌ ಮೊದಲ ಕಥೆ ಹೆಗಿದೆ ಎಂದು ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ತಿಳಿಸಿ.

admin
Jan. 31, 2023
8929 views

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments