Skip to content

ಗ್ರಹಾನ್ವೇಷಣೆ ಭಾಗ 2 | Kannada Sex Story

ಗ್ರಹಾನ್ವೇಷಣೆ ಭಾಗ 2

 

ಗ್ರಹಾನ್ವೇಷಣೆ ಭಾಗ 2 ಸೊಚನೆ:- ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಎಲ್ಲಾ ಪಾತ್ರಗಳು ಕೇವಲ ಕಾಲ್ಪನಿಕ .ಇದು ಒಂದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅಥವಾ ವಿಜ್ಞಾನ ಧಾರಿತ ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕಥೆ ಸಾಗುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಧಾರಿತ ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲುವ ಕಥೆಗಳು ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಹಲವರಿಗೆ ಕಥೆ ಇಷ್ಟವಾಗದೆ ಇರಬಹುದು. ಇದು ಕನ್ನಡ ಸೆಕ್ಸ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗ. ನಿಮ್ಮಗೆ ಕಥೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟವಾಗದೆ ಇದ್ದರು ಸಹ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅಥವಾ ಕೆಟ್ಟ ಕಮೆಂಟ್ ಕೊಡಾ ಆಗಬಹುದು.ಏಕೆಂದರೆ ನನ್ನ ಕಥೆ ಎಷ್ಟರಮಟ್ಟಿಗೆ ಜನರನ್ನು ತಲುಪಿದೆ ಎಂದು ನನ್ನಗೆ ತಿಳಿಯಬೇಕೀದೆ ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದರೊ ತಪ್ಪಿದರೆ ಅದನ್ನು ಕೊಡಾ ತಿಳಿಸಬಹುದು. ದಯವಿಟ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಇಮೇಲ್ nvinayak62@gmail.com ಗೆ ಮೈಲ್ ಮಾಡಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ನನ್ನಗೆ ಮೈಲ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಿಳಿಯಬೇಕಿದೆ. ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಸ್ಟಾರ್ಕ್ ತನ್ನ ಕಸರತ್ತನ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ಸಾಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಹುಡುಗಿಯರೆಲ್ಲಾ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು(ವೈನ್) . ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿಮ್ರಾನ್ ಗಂತೊ ಮೈ ಮೇಲೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ನೆ ಇರಲಿಲ್ಲಾ ಅವಳನ ನೋಡಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಇವಳನ್ನ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬರು ಅವಳ ಕ್ವಾಟರ್ ಗೆ ಕಳುಹಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿಮ್ಮದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಅದಕ್ಕವರು ನಮ್ಮನ ನಾವೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಕೊಳ್ಳಕಾಗತ್ತಿಲ್ಲಾ ಅವಳನ್ನ ಹೇಗೆ ಅವಳ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸೊಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತಾ ಇರೋ ನಿವೆ ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಎತ್ತಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೊದಕ್ಕೆ ಅವಳೆನ್ನು ನನ್ನ ಲವ್ವರಾ ಇಲ್ಲಾ ಹೆಂಡತಿ ನಾ ಎಂದು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ. ಅದಕ್ಕೆ ಹುಡುಗಿಯರು ನಿಮ್ಮಗೆ ಗೊತ್ತು ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ಬೇಕಾದರೊ ಆಗಬಹುದು. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ನಿಶೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಎನ್ನ ಬೇಕಾದರೊ ಮಾಡಬಹುದು. ನಮ್ಮಗೊ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮ್ಮಗೆ ನಮ್ಮೆಲರಿಗಿಂತ ಆ ಸಿಮ್ರಾನ್ ಮೇಲೆ ಒಲವು ಜಾಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಯಾವಾಗ ನೋಡಿದ್ದರೊ ಅವಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇವರ ಹತ್ತಿರ ವಾದ ಮಾಡಿ ಪ್ರಯೋಜನ ವಿಲ್ಲವೆಂದು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ತಾನೆ ಅವಳನ್ನು ಸಿಮ್ರಾನ್ ಳನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಅವಳ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಗೆ ತಲುಪಿಸಿದ್ದರು. ಅವಳು ಧರಿಸಿದ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಅವಳ ಮೊಲೆಗಳ ದರ್ಶನವಾಗುತಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ನೋಡಿಯೊ ಸಹ ತೆಡೆದುಕೊಂಡು ಅವಳ ಇಚ್ಛೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಹೀಗೆಲ್ಲಾ ಮಾಡಬಾರದು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವಳಿಗೆ ಕೋಪ ಬಂದು ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಮಾತನಾಡದೆ ಇರಬಹುದು ನಾನು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ನನ್ನಗೆ ನನ್ನದೆ ಆದ ಕರ್ತವ್ಯವಿದೆ. ಅದನ್ನು ಪೊರೈಸುವವರೆಗೆ ಇಂತಹುದರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಿಬಾರದು ಎಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಅವಳ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ನಿಂದ ತನ್ನ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ನ ಕಡೆ ಹೊರಟುಹೋದ.

ನಶೆಯಲ್ಲಿ ದ ಡೆಬ್ಬಿ ತನ್ನ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಗೆ ಹೋಗುವ ಬದಲು ವಿಕ್ಕಿ ಯ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ನ ಬಾಗಿಲು ಬಡಿದ್ದಳು. ವಿಕ್ಕಿ ಯಾರೆಂದು ನೋಡಲು ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದ. ಅರೆ ಡೆಬ್ಬಿ ನಿನ್ನು ನಿನ್ನ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಆ ಕಡೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲು ನನ್ನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಾನು ಅಷ್ಟೊಂದು ನಶೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಾ ನಿನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಮಾತನಾಡೋಣ್ಣಾ ಅಂತಾ ಬಂದೆ. ಎಂದಳು ನಾಳೆನ್ನು ಮಾತಾಡಬಹುದಿತಲ್ವಾ ಎಂದ. ಇದು ಈಗಲೆ ಮಾತನಾಡೊ ವಿಷಯ ನಾಳೆ ಅಲ್ಲಾ ಎಂದಳು . ಅವಳನ್ನು ಒಳಗೆ ಕರೆದು ಬೆಡ್ ಮೇಲೆ ಕುಳ್ಳಿಸಿ ಎನ್ನು ವಿಷಯ ಹೇಳು ಎಂದ. ನನ್ನಗೆ ನಿನ್ನ ಕಂಡರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಎಂದಳು. ನನ್ನಗೊ ನಿನ್ನ ಕಂಡರೆ ಇಷ್ಟಾನೆ ಎಂದು. ಅದು ಹಾಗಲ್ಲಾ ಇವಾಗ ನಾನು ಹೇಗೆ ಕಾಣಸತ್ತಾ ಇದ್ದಿವಿ ಈ ಡ್ರೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ನೋಡಿದ ಮೇಲೊ ಎನ್ನುವ ಅನ್ನಿಸ್ಲಿಲ್ವಾ ನಿನ್ನಗೆ ಎಂದಳು. ಅನ್ನಿಸೋಕೆ ಎನ್ನು ಬಹಳ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಬಹಳಾನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನಿಸುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆಲಾ ನಿನ್ನು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟರೆ ತಾನೆ ಎಂದ. ಹಾಗಾದರೆ ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ತಡ್ಡ? ಎನ್ನುತ್ತಾ ಅವನ ತುಟಿಯನ್ನು ದಿರ್ಘವಾಗಿ ಚುಂಬಿಸತೊಡಗಿದ್ದಳು. ಚುಂಬನ ದ ಅನುಭೂತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾ ಅವಳ ಮೊಲೆಗಳನ್ನು ಟಾಪ್ ನ ಮೇಲ್ಲೆಯೆ ಹಿಚುಕತೊಡಗಿದ. ಅವಳು ಈ ಹಿತವಾದ ಹಿಚುಕುವಿಕೆಯನ್ನು ಆನಂದಿಸತೊಡಗಿದ್ದಳು ಅವಳ ಒಂದು ಕೈ ಅವನ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಇತ್ತು . ಇನ್ನೊಂದು ಕೈ ಆಗಲೆ ಅವನ ಪ್ಯಾಂಟ್ ನಾ ಮೇಲೆ ಉಬ್ಬಿದ ಶಿಶ್ನವನ್ನು ಮೇಲಿನಿಂದಲೆ ಹಿಸುಕತೊಡಗಿದ್ದಳು. ಅವನ್ನು ಮೊಲೆಗಳನ್ನು ಹಾಗೆ ಹಿಚುಕುತ್ತಾ ಅವಗಳನ್ನು ಬೆತ್ತಲೆ ನೋಡಲು ಬಯಸಿ ಅವಳ ಟಿಶರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಒಮ್ಮೆಲೆ ಎತ್ತಿಬಿಟ್ಟ ಇದ್ದರಿಂದ ಅವಳ ಸಣ್ಣಗಾತ್ರದ ಮೂಸಂಬಿ ಹಣ್ಣಿನಂತಹ ದುಂಡು ಚೆಂಡುಗಳ ದರ್ಶನವಾಯಿತ್ತು. ಅವಳು ಸುಕೋಮಲ ಸ್ತನಗಳನ್ನು ಬಾಯಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಚೀಪತೊಡಗಿದ.ಅವಳು ಈ ಚೀಪುವಿಕೆಯಿಂದ ನರಳುತ್ತಾ ಅವನ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಅನ್ನು ಜಾರಿಸಿ ಕಾಚಾವನ್ನು ಹರಿದುಕೊಂಡು ಬರುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ ಅವನ ಉಬ್ಬಿದ ಉದ್ರಿಕ್ತ ಶಿಶ್ನವನ್ನು ಕೈಯಿಂದ ಅಲ್ಲುಗಾಡಿಸತೊಡಗಿದ್ದಳು. ಅವಳು ಈ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಉತ್ತೆಜಿತನಾಗಿ ವಿಕ್ಕಿ ಅವಳ ಮೊಲೆಗಳನ್ನು ಜೋರಾಗಿ ಚೀಪತೊಡಗಿದ ಅವಳ ಮೊಲೆ ತೊಟ್ಟಿನ ಸುತ್ತ ಗೋಲಾಕಾರದ(ಏರಿಯೋಲಾ) ಭಾಗ ಎಲ್ಲಾ ಹುಡುಗಿಯರಂತೆ ಇರದೆ ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ (ಪಿಂಕ್) ಆ ಭಾಗವನ್ನು ನೆಕ್ಕುತ್ತಾ ಮೊಲೆ ತೊಟ್ಟನ್ನು ಮಗುವಿನಂತೆ ಚೀಪತೊಡಗಿದ. ಇತ್ತ ಡೆಬ್ಬಿ ಅವನ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಮತ್ತು ಅಂಡರ್ವೇರ್ ಅನ್ನು ಪೊರ್ತಿಯಾಗಿ ಕಿತೆಗೆಸೆದು ಅವನನ್ನು ಅವನ ಶಿಶ್ನವನ್ನು ಬಾಯೊಳಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಚೀಪತೊಡಗಿದ್ದಳು. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಅವಳ ಬಾಯಿಂದ ತನ್ನ ಶಿಶ್ನವನ್ನು ತೆಗೆದು ಅವಳ ನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅವಳ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದ. ಅವಳು ಅವನಿಗೆ ಮಂಚದ ಮೇಲೆ ಮಲಗುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿ ಅವನ ಟಿಶರ್ಟ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದ್ದಳು.ನಂತರ ಅವನ ಕಾಲಿನ ಪಕ್ಕ ಬಂದು ಕುಳಿತು ಅವನ ಶಿಶ್ನವನ್ನು ಬಾಯೊಳಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಚೀಪತೊಡಗಿದ್ದಳು. ಹೀಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಚೀಪಿದ ನಂತರ ವಿಕ್ಕಿ ಡೆಬ್ಬಿ ಹತ್ತಿರ ಹೇಳಿದ ಯಾಕೆ ನಾವು 69 ಭಂಗಿಯನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಾರದು ಎಂದ. ಅದಕ್ಕವಳು ಯಾಕಾಗಬಾರದು ಎಂದಳು. ಅವಳ ಚೀಪುವಿಕೆಯಿಂದ ಉತ್ತೇಜಿತನಾಗಿದ್ದ ವಿಕ್ಕಿ ಅವಳ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ಅವಳ ಯೋನಿ ತನ್ನ ಮುಖಕ್ಕೆ ಬರುವಂತೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅವಳ ಪ್ಯಾಂಟಿಯನ್ನು ಸರಿಸಿ ಅವಳ ಮಧುರ ರಸಭರಿತ ತುಲ್ಲನ್ನು ನೆಕ್ಕತೊಡಗಿದ. ಅವಳು ಅವನ ಶಿಶ್ನವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಐಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಚೀಪುವಂತೆ ಚೀಪತೊಡಗಿದ್ದಳು. ಇತ್ತ ವಿಕ್ಕಿ ಡೆಬ್ಬಿ ಯು ರಸಭರಿತ ತುಲ್ಲ ತುಟಿಗಳನ್ನು ಚೀಪುತ್ತಾ ಆನಂದಪಡುತ್ತಿದ್ದ ಆದರೆ ಅವನಿಗೆ ಅವಳ ಈ ಪ್ಯಾಂಟಿ ಪದೇ ಅಡ್ಡ ಬರುತ್ತಿತ್ತು ಅವನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸರಿಸುತ್ತಾ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದ. ಅವಳು ಅವನ ಶಿಶ್ನವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಚೀಪುತ್ತಾ ಉನ್ಮಾದಳಾಗಿ ತನ್ನ ಮೊಲೆಗಳನ್ನು ಅವನ ಶಿಶ್ನಕ್ಕೆ ಒತ್ತಿಕೊಳ್ಳತೊಡಗಿದ್ದಳು.ಅವನ್ನೊ ಸಹ ಅವಳ ತುಲ್ಜೇನನ್ನು ಸವಿಯುತ್ತಾ ತನ್ನ ಒಂದು ಬೆರಳನ್ನು ಅವಳ ಯೋನಿ ದ್ವಾರದೊಳಗೆ ತೊರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಿಂಗರ್ ಫಕ್ ಮಾಡತೊಡಗಿದ್ದ. ಇವನ ಈ ಚೀಪಾಟದಿಂದ ನರಳುತ್ತಾ ಅವನ ಶಿಶ್ನವನ್ನು ಜೋರಾಗಿ ಚೀಪಿ ಅವನ ಕಾಮದಂಡವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಉದ್ರಿಕ್ತಗೊಳಿಸಿದ್ದಳು. ಅವನು ಅವಳನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಉದ್ರಿಕ್ತಗೊಳಿಸಲು ಅವಳ ಚಂದ್ರನಾಡಿಯನ್ನು ಬೆರಳುಗಳಿಂದ ಮೀಟುತ್ತಾ ಅವಳ ಕಾಮೊದ್ವೇಗಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸತೊಡಗಿದ್ದ.ಅವನ ಆಟಗಳಿಂದ ರೋಮಾಂಚಿತಳಾಗಿ ಅವನ ಶಿಶ್ನವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಚೀಪುತ್ತಾ ತನ್ನ ತುಲ್ಲನ್ನು ಅವನ ಮುಖಕ್ಕೆ ಒತ್ತತೊಡಗಿದ್ದಳು.ಅವಳ ತುಲ್ಲನ್ನು ಚೀಪುತ್ತಾ ಚಂದ್ರನಾಡಿಯನ್ನು ಬೆರಳಿನಿಂದ ಹಾಗೊ ನಾಲಿಗೆಯಿಂದ ಮೀಟ್ಟುತ್ತಾ ಅವಳನ್ನು ಸ್ಕಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದ. ಹೀಗೆ ಸುಮಾರು ಹೊತ್ತು ಇಬ್ಬರ ಚೀಪಾಡಿ ಅವನ್ನು ಅವಳ ತುಲ್ಜೇನನ್ನು ಸವಿದ ನಂತರ ಅವಳನ್ನು ಪಕ್ಕ ಸರಿಸಿ ಅವಳನ್ನು ಬೆಡ್ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿಸಿ ಅವಳ ಪಕ್ಕ ಬಂದು ಸ್ಪೊನ್ ಭಂಗಿಯಲ್ಲಿ ಅವಳನ್ನು ಕ್ಯೆಯಲ್ಲು ಬಯಸಿ ಅವಳ ಹಿಂದೆ ಮಲಗಿಕೊಂಡು ಅವಳ ಯೋನಿಯ ಪಕ್ಕ ತನ್ನ ಶಿಶ್ನವನ್ನು ತಂದು ಸ್ಪೊನ್ ಭಂಗಿಗೆ ಅಣಿಯಾದ. ಅವಳು ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಕಿಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಕೆಯ್ದಾಟಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದ್ದಳು.ಅವಳ ತೊಡೆ ಸಂದಿ ಮಧ್ಯೆ ರಸಸೊಸುತ್ತಾ ಮಧುರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ ಯೋನಿಯನ್ನು ಕೈಯಿಂದ ಒಮ್ಮೆ ಉಜ್ಜಿ ತನ್ನ ಶಿಶ್ನವನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅವಳ ತುಲ್ಲೊಳಗೆ ಮುಂದೊಡುತ್ತಾ ಸಾಗಿದ. ಇದ್ದರಿಂದ ಅವಳು ಸಣ್ಣಗೆ ಕಂಪಿಸತೊಡಗಿದಳು.ಪೊರ್ತಿ ಶಿಶ್ನ ಒಳ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ನಂತರ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಆಡಿಸಲು ಶುರುಮಾಡಿದ. ಡೆಬ್ಬಿ ಆಹ್ ಹ್ ಎಂದು ಸಣ್ಣಗೆ ನಡುಗತೊಡಗಿದ್ದಳು. ಅವನ್ನು ಅವಳ ತುಲ್ಲಲಿ ಆಡಿಸುತ್ತಾ ಒಂದು ಕೈ ಯನ್ನು ಅವಳ ಮೊಲೆಯ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ ಮರ್ದಿಸತೊಡಗಿದ. ಅವಳು ಆಹ್ಹ್ ಹ್ ಓಹ್ ಎಂದು ಮುಲುಗತೊಡಗೀದ್ದಳು. ಹೀಗೆ ಕೆಯ್ಯುತ್ತಾ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅವಳ ಉನ್ಮಾದ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ತನ್ನ ವೇಗವನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಾ ಸಾಗಿದ. ಅವನ ಈ ಕ್ಯೆಯ್ದಾಟದಿಂದ ಓಹ್ ಹ್ ಎಂದು ನರಳುತ್ತಾ ಕೆಯ್ಯಿ ಇನ್ನೊ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ಯೆಯ್ದು ಬಿಡು ನಿನ್ನನು ಎಂದು ಅವನನ್ನು ಹುರಿದುಂಬಿಸತೊಡಗೀದ್ದಳು. ಇದ್ದರಿಂದ ಕಾಮೊಜಿತ್ತನಾದ ವಿಕ್ಕಿ ತನ್ನ ಕ್ಯೆಯ್ದಾಟದ ವೇಗವನ್ನು ಇನ್ನೊ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಯೆಯತೊಡಗಿದ.ಇಬ್ಬರ ದೇಹಗಳು ಬೆವೆತು ಹೋದ್ದವು. ಈ ಕ್ಯೆಯ್ದಾಟದಿಂದ ಇಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಕಾಮೊದ್ವೇಗವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಇಬ್ಬರೂ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಚುಂಬಿಸಕೊಳ್ಳತೊಡಗಿದ್ದರು. ಈ ರೀತಿಯ ‌ರೋಮಾಂಚನಭರಿತ ಸಂಚಲನ ದಿಂದಾಗಿ ವಿಕ್ಕಿ ತನ್ನ ಕ್ಯೆಯ್ದಾಟದ ವೇಗವನ್ನು ಇನ್ನೊ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಜೋರಾಗಿ ಕ್ಯೆಯುತ್ತಾ ತನ್ನ ಕೈ ಬೆರಳುಗಳಿಂದ ಅವಳ ಚಂದ್ರನಾಡಿಯನ್ನು ಮೀಟ್ಟುತ್ತಾ ಬಹಳ ಜೋರಾಗಿ ಕ್ಯೆಯತೊಡಗಿದ್ದ. ಅವನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಕ್ಯೆಯುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಅವಳಿಗೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗದೆ. ತನ್ನ ತುಟಿಗಳನ್ನು ಕಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಕೈಗಳನ್ನು ಬೆಡ್ ಗೆ ಒತ್ತಿಕೊಂಡಳು. ಅವನ್ನು ಇನ್ನೊ ಜೋರಾಗಿ ಓಹ್ ಎಂದು ಕೊಗಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಕ್ಯೆಯತೊಡಗಿದ್ದ. ಅವಳು ಸಹ ಆಹ್ ಆಹ್ ಹ್ ಹಮ್ ಎಂದು ಮುಲುಗುತ್ತ ತನ್ನ ತುಲ್ಲರಸವನ್ನೂ ಚಿಮ್ಮಿಸಿದ್ದಳು. ಅವಳು ತುಲ್ಲರಸವನ್ನು ಬೆರಳಲ್ಲಿ ಅದ್ದಿ ಆ ಬೆರಳನ್ನು ಅವಳ ಬಾಯಿಗಿಟ್ಟ. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಅವಳ ತುಲ್ಲ್ ರಸವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಾಗಿ ಹೀರಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿದ. ಅವನನ್ನು ಅಂಗಾತ ಮಲಗಿಸಿದ ಅವಳು ಅವನ ಶಿಶ್ನವನ್ನು ಬಾಯೊಳಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಚೀಪುತ್ತಾ ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪುನಃ ಚೇತನಗೊಳಿಸಿದ್ದಳು. ಅಂಗಾತ ಮಲಗಿದೆ ಅವರೇನು ಮೇಲೆ ಅವಳು ಕೌವ್ ಗರ್ಲ್ ಭಂಗಿಗೆ ಬಂದು ಅವನ ನಿಂತ ಶಿಶ್ನದ ತುದಿಗೆ ತನ್ನ ಯೋನಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕೆಳಗೆ ಜಾರಿಸುತ್ತಾ ಅವನ ಲಿಂಗವನ್ನು ಪೊರ್ತಿಯಾಗಿ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಳು. ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಸಿಹಿ ಮುತ್ತನ್ನು ನೀಡಿ ತನ್ನ ಸೊಂಟವನ್ನು ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಆಡಿಸತೊಡಗಿದ್ದಳು.ಅವನ್ನು ತನ್ನ ಕೈಗಳಿಂದ ಅವಳ ಸ್ತನಗಳನ್ನು ಮರ್ದಿಸತೊಡಗಿದ್ದ. ಅವಳು ಆಹ್ಹ್ ಹ್ ಓಹ್ ಎಂದು ಕೊಗಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಸೊಂಟವನ್ನು ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಆಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು.ಅವನ್ನು ಉದ್ವೇಗ ತಾಳಲಾರದೆ ಅವಳ ಕುಂಡಿಗಳಿಗೆ ಕೈಯಿಂದ ಬಾರಿಸತೊಡಗಿದ.ಅವಳು ಇನ್ನೊ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಸೊಂಟವನ್ನು ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಆಡಿಸಹತ್ತಿದಳು. ಅವನು ಉನ್ಮಾದ ಹೆಚ್ಚಿ ಮೊಲೆಗಳನ್ನು ಮರ್ದಿಸುತ್ತಾ ಅವುಗಳನ್ನು ಚೀಪುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಹತ್ತಿದ.ಅವಳು ಸುಖದಿಂದ ನರಳುತ್ತಾ ಸೊಂಟ ಆಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು. ಇವನಿಗೊ ಸಹ ಉನ್ಮಾದ ತಾರಕಕ್ಕೇರಿ ಕೈ ಯಿಂದ ಅವಳ ಸೊಂಟವನ್ನು ಹಿಡಿದು ತನ್ನ ಶಿಶ್ನವನ್ನು ಜೋರು ಜೋರಾಗಿ ಅವಳ ತುಲ್ಲೊಳಗೆ ಕುಟ್ಟತೊಡಗಿದ್ದ.ಅವನ್ನು ಸೊಂಟ ಹಿಡಿದು ಜೋರಾಗಿ ಕುಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ತಾಳಲಾರದೆ ಅವಳು ತನ್ನ ತುಟಿಯನ್ನು ಅವನ ತುಟ್ಟಿಗೆ ಒತ್ತಿಕೊಂಡು ದಿರ್ಘ ಚುಂಬನ ಕೊಟ್ಟುಕೊಂಡಳು. ವಿಕ್ಕಿ ಕಾಮಪರವಶನಾಗಿ ಅವಳ ಸೊಂಟವನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಜೋರಾಗಿ ಕುಟ್ಟುತ್ತಾ ಈಗ ಅವಳ ತೊಡೆ ಸಂದಿಯನ್ನು ಗ್ರಿಪ್ ಗೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಮಧ್ಯೆ ಮಧ್ಯೆ ಅವಳ ಕುಂಡಿಗಳಿಗೆ ಬಾರಿಸುತ್ತಾ ಜೋರು ಜೋರಾಗಿ ಕ್ಯೆಯತೊಡಗಿದ. ಅವಳು ಬಹಳ ಉನ್ಮಾದದಿಂದ ಆಹ್ ಆಹ್ ಹ್ ಹ್ ಓಹ್ ಎಂದು ಕೊಗಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಕ್ಯೆಯಿಸಿಕೊಳ್ಳತೊಡಗಿದ್ದಳು. ಅವನ್ನು ಈಗ ಅವಳನ್ನು ತನ್ನ ಎದೆಗೆ ಬಿಗಿದಪ್ಪಿ ಕೊಂಡು ಅವಳ ಬೆನ್ನು ಅಪ್ಪಿ ಹಿಡಿದು ಕೊಂಡು ಅವಳ ತುಲ್ಲೊಳಗೆ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಾ ಇನ್ನೊ ಜೋರಾಗಿ ಕುಟ್ಟಿ ಕುಟ್ಟಿ ಕ್ಯೆಯತೊಡಗಿದ.ಹೀಗೆ ಸ್ವಲ ಸಮಯ ಕುಟ್ಟಿದ ನಂತರ ಈ ಭಂಗಿಯನ್ನು ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡಿ ರೊಡಿಯೊ ಭಂಗಿಯಲ್ಲಿ ಕನ್ಯೆಯರು ಸಿದ್ದರಾದ್ದರು. ಅಂದರೆ ಈ ಭಂಗಿಯಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಅವಳ ಬೆನ್ನು ಹಿಂದಿನ ಭಾಗವಷ್ಟೇ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಅವನ್ನು ಅವಳ ಕುಂಡಿಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಅವಳ ತುಲ್ಲೊಳಗೆ ತನ್ನ ಶಿಶ್ನವನ್ನು ಲಯಬದ್ಧವಾಗಿ ಕ್ಯೆಯತೊಡಗಿದ್ದ.ಇವನ್ನ ಲಯಬದ್ಧ ಕ್ಯೆಯ್ದಾಟದಿಂದ ಅವಳ ಮೊಲೆಗಳು ಸೆಟೆದು ನಿಂತವು ಇವಳ ಸ್ತನಗಳು (ಜೋತು ಬಿಳದೆ ಇದ್ದುದರಿಂದ ಮೊಲೆಗಳು ಎಗರಿ ಬಿಳುತ್ತಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇವಳ ) ಅವನು ಅವಳ ಸೆಟೆದು ನಿಂತ ಸ್ತನಗಳನ್ನು ಮರ್ದಿಸುತ್ತಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿ ತನ್ನ ವೇಗವನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಾ ಕ್ಯೆಯತೊಡಗಿದ್ದ.ಆಹಾ ಹ್ ಹಮ್ ಎಂದು ಮುಲುಗುತ್ತ ಸಹಕರಿಸತೊಡಗಿದ್ದಳು.ವಿಕ್ಕಿ ಅವಳ ಮೊಲೆಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ವೇಗವಾಗಿ ಕ್ಯೆಯಲ್ಲು ಶುರುಮಾಡಿದ.ಅವಳು ಉದ್ರಿಕ್ತ ಮಾಡಿ ಓಹ್ ಹ್ ಆಹ್ ಹ್ ಎಂದು ನರಳುತ್ತಾ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಈ ಸುಖದಲ್ಲಿ ತಲ್ಲೀನಳಾಗಿದ್ದಳು. ಇದ್ದರಿಂದ ಉತ್ತೆಜಿತನಾಗಿ ವಿಕ್ಕಿ ಇನ್ನೊ ಜೋರು ಜೋರಾಗಿ ಕುಟ್ಟುತ್ತಾ ಮೊಲೆಗಳನ್ನು ಹಿಂಡಿ ಹಿಂಡಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಕೆಂಪು ವರ್ಣ ಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದ್ದವು. ಈಗ ಇವಳು ಅವನಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ಯೆಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಉನ್ಮಾದದಿಂದ ತಾನೊ ಸೊಂಟವನ್ನು ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಆಡಿಸತೊಡಗಿದ್ದಳು. ಅವಳು ಸೊಂಟವನ್ನು ಹಿಡಿದು ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಅವಳಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಾಡತೋಡಗಿದ್ದ ಹೀಗೆ ಇಬ್ಬರು ಕಾಮದ ಜ್ವಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂದುಹೋದ್ದರು. ಇದೆ ಭಂಗಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಹೊತ್ತು ಕ್ಯೆಯ್ದಾಡಿದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ವಿವಿಧ ಭಂಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಯೆಯ್ದಾಡಿ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ತನ್ನ ವಿರ್ಯವನ್ನು ಅವಳ ತುಲ್ಲಿನಾಳದಲ್ಲಿ ಸುರಿಸಿದ. ಇಬ್ಬರೂ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಗೊಂಡು ಒಬ್ಬರನೊಬ್ಬರು ತಬ್ಬಿಕೊಂಡು ಮಲಗಿದ್ದರು. ಮುಂದಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜ್ಯಾಕ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಾನ್ಸಸಿಕಾ ಮುಂದುವರಿಯುವುದು

nvinayak34
Jan. 31, 2023
3689 views

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments