Skip to content

ಮಾಲಿಕನ ಹೆಂಡತಿ ಮತ್ತು ಮಗಳ ಜೊತೆ ಸುಖಾ 1

ನನ್ನ ಹೆಸರು ಪುುಟ್ಟ ವಯಸ್ಸು 21 ಯಾರು ಇಲ್ಲಾ ಒಬ್ಬ ಅನಾಥ ನನ್ನ ಮೈ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಟಿದೆ ಕರಿ ಬಣ್ಣ 6 ಅಡ್ಡಿ. ದಿನಾಲು ಮಾಲಿಕನ ಮನೆಲ್ಲಿ ಊಟ ಅಲ್ಲಿಯೇ ನಿದ್ದೆ ಅವರ ಮನೆ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ದದು ಅದು ತೋಟದ ಮದ್ಯೆ ಇತ್ತು ಅದರೆ ಆ ಮನೆಲ್ಲಿ ಮೂರೇ ಜನ ಇದ್ರು ಮತ್ತು ನಾನು ಒಟ್ಟು 4 ಜನ. ನನ್ನ ಮಾಲಿಕನದು ತುಂಬಾ ಆಸ್ತಿತು ಅವರು ಹೆಸರು ಜಯಣ್ಣ ಅವರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 1 ವಾರ ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದೇ ಹೆಚ್ಚು ಅವ್ರಿಗೆ ಇನೋಬ್ಬಳು ಹೆಂಡತಿ ಇದ್ಲು ಅಲ್ಲೇ ಇರೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಈ ಹೆಂಡತಿ ಹತ್ತಿರ ಇರೋದೇ ಕಡ್ದಿಮೆ ಅವರ ಹೆಸರು ಸರೋಜಾ ಅಂತಾ ಅವರು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದ್ರು ವಯಸ್ಸು 40 ಅವ್ರಿಗೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸುಲ್ಲೇ ಮದುವೆ ಆಗಿತು ನೋಡಲು ಮಲ್ಲು ಆಂಟಿ ರಿಷ್ಮಾ ತರಹ ಮೈ ಕೈ ತುಂಬಿ ಕೊಂಡು ಇದ್ದರು ನೋಡಿದ್ರೆ ಕಚ್ಚಿ ತಿನ್ನ ಬೇಕು ಅನಿಸಿತು ಅವರಿಗೆ ಒಬ್ಬಳು ಮಗಳು ಇದಳು
ಇವಾಗ ಅವಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೊದಿಲ್ಲಾ ಮುಂದಿನ ಬಾಗದಲ್ಲಿ.
ಈಗ ಸರೋಜಾ ಜೊತೆಗೆ ಸುಖದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತೆನೆ ನನ್ನ ಮಾಲಿಕ ಯಾವಾಗ ಆದರು ಬಂದು ಹೋಗೋದು ನಡ್ದಿತಾತು ಅದರೆ ಒಂದೂ ದಿನನ್ನು ಸರಿ ಸರೋಜಾ ಜೋತೆ ಮಾತಾಡಿದು ನೋಡೆ ಇಲ್ಲಾ ಹೀಗೆ ಒಂದೂ ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಬರುತ್ತಿದೆ ಆವಾಗ ಬಾತ್ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋ ಶಬ್ಬದ ನನಗೆ ಯಾರು ಅತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದು ಸರೋಜಾ ಬೇತಲೆ ಆಗಿ ತುಲ್ಲಿಗೆ ಬದನೆಕಾಯಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಸುಖದಲ್ಲಿ ಇದ್ಲು ನಾನು ಅವಳ ನೋಡಿ ದಗ್ಗದೆ ಆವಾಗ ತಿಳೀತು ಅವ್ಳಿಗೆ ಸುಖಾ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಆತಾ ನಾನು ಸುಮ್ನೆ ಹೋಗಿ ಅವರನ ನೆನೆಸಿಕೊಂಡು ಜಠಕಾ ಹೊಡೆದು ಕೊಂಡು ಮಲಗಿದೆ.
ಮರುದಿನ ನನ್ನ ಮಾಲೀಕ ಹೋದ ಎರಡೇ ಹೆಂಡತಿ ಹತ್ತಿರ ಅವತು ನಾನು ಸುಮ್ನೆ ಇದೇ ಅದರೆ ಸರೋಜಾ ನನ್ನ ನೋಡಿ ನಕ್ಕಳು ಅದನು ನೋಡಿ ನನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಅಯಿತು ರಾತ್ರಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಕರಿದರು ನಾನು ಹೋಗಿ ಕೂತೆ ಅವರು ಬಂದು ಊಟ ಬಡಿಸಿವಾಗ ಅವರ ಮೊಲೆ ಕಾಣಿಸಿತು ಅವು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡವು ಇದ್ದವು ನಾನು ಊಟ ಮಾಡುತ್ತಾ ಅವರ ಮೊಲೆ ನೋಡುತ್ತಾದೆ ಅವರು ಯಾಕೋ ಊಟ ಸರಿ ಇಲ್ಲವಾ ಆದಾಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಾ ಸರಿದೆ ಅದೇ ಮತ್ತೇ ಏನು ನೋಡುತಾ ಕೂತೆ ಊಟ ಮಾಡು ಆದರು ನಾನು ತೆಲೆ ತಗ್ಗಿಸಿ ಊಟ ಮಾಡಿ ಹೊರಗೆ ಹೋದೆ ಅವರು ಬಾಗಿಲ ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದರು ನನ್ನ ನೋಡಿ ನಕ್ಕರು ನಾನು ನಕ್ಕು ಹೋದೆ ಮದ್ಯೆ ರಾತ್ರಿ ಯಾರೋ ಕೂಗೊ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿ ಎದ್ದು ನೋಡಿದರೆ ಅದು ಸರೋಜಾ ನಾನು ಏನು ಅಯಿತು ಅಮ್ಮಾವ್ರೇ ಅದೇ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಹೋದೆಗೆ ಅಯಿತು ಆದರು ಇಲ್ಲೆ ಇರಿ ನಾನು ಹೋಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬಂದೆ ಅದು ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾರು ಇರಲ್ಲಿಲಾ ಯಾರು ಇಲ್ಲಾ ಅಮ್ಮಾವ್ರೇ ಅದೇ ಸರಿ ಕಣೋ ನೀನು ಇಲ್ಲೆ ಮಲಿಕೊ ನಾನು ಸರಿ ಅದು ಅಲ್ಲೇ ಬಾಗಿಲು ಮುಂದೆ ಮಲಗಿದೆ ಅವರು ಮಲಗಿಕೊಂಡರು ನಾನು ಎದ್ದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಆವರ ಸೀರೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ತೋಡೆ ನೋಡಿದೆ ಅದು ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣ ನಾನು ಹಾಗೇ ಅವರ ಹತ್ತಿರ ಹೋದೆ ತೋಡೆನು ಮುಟ್ಟಿದೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಮೃದು ಇಂತು ಮತ್ತೇ ನನ್ನಗೆ ಕಾತುರ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅಯಿತು ಅವರ ಸೀರೆ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಿದೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವರ ರತಿ ಕಾಚಾದಿಂದ ಮುಚ್ಚಿತು ಸೀರೆ ಒಳಗೆ ತೆಲೆ ಹಾಕಿದೆ ತುಲ್ಲಿನ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ಮೂಸಿ ನೋಡಿದೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಗಾಟವಾಯಿತು ಅದನ್ನು ಚಿಪ್ಪಬೇಕು ಅನಿಸಿತು ಆವಾಗ ಅವರು ಕಾಲು ಸರಿಸಿದ್ರು ಅಮೇಲೆ ನಾನು ಹೋಗಿ ಮಲ್ಲಿಕೊಂಡೆ
ಮರುದಿನ ಎದ್ದು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತೋಟಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಕೆ ಎತ್ತುನು ಗಾಡಿಗೆ ಕಟ್ಟಿದೆ ಅಮ್ಮಾವ್ರೇ ನಾನು ತೋಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬರುತೆನಿನ್ನೆ ಅದೇ ಅವರು ಬಂದು ಕಾಮು (ಅವರು ನನ್ನ ಪುಟ್ಟ ಅತ ಕರಿತಿದ್ರು) ಯಾಕೆ ಅಮ್ಮಾವ್ರೇ ನಾನು ಬರೋದು ರಾತ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ಅವರು ಇರಲ್ಲಿ ಕಣೋ ನನ್ನಗೆ ಒಬ್ಬಳಿಗೆ ಬೇಜಾರು ಅದರು ಸರಿ ಬನೀ ಅದೇ ಅವರು ಗಾಡಿ ಹತ್ತೋಕೇ ಬರಲ್ಲಿಲಾ ನಾನು ಅವರ ಕೈ ಹಿಡ್ದಿದ್ರು ಅವರಿಗೆ ಏರೋಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತೇ ನಾನು ಕೆಳಗೆ ಇಲ್ಲಿದು ಮೇಲೆ ಎತ್ತೋಕೇ ಅವರ ಸೊಂಟ ಹಿಡ್ಡಿದುಕೊಂಡೆ ಅದು ಹಿಡ್ದಿದು ಕೂಡಲೇ ಅವರು ಹಃಹಃ ಆದರು ಹಾಗೇ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿದರು ಅಮೇಲೆ ನಾವು ಹೊರಟೆವು ಅವರು ನನ್ನ ಮೈ ಮುಟ್ಟಿ ಮಾತಾಡೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ನಾವು ತೋಟಕ್ಕೆ ಹೋದೇವು ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ತೋಟದ ಮನೆಗೆ ಹೋದರು ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋದೆ ಅಮೇಲೆ ಅವರು ಪುಟ್ಟ ಪುಟ್ಟ ಆದರು ಅಮ್ಮಾವ್ರೇ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ ಅದೇ ಅವರು ಬಂದು ನನ್ನ ನೋಡುತ್ತಾ ನಿಂತರು ಅಮೇಲೆ ಸರಿ ಬಾ ಊಟ ಮಾಡೋಣ ಆದ್ರು ಸರಿ ಬಂದೆ ನೀವು ಹೋಗಿ ಅಂದೇ ಅವರು ಊಟ ತಂದುರು ಅಲ್ಲೇ ಊಟ ಮಾಡಿದೆವು ಅಮೇಲೆ ಬಾರೋ ತೋಟ ತೋರಿಸು ಆದರು ನಾನು ಸರಿ ಬಂದೆ ಅಂದೇ ನಾವು ಇಬ್ಬರು ಹೋಗುವಾಗ ಮಳೆ ಜೋರು ಬರೋಕೆ ಶುರು ಅಯಿತು ನಾವು ಅಲ್ಲೇ ಮರ ಕೆಳಗೆ ನಿಂತೆವು ಮಳೆ ತುಂಬಾ ಜೋರು ಅಯಿತು ನಾವು ಇಬ್ಬರು ಹಸಿ ಆದೆವು ನಾನು ಅವರನ ಅವರು ನನ್ನ ನೋಡುತ್ತಾ ಇದೆವು ಅವರು ನನ್ನ ತಬ್ಬಿಕೊಂಡರು ನಾನು ಅವರ ತಬ್ಬಿಕೊಡೆ ನಾನು ಅವರ ಸೀರೆ ಸೆರಗುಗೆ ಕೈ ಹಾಕಿದೆ ಅದನು ತಗೆದೆ ಅವರ ಎದೆಗೆ ಕಿಸ್ಸ್ ಮಾಡೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ಅವರು ಹಃಶ್ಶ್ಹಃಹಾಹಹಹಃಹ ನಾನು ಅಲ್ಲೇ ಒಂದೂ ಶಡ್ಡಿಗೆ ಅವರನ ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಹೋದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಸೀರೆ ಪೂರ್ಣ ಬಿಚ್ಚಿದೆ ಅವರು ಆ ಕಡ್ಡೇ ತಿರುಗಿ ನಿಂತರು ನಾನು ಹಿಂದೆದ ತಬ್ಬಿಕೊಂಡು ಕುತ್ತಿಗೆ ಕಿಸ್ಸ್ ಮಾಡೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ಅವರು ಹಃಅಹಃಹಃಹಾಹಹಃಸ್ಷಹಸ್ಷಹಸ್ಸ್ಸಆದರು ಮತ್ತೇ ನನ್ನ ತಬ್ಬಿಕೊಂಡು ಕಿಸ್ಸ್ ಮಾಡೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರ ನಾಲಿಗೆ ಹಿಡ್ದಿದು ಚಿಪೊಕೇ ಶುರು ಅದು ತುಂಬಾ ಮೃದುಥು ಮತ್ತೇ ಅವರು ನನ್ನ ನಾಲಿಗೆ ಚಿಪ್ಪಿದ್ರು ನಾನು ಬಾಯಿಲ್ಲಿ ನಾಲಿಗೆ ಹಾಕಿದೆ ಅವರು ನನ್ನ ಬಾಯಿಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರು ನಾನು ಅವರ ಬ್ರಾ ತೆಗೆದೆ ಅವರು ಮೊಲೆ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದವು ಅದನ್ನು ಹಿಡ್ದಿದೆ ಅವರು ಹಃಹಾಹಃಹಃ ಅತ ಉಸಿರು ಮೇಲೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು ಅವರು ನನ್ನ ಶರ್ಟ್ ಬಿಚ್ಚಿದರು ನನ್ನ ಎದೆಗೆ ಕಿಸ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾನು ಅವರ ಮೊಲೆ ಚಿಪೊಕೇ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ಅವರು ನನ್ನ ತೆಲೆ ಸವರುತ್ತಾ ಮಜಾ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ರೂ ನಾನು ಕಚ್ಚಿದೆ ಅವರು ಅಮ್ಮಾ ಅತ ಕೂಗಿದರು ನಾನು ನೋವು ಆಯಿತಾ ಅದೇ ಅವರು ಇಲ್ಲಾ ಅದು ಸುಖದ ಕೂಗು ನೀನು ಚಿಪ್ಪು ಬಿಡಬೇಡ ಆದರು ನಾನು ಮತ್ತೇ ಮೊಲೆಗೆ ಬಾಯಿ ಹಾಕಿದೆ ಅವರು ಅಮ್ಮಾ ಮ್ಮಮಮಮ್ಮಮಮಯಂಯಂಸ್ಮ್ಸಸ್ಮ್ಸಮ್ಮಸ್ ಹಾಗೇ ಹಿಚಕ್ಕಿದೆ ಅಮೇಲೆ ಅವರು ನನ್ನ ತುನ್ನೆ ಹಿಡ್ದಿದರು ಅದು ನಾನು ಲುಂಗಿ ಉಟ್ಟೀದೆ ಅವರು ಆದನ್ನು ತೆಗೆದರು ನಾನು ಅವರ ಲಂಗ ತೆಗೆದೆ ತುಲ್ಲಿಗೆ ಕೈ ಹಾಕಿದೆ ಅವರು ತುನ್ನೆ ಹಿಡ್ದಿದು ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಮಾಡೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ನಾನು ಕೆಳಗೆ ಕೂತ್ತು ಅವರ ಪ್ಯಾಂಟಿ ಬಿಚ್ಚಿದೆ ಅವರ ರತಿ ತುಲ್ಲುಗೆ ಕಿಸ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಕಾಲುನು ನನ್ನ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ತುಲ್ಲಿಗೆ ಬಾಯಿ ಹಾಕಿದೆ ಅವರು ಅಮ್ಮಾ ಅ ಮಾ ಮಮಮ್ಮಮಮಮಮಮಸ್ಮ್ಸಮ್ಸಮ್ಸಸ್ಸ್ಸ್ ಸಸ್ಸಹಹಃಹಾಹಃಬಾಹಹಹ ನನ್ನ ತೆಲೆ ಹಿಡ್ಡಿದು ತುಲ್ಲಿಗೆ ಒತ್ತಿಕೊಂಡರು ನಾನು ನಾಲಿಗೆ ಉದ್ದ ಮಾಡಿ ತುಲ್ಲಿನ ಆಳಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದೆ ಅವರು ಹಾಗೇ ಮಾಡು ಎಂದು ಇಂತಹ ಸುಖ ಕಡ್ಡಿಲ್ಲಾ ಹಃಹಃಹಾಹಜೆಸಹಝಷ್ಸಜೆಜೆಸಜೆಸಸ್ಫ್ಹಜಫ್ಹ ಮತ್ತೇ ಬೆರಳು ಹಾಕಿದೆ ಅವರು ಉಮ್ಮ್ಮ್ಮ್ಊಉಫ್ಫ್ಫ್ಫ…… ಆಆಹಹಹ… ಔಚ್.. ಶ್ಹ್. ಶ್ಹ್ಸ್ಸಹ್ಹ್ಸ್ಸ್.. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಕಣೋ.. ಉಫ್ಫ್ಫ್ ಆಆಆಆಸ್ಸ್ಸಸ್ಸಸಾಸಸ್ಸಾಸಸ್ಮ್ಮ್ಮೇಮಮಮಮಮಮ್ ಸ್ವ ಅವರು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಎಬ್ಬಿಸಿ ಕಿಸ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ನನ್ನ ಸರದಿ ಅದು ಕೆಳಗೆ ಕೂತರು ನನ್ನ ಚಡ್ಡಿ ಬಿಚ್ಚಿದ ಮೇಲೆ ತುನ್ನೆ ಅವರ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಜಿಗ್ಗಿತು ಆದನ್ನು ನೋಡಿ ಅವರು ಅಬ್ಬಾ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ತುನ್ನೆ ಅದು ಅದಕೆ ಕಿಸ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಬಾಯಿ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡರು ಅವರು ಚಿಪೊಕೇ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರ ಬಾಯಿಲ್ಲಿ ಅದು ಬೆಳೆಯುತ್ತಾ ಹೋಯಿತು ಅವರು ಇನ್ನು ಜೋರು ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರ ಎಜಿಲು ತಾಗಿ ಅದು ಅವರ ಬಾಯಿಲ್ಲಿ ಮ್ಮ್ಮ್ಮಮ್ಮ್ಮ್ಮ್ಮ್… ಸ್ಸ್ಸ್ಸ್ಸ್ಸ್ಸ್ಸ್ಸ್ಸ್ಸ್ಸ್ಸ್ಸ್ಸ್ಸ್ಸ್ಸ್ಸ್ಸ್ಸ್ಸ್ಸ್ಸ್ಸ್ಸ್ಸ್ಸ್ಸ್ಸ್ಸ್ಸ್ಸ್ಸ್ಸ್ಸ್ಸ್ಸ್ಸ್ಸ್ಸ್ಸ್ಸ್ಸ್ ನಾನು ಸಾಕು ಅದು ಅವರ ಎಬ್ಬಿಸಿ ಕಿಸ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲೇ ಗೋಡೆಗೆ ಒರಗಿಸಿ ನನ್ನ ತುನ್ನೆ ಹಿಡ್ದಿದು ತುಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕಿದೆ ಅವರು ಅಮ್ಮಾ ಬೇಡಾ ಕಣೋ ನೋವು ಆದರು ಅದು ಬಿಗ್ಗಿತು ಬಹಳ ದಿನದ ಯಾರು ಮಾಡಿರಿಲ್ಳಾ ಅದಕೆ ಅದು ಬಿಗ್ಗಿತು ನಾನು ಮತ್ತೇ ಜೋರು ಒತ್ತಿದೆ ಅದು ಒಳಗೆ ಹೋಯಿತು ನಾನು ಸೊಂಟ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಮಾಡೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ಅದು ಪೂರ್ಣ ಒಳಗೆ ಹೋಯಿತು ಅವರು ಹಃಹಾಹಹಹಃಷಹಃಷಹಃಷಹಷ್ಷ್ಸಾಹಷ್ಷ್ಶಾಹಃಷಹಹಃಷ ಮಮಮ್ಮಮಮಮಮ್ಮಮಮಮ. ಶ್ಶ್ಶ್ಸ್. ಹ್ಹ್ಹಹ್ಹ್… ಹ್ಹ ಹ್ಶ್ಹ್. ಉಫ಼್ಫ಼್ಫ಼್ಫ಼್ ಉಫ಼್ಫ಼್ಫ಼್ ಮ್ಮ್ಹ್ ಉಮ್ಮ್.. ಹ್ಮ್ಮ್ಮ್ಮ್ಮ್ಮ್ಮ್ಮ್ಮ್ ಹ್ಮ್ಮ್ಮ್ ಹ್ಮ್ಮ್ ಹ್ಮ್ಮ್. ್ಅಹ ಹಾಗೇ ಮಾಡೋ ಬಿಡಬೇಡ ಹೊಡಿ ಅದು ನಿನ್ನದೇ ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ತುಲ್ಲು ಹಃಹಾಹಹಃಹಾಷಹಸಹಃಸ್ಷಃಹಃಸ್ಷಹಸ್ ಮತ್ತೇ ನಾನು ಅವರ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ತುಲ್ಲಿಗೆ ತುನ್ನೆ ಹಾಕಿದೆ ಅವರು ಹ್ಹಹಃಹಾಹಹಃಷಹಸ್ಷಹಾಹಹಹಸಹಃಷಹಹಃಷಹಹಃಷಸ್ಷಹಃಷ ಸುಖಾ ಕೋಡು ಬಿಡಬೇಡ ಹೊಡಿ ಮಗನೇ ಇವತು ತುಲ್ಲು ಹರಿದು ಹಾಕು ಬಿಡಬೇಡ ಹಃಹಾಹಹಃಹಾಹಃಷಹಃಷಷಃಹಃಷಹಷ್ಷ್ಷ್ಷ್ಷ್ಷಷ್ಶಫ್ಫಫಫಫಫ್ಸಫಫಫ್ಸಫಫ್ ಮತ್ತೇ ನಾನು ಮಲಗಿಕೊಂಡೆ ಅವರು ನನ್ನ ತುನ್ನೆನು ತುಲ್ಲಿನ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ತುನ್ನೆ ಮೇಲೆ ಸವಾರಿ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಳು. ಅಹ್ಹ್ಹ್ ಹ್ಹ್ಹ್ಹ್ ಹುಉ ಅಆಆಆಆಆಆ!!!! ಆಆಆಆಆ ಹ್ಹ್ಹ್ಹ್!!! ಅಹ್ಹ್ಹ್ ಹ್ಹ್ಹ್ಹ್ ಹುಉ ಅಆಆಆಆಆಆ!!!! ಆಆಆಆಆ ಹ್ಹ್ಹ್ಹ್! ಹಾಗೇ 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ರಸ ಬಿಟ್ಟರು ಹಃಹಾಹಹಃಹಾಹಃಷಸ್ಷಸ್ಷಸ್ಷಸ್ಷಹಃಷಹಃಷಷಃಸ್ಷ ಎದ್ದು ರಸ ಬಿಟ್ಟರು ಅದು ನನ್ನ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿತು ಆದನ್ನು ಕುಡ್ದಿದು ಅವರ ತಿಕಾ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಿ ನಾನು ಹೋಡ್ಡಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ಅವರು ಹಃಹಾಹಃಹಾಹಃಹಾಸ್ಸ್ಷಹಃಷಸ್ಷಸ್ಸ್ಫಹಫ್ಹಫ್ಹಫ್ಮಫ್ಮ್ಮಮ್ದ್ಮ್ ಮೆಮ್ಮೇಮೆಮೆಮೀ ಹ್ಮಹಮೂಮ್ಹಮು ಹೊಡ್ಡಿದೆ ಅವರು ಮತ್ತೇ ರಸ ಬಿಟ್ಟರು ಅವರು ಎದ್ದರು ನಾನು ಮತ್ತೇ ತುಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕಿದೆ ಜೋರು ಹೋಡ್ಡಿದೆ ಅವರು ಹಃಹಾಹಹಃಹಾಹಃಹಃ ಏನೋ ಎಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಇದೇ ನಿನ್ನೆ ನನ್ನ ಗಂಡ ಕಣೋ ಆದರು ನನ್ನಗೆ ರಸ ಬರೋ ಹಾಗೇತು ರಸ ಬರುತ್ತದೆ ಅದೇ ನನ್ನ ಬಾಯೀಲ್ಲೀ ಹಾಕು ನನ್ನಗೆ ರಸ ಬೇಕು ಆದರು ಸರಿ ಅಂದು ಜೋರು ಹಾಡಿದು ಅವರ ಬಾಯಿಗೆ ತುನ್ನೆ ಹಾಕಿ ರಸ ಬಿಟ್ಟೆ ಅವರು ರಸ ಚಪ್ಪರಿಸಿ ಕುಡಿದು ನನ್ನ ತಬ್ಬಿಕೊಂಡು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಿನ್ನೆ ನನ್ನ ಗಂಡ ಕಣೋ ನಿನ್ನಗೆ ಬೇಕಾದಾಗ ಬಂದು ಕೆಯ್ಯುದು ಹೋಗು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಾನು ನಿನ್ನ ಸೂಳೆ ಹೆಂಡತಿ ಸರೋಜಾ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನನ್ನ ಸರೋಜಾ ಕರಿಬೇಕು ಆದರು ನಾನು ಸರಿ ಸರುದೆ ಕಿಸ್ಸ ಮಾಡಿ ಹೊರಟೆವು
ಮುಂದೆ ನೋಡಿ ಮಗಳ ಜೋತೆ ಸುಖ
ದಯವಿಟ್ಟು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ

This story ಮಾಲಿಕನ ಹೆಂಡತಿ ಮತ್ತು ಮಗಳ ಜೊತೆ ಸುಖಾ 1 appeared first on new sex story dot com

3 1 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments