Skip to content

ಮಾವನ ಹೊಸ ಹೆಂಡತಿ | Kannada Sex Story

ಮಾವನ ಹೊಸ ಹೆಂಡತಿ

Nanna hesaru Priya. Nanna age 26yrs. Maduve aagi 2yrs aaythu. Nanna ganda Ravish IT companynalli kelasa maadtaane. Olle sambala, olle position nalli idaare. Olle position nalli irode ondu problem namage. Yaake andre nanna ganda yaavaaglu busy irtaare. Weekendnalli maneyalli idrunu, laptop hidkonde irbeku. Namge yella iddu, nemmadine irlilla.

Ide vishyakke namma naduve aagaga jagalagalu aagtaa irutte. Nangantu 2yrsnalli sex life teera kammi aagogide. Avvotond dina tvnalli romantic film nodi tempt aagittu. Sanje nammavru bandmele chennagi keyskobeku anta kaadide. Avarigu mood barli anta avara ishtavada adigene maadidde. Aadre avru bandiddu lateaagi, sustaagi. Oota maadovaregu summanidde. Malagoke hodaaga avara chaddiyalli kayyi haaki, tunnena hinde munde maadtaa nigurisona anta try maadta idde. Aadre avru nange sustaagide, sumne malakko anta nanna aasege tanneeru erachidru. Naanu alutaa malagikonde. Avvatinda nanna aasegallanna  teerskolloke beralugalanna haaki, carrot, badanekaayi use maadkoltaa iddini.

Heege irbekaadre ondu dina madhyana Ravish call maadidru.Ravi: hello dear….Naanu: heli dear…Ravi: en maadtaa idde darlingnange shock aaythu, avru tumbaane kushi aadaaga darling annodu.Naanu: en saar ivvattu darling antaa iddiraa, en samachara…?Ravi: haudu darling, ninge ondu good news helokke call maadiddu.Naanu: curiosityindaa helri enadu….Ravi: company kade inda naanu USAge hogtaa idini…Nangu tumbaane kushi aaythu, yaake andre naanu jothege USAge hogbahudu anta.Naanu: wwwooowww yaavaaga reee hogodu….Ravi: next week  wednesday kaneNaanu: ree yeshtu dinakkeRavi: 3months kaneNaanu: aase inda…. ree nannu karkond hogtiraaa taaneRavi: nagtaa… alla kane, company kade inda hogtaa irodu, adu 3 monthsge, hendatina kalistaara..

Nange tumbaa bejaar aaythu…. aadru enu maataadoke hoglilla.Naanu: sari ree banni manege maataadonaa anta phone ittbitte.

Raatri manege bandaaga naanu bejaar aagiddu gothaagi nanna samadhana maataad idru. Naane hodre hogli 1st avru hogtaa idare sumne yaake addagaalu haakodu anta sumnaade.

Oota maadi malagovaaga avru “priya 3 tingala varegu obbale hegirtiyaa” anta kelidru. Aagale nangu adara bagge yochane aagiddu. Nangu aaga en maadodu anta gotaaglilla. En maadodu, yaara jothe irodu anta yochaneyalle malagi bitvi. So next day naane nanna gandanige helide… “neevu barovaregu naanu nimma tande hatrane irtini, hegu avarigu tumbaa kelsa irutte, atleast naanidre avarige swalpanaadru help aagutte” ande. Adakke Ravi tumbaa kushi patru… Haagene avara tandege phone maadi helidru. Ondu vaara aadmele, nanna ganda USAge hortu hodru. Naanu nanna maavana manege hode.

Nanna maava modalu militarynalli iddoru. Avru family problem bantu anta kelasakke resign maadi, ooralle settle aagbitru. Avaranna nodoke eegalu olle body maintain maadidaare. Namma athe 5yrs hindene teerikondidru. Eega maava ooralli jameenu nodkoltaa idaare. Avru eegalu kooda jameenunalli kelsa maadutaare.

Naanu maavana manege bandu ilide. Naanu manege bandaaga belagge 8 gante aagittu. Maava morning jogging mugisi bandu paper oddutaa idru. Naanu bandiddu nodi….

Maava: yen magale hegidiya…Naanu: chennagi iddini maavaMaava: ravi hogi talupidaana….Naanu: innu illa maava ivvattu raatrige taluputaare.Maava: sari neenu hogu magale, hogi fresh aagu, naanu coffee tartini anta avaru adige mane kade hodru.

Avaru hogtaa iddaga avarannu nodtaa idde. Tshirtu matte chaddiyalli iddru. Avara dappa todegalu eddu kaanistaa ide. Hinde inda avara tikagalu chennagi kaanutittu. Avarannu nodi ondu kshana nanna usiru hididante aaythu. Sari naanu hogi seere bichi nighty haakondu, hogi mukha tolkondu bande. Ashtaralli maava coffee maadkond tagond bandru.

Maava: tagomma coffee kudi anta coffee kotruNaanu: coffee iskoltaa… yen maava adige neeve maadkoltaa iddira…Maava: coffee kuditaa…. innenu maadodu, naane maadkoltini, kelvond sarti aa shanti tandu kodtaale.Naanu coffee kuditaa maavana nodtaa idde…. “aahhaa enta fit body ee vayasallu” anta anisittu.

Ashtaralli maava nanna nodtaa… “hogu magale rest tago.

Prayana maadi sustaagirutte” andru. Naanu “parvaagilla bidi maava” ande. Adakke “raatriyallaa bussninalli aayaasa aagirutte. Hogi malagiko” andru. Hegu nangu nidde maadbeku anstittu. Sari anta hogi malagide. Naanu eddaga 11.30am aagittu. Eddu aache bande. Haalnalli maava eno pustaka odutaa idru.

Naanu hatra hogi, “en maava holakke hoglilvaa neevu” ande.Maava: “hogbekittu, aadre neenu nidde maadtaa idde. Chilka haakoloke en maadodu anta ille koote. Neenu beda beda antidde, naanu eshtu ebbisidru eddolle illa neenu” andru.

Naanu: “haudaa maava, ashtu nidde maadidnaa naanu” anta aascharyadinda kelde.Maava: “sari naanu hogi bartini, neenu hushaaru magale” andruNaanu: “sari maava, hogbanni… madhyana ootakke banni maava, adige maadirtini” ande.

Adakke maava nagutaa nanna nodi, hodru. Nange yaake antane gotaaglilla. Sari kelsa maadona anta adige manege hode. Alli maava adige maadittu hogidare. Aaga artha aaythu avaru yaake nakdu anta. So adige maneyalli enu kelsa irlillaaa. Sari batte aadru hogiyonaa anta maavana roomige hode. Maavana room chikkadaagi, chokkadaagittu. Hangernalli avara batte idvu…  hogiyonaa anta tegede. Adarallli avara shirtu pant matte kacha ittu. Naanu kaachana tegedu nodide. Adaralli ondu kade vadde aagittu. Naanu mutti nodide. Adu avara rasa!!!

Nange mayalla jum antu. Kutuhala hecchagi, matte muttide. Adu gatti gonne thara ittu. Nange tullu vadde aago haage aaythu. Naanu adanna moogina hatra tandu mooside. Hhhmmm sakkataagi ittu smellu. Haage avara tunne hegirabahudu anta nenasikonde. Hhhmmmm haage kachana mukhakke hidide naachike inda. Nanna kayyi nanage gottilade nanna nighty ettittu. Haage olage hogi nanna tullu ujjutaa ittu… Naanu haage avara bedmele malagi, nightyna ethi, beralugalinda tullige fingering maadikonde. Haage maadi leak maadikonde. Hhhmmmm eno ond thara kushi aaythu. Haage swalpa hottu malagide. Nantara eddu, haasige sari maadona anta ella ethi sari maadtaa iddaga avara dimbu kelage condom packet sigtu. Adaralli ondu condom maatra kaali aagittu.

Adannu nodi nange artha aaythu, maava eshtu rasika anta. Eegalu bere hennanna keytaare anta tilitu. Naanu aagale plan maadide, ivvattu raatrige avara tunnena nanna tullige haakikolbeku anta.

Naanu begane batte yella ogedu haaki, mane kelasa maadi, oota maadi kaayutaa idde… Nange time yaako mundakke hogtaane illa anustittu. Haagu heegu sanje aaythu, naanu adige maadi, kaayutaa idde. Maava raatri 7gantege bandru. Maava bandavre nanna nodi..

Maava: en magale sumne kootidiyaaa… TV nododu taane…Naanu: illa maava eega taane adige maadi bandu koote, adakke haaa. Neevu yaake ishtottu maadidri…Maava: kelasada mele pakkada oorige hogidde, haage late aaythu barodu.Naanu: sari maava neevu hogi kayyi kaalu tolkond banni, oota maadivirante…Maava: neenu maadida magale..Naanu: illa maava maadbeku ashte…Maava: sari baa ottige oota maadona, kayyi kaalu tolkond bartini anta bathroomge hodru.

Naanu hogi towel tagond bandu bathroom hatra ninte. Maava tolkondu bandu nanna nodi smile maadta towel tagondru. Naanu smile maadide.Maava: sari neenu badisu, naanu batte change maadkond bartini anta roomge hodru. Naanu adige manege hogi oota tagondu hall roomige bandu itte. Ashraralli maavanu bandru. Maavana nodi nange shock aaythu. Maava baniyan matte barmudaa chaddiyalli bandru. Ondu kshana haage nodtaa nintbitte.Maava: baa magale, neenu kootko andaagle echara aadaddu.Naanu: haa maava neeru tartini anta adigemanege hode.Maavana nenskondu nange mayalla bisi aaythu. Naanu nanna nightya melina 2 button bichide. Haage nanna bra matte kachanu bichi adigemaneyalle ittu, neeru tagond bande. Maava kelage kootidru.Naanu: tagoli maava neeru anta baggi kotte.Aaga nanna molegalu avara kannige bittu. Maava haage nodi sumne aadru. Aadre avara chaddiyalli tunne dappa aagtaa ittu. Nantara naanu avara eduru koote. Kootukondu badisuvaaga matte matte avarige nanna molegalanna toriside. Avara tunne dappa aagi nigurittu. Naanu oota badisu kottu, naanu badisi konde. Oota maaduvaaga maavana kannugalu nanna molegalanna guraayisuttidavu.

Naanu kooda avara chaddiyalli iro tunnena guraayisidde. Haage mounavaagi oota mugusidevu. Nantara naanu nanna tatte etho nepadalli avara kade tika tirugisi, baggi tatte etto haage maadi, nanna tikada sizena maavanige toriside. Aaga maavanige oota gantalalli sikkikondu kemmidaru.

Naanu: maava enaaythu… nidhanavaagi maadi, neeru kudiri anta neeru kotteMaava neeru kudidu nanna nodi smile kotru.Naanu: smile kottu, innu bekaaa maava anta double meaningnalli kelide.Maava: enu andruNaanu: oota maava anta nagutaa kelideMaava: nanna nodi, saaku magale andru.Naanu avara chaddina nodi, paatregalanna ethukondu adigemanege hode. Hogovaaga nanna sonta balukisikondu hode. Adigemanege hogovaaga tirugi maavana nodide. Maava nanne nodtaa idru. Naanu mavana tattenu tagondu, yella toledu bande. Maava TV nodtaa idru. Naanu maavana hatra hode.

Maava: baa magale TV nodu andruNaanu: haan maava anta avara pakkadalli koote.Maava TV nodtaa idru, naanu avara todegalanna nodtaa idde.Naanu: maava neevu hege obbare irtira illi andeMaava: abyaasa aagide magale. Ishtakku naanu obbane yelli irtini. Jothegara jothe alli illi timepaas maadkond irtini. Kelvond sarti assume Shanti bartaale, avala jothe adu idu anta maatadtaa irtiniNaanu: Shanti andre yaaru maavaMaava: totada kelasakke bartaale. Paapa avalige ganda illa, maneyalli bejaar aadaaga bandu hogtaale. Aagaaga adigenu avale tandu kodtaale.Naanu: oh haaga anta naanu maavana nodide.Maavanige eno ond thara naachike aaythu ansutte. Sumne TV nodtaa idru.Naanu: matte ivvattu barle illa avalu ande.Maava: nanna nodi, eno kelsa irbeku ansutte…Naanu: hogli bidi ivvattu naanu iddini ande

Maava nanna aashcharyadinda nodidru. Naanu maavana kannalli kannittu nodide. Maava sumnene idru.

Naanu: enakke hogidri maava pakkada oorige, en kelsa andeMaava: alli panchaythi memberna nodbekittu, hogidde, kaadu kaadu saakaaythu, nintu nintu kaalella novu bantu andru.Ide sik chance anta…Naanu: haudaa maava, tumbaa novaagtaa iddiya andeMaava: haa magale andruNaanu: haagaadre mulaam hachi maalish maadlaa andeMaava: ond kshana still aagi, beda magale, ashtondu yenu illa andruNaanu: parvagilla bidi maava, nimma seve maado bhagya sigutte namge, irri mulaam tagond bartini ande.Maava nannane nodtaa idru.Naanu: maava mulaam yellitidiraa…Maava: alle cupboardaalli ide andruNaanu mulaam tagond maavana hatra bande. Maava sofadalli kootidru. Naanu kelage koote.

Maava: sankocha dinda… beda magale, yaake sumne ninge kashta andruNaanu: maavana mukha nodi, yaake maava, naanu nimma magala thara taane, nange yaake kashta aagutte. Neevu ee vayasalli heege mayyi kayyi novige neglect maadbaardu anta maavana kaalu ethi, nanna madachida mandi mele itkonde.Maava enu maataadade sumne aadru.

Naanu kelage kootidini, nanna molegalu maavana kannige neravaagi kaanistaa ide. Itta nanna mandi melakke madchiridrinda nanna nighty swalpa mele saridu, nanna monakaalu kaanistaa ide.

Naanu mulaam tegedu maavana paadagalige hachi mellage massage maadtaa idde. Maava nanne nodtaa idru.Naanu: illa maava novu anta kaalu massage maadtaa ide.Maavanige tempt aagi..

Maava: haan magale, kaalella novu andruNaanu maavana kade nodi smile kotte. Maava nanna nungo haage nodta idru. Nange mayalla bisi aagtaa ittu.Naanu: sari maava anta mele massage maadoke shuru maadide.Naanu: maava…Maava: en magale…Naanu: neevu nimma maganige swalpa exercise helkododu taaneMaava: yaake magaleNaanu: nodi neevu ee vayasallu hege bodyna eshtu chennagi maintain maadidiraa andeMaava: kushiyaagi… haudaa magale, ashtu chennagi idiya nanna body…Naanu: haudu maava, eegalu nimmanna noddoru, nimge innu 35 varsha andkoltaare anta maavana nodtaa massage maadtaa idde.Maava: nanna nodtaa, haudaa, ashtu young aagi kaanistinaaa naanu anta haage kaalanna alladisi, nanna mandimele idda kaalanna nanna molege touch maadidru.Nange shock aaythu, maavaana nodide, maava nanna nodi smile kotru.Naanu: maavananne nodta, hoon maava neevu eegalu rasikare…. anta mandi mele massage maadtaa idde.

Maava: naanu rasikana, yenu heltidiyaa neenu andruNaanu: matte neevu rasikaru alvaa anta chaddina nodide.Maava: yenu haage nodta idiya magaleNaanu: yenu illa bidi, nimma chaddina belagge ogedu haae, adaralli kale aagittu anta nanna kayyina avara chaddiya tootu olage nanna kayyi bitte.Maava: yaava chaddi magale anta gabari inda kelidru.Naanu kayyina chaddi olage toorisi, avara toradu hididukonde

Aaga maava nanna kayyina chaddi mele hidkondru. Haage hidkondu, nanna nodtaa aaahhhhh andru…

Naanu: yaak maava enaaythu anta smile kotteMaava nanna nodtaa, kayyi tegedu, ninna massage chennagide magale andruNaanu: bari massage maatrana maava anta tunne hidkonde.Maava: neenu kooda chennagidiyaa magale anta nanna nodidru.Naanu: nimma Shantigintanu chennagi idinaa maava anta tunnena adiside.Maava: shock aagi, ninge yaaru helidru andruNaanu: nimma thale dimbu kelage iro condom heltu maava anta hatra hogi, eradu kayyina, chaddiya eradu tutige haaki tunne hodkondu aadistaa idde.Maava: naachkoltaa, adannella nodidaaytha andru.Naanu eddu ninte. Aaga maava nanna hatra bandu, nanna molena hidkondru.Naanu: aaahhhhaaaa hhhmmm hhhmmmm… andeMaava nanna avara mele koorisikondru. Nanna tikkakke avara tunne ottutaa ide.Naanu: bidi maava, en maadtaa iddira neevu andeMaava nanna molena hisukutaa…  “magale, ninna mayyi bisina kammi maadtaa idini” andru.

Naanu: hhhhhmmmm neevu tumbaa rasikaru maava, swalpa irri anta eddu nanna nightyna melakke ethi toriside.Aaga maava nanna tika hididu, nanna hatra yeledu, tullige baayi haaru.Naanu aaaahhhhhhh. ….aaaammmmaaaa. …..hhhhmmmm maaaaavvvvvaaaaaa. ..Maava nanna tullige naalige inda keytaa idru. Haage keydu keydu nanna tullu nekkutaa idru.

Naanu avara thalena tulige adumi adumi, nekkoke sahakariside. Aamele maava nanna ethukondu, bedroomge bandru. Alli haasige mele nanna haaki, nanna nighty tegedru. Naanu avara baniyan matte chaddi matte kacha tegede. Haage tegedu avara dappa tunne hidkondu baayi olage haakikondu cheepide. Hhhhmmmm sakkataagide maavana tunne…

Naanu: maava nimma magana tunne ginta nimma tunnene dappa anta cheeptaa idde.Maava: aaahhhhh anta nanna thalena hinde munde aadistaa idru. Naanu haagene avara thoradanna naalige inda nekki nekki vadde maadide. Maava nanna yeledu pakkakke malagisi, nanna baayige kissssssssss maadidru. Nanna tutigalanna kachutaa, avara naaligena nanna baayi olage haaki, nanna yenjalu heerutaa idru. Haage sumaaru hottu kiss maadi, matte nanna molena baayige haaki cheepidru. Nange tumbaa tempt aagtaa ittu…. nanna tullu vadde aagtaa ittu.

Maavana naalige nanna mole tottanna yeledu yeledu cheeptaa idre nange swargada baagilali iro haage anistu. Haage maava nanna mole cheepi cheepi nanna hottemele bandu, hotte yella nekkutaa nanna tullu hatra hodru. Aaahhhhaaaa avara bisi usiru nanna tullige taagutaa idre eno kachakuli aagi naanu kaalugalanna aakade eekade aadiside. Maava nanna todeyanna kayigalinda hididu, nanna nodtaa haage tullu mele mukha ittu, naaligena tullu olage toorisi keytaa idru. Aahhhaa hhhmmmm en sukha. .. en sukha. .. nangantu aagle leak aagoythu.

Nanna rasanella chennagi nekki nekki tullanna vadde maadidru. Naanu haage maavana mele yeledukonde. Aaga…Naanu: aaahhh maava, nimma naalige aata saaku, nimma saamanigu swalpa kelsa kodi andeMaava: magale, naalige aata swalpa hotte, nanna saamanu aata aadoke shuru maadidre neenu raatriyallaa nidde maado haage illa andruNaanu: maavana benna mele inda tikada mele kayyi ittu adumutaa. .. oh ashtu shakti idiyaa nimma aa saamanige ande.Maava: nanna kayige muttu ittu, nanna kayyige avara tunne kottu. . Tago shuru maadi nodu, ninge gotaagutte andru

Naanu avara tunnena tullu mele itkondu maavana tika otti, shuru maadi anta thale aadiside. Maava mellage nanna mele bhara bidutaa haage tunne ottidru. Avara tunne swalpa maatra hogi, madyadalli sikkikondu nintitu. Maava nanna mukha nodi nakru.

Naanu: yaake nagtaa iddiraa anta kelde.Maava: ninge novu tadkolo shakti iddiyaa andruNaanu: nimge eshtu shakti iddiyo ashtu shakti nangu ide bidi maava. .. neevu dhairyavaagi maadi ande.

Ashtu heltiddage maava joraagi tunne ottidru. Nange ondu kshana prapancha maretu hoytu. Next kshana naanu eddu oodihogo haage aaythu. Nanna maavana tunne ashtu dappa ittu. Sikkapatte novaagi… aaammmmaaa. .. anta kiruchide.. Aadre maava nanna bidle illa, tunne olage haaki sonta hinde munde maadtaane idru. Nange swalpa hottu novaadru, aamele novu kadime aagi, eno sukha anistu. Maava joraagi tunnena guddutaa iddru. Nange swargadalli telaadtaa iddini anustu. Maava nanna kaalugalanna avara bhujada mele ittu chennagi keytaa idru… hhhhhmmmm maavaaa nimma maga kooda ishtu chennagi keyle illa. .. neevu eshtu chennagi keytaa iddiraa maaavvvvaaaaaaa.

Maava keyyodralle busy idru. Nange tadkoloke aagade leak maadkonde. Aadre maava innu maadtaane idru. Avara hodeta nange sustu maadi bidtu. Naanu saaku andru bidade maadi maadi sumaaru 30mins maadi nanna mele magalikondru. Naanu maavana tabbi hididu kiss maadi. .

Naanu: maava leak maadidaaytha ande.Maava: nanna nodi, innu illa, baatraa ide, aache tegilaa andruNaanu: beda maava, haage olage maadi, nimma bisi rasa nanna  tullu olage hogodanna naanu enjoy maadbeku ande.Maava enu maataadade idru, haage avara tunne alaadisidru. Aaga nanna tullu olage eno spray maadidaage aaythu. Tunne inda rasa force aagi nanna tullu olage chimmitide. Nange kushi aagi haage maavana gattiyaagi hididu, naanu kooda matte leak maadikonde. Nanna tullu fullu bisi aagittu. Maavana tunne haage tullali ittu. Maavana rasa hechaagi, tullinda aache baatraa ittu. Haage nanna tikada tootu mele yella haridu haasige mele chellitu.  Naanu haage malagide. Maava nanna pakkadalli bandu nanna mele yeledukondu..

Maava: magale ninna keydu olle maja bantu magale andruNaanu: nangu ashte maava nimma tunne inda sakkath maja bantu andeMaava: magale nanna maga maadolvaaa ninge anta kelidru.Naanu: maavana tunne hididu, ishtu dappanu illa, maadoke avarige timu ilvalla maava ande.

Haage maataadtaa maataadtaa yaavaga nidde banto gotte aaglilla.

Echara aadaaga nanna tullu olage eno aadisida haage aagtaa ittu. Kanbittu nodidre maava pakkadalli idru. Avara kayyi nanna tullu olage haaki aadistaa idru. Naanu avara kade tirugi…

Naanu: en maava nidde barlilvaa andeMaava: pakkadalli inta sundari idre nidde yelli barutte magale anta nanna hatra bandu nanna molenaa baayige haaki cheepoke shuru maadidru. Naanu avara tunne hididu hinde munde maadi niguriside. Maava nanna yeledu mele malagisikondru. Naanu avara tunnena hididu nanna tullige toorisikondu avara mele kootu mele kelage maadutaa idde. Maava nanna molegalanna hididukondu adumutaa idru… Maava kekaginda nanna tullige hodeyutaa idre naanu mele haari haari avara tunnege appalistaa idde. Haage sumaaru hottu maadi naanu leak maadikonde. Nanna rasa yella maavana tunne mele haridu avara thoradu mele yella vadde aagi antutaa ittu. Matte naanu sustaagi kelage bande, maava nanna mele bandu nanna kaalu agalisi tunne haaki keyyoke shuru maadidru.. sumaaru hottu keydu nanna tullalli leak maadidru. Naanu avaranna tabbi muddadi nanna mele malagisikonde.

Echara aadaaga belagge 7.30 aagittu. Maava joggingge hogiralilla. Aache jadi male bere. Maava kaalu agalisi malagidru, avara dappa tunne busuguttutaa ittu. Adannu nodi nange aase aagi baayige haaki cheepoke shuru maadide. Maava aaga echara aadru.

Naanu: good morning maavaMaava: kannu ujjutaa… belagge belagge en maadidiyaa magaleNaanu: tunne cheeptaa… tunne namaskaara maavaMaava: matte naanu andru..

Naanu eddu nanna tullanna avara baayige ittu matte avara tunnena nanna baayige haaki cheeptaa idde… haage sumaaru hottu maadi leak maadkond obbara rasa innobru kudidu namma dinachari shuru maadkondvi.

Heege naanu maavana maneyalli iddashtu dina, maava naanu hosadaagi maduve aada ganda hendati haage idvi…

admin
Jan. 31, 2023
27094 views

5 1 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments