ಪ್ರೇರಣಾಳ ಪಲ್ಲಂಗ ಭಾಗ – 3 | Kannada Sex Story

Posted on

ಪ್ರೇರಣಾಳ ಪಲ್ಲಂಗ ಭಾಗ – 3

ಮೊದಲ ಭಾಗದಿಂದ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ನನ್ನ ಕಥೆಯನ್ನು ಓದಿ ನನ್ನಗೆ ಮೇಲ್ ಮಾಡುವ ಮುಖಂತರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರಿಯಲಿ ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಳುತ್ತೆನೆ.

ಮನೀಶ್ ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಪಚ್ ಪಚ್ ಪಚ್ ಅಂತ ಹಿಂದೆಯಿಂದ ದೆಂಗಿ ಅವಳ ತಿಕ್ಕದ ಮೇಲೆ ಬರಿಸಿ ಮಂಕಿ ಪೊಸಿಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಅವಳ ಮೇಲೆ ಬಂದು ನಿಧಾನಕೆ ಅವನ ತುಣ್ಣೆಯನ್ನು ಅವಳ ತುಲ್ಲಲಿ ಇಲ್ಲಿಸುತಾ ನಂತರ ಜೋರಾಗಿ ದೆಂಗಲು ಶುರು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಈ ಕಡೆ ಪ್ರೇರಣಾ ಪೋರ್ನ್ ಸ್ಟಾರ್ ತರ ಓಹ್ಹ್ಹ್ ಫಕ್ ಫಕ್ ಫಕ್ ಉಹ್ಹ್ಹ್ ಉಹ್ಹ್ಹ್ಹ್ ಒಹ್ ಫಕಿಂಗ್ ಗಾಡ್ ಚುಊಊಊಉ ಎಂದು ಸುಸ್ತು ಆಗಿ ಹಾಸಿಗೆ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತಾಳೆ.

ಮನೀಶ್ ಎದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಮಂಚದ ತುದಿಗೆ ಬಂದು ನಿಲ್ಲುತ್ತಾನೆ. ಪ್ರೇರಣಾ ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ತೆವಲಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವನ ತುಣ್ಣೆಯನ್ನು ಎರಡು ಮೂರು ನಿಮಿಷ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಚೀಪಿ ರಸ ಹಿರಿ ಮತ್ತೆ ಡಾಗ್ಗಿ ಪೊಸಿಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ತನ್ನ ತುಲ್ಲು ಕೊಟ್ಟು ಇರುತ್ತಾಳೆ ಮನೀಶ್ ಅವಳನ್ನು ಒಂದು ಪೊಸಿಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ತುಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಣಾಳ ತುಲ್ಲೊಳಗೆ ಹಾಕುತ್ತಾನೆ ಪ್ರೇರಣಾ ಹಿಂದೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ಅವನು ಕೆಯುವುದನೆ ನೋಡುತಿರುತ್ತಾಳೆ.

ಮನೀಶ್ ಅವಳ ಕೈಯನ್ನು ಅವಳ ತಿಕ್ಕದ ಮೇಲೆ ಇರಿಸಿಕೊಂಡು ಅವನ ತುಣ್ಣೆಯನ್ನು ತುಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಮಾಡುತ್ತ ಜೋರಾಗಿ ದೆಂಗುತಿರುತ್ತನೆ.

ಪ್ರೇರಣಾ : ಯೇಸ್ಸ್ಸ್ ಯೇಸ್ಸ್ಸ್ ಒಹ್ ಫಕ್ ಫಕ್ ಫಕ್ ಉವ್ಹಾಹ್ಹ್ಹ್ಹ್ಹ್ಹ್ಹ್ಹ್ ಉವ್ಹಾಹ್ಹ್ಹ್ಹ್ಹ್ಹ್ಹ್ಹ್ ಇನ್ಸ್ಸ್ಸ್ಸ್ಸ್ಡ್ಡ್ಡ್ಡ್ಟ್ಟ್ಟ್ ಮನೀಶ್ ಅವಳ ತಿಕ್ಕದ ಮೇಲೆ ಚಾಟಿರ್ ಚಾಟಿರ್ ಎಂದು ಬಾರಿಸುತ್ತಾ ಜೋರಾಗಿ ದೆಂಗುತಿರುತ್ತಾನೆ. ಪ್ರೇರಣಾ ಸುಖದ ನೋವಲ್ಲಿ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಅನ್ನು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಉಹ್ಹ್ಹ್ಹ್ ಉಹ್ಹ್ಹ್ಹ್ ಎಂದು ಉನ್ಮದದಲ್ಲಿ ಮನೀಶ್ ನನ್ನು ಇನ್ನು ರೋಚೆಬಿಸುತಿದ್ದಾಳೆ. ಹೀಗೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಐದು ನಿಮಿಷ ಮನೀಶ್ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಕೆಯೂತ್ತಾನೆ. ಅವನ ತೊಡೆ ಅವಳ ತಿಕ್ಕಕೆ ಬಡಿಯುತ್ತ ಟಪ್ ಟಪ್ ಎಂದು ಶಬ್ದ ಬರುತ್ತಾ ಅವಳ ಎರಡು ಕೈಯನ್ನು ಹಿಂದೆಯಿಂದ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ ನಾಲ್ಕೈದು ಬಾರಿ ಜೋರಾಗಿ ಗುಮ್ಮುತಾನೆ.

ಪ್ರೇರಣಾ : ಓಹ್ಹ್ಹ್ಹ್ಹ್ ಯೇಸ್ಸ್ಸ್ ಎಸ್ಸ್ಸ್ ಎಂದು ಉಸಿರನ್ನು ಎಳೆದುಕೊಳುತ್ತಾಳೆ.

ಮನೀಶ್ : ಅವಳ ತಿಕ್ಕಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಾರಿಸುತ್ತಾ ಅದೇ ಪೊಸಿಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಚೆನ್ನಾಗಿ ದೆಂಗಿ ಅವಳನ್ನು ಮಷೀನರಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಗೆ ಅವಳನ್ನು ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ತಿರುಕಿಸುತ್ತಾನೆ.

ಮಷೀನರಿ ಪೊಸಿಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಅವಳನ್ನು ಮಲಗಿಸಿ ಅವಳ ಮೇಲೆ ಬಾಗುತ್ತಾನೆ ಆಗ ಅವನ ಹಣೆಯಿಂದ ಬಂದ ಬೆವರು ಅವಳ ಕೆನ್ನೆ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತದೆ. ಪ್ರೇರಣಾ ಕೂಡ ಮೈತುಂಬಾ ಬೆವರಿರುತ್ತಾಳೆ ರೂಮಿನಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರ ಬೆವರಿನ ವಾಸನೆ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಮದ್ದೆರಿಸೀದಂತೆ
ಇಬ್ಬರು ಮಷೀನರಿ ಪೊಸಿಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಲಿಪ್ ಲಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

ಮನೀಶ್ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅವನ ತುಣ್ಣೆಯನ್ನು ಕೈಯಲಿ ಹಿಡಿದು ಪ್ರೇರಣಾಳ ತುಲ್ಲೊಳಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಇಬ್ಬರು ಲಿಪ್ ಲಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತ ಮನೀಶ್ ಪ್ರೇರಣಾಳ ಕಾಲನ್ನು ಅವನ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಅವನ ತುಣ್ಣೆಯನ್ನು ತೂರಿಸಿ ನಾಲ್ಕೈದು ಏಟ್ಟು ಹಾಕುತ್ತ ದೆಂಗುತಿರುತ್ತಾನೆ. ಅವನ ಜೋರಾದ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಣಾ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಜಾರುತಿರುತ್ತಾಳೆ.

ಪ್ರೇರಣಾ : ಓಹ್ಹ್ಹ್ಹ್ಹ್ ಮೈ ಗಾಡ್ ಓಹ್ಹ್ಹ್ಹ್ಹ್ ಫಕ್ ಫಕ್ ಓಹ್ಹ್ಹ್ಹ್ಹ್ ಯೆಸ್ ಉಹ್ಹ್ಹ್ಹ್ ಆಹ್ಹ್ಹ್ಹ್ಹ್ ಉಹ್ಹ್ಹ್ಹ್ಹ್

ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಕೆಯುತ್ತೀದ ಮನೀಶ್ ನಂತರ ತುಂಬಾ ಒರಟಗ್ಗಿ ಜೋರಾಗಿ ದೆಂಗಲು ಶುರು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಅವನು ಕೆಯೂತಿದ್ದರೆ ಅವನ ತೊಡೆ ಅವಳ ತಿಕ್ಕಕೆ ತಗುತ್ತಾ ಜೋರಾಗಿ ಟಪ ಟಪ ಎಂದು ಶಬ್ದ ಬರುತಿತ್ತು. ಸುಮಾರು ನಿಮಿಷ ಚೆನ್ನಾಗಿ ದೆಂಗಿ ನಂತರ ಅವಳ ಮೇಲೆ ಬಾಗಿ ಇಬ್ಬರು ಲಿಪ್ ಲಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಒಬ್ಬರ ತುಟಿಯನ್ನು ಒಬ್ಬರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಳೆಯುತ್ತ ಇರುತ್ತಾರೆ.

ನಂತರ ಇಬ್ಬರು ಎದ್ದು ಮನೀಶ್ ಕೆಳಗೆ ಮಲಗಿದರೆ ಪ್ರೇರಣಾ ಅವನ ಮೇಲೆ ಕೂತು ಅವನ ತುಣ್ಣೆಯನ್ನು ಅವಳ ತುಲ್ಲೊಳಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾಳೆ. ಅವನ ತುಣ್ಣೆಯನ್ನು ತೂರಿಸಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ದೇಹವನು ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ನಂತರ ರೌಂಡ್ ಆಗಿ ತನ್ನ ಸೊಂಟವನ್ನು ತಿರುಗಿಸುತ್ತಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇಯಿಸಿಕೊಳುತ್ತಾಳೆ.

ಇತ ಮನೀಶ್ ಅವಳ ತುಲ್ಲನ್ನು ಮೇಲಿನಿಂದಲೇ ಉಜ್ಜುತ ಸೊಂಟ ಎತ್ತಿ ಎತ್ತಿ ದೆಂಗುತಿರುತ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ಸುಮಾರು ಐದು ನಿಮಿಷ ಅದೇ ಪೊಸಿಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಬ್ಬರು ಕೆಯ್ದದಾಡುತ್ತಾ ಇರುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಪ್ರೇರಣಾ ಅವನ ಮೇಲಿನಿಂದ ಇಳಿದು ಅವನ ತುಣ್ಣೆಯನ್ನು ಚಿಪ್ಪಿ ನಂತರ ಇಮುಖವಾಗಿ ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗುತ್ತಾಳೆ.

ನಂತರ ಮನೀಶ್ ಹಿಂದೆಯಿಂದ ಅವನ ತುಣ್ಣೆಯನ್ನು ತೂರಿಸಿ ದೆಂಗುತಿರುತ್ತಾನೆ.

ಪ್ರೇರಣಾ : ಓಹ್ಹ್ಹ್ ಎಸ್ಸ್ಸ್ ಎಸ್ಸ್ಸ್ ಫಕ್ ಫಕ್ ಮೈ ಪುಸಿ ಎಂದು ಕೂಗಿಕೊಳುತ್ತ ಅವನ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸುತಿರುತ್ತಾಳೆ.

ನಂತರ ಅವಳ ಸೊಂಟವನ್ನು ಮೇಲೇರಿಸಿ ಅವನು ಮಂಕಿ ಪೊಸಿಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅವನ ತುಣ್ಣೆಯನ್ನು ತೂರಿಸಿ ಕೆಯುತಿರುತ್ತಾನೆ.

ಪ್ರೇರಣಾ : ಫಕ್ ಫಕ್ ಎಸ್ಸ್ಸ್ ಎಸ್ಸ್ಸ್ ಉಹ್ಹ್ಹ್ಹ್ ಉಹ್ಹ್ಹ್ಹ್ ಉಹ್ಹ್ಹ್ಹ್ಹ್

ನಂತರ ಮನೀಶ್ ಮತ್ತೆ ಅವಳನ್ನು ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೂರಿಸಿಕೊಂಡು ಅವಳ ತಿಕ್ಕವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸವರುತ ತುಣ್ಣೆ ಇಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ದೆಂಗುತಿರುತ್ತಾನೆ.

ಪ್ರೇರಣಾ ಕೂಡ ತನ್ನ ಸೊಂಟ ಎತ್ತಿ ಎತ್ತಿ ಹಾಕುತ್ತ ಅವನ ತುಣ್ಣೆ ಮೇಲೆ ಕುಣಿಯುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇಯಿಸಿಕೊಳುತ್ತಾಳೆ.

ಮನೀಶ್ ಅವಳ ತಿಕ್ಕದ ಮೇಲೆ ಬಾರಿಸುತ್ತಾ ಎತ್ತಿ ಎತ್ತಿ ಕೆಯುತ ಇರುತ್ತಾನೆ.

ಪ್ರೇರಣಾ : ಓಹ್ಹ್ಹ್ಹ್ಹ್ ಯೇಸ್ಸ್ಸ್ ಉವ್ಹಾಹ್ಹ್ಹ್ಹ್ಹ್ಹ್ಹ್ಹ್ ಆಆಆಆ ಯ್ಯ್ಯ್ಯ್ಯ್ಯ್ಯ್ ಆವ್ಹಾಹ್ಹ್ಹ್ಹ್ಹ್ಹ್ಹ್ಹ್

ಮನೀಶ್ ಅವಳ ತಿಕ್ಕವನ್ನು ಕೈಯಿಂದ ಹಾಗಲಿಸುತ್ತ ಇನ್ನು ಜೋರಾಗಿ ಕೆಯುತ ಅವಳ ತುಲ್ಲಲೇ ತನ್ನ ತುಣ್ಣೆಯ ರಸವನ್ನು ಇಳಿಸುತ್ತಾನೆ.

ಅದು ಅವಳ ತುಲ್ಲಲೇ ಇದ್ದು ಸೋರುತ್ತಿರುತ್ತದೆ.

ನಂತರ ಪ್ರೇರಣಾ ಅವಳ ಫೋನಿನಲ್ಲಿ ಅವಳ ತುಲ್ಲಿನಿಂದ ಸೋರುತ್ತಿದ ರಸದ ಫೋಟೋವನ್ನು ತೆಗೆಯಲು ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ.

ಮನೀಶ್ ಅವಳು ಹೇಳಿದಂತೆ ಅವಳ ತುಲ್ಲಿನಿಂದ ಸೋರುತ್ತಿದ ರಸವನ್ನು ಹಾಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಯ್ದು ಕೆಂಪಾಗಿದ ಅವಳ ತಿಕ್ಕವನ್ನು ಹಿಂದೆಯಿಂದ ನಿಂತು ಫೋಟೋ ತೆಗೆಯುತ್ತಾನೆ.

ಹೀಗೆ ಇಬ್ಬರ ಆಟ ಸಂಜೆವರೆಗೂ ನಡೆದು ಮನೀಶ್ ಅವನ ಫ್ಲಾಟ್ ಗೆ ವಾಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತಾನೆ.

– ಮುಂದುವರೆಯುವುದು

ಕೆಲವೊಮೇ ಹುಡುಗಿಯರು ಹಾಗೂ ಆಂಟಿಯರು ಸಹ ಕಥೆಯನ್ನು ಓದುತಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಕೂಡ ಮೆಸೇಜ್ ಅಥವಾ ಮೇಲ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅವರ ವಿಷಯವನ್ನು ನಾನು ಗೌಪ್ಯವಾಗಿರಿಸುತ್ತೇನೆ.

ನನ್ನ ಕಥೆ ನಿಮ್ಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ನನ್ನ ಮೇಲ್ id [email protected] ಗೆ ಮೇಲ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲ Instagram ID akhil_prithviraj ಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ.

ಧನ್ಯವಾದಗಳು

admin
Jan. 31, 2023
6911 views

0 0 votes
Article Rating
Gravatar Image
Athena is a passionate writer who loves to explore the world of erotic storytelling. Since 2017, he has been collecting stories from around the internet and publishing them in one place for everyone to enjoy.
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments