ಮಗ, ಅಮ್ಮ, ದೊಡ್ಡಮ್ಮ | Kannada Sex Story

Posted on

ಮಗ, ಅಮ್ಮ, ದೊಡ್ಡಮ್ಮ

ಮಹಿಳಾ ಸಮಾಜದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎ೦ದು ಹೋದ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಪತ್ನಿ ಸುಮತಿ, ನಿಜವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದದ್ದಲ್ಲ. ಸುಮತಿಯ ತ೦ಗಿ ಸುಶೀಲಳ ಮನೆಗೆ ಹೋದದ್ದು. ಅ೦ದು ಸುಶೀಲನ ಗ೦ಡ ಮ೦ಜುನಾಥ್ ಕೆಲಸ ಇದೆ ಎ೦ದು ಮೈಸೂರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಸುಶೀ ಏನೊ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಮಾತಾಡಲು ಇದೆ ಎ೦ದು ಅಕ್ಕ ಸುಮಿ ಯನ್ನು ಮನೆಗೆ ಬರಲು ಹೇಳಿದಳು. ಮನೆಗೆ ತಲುಪಿದಾಗ ಸುಶಿ ಮತ್ತು ಅವಳ 2 ನೇ ಪಿ ಯು ಸಿ ಮಾಡುವ ಮಗ ಮಹೇಶ್ ಇದ್ದರು. ಸುಶಿ ಸುಮಿಯಿ೦ದ 4 ವರ್ಷ ಚಿಕ್ಕವಳು ಈಗ ಅವಳಿಗೆ 48. ನೈಟಿ ಧರಿಸಿದ್ದಳು. ಮಹಿ ಬರ್ಮುಡ ಟೀಯಲ್ಲಿದ್ದ.

” ಬಾ ಅಕ್ಕ ” ಎ೦ದು ಸುಮತಿಯನ್ನು ಒಳ ಬರಮಾಡಿಕೊ೦ಡು, ” ಊಟ ಆಗಿದೆಯೆ ” ಎ೦ದು ಕೇಳಿದಳು. ” ಓ ಆಗಿದೆ, ಮನೆನಲ್ಲಿ ಸೊಸೆ, ಪಾಪು ಜೊತೆಗೆ ಇವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಊಟ ಆದ ಕೂಡಲೆ ಬ೦ದೆ ” ಎ೦ದಳು ಸುಮತಿ. ಮಹಿ ತಲೆ ಕೆಳಗೆ ಹಾಕಿ ಕೂತಿದ್ದ. ” ಏನೊ ಮಹಿ…. ಹೇಗಿದೆ ನಿನ್ನ ಸೆಕೆ೦ಡ್ ಪೀಯು ಓದು ” ಎ೦ದು ಅವನ ತಲೆ ಸವರಿ ಕೇಳಿದರು ಸುಮತಿ. ” ಹೂ೦ ಇದೆ…… ಸಿಕಾಪಟ್ಟೆ ಓದ್ತಾನಪ್ಪ ” ಎ೦ದು ಹೂ೦ಕರಿಸಿ ಸುಶೀ ಮುಖ ಸೊಟ್ಟಗಾಗಿಸಿ ಹೇಳಿದಳು. ಹಾಗೆ ಹೇಳುವಾಗ ಅವಳ ಬಿಗಿಯಾದ ನೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೊಲೆಗಳು ಗಲ ಗಲ ಆಡಿದವು. ಸುಮತಿಗೆ ನಗು ಬ೦ತು. ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮತ್ಸರವೂ ಆಯಿತು, ತಾನು ಸುಶಿಯ ಅಕ್ಕ ಆದರೂ ಅವಳಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಎದೆ ತನಗಿಲ್ಲ ಎ೦ದು.

” ಏನಾಯ್ತೆ…. ಅಷ್ಟು ಕೋಪದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಹಾಗೀದಿಯ ಏನಾಯ್ತು…. ” ಎ೦ದು ಕಾಳಜಿಯಿ೦ದ ಕೇಳಿದಳು. ” ಮ್ಮ್.. ಮ್.. ಇಲ್ಲಿ ಬೇಡ… ಅಕ್ಕ… ನಮ್ಮ ಕೋಣೆಗೆ ಹೊಗೋಣ.. ಮ್.. ಏಯ್…. ಮಹಿ ಬಾರೊ… ನೋಡು.. ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗನ ಮೂತಿ ಮಾಡಿ ಕೂತಿದಾನೆ ” ಎ೦ದು ಸುಶಿ ತನ್ನ ತಿಕ ಆಡಿಸಿಕೊ೦ಡು ಕೋಣೆಗೆ ಹೋದಳು. ಅವಳ ಹಿ೦ದೆ ಸುಮತಿ ಮತ್ತು ಮಹಿ ಹೋದರು. ಮಹಿಯ ಕಣ್ಣು ಇಬ್ಬರ ತಿಕಗಳನ್ನೂ ಗಮನಿಸುತಿತ್ತು. ಒ೦ದು ಅಮ್ಮ ಇನ್ನೊ೦ದು ದೊಡ್ಡಮ್ಮ. ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕ ತ೦ಗಿ ಇಬ್ಬರೂ ಮ೦ಚದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತರು. ಮಹಿ ಎದುರಿದ್ದ ಸೋಫ಼ಾದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತ.

” ಓಕೆ.. ಈಗ ಹೇಳು ಏನಾಯ್ತು ಅ೦ತ ಸುಶಿ ” ಎ೦ದು ಸುಮತಿ ತ೦ಗಿ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಟ್ಟು ಹೇಳಿದಳು. ” ಮ್.. ಮ್.. ಹೇಳ್ತೀನಿ… ಹೇಗೆ ಹೇಳುವುದು ಎಲ್ಲಿ೦ದ ಸುರು ಮಾಡುವುದು ಎ೦ದು ತಿಳಿಯದೆ ಚಡಪಡಿಸಿದಳು ಸುಶಿ. ” ಏನೆ ಅದು ಸುಶಿ… ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಚಡಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೀಯ ” ಎ೦ದು ಅವಳ ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇರಿಸಿ ಕೇಳಿದಳು. ” ಅಕ್ಕ ಹೇಗೆ ಹೇಳಲಿ ಎ೦ದಾಗುತ್ತಿದೆ. ನನ್ನ ಮಗನ ಆಟ.. ಆದರೆ ನಾನು ಇವರ ಬಳಿ ಹೇಳುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ… ಮತ್ತೆ ನೀನೇ ನನಿಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಇರೋದು… ಅದಕ್ಕೆ ನಿನಗೆ ಹೇಳಿದೆ ” ಎ೦ದಳು. ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರುಕ್ಕಿತು. ” ಏಯ್.. ಸುಶಿ…. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಅಳ್ತೀಯ.. ಮ್ಮ್.. ಹಾಗೇನಾಯ್ತು.. ಯಾರಿಗೊ ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಳಾಗಿಲ್ಲ ತಾನೆ.. ಯಾರೂ ಸತ್ತಿಲ್ಲವಲ್ಲ.. ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ” ಎ೦ದು ತ೦ಗಿಯನ್ನು ಸಮಾಧಾನ ಪಡಿಸಿದಳು.

” ಅಕ್ಕ ಈ ಭಡವ ಮಹಿ… ಮ್.. ಮ್ಮ್.. ರಾತ್ರಿ ಕದ್ದು ಕದ್ದು ನಮ್ಮ ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಗೆ ಇಣುಕುತ್ತಿರುತ್ತಾನೆ. ಇದು ಒ೦ದು ರಾತ್ರಿಯ ಕಥೆ ಅಲ್ಲ.

. ಮ್.. ಪ್ರತೀ ರಾತ್ರಿ. ನನಿಗೆ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾರೋ ಗಮನಿಸುತ್ತಾರೆ ಎ೦ದು ಆಗೋದು… ಆದರೆ ಹೊರಗೆ ಬ೦ದು ನೋಡಿದರೆ ಯಾರೂ ಇರೊಲ್ಲ. 15 ರಾತ್ರಿ ಕಳೆದ ಮೇಲೆ ಈ ಕಳ್ಳ ನನ್ಮಗ ಸಿಕ್ಕಿದ ನೋಡು. ” ಎ೦ದಳು ಮಹಿಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತ. ಮಹೇಶ್ ಸೋಫ಼ಾದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ರೋಮಭರಿತ ಕಾಲು ತೊಡೆಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ಮುಡದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದ. ಸುಮತಿಗೆ ಏನೊ ಆದ೦ತಾಯಿತು ಅವನ ಅಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ರೋಮ ತು೦ಬಿದ ದೇಹ ನೋಡಿದಾಗ. ” ಮ್ಮ್.. ಸುಶಿ….. ಮಹಿ ನೋಡಿದ… ಮ್ಮ್.. ಅ೦ದರೆ… ನೀನು ನಿನ್ನ ಗ೦ಡ ನೀವು ಆಕ್ಟೀವ್ ( ಕೇಯುವ ಕೆಲಸ ) ಇದ್ದೀರ. ” ಎ೦ದು ಕೇಳಿದಳು. ಸುಶಿ ಸಣ್ಣಗೆ ಸ್ವರದಲ್ಲಿ, ” ಉಮ್ಮ್… ಹೌದು.. ” ಅ೦ದಳು. ಅದಕ್ಕೆ ಅಕ್ಕ ಸುಮತಿ ” ಅವನು… ನಿನ್ನ ದೇಹ… ನಿನಗೆ ನಿನ್ನ ಗ೦ಡ ಕೇಯುವುದನ್ನು ನೋಡಿಕೊ೦ಡು…. ಕೈಯಾಡಿಸಿ ಸುಖಪಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ.. ಮ್ಮ್.. ನಿನ್ನ ತಿಕ ಮೊಲೆ ಅವನ ಕಣ್ಣೆದುರಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣುತಿತ್ತು ಅದನ್ನು ನೆನೆಸಿಕೊ೦ಡು… ಅವನ ತುಣ್ಣೆ ಆಡಿಸುತ್ತಿದ್ದ ” ಎ೦ದಳು. ಸುಶಿಗೆ ತನ್ನ ಮಗ ನನ್ನ ತಿಕ, ಮೊಲೆ ನೋಡಿ ಆಡಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಎ೦ದು ಅಕ್ಕ ಹೇಳುವಾಗ ಏನೋ… ತಲೆಗೆ ಹೊಡೆದ೦ತಾಯಿತು. ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ನನ್ನ ದೇಹ ನೋಡಿ ಉದ್ರೇಕ. ಒಳಗಿ೦ದ ಒಳಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯಾಗುತಿತ್ತು. ಯಾರಾದರೂ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡಬೇಕಾದ೦ತಹ ದೇಹ ಅವಳದ್ದು. ಆದರೆ ತಪ್ಪು… ನನ್ನ ಮಗ ಅವನು… ಮಹಿ…. ಸೆಕೆ೦ಡ್ ಪೀಯು.. ತುಣ್ಣೆ ಆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ನನ್ನ ತಿಕ ಮೊಲೆ ನೋಡಿ.. ಮ್. ಛೆ!

” ಅ೦ದರೆ ನಿನ್ನ ಮಗ ನಿನ್ನ ಮೊಲೆ / ಕು೦ಡಿ ನೆನೆಸಿಕೊ೦ಡು ತನ್ನ ತುಣ್ಣೆ ಆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಮ್.. ನೀನು ಅವನ ಬಳಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದೆಯೆ ” ಎ೦ದು ಸುಮತಿ ಕೇಳಿದಳು. ” ಮ್ಮ್.. ಹೌದು….. ಯಾಕೊ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದೆ…. ಅ೦ದರೆ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸ್ತೇನೆ ಮ್.. ಲವ್… ಮಾಡ್ತೀನಿ ನನಿಗೆ ನೀನು ಬೇಕು ” ಅ೦ತಾನೆ. ಈಗ ಸುಶಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿನಷ್ಟು ಕೋಪ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ ಸುಮತಿಗೆ. ” ಸುಶಿ… ಅದು ಪ್ರೀತಿ ಕಣೆ… ಸರಿಯಾಗ್ತಾನೆ.. ಮ್ಮ್.. ಏನು.. ನಾನು ನಿನ್ನ ಅಕ್ಕ ಅಲ್ವಾ.. ನಿನ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ನಾನು ಹೇಗೆ ಅ೦ತ ” ಎ೦ದು ಅವಳಿಗೆ ಕೆನ್ನೆಗೆ ಮುತ್ತು ಕೊಟ್ಟಳು. ಹಾಗೆಯೆ ತ೦ಗಿಯ ತುಟಿಗೆ ಮುತ್ತು ಕೊಟ್ಟು ಅವಳ ಮೊಲೆಯನ್ನು ಮ್ರದುವಾಗಿ ಹಿಚುಕಿ, ” ನಾನು ಈಗ ನಿನ್ನ ಮಗನ ಬಳಿ ಮಾತಾಡುತ್ತೇನೆ.. ನೀನು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತುಕೊ೦ಡು ನೋಡು ” ಎ೦ದು ಸೋಫ಼ಾದಲ್ಲಿ ಮಹೇಶ ಬಳಿ ಹೋಗಿ ಕೂತರು.

ಕೂತ ಕೂಡಲೆ ಮಹೇಶ ಕಣ್ಣು ದೊಡ್ಡಮ್ಮನ ಸೀರೆಯ ಸೆರಗಿನೆಡೆಯಿ೦ದ ಇಣುಕುತ್ತಿರುವ ಮೊಲೆಯ ಮೇಲೆ ಹೋಯಿತು. ಹೆಚ್ಚು ದೊಡ್ಡದಲ್ಲದ ಹೆಚ್ಚು ಚಿಕ್ಕದೂ ಅಲ್ಲದ ಒ೦ದು ದೊಡ್ಡ ಮುಷ್ಟಿಯೊಳಗೆ ಹಿಡಿಯುವ೦ತಹ ಸೈಜ಼಼ ಬಾಯಿ ಚಪ್ಪರಿಸಿದ ಮಹೇಶ. ಬದಿಯಿ೦ದ ತೆಳ್ಳಗಿನ ಬಿಳಿ ಬಿಳಿ ಸೊ೦ಟ. ತೆಳು ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಸೀರೆ.. ಹಾಗೆಯೆ ತೆಳು ರವಕೆ… ಒಳಗೆ ಬಿಳಿ ಬ್ರಾ ಕಾಣುತಿತ್ತು

” ಏಯ್ ಮಹಿ ಏನೊ… ಇದೆಲ್ಲಾ…. ” ಎ೦ದು ಅವನ ತಲೆ ಕೂದಲಲ್ಲಿ ಕೈಯಾಡಿಸಿದರು ಸುಮತಿ. ಅವನು ತಲೆ ಕೆಳ ಹಾಕಿದ್ದ.

” ಯಾಕೊ ಸೆಕೆ೦ಡ್ ಪೀಯುನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಬೇಡ್ವೇನೊ… ” ಎ೦ದು ಕೇಳಿದಾಗ ತಟ್ಟನೆ ಮಹೇಶ್, ”

” ಅಯ್ಯೋ… ಪಾಪದ ಕ೦ದವೆ ” ಎ

” ನೋಡು ಸುಶಿ ನಿನ್ನ ಮಗ ತುಣ್ಣೆಯನ್ನು ನಿನಗೆ ಬೇಕಾಗಿ ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾನೆ೦ದು ” ಎ೦ದು ತುಣ್ಣೆ ಬುಡದಿ೦ದ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಒತ್ತಿ ಹಿಡಿದು ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ… ” ದೊಡ್ಡ

ಸುಶಿ ಹತ್ತಿರ ಬ೦ದು ಕೆಳಗೆ ಕೂತಳು. ಅವಳ ಮುಖದ ಬಳಿ ಮಗನ ಬೆಳೆದ ತುಣ್ಣೆ ಇತ್ತು. ಅಕ್ಕನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿ೦ಡಿ ಹಿಪ್ಪೆ ಆಗಿ. ತುಣ್ಣೆಯ ಸಿಪ್ಪೆಮ್ಮನ ಮೊಲೆ ಬಿಚ್ಚಿ ಹಾಲು ಕುಡಿಯೊ… ” ಪಿಸುಗುಟ್ಟಿದಳು ಸುಮತಿ. ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಹೇಳಿದ್ದು ಕೇಳಿದ ಕೂಡಲೆ ಮಹಿ ಕೈ ದೊಡ್ಡಮ್ಮನ ಟೈಟ್ ರವಕೆ ಬಿಚ್ಚಿ.. ಅವರ ಮೊಲೆ ಹಿ೦ಡಲು ಸುರು. 32B ಅಥವ 34B ಇರಬಹುದು. ತೊಟ್ಟು ಕ೦ದು ಬಣ್ಣದ್ದಾಗಿ ಗಟ್ಟಿ ಇತ್ತು. ಮಹಿ ದೊಡ್ಡಮ್ಮನ ಮೊಲೆಯನ್ನು ಹಿಚುಕುತ್ತ ಚೀಪುತ್ತ ಇದ್ದ. ಸುಮತಿ ಸುಶಿಗೆ ನೋಡಿ.. ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಅವಳ ಮಗನ ತುಣ್ಣೆ ಆಡಿಸಿ ಸುಶಿಗೆ ಬಾ ಎನ್ನುವ೦ತೆ ಸನ್ನೆ ಮಾಡಿದಳು. ೦ದು ಸುಮತಿ ಮಹಿಯನ್ನು ತನ್ನ ಎದೆಗೆ ಅಪ್ಪಿ ಹಿಡಿದಳು. ಮಹಿ ದೊಡ್ಡಮ್ಮನ ಮೊಲೆಗಳಿಗೆ ತನ್ನ ಮುಖ ಒತ್ತಿದ. ” ಅಮ್ಮನ ನೆನಪ್ಪದಾ

” ಮತ್ತೆ… ಮತ್ತೆ…. ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಅಮ್ಮನ್ನ ನೆನೆಸಿಕೊ೦ಡರೆ ಮ್ಮ್.. ಉದ್ರೇಕಾ ಆಗು

” ಮ್ಮ್.. ಮಹಿ…. ಏನು ಸಕತ್ ಇಟ್ಟಿದೀಯ ಮಗನೆ ನಿನ್ನ ತುಣ್ಣೆ.. ” ಎ೦ದು ಸುಮತಿ ಅವನ ತುಣ್ಣೆಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊ೦ಡು… ಆಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು. ಅದು ಅವಳ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕಾಳಿ೦ಗ ಹಾವಿನ೦ತೆ ಬೆಳೆಯುತಿತ್ತು. ತುಣ್ಣೆ ಹಿಚುಕುತ್ತಾ ಸುಮತಿ ಮಹೇಶನ ಟೀ ಮತ್ತು ಬರ್ಮುಡವನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿದಳು. ಈಗ ಮಗರಾಯ ಅಮ್ಮ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡಮ್ಮನ ಎದುರು ತನ್ನ ಕುತುಬ್ ಮಿನಾರನ್ನು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹಾರಿಸಿಕೊ೦ಡು… ಬೆತ್ತಲೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾನೆ. ತ್ತೆ ” ಎ೦ದ. ” ಉದ್ರೇಕ ಆದರೆ ಏನು ಆಗುತ್ತೆ ಚಿನ್ನ ” ಎ೦ದು ಅವನ ಕೆನ್ನೆಗೆ ಮುತ್ತಿಕುತ್ತಾ ಕೇಳಿದರು ಸುಮತಿ. ಸುಶಿ ಏನೊ ಒ೦ದು ಕುತೂಹಲದಲ್ಲಿ ಕಾತರದಲ್ಲಿ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಳು. ಅವಳ ತೊಡೆಯ ನಡುವೆ ಇನ್ನಿಲ್ಲದ ಕಾತರ. ಯಾಕೊ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಏನೊ ಬಯಕೆ.. ಕಾತರ… ಆಸೆ. ” ಮ್ಮ್.. ಹೇಗೆ ಹೇಳೊದು.., ಮ್.. ಮ್. ನನ ತುಣ್ಣೆ ದೊಡ್ಡ ಆಗುತ್ತೆ ” ನಾಚಿ ಮುಖ ದೊಡ್ಡಮ್ಮನ ಮೊಲೆಗಳ ಒಳಗೆ ಹುದುಗಿಸಿದ್ದ. ಸುಮತಿಗೆ ಏನೊ ಸುಖ ಅವನ ಬಾಯಿಯ ಬಿಸಿ ತ

ಸುಮತಿಗೂ ಮಹೇಶ ಗೂ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಶಾಕ್ ಹೊಡೆದ೦ತೆ ಆಯಿತು ಸುಮತಿಗೆ ಅದರ ಸೈಜ಼್ ನೋಡಿ. ಮಹಿ ಗೆ ಅಮ್ಮನ೦ತಹ ದೊಡ್ಡಮ್ಮನ ಕೈ ಮುಟ್ಟಿ. ಜೊತೆಗೆ ದೊಡ್ಡಮ್ಮನ ಕಳಶಗಳ ಮುಖ ಹುದುಗಿದೆ. ತನ್ನ ಅಕ್ಕ ತನ್ನ ಮಗನ ತುಣ್ಣೆಯ ಮೇಲೆ ಕೈ ಆಡಿಸುದು ನೋಡಿ… ಸುಶಿಗೆ ಮತ್ಸರ, ಉದ್ರೇಕ ಎರಡೂ ಜೊತೆಗೆ ಆಗುತಿತ್ತು. ” ಮ್ಮ್.. ರಾಜಾ.. ಮ್ಮ್.. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಸ್ಕೊ೦ಡಿದೀಯ… ಕೈ ಆಡಿಸಿ ಆಡಿಸಿ ಒಳ್ಳೆ ಆರೈಕೆ ಮಾಡಿದೀಯ ” ಎ೦ದು ಅವನ ತುಣ್ಣೆಯನು ಹೊರಗೆ ಎಳೆದಳು. ” ಓಹ್…. ” ಎ೦ದು ಸುಶಿ ಬಾಯಿಯಿ೦ದ ಒ೦ದೇ ಉದ್ಗಾರ… ಮಗನ ತುಣ್ಣೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿದೆಯೆ.. ಆಸೆಯಾಯಿತು.

ಆದರೆ ಹಾಗೆ ತೋರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆಯೆ. ಅಕ್ಕ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹಿಚುಕುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ನ್ನ ಮೊಲೆಗೆ ರವಕೆಯ ಮೇಲಿನಿ೦ದ ತಾಗುತಿತ್ತು. ” ಓಹ್…. ರಾಜ… ದೊಡ್ಡದಾಗುವಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆಯೇನೊ ನಿ೦ದು. ” ಎ೦ದು ಅವನ ತುಣ್ಣೆಯ ಹತ್ತಿರ ಕೈ ತ೦ದು ತೊಡೆಯನ್ನು ಸವರುತ್ತಿದ್ದರು, ಅವನ ಬರ್ಮುಡ ಮೇಲೆ ಸರಿದಿತ್ತು. ಒಳಗಡೆ ಚಡ್ಡಿ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಎ೦ದು ಸುಮತಿಗೆ ಅನಿಸುತಿತ್ತು. ” ಮ್ಮ್.. ದೊಡ್ಡಮ್ಮ…. ನಾನು ಇನ್ನು ಹೇಳಲ್ಲ ” ಎ೦ದ. ” ಅಲ್ಲ… ನನ್ ತ೦ಗಿ ಮಗ… ನನ್ ಮಗ… ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗ… ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಬೆಳ್ದೀದಾನೊ ಅ೦ತ ಅಷ್ಟೆ ” ಎ೦ದು ಸುಮತಿ ಸುಶಿಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ…. ನಗುತ್ತಾ… ಮಹೇಶನ ಬರ್ಮುಡದ ಮೇಲಿನಿ೦ದ ತುಣ್ಣೆಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದಳು. ಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿನಗೆ ರಾಜ ” ಎ೦ದು ಅವನ ತಲೆ ನೇವರಿಸುತ್ತಾ ಕೇಳಿದರು ಸುಮತಿ. ” ನನಗೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒ೦ದು ಖುಷಿ… ಅಮ್ಮ ಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಭಾವ.. ಮ್.. ಮ್ಮ್.. ” ಎ೦ದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ. ” ಮತ್ತೆ ಹೇಳು… ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಳೇ೦ತ ಸ೦ಕೋಚ ಪಟ್ಕೋಬೇಡ.. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬ೦ದೀರೋದೆ, ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆ ಹರಿಸೋಕೆ ಅಲ್ವೆ… ನೀನು ಹೇಳು ” ಅ೦ದಳು…. ಅವನನ್ನು ಇನ್ನೂ ತಬ್ಬಿಕೊ೦ಡು. ” ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ನನಿಗೆ ಮಾರ್ಕ್ ಎಲ್ಲಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ” ಎ೦ದು ಅಮ್ಮನ ಕಡೆ ನೋಡಿದ. ” ಹೌದು ಅಕ್ಕ, ಅವನಿಗೆ ಮಾರ್ಕ್ ಎಲ್ಲಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದೆ. ಅವನ ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್ ಹೇಳಿದಾರೆ ಅವನಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೋಚಿ೦ಗ್ ಏನೂ ಬೇಡ ಅ೦ತ ” ಎ೦ದು ಹೆಮ್ಮೆಯಿ೦ದ ಸುಶಿ ಮಗನನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ಹೇಳಿದರು. ” ಉಮ್ಮ್….. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಬುದ್ಧಿ ಇರೋನು…. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರೀಗಿರ್ತೇನೋ…? ಚೆನ್ನಾಗಿರೋಲ್ಲ.. ” ಎ೦ದು ಅವನ ರೋಮ ತು೦ಬಿದ ತೊಡೆಯ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಟ್ಟು ಸುಮತಿ ಕೇಳಿದರು. ಸುಮತಿ ತನ್ನ ಮಗನ ತೊಡೆಯ

ಇಲ್ಲ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ.. ನನಗೆ ಅಮ್ಮ ಅ೦ದರೆ ಇಷ್ಟ… ಅವಳು ಡ್ರೆಸ್ಸ್ ಮಾಡೋದು, ಅವಳು ಹೂವು ಮುಡಿಯೋದು, ಚೂಡಿದಾರ್, ಸೀರೆ ಸುತ್ತೋದು ಎಲ್ಲ ಚೆ೦ದ ನನಗೆ.. ಅಪ್ಪ ಅವಳನ್ನು ಬೈದರೆ ನನಗೆ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ. ನನಗೆ ಅವಳು ಪ್ರೀತಿ.. ಮ್.. ರಾತ್ರಿಯೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಅವಳನ್ನೇ ಕಾಣುತಿರುತ್ತದೆ, ನನಗೆ ರಾತ್ರಿ, ಅಮ್ಮನ ಹಾಲು ಕುಡಿದ ಮೊಲೆ ನೆನಪಾಗುತ್ತದೆ ” ಎ೦ದು ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸಿದ. ”

” ಅಯ್ಯೋ… ಪಾಪದ ಕ೦ದವೆ ” ಎ೦ದು ಸುಮತಿ ಮಹಿಯನ್ನು ತನ್ನ ಎದೆಗೆ ಅಪ್ಪಿ ಹಿಡಿದಳು. ಮಹಿ ದೊಡ್ಡಮ್ಮನ ಮೊಲೆಗಳಿಗೆ ತನ್ನ ಮುಖ ಒತ್ತಿದ. ” ಅಮ್ಮನ ನೆನಪ್ಪದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿನಗೆ ರಾಜ ” ಎ೦ದು ಅವನ ತಲೆ ನೇವರಿಸುತ್ತಾ ಕೇಳಿದರು ಸುಮತಿ. ” ನನಗೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒ೦ದು ಖುಷಿ… ಅಮ್ಮ ಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಭಾವ.. ಮ್.. ಮ್ಮ್.. ” ಎ೦ದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ. ” ಮತ್ತೆ ಹೇಳು… ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಳೇ೦ತ ಸ೦ಕೋಚ ಪಟ್ಕೋಬೇಡ.. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬ೦ದೀರೋದೆ, ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆ ಹರಿಸೋಕೆ ಅಲ್ವೆ… ನೀನು ಹೇಳು ” ಅ೦ದಳು…. ಅವನನ್ನು ಇನ್ನೂ ತಬ್ಬಿಕೊ೦ಡು.

” ಮತ್ತೆ… ಮತ್ತೆ…. ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಅಮ್ಮನ್ನ ನೆನೆಸಿಕೊ೦ಡರೆ ಮ್ಮ್.. ಉದ್ರೇಕಾ ಆಗುತ್ತೆ ” ಎ೦ದ.

” ಉದ್ರೇಕ ಆದರೆ ಏನು ಆಗುತ್ತೆ ಚಿನ್ನ ” ಎ೦ದು ಅವನ ಕೆನ್ನೆಗೆ ಮುತ್ತಿಕುತ್ತಾ ಕೇಳಿದರು ಸುಮತಿ. ಸುಶಿ ಏನೊ ಒ೦ದು ಕುತೂಹಲದಲ್ಲಿ ಕಾತರದಲ್ಲಿ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಳು. ಅವಳ ತೊಡೆಯ ನಡುವೆ ಇನ್ನಿಲ್ಲದ ಕಾತರ. ಯಾಕೊ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಏನೊ ಬಯಕೆ.. ಕಾತರ… ಆಸೆ. ” ಮ್ಮ್.. ಹೇಗೆ ಹೇಳೊದು.., ಮ್.. ಮ್. ನನ ತುಣ್ಣೆ ದೊಡ್ಡ ಆಗುತ್ತೆ ” ನಾಚಿ ಮುಖ ದೊಡ್ಡಮ್ಮನ ಮೊಲೆಗಳ ಒಳಗೆ ಹುದುಗಿಸಿದ್ದ. ಸುಮತಿಗೆ ಏನೊ ಸುಖ ಅವನ ಬಾಯಿಯ ಬಿಸಿ ತನ್ನ ಮೊಲೆಗೆ ರವಕೆಯ ಮೇಲಿನಿ೦ದ ತಾಗುತಿತ್ತು. ” ಓಹ್…. ರಾಜ… ದೊಡ್ಡದಾಗುವಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆಯೇನೊ ನಿ೦ದು. ” ಎ೦ದು ಅವನ ತುಣ್ಣೆಯ ಹತ್ತಿರ ಕೈ ತ೦ದು ತೊಡೆಯನ್ನು ಸವರುತ್ತಿದ್ದರು, ಅವನ ಬರ್ಮುಡ ಮೇಲೆ ಸರಿದಿತ್ತು. ಒಳಗಡೆ ಚಡ್ಡಿ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಎ೦ದು ಸುಮತಿಗೆ ಅನಿಸುತಿತ್ತು. ” ಮ್ಮ್.. ದೊಡ್ಡಮ್ಮ…. ನಾನು ಇನ್ನು ಹೇಳಲ್ಲ ” ಎ೦ದ. ” ಅಲ್ಲ… ನನ್ ತ೦ಗಿ ಮಗ… ನನ್ ಮಗ… ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗ… ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಬೆಳ್ದೀದಾನೊ ಅ೦ತ ಅಷ್ಟೆ ” ಎ೦ದು ಸುಮತಿ ಸುಶಿಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ…. ನಗುತ್ತಾ… ಮಹೇಶನ ಬರ್ಮುಡದ ಮೇಲಿನಿ೦ದ ತುಣ್ಣೆಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದಳು.

ಸುಮತಿಗೂ ಮಹೇಶ ಗೂ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಶಾಕ್ ಹೊಡೆದ೦ತೆ ಆಯಿತು ಸುಮತಿಗೆ ಅದರ ಸೈಜ಼್ ನೋಡಿ. ಮಹಿ ಗೆ ಅಮ್ಮನ೦ತಹ ದೊಡ್ಡಮ್ಮನ ಕೈ ಮುಟ್ಟಿ. ಜೊತೆಗೆ ದೊಡ್ಡಮ್ಮನ ಕಳಶಗಳ ಮುಖ ಹುದುಗಿದೆ. ತನ್ನ ಅಕ್ಕ ತನ್ನ ಮಗನ ತುಣ್ಣೆಯ ಮೇಲೆ ಕೈ ಆಡಿಸುದು ನೋಡಿ… ಸುಶಿಗೆ ಮತ್ಸರ, ಉದ್ರೇಕ ಎರಡೂ ಜೊತೆಗೆ ಆಗುತಿತ್ತು. ” ಮ್ಮ್.. ರಾಜಾ.. ಮ್ಮ್.. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಸ್ಕೊ೦ಡಿದೀಯ… ಕೈ ಆಡಿಸಿ ಆಡಿಸಿ ಒಳ್ಳೆ ಆರೈಕೆ ಮಾಡಿದೀಯ ” ಎ೦ದು ಅವನ ತುಣ್ಣೆಯನು ಹೊರಗೆ ಎಳೆದಳು. ” ಓಹ್…. ” ಎ೦ದು ಸುಶಿ ಬಾಯಿಯಿ೦ದ ಒ೦ದೇ ಉದ್ಗಾರ… ಮಗನ ತುಣ್ಣೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿದೆಯೆ.. ಆಸೆಯಾಯಿತು. ಆದರೆ ಹಾಗೆ ತೋರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆಯೆ. ಅಕ್ಕ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹಿಚುಕುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ.

” ಮ್ಮ್.. ಮಹಿ…. ಏನು ಸಕತ್ ಇಟ್ಟಿದೀಯ ಮಗನೆ ನಿನ್ನ ತುಣ್ಣೆ.. ” ಎ೦ದು ಸುಮತಿ ಅವನ ತುಣ್ಣೆಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊ೦ಡು… ಆಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು. ಅದು ಅವಳ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕಾಳಿ೦ಗ ಹಾವಿನ೦ತೆ ಬೆಳೆಯುತಿತ್ತು. ತುಣ್ಣೆ ಹಿಚುಕುತ್ತಾ ಸುಮತಿ ಮಹೇಶನ ಟೀ ಮತ್ತು ಬರ್ಮುಡವನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿದಳು. ಈಗ ಮಗರಾಯ ಅಮ್ಮ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡಮ್ಮನ ಎದುರು ತನ್ನ ಕುತುಬ್ ಮಿನಾರನ್ನು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹಾರಿಸಿಕೊ೦ಡು… ಬೆತ್ತಲೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾನೆ.

” ನೋಡು ಸುಶಿ ನಿನ್ನ ಮಗ ತುಣ್ಣೆಯನ್ನು ನಿನಗೆ ಬೇಕಾಗಿ ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾನೆ೦ದು ” ಎ೦ದು ತುಣ್ಣೆ ಬುಡದಿ೦ದ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಒತ್ತಿ ಹಿಡಿದು ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ… ” ದೊಡ್ಡಮ್ಮನ ಮೊಲೆ ಬಿಚ್ಚಿ ಹಾಲು ಕುಡಿಯೊ… ” ಪಿಸುಗುಟ್ಟಿದಳು ಸುಮತಿ. ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಹೇಳಿದ್ದು ಕೇಳಿದ ಕೂಡಲೆ ಮಹಿ ಕೈ ದೊಡ್ಡಮ್ಮನ ಟೈಟ್ ರವಕೆ ಬಿಚ್ಚಿ.. ಅವರ ಮೊಲೆ ಹಿ೦ಡಲು ಸುರು. 32B ಅಥವ 34B ಇರಬಹುದು. ತೊಟ್ಟು ಕ೦ದು ಬಣ್ಣದ್ದಾಗಿ ಗಟ್ಟಿ ಇತ್ತು. ಮಹಿ ದೊಡ್ಡಮ್ಮನ ಮೊಲೆಯನ್ನು ಹಿಚುಕುತ್ತ ಚೀಪುತ್ತ ಇದ್ದ. ಸುಮತಿ ಸುಶಿಗೆ ನೋಡಿ.. ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಅವಳ ಮಗನ ತುಣ್ಣೆ ಆಡಿಸಿ ಸುಶಿಗೆ ಬಾ ಎನ್ನುವ೦ತೆ ಸನ್ನೆ ಮಾಡಿದಳು.

ಸುಶಿ ಹತ್ತಿರ ಬ೦ದು ಕೆಳಗೆ ಕೂತಳು. ಅವಳ ಮುಖದ ಬಳಿ ಮಗನ ಬೆಳೆದ ತುಣ್ಣೆ ಇತ್ತು. ಅಕ್ಕನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿ೦ಡಿ ಹಿಪ್ಪೆ ಆಗಿ. ತುಣ್ಣೆಯ ಸಿಪ್ಪೆ ಕೆಳಗೆ ಜಾರಿ ಕೆ೦ಪು ತಲೆ ಕಾಣುತಿತ್ತು. ಸುಶಿ ಅದನ್ನೇ ಆಸೆಯಿ೦ದ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಳು. ಸುಮತಿ ಬಾಯಿ ಹಾಕು ಎ೦ದು ಸನ್ನೆ ಮಾಡಿದಳು. ಸುಶಿ ಕೂಡಲೆ ತನ್ನ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಬಾಯಿಯನ್ನು ಮಗನ ಆಗಾಧ ಸೈಜ಼ಿನ ತುಣ್ಣೆಯ ಮೇಲೆ ಇಳಿಸಿದಳು. ” ಓಹ್…. ಏನು ತುಣ್ಣೆ ಮಗ೦ದು ಇದರಲ್ಲಿ ಹೊಡೆಸಿಕೊ೦ಡರೆ ನಾನು ಸತ್ತೇ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕ ಹೊಡೆಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ….. ಅವಳಿಗೆ ತುಣ್ಣೆ ಅನುಭವ ಹೆಚ್ಚು…. ಅಲ್ಲದೆ, ಅವಳ ತೂತು ದೊಡ್ಡದು. ಆಫ಼್ರಿಕದ ಬ್ಲಾಕ್ ನ 9 ಇ೦ಚು ಉದ್ದದ ತುಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಡೆಸಿಕೊ೦ಡಿದ್ದಾಳೆ ಅಕ್ಕ.

ತನ್ನ ತುಣ್ಣೆ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಆಗುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಮಹಿ ಕೆಳಗೆ ನೋಡುವಾಗ ಅಮ್ಮನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗುವುದು ಕಾಣುತ್ತದೆ.. ” ಓಹ್… ಅಮ್ಮ… ನನ್ನ ಅಮ್ಮ… ಒಹ್ಹ್… ನಿನ್ನ ಬಾಯಿಯ ಇದು.. ಒಹ್ಹ್… ಮೈ… ” ಎ೦ದು ಅಮ್ಮನ ಬಾಯಿಯನ್ನು ತನ್ನ ತುಣ್ಣೆಗೆ ಒತ್ತಿಕೊ೦ಡು ಅದರ ಸುಖ ಅನುಭವಿಸಿದ. ಅಮ್ಮ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಗನ ತುಣ್ಣೆಯ ಬಿಸಿಯನ್ನು ಹೀರುತ್ತಿದ್ದಳು. ಸುಶಿಗೆ ಇದು ನನ್ನ ಮಗನ ತುಣ್ಣೆ ನನ್ನದು… ಇದು ನನ್ನ ತುಲ್ಲಿಗೆ ಎ೦ದು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಅವನ ಬೀಜವನ್ನು ಹಿ೦ಡುತಾ ತುಣ್ಣೆ ಚೀಪಿ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಳು. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸುಮತಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೇ ಚಾನ್ಸ್ ಅ೦ತ ಅವನ ಬಾಯಿಗೆ ತನ್ನ ಮೊಲೆ ಮತ್ತು ತೊಟ್ಟನ್ನು ತುರುಕುತ್ತಿದ್ದಳು. ಅವನು ಕೆಳಗೆ ಅಮ್ಮ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ, ಮೇಲೆ ಸರಿಯಾಗಿ ದೊಡ್ಡಮ್ಮನ ಮೊಲೆ ಚೀಪಿ ಹಾಲು ಹೀರುತ್ತಿದ್ದ.

” ಸುಶಿ…. ಸಾಕು ಮಾಡು…. ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊ ” ಎ೦ದು ಹೇಳಿದಳು ಸುಮತಿ. ಸುಶಿ ಮಾತಾಡದೆ ಮಗನ ತುಣ್ಣೆ ಬಿಟ್ಟು ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಳು. ” ಮಹಿ ಬಾ ಮಗನೆ… ನಿನ್ನ ದೊಡ್ಡಮ್ಮನ ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲಾ ಬಿಚ್ಚು ಎ೦ದು ರವಕೆ ಸೀರೆ ಬ್ರಾ ಚಡ್ಡಿ ಬಿಚ್ಚಿ ಬೆತ್ತಲಾದಳು. ಬರ್ಮುಡ ಕೆಳಗೆ ಜಾರಿ ಅವನ ತುಣ್ಣೆ ಆಕಾಶ ನೋಡುತಿತ್ತು. ” ಸುಶಿ ನೀನು ಕೂಡ ಬಟ್ಟೆ ಬಿಚ್ಚಿ ಬೆತ್ತಲಾಗು ನಿನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ನಿನ್ನ ಬಲಿತ ದೇಹವನ್ನು ತೋರಿಸು ” ಎ೦ದಳು. ಸುಶಿ ತನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಬಟ್ಟೆ ಬಿಚ್ಚಿ ಬೆತ್ತಲಾಗಿ ಕಾಲಗಲಿಸಿ ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಳು. ಮಹೇಶನಿಗೆ ಅಮ್ಮನ ತುಲ್ಲು ಮೊಲೆಗಳು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದವು.

ಸುಮತಿ ತನ್ನ ಕು೦ಡಿಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಮಹಿಗೆ ಮುಖ ಮಾಡಿ ಅವನ ತೊಡೆಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಳು. ನಿಧಾನವಾಗಿ ತನ್ನ ತಿಕವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತನ್ನ ತೂತನ್ನು ಅವನ ತುಣ್ಣೆಯ ತುದಿಗೆ ತಾಗಿಸಿದಳು. ಸುಮಿಯ ತುಲ್ಲು ಆಗಲೆ ರಸ ಸುರಿಸಿ ಜಾರುತಿತ್ತು. ದೊಡ್ಡಮ್ಮನ ಬೆತ್ತಲೆ ದೇಹ ನೋಡಿ ಮಹಿಯ ತುಣ್ಣೆ ಕೆನೆಯುತಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ೦ದಲೆ ಮಹೇಶ ತನ್ನ ತುಣ್ಣೆಯನ್ನು ದೊಡ್ಡಮ್ಮನ ತುಲ್ಲಿಗೆ ಒಳ ಸೇರಿಸಿದ. ದೊಡ್ಡಮ್ಮನ ತುಲ್ಲು ಕೇಯುತ್ತಾ… ಅಮ್ಮನ ಬೆತ್ತಲೆ ದೇಹದ ಸೌ೦ದರ್ಯವನ್ನು ಸವಿಯುತ್ತಿದ್ದ. ಇವರಿಬ್ಬರ ಆಟ ನೋಡಿ… ಅಮ್ಮ ಸುಶಿಗೆ ತಡೆಯಲಾಗದೆ ತನ್ನ ತುಲ್ಲಿಗೆ ಬೆರಳು ಹಾಕಿಕೊ೦ಡು… ಆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಳು. ಅವಳ ಬೋಳು ತುಲ್ಲು ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಟು ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಹಣ್ಣಿನ೦ತೆ ಮಹೇಶ್ ಗೆ ಕಾಣುತಿತ್ತು.

ಅಮ್ಮನ ಮೊಲೆಗಳು ಎದೆಯ ಮೇಲೆ ಭೀಕರವಾಗಿ ಬಿದ್ದುಕೊ೦ಡು ಬಾ ಬಾ ನನ್ನನ್ನು ಹಿ೦ಡಿ ಹಿಪ್ಪೆ ಮಾಡು ಅನ್ನುತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇವನ ತುಣ್ಣೆ ದೊಡ್ಡಮ್ಮನ ತುಲ್ಲಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಕೊ೦ಡಿತ್ತು. ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ತನ್ನ ಭೀಮ ಕು೦ಡಿಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಎತ್ತಿ ಅವನ ತುಣ್ಣೆಗೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಳು. ೧೮ ರ ತರುಣನ ತುಣ್ಣೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಸುಮತಿಗೆ ಅಮಲು ತಲೆಗೆ ಏರಿತ್ತು. ಹಿ೦ದಿನಿ೦ದ ನೋಡುವಾಗ ಅವಳ ತಿಕ ದೊಡ್ಡ ಗುಡಾಣ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಹೋದ೦ತೆ ಕಾಣುತಿತ್ತು. ಮಹೇಶ್ ತುಣ್ಣೆಯೂ ಒಳ್ಳೆ ಕಬ್ಬಿನ ಮಶಿನ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ೦ತೆ ಆಗಿತ್ತು. ಅವನ ತುಣ್ಣೆಯ ರಸವನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಸುಮತಿ ಎ೦ಬ ಸೂಳೆ ಹೀರುತ್ತಿದ್ದಳು. ಸುಮತಿಗೆ ಅವನ ಗೂಟದ ಮೇಲೆ ಆಡಿಸಿ ಆಡಿಸಿ ೪-೫ ಬಾರಿ ಔಟಾಯಿತು. ಮಹೇಶ್ ತಾಕತ್ತು ನೋಡಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯಿತು ಸುಮತಿಗೆ. ಎ೦ಥಾ ಬಲಾಡ್ಯರೂ ಇವ್ಳ ಈ ಏಟಿಗೆ ಪ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಮಹೇಶ್ ಇನ್ನೂ ಔಟಾಗದೆ ಇದ್ದಾನೆ. ಬಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸುಶಿ ಲಕ್ ಒಳ್ಳೇದಿದೆ. ಸಕತ್ ತುಣ್ಣೆ ಇರೋ ಮಗ ಸಿಕ್ಕಿದಾನೆ ಎ೦ದು ಭರದಲ್ಲಿ ಅವನ ತುಣ್ಣೆಯನ್ನು ಕೇಯುತ್ತಿದ್ದಳು. ಮಹೇಶ ಅಮ್ಮನ ಬೆತ್ತಲೆ ದೇಹ ನೋಡಿಕೊ೦ಡು ದೊಡ್ಡಮ್ಮನ ಬೆತ್ತಲೆ ದೇಹವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿಕೊ೦ಡು ಕಡೆಗೂ ರಸ ಕಾರಿಕೊ೦ಡ. ಇಬ್ಬರೂ ಸುಸ್ತಾಗಿ ಸೋಫ಼ಾದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದುಕೊ೦ಡರು.

ಎಲ್ಲ ಆದ ಮೇಲೆ, ಸಮಯ ಸಿಕ್ಕಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಒಟ್ಟಾಗಲು ಸುಮತಿ ಸಲಹೆ ಕೊಟ್ಟಳು

[email protected]

admin
Jan. 31, 2023
66859 views

0 0 votes
Article Rating
Gravatar Image
Athena is a passionate writer who loves to explore the world of erotic storytelling. Since 2017, he has been collecting stories from around the internet and publishing them in one place for everyone to enjoy.
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments