ಹಣಕೊಡುವಂತೆ ಪೀಡಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಕೆಯ್ಯಲು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟ. ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯ ತುಲ್ಲು ಕೆಯ್ದ ವರ್ಣನೆ. | Kannada Sex Story

Posted on

ಹಣಕೊಡುವಂತೆ ಪೀಡಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಕೆಯ್ಯಲು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟ. ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯ ತುಲ್ಲು ಕೆಯ್ದ ವರ್ಣನೆ.

ನಾನು ಒಮ್ಮೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹತ್ತಿರ ಹಣವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡೆ. ಅದನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಕೊಡದೆ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳಾಯಿತು. ನನ್ನ ಸುಂದರ ಸುರದ್ರೂಪಿ ಸೆಕ್ಸಿ ಹೆಂಡತಿಯ ಮೇಲೆ ಅವರೆಲ್ಲರ ಕಣ್ಣು ಇತ್ತು. ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶೊರ್ಟ್ಸ್ ಚಡ್ಡಿ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಳು. ಒಮ್ಮೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಬಂದಿದ್ದರು ನಾನು ಇಲ್ಲವಾಗಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ಬಳಿ ಪದೇ ಪದೇ ಹಣವನ್ನು ನೀಡುವಂತೆ ಪೀಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಹಣ ಕೊಡದೆ ಇದ್ದಾರೆ ನಿನ್ನ ಅಹೆಂಡತಯನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಒಂದು ದಿನ ಕಳುಹಿಸು ಅಂದಿದ್ದರು. ನಾನು ಯೋಚಿಸಿ ಯೋಚಿಸಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದೆ. ಹೇಗಿದ್ದರೂ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಸೆಕ್ಸಿ ಹಾಗು ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದರು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವಳು. ಅವಳಿಗೂ ಚೂಲು ಜಾಸ್ತಿ.

ನಾನು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಆಯಿತು ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಒಮ್ಮೆ ಅಂದಿದೆ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಬಂದು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಬೆಡ್ ರೂಮ್ ಗೆ ಎಳೆದು ಬಿಸಾಡಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನ ಬೆತ್ತಲಾಗಿಸಿ ನ್ರತ್ಯ ಮಾಡುವಂತೆ ಹೇಳಿ ಅವಳು ಬೆತ್ತಲೆ ನ್ರತ್ಯ ಮಾಡುತ್ತ ಕಾಲನ್ನು ಅಗಲಿಸಿ ತನ್ನ ತುಲ್ಲನ್ನು ಅಗಲಿಸಿ ತುಲ್ಲ್ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವಂತೆ ಹೇಳಿದರು. ಅವಳು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದಳು ತನ್ನ ತುಲ್ಲನ್ನು ಅಗಲಿಸಿ ಎಲ್ಲರಿಗು ತೋರಿಸಿದಳು. ಸರದಿಯಂತೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೇ ಅವಳನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಬೆಡ್ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿಸಿ ಮೊಲೆಯನ್ನು ಹಿಸುಕುತ್ತ ಚೀಪುತ್ತ, ಕಾಲನ್ನು ಅಗಲಿಸಿ ತುಲ್ಲೊಳಗೆ ಕೈ ಹಾಕಿ ಆಗಿಸಿ ತುಲ್ಲ್ ರಸವನ್ನು ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದು ತುಲ್ಲನು ಅಗಲಿಸಿ ಬಾಯೊಳಗೆ ನೆಕ್ಕುತ್ತ. ತುಲ್ಲ್ ಚೀಪತೊಡಗಿದರು.

ತುಲ್ಲನ್ನು ಚಿಂದಿ ಚಿಂದಿ ಮಾಡಿ ತುಣ್ಣಿ ಹೊಕ್ಕಿಸಿ ಕೆಯ್ಯ ತೊಡಗಿದರು. ನಾನು ನೋಡುತ್ತಾ ನಿಂತೇ. ಒಮ್ಮೆಲೇ ತುಣ್ಣಿಯನ್ನು ಹೊಕ್ಕಿಸಿದರಿಂದ ತುಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋವಾಯಿತು. ಅವಳು ಅಮ್ಮ್ಮ್ ಆವ್ಚ್ ಅಮ್ಮ್ಮ್ ಅಮ್ಮ್ಮ್ ಆಹ್ಹ್ಹ್ ಅಯ್ಯ್ಯೋ ಅನ್ನುತ್ತಿದ್ದಳು. ಕೆಯ್ದು ಕೆಯ್ದು ಚಿಂದಿ ಚಿಂದಿ ಮಾಡಿ ತುಣ್ಣಿಯನ್ನು ಒಮ್ಮೆಲೇ ತೆಗೆದನು ತುಲ್ಲ್ ರಸ ಚಿಮ್ಮಿತು ತುಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ರಸ.

ಇನ್ನು ಇಬ್ಬರು ಬಂದರು ಇವಳನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ತಬ್ಬಿಕೊಂಡು ಮುದ್ದಡುತ್ತ ನಿಲ್ಲಿಸಿಕೊಂಡು ಒಬ್ಬನು ಅವಳ ಪುಕಳಿ ಅಗಲಿಸಿ ಬಾಯಿ ಹಾಕಿದನು. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮುಂದಿನಿಂದ ತುಲ್ಲಿಗೆ ಬಾಯಿ ಹಾಕಿ ಚೀಪತೊಡಗಿದ. ಒಬ್ಬನು ತುಣ್ಣಿಯನ್ನು ತುಲ್ಲಿಗೆ ಹೊಕ್ಕಿಸಿದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಇವಳ ಪುಕಳಿ ತೂತಿಗೆ ತುಣ್ಣಿ ಹೊಕ್ಕಿಸಿದ ಅವಳು ಅಯ್ಯೋ ಅಂದಳು ನಿಂತುಕೊಂಡೆ ಕೆಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದರು ಇಬ್ಬರು ಜೋರಾಗೆ ಕೆಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದರು ಕಾಮ ಸುಖದಲ್ಲಿ ಹೆಂಡತಿ ತೇಲುತ್ತಿದ್ದಳು.. ತುಲ್ಲು ಚಿಂದಿ ಚಿಂದಿ ಯಾಗಿತ್ತು. ಇಬ್ಬರು ಕೆಯ್ದ ನಂತ್ರ ತುಲ್ಲೊಳಗೆ ಹಾಗು ಪುಕಳಿ ತೂತೊಳಗೆ ತಮ್ಮ ವೀರ್ಯ ವನ್ನ ಬಿಟ್ಟರು ತುಲ್ಲಿಂದ ವೀರ್ಯ ಇಳಿಯುತ್ತಿತ್ತು. ಪುಕಳಿಯಿಂದ ತುಣ್ಣಿ ಹೊರಕ್ಕೆ ತೆಗೆದಾಗ ತುಣ್ಣಿಗೆ ಸಂಡಾಸ್ ಬಡಿದಿತ್ತು.

ಮೂವರು ಕೆಯ್ದ ನಂತರ ಇನ್ನಿಬ್ಬರು ಬಂದರು ಒಬ್ಬ ಇವಳನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ತುಲ್ಲೊಳಗೆ ಕೆಳಗಿಂದ ತನ್ನ ದೊಡ್ಡದಾದ ತುಣ್ಣಿಯನ್ನು ಸೌತೆಕಾಯಿಯಂತೆ ಹೊಕ್ಕಿಸಿ ಜೋರಾಗಿ ಕೆಯ್ಯ ತೊಡಗಿದ ತುಣ್ಣಿಯೆಲ್ಲ ವೀರ್ಯ ಹಾಗು ಅಂಡಾಣು ರಸ ಮೆತ್ತಿತ್ತು.

ತುಲ್ಲು ಅಗಲವಾಗಿ
ತುಲ್ಲಿನ ಕೆಂಪು ಮಾಂಸ ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು. ಒಮ್ಮೆ ತುಣ್ಣಿ ಹೊರಕ್ಕೆ ತೆಗೆದು ತುಲ್ಲನ್ನು ಅಗಲಿಸಿದ ತುಲ್ಲಿಂದ ರಸ ಚಿಮ್ಮಿತು. ಕೈ ಹಾಕಿ ತುಲ್ಲಿಂದ ರಸ ಹೊರಕ್ಕೆ ತೆಗೆದು ಮತ್ತೆ ತುಣ್ಣಿ ಹೊಕ್ಕಿಸಿ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಕೆಯ್ಯ ತೊಡಗಿದ. ಸೂಪರ್ ಸೂಳೆಯಂತೆ ಕೆಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದ ಇವಳನ್ನ.

ಲಾಸ್ಟಇನ್ನೊಬ್ಬ ಬಂದು ಉಳಿದ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ತಿರ ಇವಳ ಕೈ ಕಾಲು ಹಿಡಿದು ಎತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಹೇಳಿ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಕಾಲನ್ನಾಗಲಿಸಿದರು ತುಲ್ಲು ಬಿರಿದು ತುಲ್ಲಬಾಯಿ ಅಗಲಿಸಿತು ದೊಡ್ಡದಾದ ಸೋರೆಕಾಯಿ ಯನ್ನು ತುಲ್ಲೊಳಗೆ ಹೊಕ್ಕಿಸಿ ಎಲ್ಲರು ಜೋರಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟುತ್ತ ಜೋರಾಗಿ ತುಲ್ಲೊಳಗೆ ಹೊಕ್ಕಿಸಿ ತೆಗೆದು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ತುಲ್ಲು ಸುಖದಿಂದ ಅವಳು ನುಲಿಯುತ್ತಿದ್ದಳು. ತುಲ್ಲಿಂದ ಅಂಡಾಣು ರಸ ಸುರಿಯುತ್ತಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಪುಕ್ಕಲಿ ತೂತಿಗೆ ಸೋರೆಕಾಯಿಯನ್ನು ಹೊಕ್ಕಿಸಿದರು. ಕೊನೆಯದಾಗಿ 5 ನೇ ಯಾವನು ತನ್ನ ತುಣ್ಣಿಯನ್ನು ತುಲ್ಲೊಳಗೆ ಹೊಕ್ಕಿಸಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕೆಯ್ಯ ತೊಡಗಿದ ತುಣ್ಣಿ ಸುಖದಿಂದ ಹೆಂಡತಿಯ ತುಲ್ಲು ಕೆಂಪಗಾಗಿತ್ತು. ತುಲ್ಲು ಕೆಯ್ದು ಕೆಯ್ದು ವೀರ್ಯ ಬಿಟ್ಟು ತುಣ್ಣಿ ಹೊರಕ್ಕೆ ತೆಗೆದು ಬೆಡ್ ಮೇಲೆ ಬಿಸಾಡಿದ.

ತುಲ್ಲನ್ನು ಬಗೆದು ಬಗೆದು ಕೈ ಹಾಕಿ ತುಲ್ಲ್ ರಸ ತೆಗೆದು, 5 ಜನ ಸೇರಿ ತುಣ್ಣಿ ಹೊಕ್ಕಿಸಿ ಕೆಯ್ದು ಕೆಯ್ದು ವೀರ್ಯ ಬಿಟ್ಟು ತುಲ್ಲ್ ಸುಖವನ್ನ ಅನುಭವಿಸಿ ಹಾಗೆ ಬೆಡ್ ಮೇಲೆ ಬಿಸಾಡಿ ಹೊರಕ್ಕೆ ಹೋದರು. ಮೊಲೆ ಹಿಸುಕಿ ಹಿಸುಕಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿತ್ತು, ತುಲ್ಲಂತೂ ಬಾವಿಯಾಗಿತ್ತು. ತುಲ್ಲು ಸುತ್ತಲೂ ತುಲ್ಲಿಂದ ರಸ ಹೊರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸುರಿದಿತ್ತು. ತುಲ್ಲು ವಾಂತಿ ಮಾಡಿತ್ತು.

admin
Jan. 31, 2023
25357 views

5 1 vote
Article Rating
Gravatar Image
Athena is a passionate writer who loves to explore the world of erotic storytelling. Since 2017, he has been collecting stories from around the internet and publishing them in one place for everyone to enjoy.
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments