Skip to content

Meera Kota Sukka – 7 | Kannada Sex Story

Meera Kota Sukka – 7

Hi friends, nana last story odhila andre frist adhana odhalu kellage kotiro link click madi.

Meera kota sukka – 1
Meera kota sukka – 2
Meera kota sukka – 3
Meera kota sukka – 4
Meera kota sukka – 5
Meera kota sukka – 6

Morning yedhu yela yenu aghila ano thara aramavghi matadkondu kuthido. Amele ready aghi meera avalla maneghe hordthini andlu nadi drop madthini antha nanu bike ali karkondu horte.

Meera: arya nima akka sexy aghi edhare alva. Night avara expression mathe mole na nodi naghe tempt aghtide.

Nanu: hu meera daily akka paka malukondru yenu madtha erlila en mele night full keyodhe.

Meera: mathe nanu, nangu tullu edhe adhuke neena tunne beku.

Nanu: smile madtha neena bidthina, nana tunne nodidha modhalu tullu neende.

Meera: lo evathu night kuda barbeku anusthide.

Nanu: ba mathe nanu yen beda andhna, nama manele eru.

Ashtrali meera mane banthu, hoghi door knock maddo. Meera avara amma bandhu door open madudhru. Avrna nodi shock aythu yake andhre avaru saree na hegh hegho otkondu bandhidru & full bevthidru. Avarighe nanu bartini antha gothirlila so open madi haghe avara room ollage fast aghi hogi door lock madkondru. But door hako bekadre door sandhi enda uncle kannsudru adhu full nude aghi. Avagha nanage confirm aythu avaru sex madtha edhru antha. Nanu mathe meera avalla room ge hodho nanu hoghidh thakshna door lock madde.

Meera: yako door lock madtha edhiya appa amma ebhru edhare andhlu.

Nanu: avru full busy ena swalpa hothu barala antha avalla top mele avalla mole na press madde.

Meera: neenaghe hegh gothu antha nana tunne amkudhlu.

Nanu: nima appa amma full rochighe yedhu keydadtha edhare room ali andhe.

Meera: neenaghe hegh gothu andhlu.

Nanu: nima amma door open madudhrala avgha avara saree na observe madda sumane suthkondu edhru ashte, amele door hakbekadre sandhili neema appa kannsudhru full naked aghi andhe.

Meera: howdha full nude aghi edhra andhlu ashtrali room endha haaa riii haaa nidhana haaa riii antha sound banthu .

Nanu: kelluskonda sound antha helltha haghe avalla top open madi avalla mole na bra mele kachde.

Meera: haa arya appa amma full ata adtha edhare ba navu adonna baro antha avana pant mathe under wear remove madudhlu.

Nanu: evagha bed mele malukondu meera na nana mele yellkonde.

Meera: avalla bra, pant & panty bichi full bethale aghi 69 position ali nana mele malukondu tunne na chipoke shuru madudhlu.

Room ali mathra sound ena jasthi aghthithu. Full kirchata.

Nanu: aa sound kelli nanghe ena tempt aghi avallna bed thudhili malghusbitu nanu ninthkondu avall tullige tunne etu ondhe shot ali ollaghe thallde.

Meera: haaaaa antha kirchkondlu, amele haaa aammmaa yaaa yaaaa antha sound madtha edhlu. avaga room ali sound sudden aghi nilthu but amele 5 mins adhmele ena sound jasthi aythu room endha.

Nanu: full sukadhali theltha sariyaghi keythide. Haaa meerrrrraaaa haaaaa fuck u baby haaaa haaa antha.

Meera: haghe prathi shot gu avllu thikka yethi yethi kodthidlu.

Nanu: door na ondhu sala nodhe but nanaghe ali yaro ninthidare anustho amele key hole ali nodudhe. Avagha gothaythu key hole endha yaro navu madodhela nodtha edhare antha. Nanu meera ge helldhe.

Meera: lo yeno madodhu egha antha ebhru yedho ashtrali alindha hodhru anusthu.

Nanu: meera ele eru antha helli hoghi key hole ali noddhe shock aythu. Nanu meera na kardhu ba eli nodu andhe.

Meera: bandhu key hole ali nodudlu, avara appa & amma hall ali keydadtha edhru.

Nanu: nima appa & amma ge gothagide navu madodhu & navu madkolli antha yenu hellde hoghi avaru kuda enjoy madtha edhare andhe. Avaru yeno mathadkondu sex madtha edhare anusthu so meera ge le nima appa amma yeno mathadta edhare kellusko andhe.

Meera: howdhu yeno mathadtha edhare antha door ge kivi kotu kelloke start madudhlu hage nanu kuda kelluskotha edhe.

Meera appa: le room ali nin maghlu full kalu aghulskondu keyskotha edhalle kanne.

Meera amma: hu ri nanu nodudhnala thikka kuda yethi yethi kodtha kesko tha edhalle.

M appa: arya du tunne nodda yesht dhappa mathe udda edhe.

M amma: hu ri meera tullu ge adjust aghide tunne adhike full sukadali theltha edhalle, ri nandhrali hodhre ashte hardhoguthe tullu.

M appa: ho avanu tunne nodudh mele asse aytha avaghle nenuskotha edhiya tullu ollaghe hodhre antha, antha helli tunne na tullu ollage nukudru.

M amma: ri nidhana haaa haaa, neevu en kadime na nima maghlu du mole nodthidri amele nekudre entha tullu nekbeku antidri.

M appa: howdhu kanne meera du mole tullu ha yesht chanda antha mole na press madtha keytha edhru.

M amma: ha ri nivu nima maghlluna keyri nanu arya hathra keyskothini, antha helltha hhaaa rii bartide rii nandhu haaa madi madi haghe madi antha karkondru.

M appa: hu kanne meera malghidaga sumar sala avall mole na press madidhini tullu na mutidhini & neenu en kadimena neenu mutilva avalla tullu ha antha ena joraghi keytha barthide bartide antha tullu ollaghe rasa thumbusdha.

Nanu: edhuna yela kelluskondhu shock aythu nanaghe hage meera na noddhe avallu full shock aghidlu.

Meera: lo yeno edhu nama appa amma ne nama jothe group sex mado thara edhare antha helli haghe kuthkondu nana tunne ge bayi hakudlu.

Nanu: hu kanne antha helli avalla thale na hidkondu haghe keytide, le en madonna ninaghe ishta na antha kannu hoddhe.

Meera: tunne na bayi endha thegdu, thu hogho antha smile madkondu helludhlu.

Nanu: ho haghidre nima appa na tunne na tullu ollaghe hakuskothiya ande.

Meera: neenu yenu nama ammana keythiya ha andhlu.

Nanu: avallna yedhellsi bed mele thalli avalla mele harde, hu kanne ninu keythini nima amma nu keythini andhe.

Meera: ba evagha first nana tullu na keyi antha thikka yethi kotlu.

Nanu: avalla tullu ollaghe tunne haki speed aghi keyoke shuru madde.

Meera: yaaaa haaaaa yaaaaa fuck fuck yaaa madu madu antha gatiyaghi kirchkotha edhlu.

Nanu: haaa bannthu bannthu yaaa yaaa antha tullu ollaghe rasa bitu, hage avalla mele malukonde.

Amele haghe malukondu ebhru, swalpa hothu adhmele nanu yedhu ready aghi door open madi horgade bande hall ali yaru erlila so nanu sidha hage hort bite, baya bere aghtha ethu en kelltharo antha.

Nanu hodh mele meera yedhu hall ali kuthkondlu T.V nodtha edhlu but avara appa & amma aramavaghi edhiru. Avallna yenu kellila but avall manasli avru adidha mathu gallu kann mundhe barthitu. Adhuna nanage txt madi helludhlu appa & amma yenu kellila kanno antha nanu sari andhe.

Rathri aythu Meera maneyali nadedha gatane.

Rathri ota madbekadhre yela kuthkondu ota madtha edhru avagha meera amma yeli arya yenu helldhe hogh bitidhane antha kelludhru avagha meera avanige kelasa ethu adhike aurgent aghi hogh beku antha hodha antha helludhlu. Yelardhu ota aythu yela malghoke avara avara room ge hodhru.

Rathi malle start aythu sikapate michu mathe gudugu, prathi sala meera e thara adhre avara appa & amma jothe avara room ali malukotha edhlu.

To be continued…!

Hage nim anisike mathe nima sex story nanage kalisi nanu adhuna edit madi upload madtini, my email id [email protected]

admin
Jan. 31, 2023
2742 views

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments