Skip to content

ಮಾಲಿಕನ ಹೆಂಡತಿ ಮತ್ತು ಮಗಳ ಜೋತೆ 3

ಬೆಳ್ಳೆಗೆ ಸರೋಜಾ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬದಲು ಆವಾಗ 6 ಗಂಟೆ ನಾನು ಸರೋಜಾನ ಹತ್ತಿರ ಹೋದೆ ಅವಳು ಯಾಕೋ ಪುಟ್ಟ ಕೋಪನಾ ಆದಳು ಇಲ್ಲಾ ನೀನು ತೋಟಕ್ಕೆ ಬಾ ಅದೇ ಅವಳು ಸರಿ ಕಣೋ ಬರ್ತೀನಿ ಅದು ಒಂದೂ ಮುತ್ತು ಕೊಟ್ಟಳು ಸರಿ ಅದು ಹೋದೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೀರಾ ಇದಳು ನಾನು ಅವಳಾ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿ ತಬ್ಬಿಕೊಂಡೆ ಅವಳು ಹಾಹ ಆದಳು ಹೇ ನಾನು ಅದೇ ನೀನಾ ಅಬ್ಬಾ ಆದಳು ಯಾಕೇ ಹೆದರಿದೇಯಾ ಅದೇ ಅವಳು ಯಾರು ಅದು ಹೆದರದೆ ಆದಳು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ತೋಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬರುತ್ತೇನೆ ಅದೇ ಅವಳು ಸರಿ ಅದಳು ನಾನು ತೋಟದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮಾನ ಕೆಯ್ಯಿತಿನಿ ಅದೇ ಅವಳು ಲೋ ಪುಟ್ಟ ಬೇಡಾ ಕಣೋ ಅದು ತಪ್ಪು ಆದಳು ನಾನು ಇಲ್ಲಾ ನೋಡಿಕೋನಿ ಅದೇ ಯಾಕೇ ನಾನು ಒಬ್ಬಳೇ ಸಾಕಾಗಲ್ಲಾವ ಆದಳು ಇಲ್ಲಾ ನೀನು ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮನು ಬೇಕು ಮತ್ತೇ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಸರಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅದೇಕೆ ಅದೇ ಅವಳು ನೋಡು ಆದಳು ಸರಿ ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಬರುತಾಳೆ ಅದು ಅವಳಗೆ ಒಂದೂ ಮತ್ತು ಕೊಟ್ಟು ಹೊರಟೆ ಅಮೇಲೆ ಸರೋಜಾ ಬಂದ್ಲು ನಾನು ಅವಳಾ ಸೊಂಟ ಹಿಡ್ದಿದು ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿ ಎರಿಸಿದೆ ಆವಾಗ ನಾವೂ ಹೊರಟೆವು ದಾರಿಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇರಲಿಲ್ಲಾ ಸರೋಜಾ ನನ್ನ ತಬ್ಬಿಕೊಂಡು ಮುತ್ತು ಕೊಟ್ಟಳು ಅಮೇಲೆ ತೋಟ ಬಂದಿತು ಆವಾಗ ಸರೋಜಾ ನೀನು ಮನೇಲಿ ಇರು ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಇದೇ ಮುಗಿಸಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಸುರು ಮಾಡೋಣ ಅದೇ ಅವಳು ಬೇಗಾ ಬಾ ಆದಳು ನಾನು ಬೇಗ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿ ಮನೆಗೆ ಹೋದೆ ಅವಳು ನನ್ನ ತಬ್ಬಿಕೊಂಡು ಬಾ ಪುಟ್ಟ ಊಟ ಮಾಡೋಣ ಆವಾಗ 2 ಗಂಟೆ 2.30 ಊಟ ಮುಗಿಸಿ ಅವಳು ಎಲೆ ಅಡಿಕೆ ತಂದದ್ಳು ನನ್ನ ಬಾಯಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಳು ಒಂದೂ ತಿನ್ನದೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕೊಟ್ಟಳು ಆದನ್ನು ಅವಳಾ ಬಾಯಿಗೆ ಇಟ್ಟು ಇಬ್ಬರು ತೀನೊಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿ ಹಾಗೇ ಇಬ್ಬರು ತುಟ್ಟಿಗೆ ತುಟ್ಟಿ ಸೇರಿದೆವು ಹಾಗೇ ನಾಲಿಗೆ ಚೀಪೊಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ಅವಳು ಬಾಯಿ ತುಂಬಾ ಎಜಿಲು ತುಂಬಿತು ನಾನು ಅದನ್ನು ನನ್ನ ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕು ಅದೇ ಅವಳು ತನ್ನ ಎಜಿಲು ಸುರಿದ್ಳು ಮತ್ತೇ ಇಬ್ಬರು ಕಿಸ್ಸ್ ಮಾಡೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆವು ನಾನು ಹಾಗೇ ಅವಳ ಸೆರಗನ್ನು ತೆಗೆದೆ ಅವಳಾ ಮೊಲೆ ನೋಡಿದೆ ಅಮೇಲೆ ಅವಳಾ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಕಿಸ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅವಳು ಹಾಹಾ ಹಾಗೇ ಸೊಂಟ ಹಿಚಕಿದೆ ಅವಳು ಅಮ್ಮಾ ಆದಳು ಹಾಗೇ ಅವಳಾ ಸೀರೆ ಬಿಚ್ಚಿದೆ ಅವಳು ನನ್ನ ಬಟ್ಟೆ ಬಿಚ್ಚಿದಳು ನನ್ನ ಎದೆಗೆ ಮುತ್ತು ಕೊಟ್ಟಳು ಹಾಗೇ ನನ್ನ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಬಿಚ್ಚಿದಳು ನಾನು ಅವಳಾ ಎಬ್ಬಿಸಿ ಅವಳಾ ಬೌಜ್ ಬಿಚ್ಚಿದೆ ಮೊಲೆ ಚಿಪೊಕ್ಕೇ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ಅವಳು ನನ್ನ ತೆಲೆ ಸವರುತ್ತಾ ಹ್ಹಹಃಹಃಸ್ಷಹಸ್ಹಃಷ ನಾನು ಒಂದೂ ಚೀಪೊದು ಮತ್ತೊಂದು ಹಿಚ್ಕ್ಕೊಂದು ಅವಳು ಹಾಗೇ ಚೀಪು ಅನುತಾ ಸುಖಾ ಪಡ್ದುತಿದ್ಳು ಅಮೇಲೆ ಅವಳು ನನ್ನ ತುನ್ನೆ ಹಿಡ್ದಿದು ಇದು ಕೋಡು ಪುಟ್ಟ ಆದಳು ಸರಿ ತೊಗೊ ಅದು ನಿನ್ನದೇ ಆಸ್ತಿ ಅದೇ ಅವಳು ಕೆಳಗೆ ಕುತ್ತು ಚಡ್ಡಿ ತೆಗೆದಳು ನನ್ನ ತುನ್ನೆ ಮೊದಲೇ 8 ಇಂಚ್ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಕಾಮು ಇದರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸುಖಾದೆ ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಮುತ್ತು ಕೊಡುತ್ತಾ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬಾಯಿ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡಳು ಆದನ್ನು ಚೀಪೊಕೇ ಶುರು ಮಾಡಿದಳು ನನ್ನಗೆ ಸ್ವರ್ಗ ಸುಖ ಕೊಟ್ಟಳು ಹಾಗೇ ಚೀಪಿದಳು ಆಮ್ ಆಮ್ ಆಮ್ ಅನುತಾ ಚೀಪುತಾ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಚೀಪು ಹಾಗೇ ಚೀಪಿದಳು ಹಾಗೇ 20 ನಿಮಿಷ ಚೀಪಿ ನಾನು ಅವಳಾ ಎಬ್ಬಿಸಿ ಕಿಸ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಹಾಸಿಗೆ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿಸಿದೆ ನಾನು ಅವಳಾ ಕಾಚಾ ತೆಗೆದು ತುಲ್ಲಿಗೆ ಬಾಯಿ ಹಾಕಿದೆ ಅವಳು ಹಃಹಾಹಹಃಸ್ಸಾಸಸ್ಸಸಾ ಅನೊಕ್ಕೇ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ಲು ಸರೋಜಾ ವಿಲವಿಲನೆ ಒದ್ದಾಡುತ್ತಿದ್ದಳು. ತೊಡೆಗಳನ್ನ ಮುದ್ದಾಡಿ, ಅವಳ ಹೀರುತ್ತಿದ್ದೆ ರಸ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಲೇ ಇತ್ತು. ನನ್ನ ಬಾಯಿಗೆ, ಮುಖ ಎಲ್ಲಾ ರಸದಿಂದ ವದ್ದೆಯಾಗಿತ್ತು. ರಸವನು ಹೀರಿಬಿಟ್ಟೆ ಅಮೇಲೆ ಲೋ ಪುಟ್ಟ ಬೇಗಾ ಹಾಕು ಆದಳು ನಾನು ಅವಳನ್ನು ಹಾಸಿಗೆ ಮಲಗಿಸಿ ತುಲ್ಲಿಗೆ ತುನ್ನೆ ಸವರುತ್ತಾ ನಿಧಾನವಾಗಿ ತುಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕಿದೆ ಅವಳು ಹಃಶ್ಅಹಃಹಾಹಃಹಾಹ್ಮಮ ಅಮ್ಮ ಆದಳು ನಾನು ಸೊಂಟ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಮಾಡೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ಜೋರು ಹೊಂಡತಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಹೊಡೆತಗಳಿಗೂ ಅಮ್ಮಾ… ಅಮ್ಮಾ… ಎನ್ನುತ್ತಾ ಕಣ್ಣು ದಪ್ಪಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಾಸಿಗೆ ಹಿಡಿದು ಹಿಂಡುತ್ತಿದ್ದಳು. ನಾನು ಅವಳ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಎಗರಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಮೊಲೆಗಳನ್ನು ಹಿಸುಕುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತೇ ತುಲ್ಲಿಗೆ ಬಿಟ್ಟೂ ಬಿಟ್ಟೂ ಹೊಡೆಯತ್ತಿದ್ದರೆ ತುಣ್ಣೆ ಅವಳ ಗಂಟಲಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಅನುಭವವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅವಳು ಮಾತ್ರ ಸುಖದ ಅಲೆಗಳಲ್ಲಿ ತೇಲಿ ತೇಲಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಳು ನಾನು ಅವಳನ್ನು ಬಿಡದಂತೆ ದೆಂಗಿದ ಅವಳು ಮಾತ್ರ ಸಹಕರಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ಕುಂಡಿಗಳನ್ನು ಎತ್ತೆತ್ತಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ನನ್ನ ವೇಗ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದ. ರಪರಪನೆ ಬಡಿಯುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅವಳಾ ತುಲ್ಲಿನ ಅಕ್ಕ ಪಕ್ಕದ ಭಾಗವೆಲ್ಲಾ ಕೆಂಪಾಗಿ ಹೋಗಿತ್ತು. ಹೀಗೇ ಸುಮಾರು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಒಂದೆ ಸಮನೆ ದೆಂಗಿದೆ ಅವಳು ಪ್ರತೀ ಹೊಡೆತಗಳೂ ಹಾಹಾಹಾಹಾಹಾಹಾಹಾಹಾ ಅಮ್ಮಾ…. ಅಮ್ಮಾ… ಹಾಹಾಹಾಹಾಹಾಹಾ… ಹಾಹಾಹಾಹಾಹಾಹಾಹಾಹಾ ಎಂದು ಚೀರುತ್ತಾ. ಅವಳ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ನನ್ನ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ ಕೊಂಡು, ದೆಂಗಲು ಹತ್ತಿದೆ..
ನನ್ನ ವೇಗವನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದೆ.. ನನ್ನ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಹಾಸಿಗೆ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಾಡುತ್ತಿದ್ದವು.. ಅವಳು ಕಿರುಚುತ್ತ ಅಹಹ್ ಹಹಃ ಹಃಹಜಜ್ಜ್ಜಷ್ಹಶಫ್ಫಫ್ಮ್ಸಮ್ಸಮ್ಸ ನಂತರ ಸರೋಜಾ ರಸ ಬರುತಿದೆ ಅದೇ ಅವಳು ಅಲ್ಲೇ ಬಿಡ್ದು ನಾನು ಜೋರು ಹೋಡಿಕ್ಕೇ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ಅವಳುಹ್ಹಹಃಹಾಹಃಷಹಷ್ಸ್ಷಸ್ಷಜೆಸಜೆಸಶುಹಶು ಅಮೇಲೆ ನಾನು ನನ್ನ ರಸ ಬಿಟ್ಟೆ ಅವಳು ಅಮ್ಮಾ ಅದು ಒಂದೂ ಮುತ್ತು ಕೋಟು ಹಾಗೇ ಅವಳು ಸಾನ್ನ ಮಾಡಿ ಮನೆಗೆ ಹೊರಟ್ಟೇವು ದಾರಿಲ್ಲಿ ಸರು ನಿನ್ನ ಮಗಳಗೆ ಕೆಯ್ಯಿಬೇಕು ಅದೇ ಅವಳು ಸರಿ ಕಣೋ ಅವಳಗು ಗಂಡ ಇಲ್ಲಾ ಅವಳಿಗೂ ಸರಿ ಸುಖಾ ಕೋಡು ಆದಳು ನಾನು ಸರಿ ಇಬ್ಬರಿಗು ಒಳ್ಳೇ ಸುಖಾ ಕೊಡತಿನಿ ಅದೆ ಹಾಗೇ ಮನೆಗೆ ಬಂದೆವು ಆವಾಗ ನಾನು ಎತ್ತು ಕಟ್ಟಿ ಮೇವು ಹಾಕಿ ಬರ ಬೇಕಾದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಅಮ್ಮ ಯಾಕೇ ಇಷ್ಟು ಖುಶಿ ಇದ್ದಾರೆ ನಾನು ಸರಿ ಮಾಡಿದೆ ಅವಳು ಏನೋ ಕೆಯ್ಯಿದೆಯಾ ಅಮ್ಮನ ನಾನು ಹು ಅದೇ ರಾತ್ರಿ ನೀನು ಬಾ ಅದೇ ಅವಳು ಸರಿ ಕಣೋ ಅದರೆ ಅಮ್ಮಾ ನಾನು ಇಲ್ಲವಾ ಅದೇ ಅವಳು ಸರಿ ಆದಳು ನಾನು ಹೋಗಿ ರಮ್ ತಂದೆ 7.30 ಸರೋಜಾ ನನ್ನ ಪಕ್ಕ ಬಂದು ಕೂತಳು ನಾನು ಅವಳಾ ನೋಡುತ್ತಿದೆ ಅವಳು ನನ್ನ್ ತಬ್ಬಿಕೋಡು ಆವಾಗ ಅವಳ ಮೊಲೆ ನನ್ನ ಎದೆಗೆ ಮುಟ್ಟಿದವು ಆವಾಗ ನಾನು ಹೆ ನಿನ್ನ ಮಗಳು ನೋಡು ಹೇಗೆ ಕಾಣತಾದ್ದಾಳೆ ಅದೇ ಅವಳು ಮೀರಾ ಅದು ನೋಡಿದರೆ ಅವಳು ಪರದೆ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ರಮ್ ತೋಗೊಡು ಬಂದ್ಲು ಸರೋಜಾ ಹೋಗಿ ಲೋ ಪುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಇಬ್ಬರಗು ನೀನೆ ಗಂಡ ಕಣೋ ಬಾ ಮೀರಾ ಅದೇ ಅವಳು ಬಂದು ಪಕ್ಕ ಕುತಳು ಅವಳಾ ರಮ್ ತೆಗೆದಳು ಮೂರು ಜನಕ್ಕೆ ಹಾಕಿಕೊಟ್ತಳು ನಾನು ಒಂದೂ ಸಲ ಕೂಡಿದೆ ಮೀರಾ ಸರೋಜಾ ಹಾಕಿ ಕೊಟ್ಟಳು ಅಮೇಲೆ ತಾನು ಹಾಕಿಕೊಂಡಳು ಮೂರು ಜನ ಕುಡ್ದಿದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ಹಾಕಿದಳು ಸರೋಜಾ ಮೀರಾ ಇಬ್ಬರು ಕುಡಿಯಿರಿ ಅದರೆ ಅದನ್ನು ನನ್ನ ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕಿ ಆದೆ ಅವರು ಇಬ್ಬರು ಕುಡಿದು ನನ್ನ ಬಾಯಿಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರು ಹಾಗೇ ಕೊನೆಗೆ ಮೊದಲು ಮೀರಾ ಹಾಕೋಕೆ ಬಂದ್ಲು ನಾನು ಅವಳಾ ತುಟ್ಟಿಗೆ ತುಟ್ಟಿ ಸೇರಿಸಿದೆ ಇಬ್ಬರು ಹಾಗೇ ಕಿಸ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆವು ನಾನು ಅವಳಾ ನಾಲಿಗೆ ಹೊರ ಎಲ್ಲೆಧೂ ನಾಲಿಗೆ ಚೀಪಿದೆ ಅಮೇಲೆ ಸರೋಜಾ ಬಂದ್ಲು ನಾನು ಸರೋಜಾಗೆ ಕಿಸ್ಸ್ ಮಾಡೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ಹಾಗೇ ಮೀರಾ ಬಂದು ಮೂರು ಜನ ಕಿಸ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹಾಗೇ ನಾಲಿಗೆ ಹೊರಗೆ ಚಾಚಿ ಮೂರು ಜನ ನಾಲಿಗೆ ಆಟ ಆಡಿದೆವು ಅಮೇಲೆ ಮತ್ತೇ ರಮ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕುಡಿದು ಅದನ್ನ ಮೀರಾ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದೆ ಅವಳು ಕಾಮು ಆದಳು ನಾನು ಆದನ್ನು ನೆಕ್ಕಳು ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ನಾವೂ ಹಾಗೇ ಕೋಣೆಗೆ ಹೋದೆವು ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಇಬ್ಬರು ನನ್ನ ಹಾಸಿಗೆ ಮೇಲೆ ತಳ್ಳಿ ಸರೋಜಾ ಕೆಳಗೆ ಕುತ್ತು ನನ್ನ ಚಡ್ಡಿ ತೆಗೆದಳು ತುನ್ನೆ ನೋಡಿ ಆದನ್ನು ತನ್ನ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಸವರಿಕೊಂಡು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬಾಯಿ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಚೀಪೊಕೇ ಸುರು ಮಾಡಿದ್ಲು ನಾನು ಮೀರಾಳ ಮೊಲೆ ಚೀಪೊಕೇ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ಮೀರಾ ಹಃಹಾಹಹಹಃಷಹಷ್ಸ್ಷಸ್ಷಹಸ್ಷ ಅತಿದ್ಳು ಈಕಡೆ ಸರೋಜಾ ತುನ್ನೆನಾ ಚೀಪಿ ಆದನ್ನು ಎಜಿಲು ಹಚ್ಚಿ ಚೀಪಿದ್ಳು ಅವಳಾ ತೆಲೆ ಹಿಡ್ದಿದು ಕೆಳಗೆ ಒತ್ತುತಾ ನಾನು ಸುಖಾ ಪಡುತ್ತಾದೆ ಮತ್ತೇ ಮೀರಾ ಕೆಳಗೆ ಹೋದ್ಲು ಅಮ್ಮ ನನ್ನಗೆ ಕೋಡು ಆದಳು ಇಬ್ಬರು ತುನ್ನೆ ಚೀಪೊಕೇ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಒಂದೂ ಕಡ್ಡೇ ಮೀರಾ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡ್ಡೇ ಸರೋಜಾ ಅವರು ನನ್ನ ತುನ್ನೆ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ರು ಸರೋಜಾ ತೊಡ್ದುಗೆ ಬಾಯಿ ಹಾಕಿದಳು ಮತ್ತೇ ಮೀರಾ ತುನ್ನೆನಾ ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕಿ ಒಳ್ಳೆ ಲಾಲಿ ಪಾಪ್ ಥರ ಲೊಚ ಲೊಚ ಅಂತ ಚೀಪ್ತಾಯಿದ್ದಾಳೆ. ಆಆಆಆಆಆಅಹಹಹಹಹಹ…. ನನಗೆ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ತೆಲಾಡುತಿರುವ ಅನುಭವ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಒಂದು ಕಡೆ ಮೀರಾ ತುಣ್ಣೆ ಚೀಪ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಇನ್ನೊದು ಕಡೆ ನನ್ನ ತೋರಡನ್ನ ಸರೋಜಾ ಚೀಪತಾದ್ಳು ನಾನು ಮೀರಾ ತೆಲೆ ಒತ್ತಿ ಹಿಡ್ದಿಧೂ ಅವಳಾ ಬಾಯೀಲ್ಲೀ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಮಾಡೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ಅವಳು ಬಾಯಿ ಆಗಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಬಾಯಿನ್ನು ಕೆಯ್ಯಿಕೊಂಡಳು ಅವಳಾ ಬಾಯಿ ತುಂಬಾ ಎಜಿಲು ತುಂಬಿತು ಆದನ್ನು ತನ್ನ ಮೊಲೆ ಮೇಲೆ ಉಗಿದು ತುನ್ನೆ ಆದರ ಮದ್ಯೆ ಇಟ್ಟು ಇವಾಗ ಕೆಯ್ಯಿ ಆದಳು ನಾನು ಅವಳಾ ಮೊಲೆನು ಕೆಯ್ಯಿಕ್ಕೇ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ಅವಳು ಹಾಗೇ ತುನ್ನೆಗೆ ಬಾಯಿದ ಎಜಿಲು ಹಾಕೂತಿದ್ಳು ನಾನು ಸರೋಜಾಗೆ ಮೇಲೆ ಬಾ ಅದೇ ಅವಳು ಬಂದು ಮೊಲೆ ಕೊಟ್ಟಳು ನಾನು ಆದನ್ನು ಚೀಪೊಕೇ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ಅವಳು ಹ್ಹಹಹಃಷಹಷ್ಹಷ್ಸ್ಷಹಃಷಹಃಷಹಹಃಷಹಷ್ಶ ಹಾಗೇ ಚೀಪೋ ಅದು ನನ್ನ ತೆಲೆ ಸವರುತ್ತಾ ಸುಖಾನಿಂದ ಹಾಗೇ ಚೀಪು ಹಹಃಹಾಹಃಸಾಸಸ್ಸಸ್ ನಾನು ಕೈನು ಅವಳಾ ತುಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಸವರತ್ತಾದೆ ಅವಳಹಹಃಹಃಷಹಷ್ಶಜೆಸಜೆಸಜೆಸ ಅಮೇಲೆ ನಾನು ಇಬ್ಬರನ್ನು ಹಾಸಿಗೆ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿಸಿ ಮೀರಾ ಕಾಲು ಚೀಪೊಕೇ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ಸರೋಜಾ ಅವಳಾ ಮಗಳ ಮೊಲೆನಾ ಹಿಚ್ಚಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ಲು ನಾನು ಹಾಗೇ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಮೀರಾಳ ತೊಡೆನಾ ನೆಕ್ಕಿದೆ ಅವಳು ಹಃಹಾಹಃಹಃ ಅತಿದ್ಳು ಮತ್ತೇ ನಾನು ಮೀರಾ ತುಲ್ಲು ಚೀಪತಿದೆರೆ ಸರೋಜಾ ಮತ್ತೇ ಕೆಳಗೆ ಕುತ್ತು ತುನ್ನೆನು ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡಳು ಚೀಪಳು ಸುರು ಮಾಡಿದ್ಲು ನಾನು ತುಲ್ಲು ಚೀಪೂದು ಜೋರು ಮಾಡಿದೆ ಅವಳು ಕಿರಿಚುತ್ತಿದ್ದಳು… ಆಃಃಃಃಃ ಅಹ್ಹ್ಹ್ ಹ್ಹ್ಹ್ಹ್ ಹುಉ ಅಆಆಆಆಆಆ !!!! ಆಆಆಆಆ ಹ್ಹ್ಹ್ಹ್ !!! ಹಾಗೇನೆ ಕಿಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದರೆ ನರಳುತಿದ್ದಳು. ನನ್ನ ನಾಲಿಗೆಯ ಆಟ ಮುಂದೆ ಮಾಡಿದೆ. ಮೀರಾತ್ತು ಫುಲ್ ಮುಳುಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಳು. ಅಹ್ಹ್ಹ್ ಹ್ಹ್ಹ್ಹ್ ಹುಉ ಅಆಆಆಆಆಆ !!!! ಆಆಆಆಆ ಹ್ಹ್ಹ್ಹ್ !!! ಅಆಆಆಆಆಆ !!!! ಆಆಆಆಆ ಹ್ಹ್ಹ್ಹ್ !!!
ನೆಕ್ಕು ತುಲ್ನಾ ಹರಿಬಾರೋ ನಿನ್ನ ಮೀರಾ ರಸ ಕುಡಿಯೋ. ಹಂಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಉತ್ತೇಜನದಿಂದ ನನ್ನ ಕೂದಲನ್ನು ಹಿಡಿದು ನನ್ನ ತಲೆಯನ್ನು ಅವಳ ಪುಸಿ ಕಡೆಗೆ ತಳ್ಳಿ ಜೋರಾಗಿ ಒತ್ತಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಜೋರಾಗಿ ನೆಕ್ಕಿ ರಸ ಬಿಡ್ಸು ಅಂದ್ಳು. ಮತ್ತೇ ನಾನು ಮೇಲೆ ಎದ್ದು ಮೀರಾ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದೆ ಅವಳು ಲೋ ಪುಟ್ಟ ಬೇಗಾ ಹಾಕೋ ಆದಳು ನಾನು ತುನ್ನೆನ್ನು ತುಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಸವರಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಒಳಗೆ ತಳ್ಳಿದೆ ಅದು ಒಳಗೆ ಹೋಯಿತು ನಾನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸೊಂಟನಾ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಮಾಡೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ಅವಳು ಹಹಃಹಾಸ್ಸ್ ಹಃಹಾಹಹಃಹ ಪುಟ್ಟ ಹಾಗೇ ಮಾಡೋ ಆದಳು ನಾನು ನನ್ನ ವೇಗವನ್ನು ಜೋರು ಮಾಡಿದೆ ಅವಳು ಅಮಮ್ಮ ಹ್ಹಹಹಃಷಹಷ್ಷ್ಸ್ಸೂಷ್ಸುಸ್ಮ್ಸಮ್ಮಸ್ಮಮ್ಸ್ಹಹಃಹಾಹಃಸ್ಷಹ ಹ್ ಹ್ಹುಉ ಅಆಆಆಆಆಆಆಆಆಆಆ ಹ್ಹ್ಹಅಹ್ಹ್ಹ್ಹಹುಉ ಅಆಆಆಆಆಆ!ಆಆಆಆಆ ಹ್ಹ್ ಹಹಃಷಜಷ್ಸಫ್ಫ್ಫಾಸ್ಸಸ್ಸ್ ಸಜೆಫ್ಜ್ಫ್ಜ್ದ್ಸ್ಜ್ಜ್ಸ್ಜಸ್ ಅಮೇಲೆ ಸರೋಜಾ ನಾಯಿ ತರಹ ನಿಂತು ಪುಟ್ಟ ಬಾ ನನ್ನಗೆ ಮಾಡು ಆದಳು ನಾನು ಸರೋಜಾನ ತುಲ್ಲಿಗೆ ಹಿಂದೆದ ಇದ್ದ ತೋರಿಸಿದೆ ಅವಳುಹಾಹಃಹಾಹಃ ಅಮ್ಮ ಕಾಮು ಹೊಡಿ ಪುಟ್ಟ ಬಿಡಬೇಡ ಹೊಡಿ ಇವತು ತುಲ್ಲು ಹರಿದು ಬೀಡು ನಾನು ಜೋರು ಹೋಡಿಕ್ಕೇ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ನನ್ನ ಏಟ್ಗಿಗೂ ಚಪಕ್ ಚಪಕ್ ಅಂತಿತ್ತು… ಅಹ್ಹ್ಹ್ ಹ್ಹ್ಹ್ಹ್ ಹುಉ ಅಆಆಆಆಆಆ!!!! ಆಆಆಆಆ ಹ್ಹ್ಹ್ಹ್!!!
ಹೋಡಿಯೋ ನಿನ್ನ ಆಂಟಿಗೆ!!!! ಹೋಡಿಯೋ ಹೋಡ್ದು ಕೆಂಪು ಮಾಡೋ….. ಅಹ್ಹ್ಹ್ ಹ್ಹ್ಹ್ಹ್ ಹುಉ ಅಆಆಆಆಆಆ!!!! ಆಆಆಆಆ ಹ್ಹ್ಹ್ಹ್!!! ಅಹ್ಹ್ಹ್ ಹ್ಹ್ಹ್ಹ್ ಹುಉ ಅಆಆಆಆಆಆ!!!! ಆಆಆಆಆ ಹ್ಹ್ಹ್ಹ್!!!
ನಾನಂತೂ ಎನು ಮಾಡ್ತಿನಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲಾ ಅಷ್ಟದು ಕಿಕ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದೆ…
ಕುಂಡೆಗೆ ಚಪ್ ಚಪ್ ಅಂತಾ ಬಾರಿಸುತ್ತಾ ಜೋರಾಗಿ ಹೋಡಿದೆ…. ಅವಳು ಹೂ ಊ ಊಊ ಅಹ್ಹ್ಹ್ ಅಹ್ಹ್ ಕಿರಿಚಿ ಇನ್ನಾ ಜೋರು ಅಂತಿದ್ಳು…. ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದ ಎಣ್ಣೇ ಬಾಟಲಿಯನು ಕುಂಡೇ ಮೇಲೆ ಹೊಡಿದೆ ಅಹ್ಹ್ಹ್ ಹ್ಹ್ಹ್ಹ್ ಹುಉ ಅಆಆಆಆಆಆ!!!! ಆಆಆಆಆ ಹ್ಹ್ಹ್ಹ್!!! ಅಹ್ಹ್ಹ್ ಹ್ಹ್ಹ್ಹ್ ಹುಉ ಅಆಆಆಆಆಆ!!!! ಆಆಆಆಆ ಹ್ಹ್ಹ್ಹ್!!!
ಅವಳ ತುಲ್ಲೋಳಗೆ ಹೋದಾಗ ನಂಗತ್ತು ಯಾವ ಲೋಕದಲ್ಲಿಇದೇನೇ ಗೊತ್ತು ಇರಲಿಲ್ಲಾ ಅಮೇಲೆ ಕಾಮು ನೀನು ಮಲಗು ಆದರು ನಾನು ಕಾಲು ಅಗಲಾ ಮಾಡಿ ಮಲಗಿದೆ ಮೀರಾ ಬಂದು ನನ್ನ ತುನ್ನೆ ಬಾಯಿ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡಳು ಮತ್ತೇ ಸರೋಜಾ ನನ್ನಗೆ ತುಲ್ಲು ಕೊಟ್ಟಳು ಮೀರಾ ಜೋರು ಚೀಪುತಿದರೆ ನಾನು ಮೇಲೆ ಸರೋಜಾನ ತುಲ್ಲಿಗೆ ಎರೆಡು ಬೆರೆಳು ಸೇರಿಸಿ ಜೋರು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ಸರೋಜಾ ಅಮ್ಮ ಹಾಗೇಹಹಃಹಃಹಃಸ್ಸ್ಮ್ಸಮ್ಫು ಹಃಹಾಹಃಷಸ್ಷಹಸ್ಷಸ್ಹಃಷಸ್ಹಃಮಮ್ಸಮ್ಸಮ್ಮ್ಸಮ್
ಅಮೇಲೆ ಸರೋಜಾ ಬಾ ಮಲಗು ಅದೇ ಅವಳು ಸಿದ್ಧಾ ಮಲಗಿದಳು ನಾನು ಆಡ್ದ ಮಲಗು ಸರಿ ನಾನು ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ತುನ್ನೆ ಹಾಕಿದೆ ಅವಳು ಲೋ ಪುಟ್ಟ ನೀನು ತುಂಬ ರಸಿಕ ಆದಳು ನಾನು ಕೆಯ್ಯಿಲು ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ಹ್ಹಹಃಷಶಜಸ್ಶಫ್ಉಫುಫುಫ್ಉಫುಫ್ಯೂಫ್ಮ್ಮುಮ್ಮುಮುಂಮೆಮೆಮೆಮೆಮ್ಮ್ಮಿಮೀಮ್ಮಿ ಸೂಳೆ ಮಗನೇ ಯಾವ ಯಾವ ಭಂಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡತ್ತಿಯೊ ಆದಳು ನಾನು ಮುಂದೆ ನೋಡು ಅದೇ ಅವಳು ಹಹಃಹಾಹಃಷಷಸ್ಷಸ್ಷಹಃಸ್ಮ್ಸಮ್ಸಮ್ಸಮ್ಸ ಹೊಡಿ ಬಿಡಬೇಡ ಅತಿದ್ಳು ನಾನು ಅವಳಾ ಮೊಲೆ ಚೀಪಿಕೊಂಡು ಕೆಯ್ಯಿತ್ತಿದೆ ಮತ್ತೇ ಮೀರಾ ಬಂದು ನನ್ನ ತಬ್ಬಿ ಕಿಸ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ಲು ಹೀಗೆ ಮುಂದೆ ಹೋಯಿತು ಸರೋಜಾ ಮಾತ್ರ ಅಹ್ಹ್ಹಹ್ಹ್ಹಉಉ ಅಆಆಆಆಆಆ ಆಆಆಆಆ ಹ್ಹ್ ಅಹ್ಹ್ಹ್ ಹ್ಹ್ಹುಉ ಅಆಆಆಆಆಆ ಆಆಆಆಆ ಹ್ ಅಮೇಲೆ ಸರೋಜಾ ಎದ್ದೇಳು ನಾಯಿ ತರಹ ನಿಲ್ಲು ಅದೇ ಅವಳು ನಿಂತಳು ಮೀರಾ ನೀನು ಸರೋಜಾ ಮೇಲೆ ಮಲಗು ಅದೇ ಸರಿ ಅದು ನಿಂತಳು ನಾನು ಮೀರಾ ತುಲ್ಲಿಗೆ ತುನ್ನೆ ಹಾಕಿದೆ ಅದು ಸರಳವಾಗಿ ಹೋಯಿತು ಅವಳಾ ಹಾಗೇ ಮಾಡು ಆದಳು ನಾನು ಸರಿಯಾಗಿ ನೀತು ಹೋಡಿಕ್ಕೇ ಸುರು ಮಾಡಿದೆ ಅವಳು ಮಾತ್ರ ಅಮ್ಮ ಇವತು ಒಳ್ಳೇ ಸುಖಾ ಅಹ್ಹುಹುಉ ಅಆಆಆಆಆಆಆಆಆಆಆ ಹ್ ಅಹಹುಹುಉ ಅಆಆಆಆಆಆಆಆಆಆಆ ಹೊಡಿ ಬಿಡಬೇಡ ಹಃಹಃಸ್ಹಃಷಸ್ಮ್ಮ್ಸಮ್ಮ್ಸಮ್ಸ ಅಮೇಲೆ ಸರೋಜಾ ತುಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕಿದೆ ನೀನು ಕಣೋ ನಿಜವಾದ ನನ್ನ ಗಂಡ ಹೊಡಿ ಬಿಡಬೇಡ ಆದಳು ನಾನು ಅವಳಾ ತಿಕಕ್ಕೆ ಹೊಂಡಿದೆ ಅವಳಾ ಹಃಹಾಹಸ್ಝಸ್ಮ್ಸಮ್ಸಮ್ಸಮ್ಸಸಂಮ್ಸಫ್ಫುದೂಡ್ದುಡುಂಮೀಮೆಮೆಮೆಮೆಮ್ಐಸ್ಮಿಮ್ರೆ ಹೊಡಿ ಹಾಗೇ 10 ನಿಮಿಷ ಮಾಡಿದೆ ಕಾಮು ನೀನು ಮಲಗು ನಾನು ಮೇಲೆ ಬಂದು ಮಾಡಿಕೊತಿನಿ ಆದಳು ನಾನು ಮಲಗಿದೆ ಅವಳು ತುಣ್ಣೆನ ತುಲ್ಲಿಗೆ ಸವರಿಕೊಂಡು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಒಳಗೆ ಸೇರಿಸಿದಳು ಅದು ಒಳಗೆ ಹೋಯಿತು ಅವಳಾ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಹಾರುತಿದಳು ದೆಂಗೆದು ಕೊಂಡಳು, ಆಕೆಯ ಮೊಲೆಗಳು ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ನರ್ತಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಹಿಡಿದು ಅದುಮುತ್ತಿದ್ದೆ. ಈಗ ಅವಳು ಸುಖದ ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೆ
ತಲುಪಿದ್ದಳು.. ಆಆಹಹಹಃ… ಔಚ್….. ಶ್ಹ್ಶ್ಹ್ಸ್ಸಹ್ಹ್ಸ್ಹಃಹಾ ಅಮೇಲೆ ನಾನು ಅವಳಾ ಹಾಗೇ ಮೇಲೆ ಎಟ್ಟೀಕೊಂಡೆ ಅವಳಾ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಮಾಡೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ಅವ್ಳು ನಾನು ಜೋರು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಮಾಡಳು ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ಹಹಃಹಾಹಃಹಾಹಹಃಹಾಹಹಃಹಾಹಹಃಹ ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಹಾಗೇ ಮಾಡೋ ನೀನು ಏನು ಸುಖಾ ಕಣೋ ಹ್ಹಹ್ಹಹಃಹಾಹಹಃಹಾಹಹಃಹಾಸ್ಷಸ್ಸ್ಸ್ಸ್ಸ್ ಹಾಗೇ ಕಿಸ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ಲು ನಾಲಿಗೆ ಚೀಪಿ ನಾನು ಕೆಳಗೆ ಇಲ್ಲೀಸಿ ಮೀರಾ ನಾಯಿ ತರಹ ನಿಲ್ಲು ಸರೋಜಾ ಆ ಎಣ್ಣೆ ತೊಗೊ ಅವಳು ಯಾಕೋ ನಾನು ಇವಳಾ ತಿಕಾ ಹರಿ ಬೇಕು ಅದೇ ಅವಳ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಳು ನಾನು ಸರೋಜಾ ತಿಕದ ತುತ್ತಿ ಹಾಕಿದೆ ಹಾಗೇ ನನ್ನ ತುನ್ನೆಗು ಹಾಕಿಕೊಂಡೆ ಸರೋಜಾ ನಿಧಾನ ಆದಳು ನಾನು ಸರಿ ಅದು ತಿಕಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟೆ ನಾನು ನಿಧಾನ ಮಾಡಿ ಜೋರು ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟೆ ಅವಳು ಅಮ್ಮಮ್ ಅಮ್ಮಾ ಆದಳು ನಾನು ನಿಧಾನ್ ಮಾಡೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡೋದೇ ಅವಳಾ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬತ್ತು ಆವಾಗ ನಾನು ನನ್ನ ವೇಗ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದೆ ಅವಳು ಜೋರು ಮಾಡು ಆದಳು ಹ್ಹಹಃಹಃಷಹಷ್ಸ್ಫಹಃಫ್ಹಫ್ಹಫ್ಹಃಫ್ಹ್ಮಮಮಮಮ್ಮಮ ಹಾಗೇಹೊಡಿ ಬಿಡಬೇಡ ಹಾಹಾಅಹಃ ಏನೋ ಇಷ್ಟು ಸುಖ ಕಾಮ್ಮೊನ್… ಶ್ಶ್ಶ್ಸ್. ಹ್ಹ್ಹಹ್ಹ್… ಹ್ಹಹ್ಶ್ಹ್.. ಹಾಗೆ ಹಾಗೇ ಮಾಡು ತಿಕದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಸುಖಾ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಇರಲಿಲ್ಲಾ ಹಾಹಃಹಾಹಹಃಹಃಹಾಹಹಃಹಾಹಹಹಃಹಾಹಹಃಹಾಹಃಹಃಹಾಹ ಅಮ್ಮಾ ಅಮ್ಮಾ ಹಾಗೇ ನಾನು ಅವಳ ಸೋಟ ಹಿಡ್ಡಿ ಜೋರು ಹೋಡಿಯೊಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ಅವಳು ಹಃಅಹಃಹಾಹಹಹಃಹಾಹಃಹಃಹಾಹಹಃಹಾಹಃಹಾಹಹಹಃಹಾಹಹಃಹಾಹ ಫ್ಹಃಫ್ಹಫ್ಹಫ್ಹಫ್ಹಃಫ್ಹಫ್ಜ್ಫ್ಜ್ಫ್ ನಾನು ಜೋರು ಅವಳ ತಿಕಾಕೇ ಹೊಡಿದೆ ಅಮ್ಮಾ ಹೊಡಿ ತಿಕಾ ಹರಿ
ಅವಳು ಹಾಗೇ ಹೊಡಿ ಬಿಡಬೇಡ ಅದು ಇವತು ಹರಿ ಬೇಕು ಅತ ಅನುತಾ ಹ್ಹಃಕ್ಹಃಹಃಹಾಹಸ್ಸ್ಷಹಃಷಹಃಷಸ್ಷ ಅಮ್ಮ ಜೋರಾಗಿ ಹೊಡಿ ಕಾಮು ನಾನು ಇನ್ನು ಜೋರು ಮಾಡಿದೆ ಸರೋಜಾ ಹೋಗಿ ಮೀರಾ ಕಿಸ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ಲು ಅವಳ ನಾಲಿಗೆ ಚೀಪುತಿದ್ಳು ಮೀರಾಗೆ ಜೋರು ತಿಕಕ್ಕೆ ಹೊಂಡಿದೆ ಅವಳಾ ಹಾಗೇ ಹೊಡಿ ಆದಳು ನಾನು ಹೋಡಿದು ಅವಳಾ ತಿಕಾ ಕೆಂಪು ಮಾಡಿದೆ ಹಾಗೇ ಮಾಡಿ ತುನ್ನೆ ಸರೋಜಾ ಬಾಯಿಗೆ ಕೊಟ್ಟೆ ಅವಳು ಚೀಪಿ ಮಲಗಿ ಕಾಲು ಮೇಲೆ ಮಾಡಿ ಬಾ ಕಾಮು ಆದಳು ನಾನು ಅವಳಾ ತುಲ್ಲಿಗೆ ತುನ್ನೆ ಸೇರಿಸಿದೆ ಅಮ್ಮ ನಾನು ಜೋರು ಹೊಡಿಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ಹಾಗೇ ನನ್ನ ಗಂಡ ಹೊಡಿ ಹಹಃಹಾಹಃಹಾಹಹಃಹಾಹಹಃಹಾಹಹಃಹ ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಹಾಗೇ ಹೊಡಿ ಏನು ಸುಖಾ ಕಣೋ ಹ್ಹಹ್ಹಹಃಹಾಹಹ ಮೀರಾ ಹಿಂದೆದ ನನ್ನನು ಕೆಳಗೆ ಒತ್ತುತಿದ್ಳು ತುನ್ನೆ ಸರೋಜಾ ತುಲ್ಲಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಬರುತಿತ್ತು ಸರೋಜಾ ಹಾಹಃಅಹಃಹಾಹಹಃಹಃಉಮ್ಮ್ಮ್ಮ್ಊ ಉಫ್ಫ್ಫ್ಫ…… ಆಆಹಹಹಃ…….. ಔಚ್….. ಶ್ಹ್ಹ್ಹ್……… ಶ್ಹ್ಸ್ಸಹ್ಹ್ಸ್ಸ್ ನಾನು ಮತ್ತೇ ಜೋರು ಹೊಡ್ಡಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ಅವಳ ಕಾಳು ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಕೆಯೋಕ್ಕೆ ಅವಳ ತುಲ್ಲಿನ ಆಳಕ್ಕೆ ತುಣ್ಣೆಯನ್ನು ನುಗ್ಗಿಸಿ ದೆಂಗಲಾರಂಬಿಸಿದಾಗ ರಸನಿಂದ ಪಚಕ್… ಪಚಕ್… ಪಚಕ್…. ಚಪ್… ಚಪ್… ಎಂದು ಶಬ್ದ ಬರುತ್ತಿತ್ತು, ಅವಳಿಗೆ ನೋವಾಗಲಾರಂಭಿಸಿತು ಸರಾಗವಾಗಿ ನುಗ್ಗಿ ಬರಲಾರಂಭಿಸಿತು. ಒಂದೊಂದು ಹೊಡೆತಕ್ಕೂ ಎಗರಿ ಎಗರಿ ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರತೀ ಹೊಡೆತಕ್ಕೂ ಅಮ್ಮಾ… ಅಮ್ಮಾ…. ಅಯ್ಯೋ… ಅಯ್ಯೋ… ಅಮ್ಮಾ… ಅಮ್ಮಾ… ಎಂದು ಚೀರುತ್ತಿದ್ದಳು. ಅವಳನ್ನು ಬಿಡದೆ ಅವಳನ್ನು ದೆಂಗಿ ದೆಂಗಿ ಅಮೇಲೆ ಅವಳಿಗೆ ಕೇಳಿದೆ ನನ್ನ ರಸ ಬಂತು ಎಲ್ಲಿ ಬಿಡಲ್ಲಿ ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕು ನನ್ನಗೆ ರಸ ಬೇಕು ಸರಿ ಅಂದು ಮತ್ತೇ ಜೋರು ಹೋಡಿದು ರಸ ಅವಳ ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕಿದೆ ಅವಳು ಅದನು ಚಪ್ಪರಿಸಿ ಕುಡಿದ್ಳು ಅಮೇಲೆ ಮೀರಾ ಬಾಯೀಲ್ಲೀ ಹಾಕಿದಳು ಹೇಗೆ ಇಬ್ಬರ ಜೋತೆ ಸುಖಾ ಪಡ್ಡೇದೆ
ದಯವಿಟ್ಟು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ

This story ಮಾಲಿಕನ ಹೆಂಡತಿ ಮತ್ತು ಮಗಳ ಜೋತೆ 3 appeared first on new sex story dot com

2 1 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments